QPTD -Thứ Ba, 06/05/2014, 10:13 (GMT+7)
Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Điện văn của Trung ương Đảng, Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ và Nhật lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh nhân dịp Chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Tạp chí  Quốc phòng toàn dân đăng Điện văn của Trung ương Đảng, Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ và Nhật lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh nhân dịp Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 

 

Điện văn của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh*

Ngày 15 tháng 3 năm 1954

Thân ái gửi: Toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ,

Trung ương và Bác được báo cáo về hai trận thắng đầu tiên của Quân đội ta ở Điện Biên Phủ. Trung ương và Bác có lời khen các đồng chí. Chiến dịch này là một chiến dịch lịch sử của Quân đội ta, ta đánh thắng chiến dịch này có ý nghĩa quân sự và chính trị quan trọng.

Địch sẽ ra sức đối phó, ta phải cố gắng, chiến đấu dẻo dai, bền bỉ, chớ chủ quan khinh địch, quyết giành toàn thắng cho chiến dịch này.

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 

 

 

 

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh

gửi cán bộ và chiến sĩ ở Mặt trận Điện Biên Phủ**

Thân ái gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận,

Các chú sắp ra mặt trận. Nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, khó khăn, nhưng rất vinh quang.

Các chú vừa được chỉnh quân chính trị và chỉnh huấn quân sự và đã thu được nhiều thắng lợi về tư tưởng và chiến thuật, kỹ thuật. Nhiều đơn vị đã đánh thắng trên các mặt trận. Bác tin chắc rằng các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới.

Bác chờ các chú báo cáo thành tích để thưởng những đơn vị và cá nhân xuất sắc nhất.

Chúc các chú thắng to.

Bác hôn các chú.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 3 năm 1954
HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 

NHẬT LỆNH***

của

ĐẠI TƯỚNG TỔNG TƯ LỆNH

nhân dịp Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Đọc trong Lễ duyệt binh ngày 13 tháng 5 năm 1954 tại Điện Biên Phủ giải phóng)

Hỡi toàn thể các cán bộ và chiến sĩ các đơn vị bộ binh, pháo binh, cao xạ pháo, công binh chiến thắng trên mặt trận Điện Biên Phủ!

Hỡi toàn thể các cán bộ và chiến sĩ Bộ đội chủ lực, Bộ đội địa phương, Dân quân du kích khắp các chiến trường toàn quốc!

Hôm nay, tại Điện Biên Phủ giải phóng, tôi trân trọng gửi lời chào mừng đại thắng tới toàn thể cán bộ và chiến sĩ mặt trận Điện Biên Phủ, tới toàn thể cán bộ và chiến sĩ khắp các chiến trường toàn quốc.

Theo lệnh Chính phủ và Hồ Chủ tịch, tôi trân trọng tuyên dương công trạng trong toàn thể Quân đội nhân dân Việt Nam chiến công to lớn của các cán bộ và chiến sĩ các đơn vị bộ binh, pháo binh, cao xạ pháo, công binh đã đại thắng quân địch tại Điện Biên Phủ.

Tôi kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ Điện Biên Phủ đã hy sinh oanh liệt cho thắng lợi lịch sử này.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là một thắng lợi vĩ đại xưa nay chưa từng có trong lịch sử chiến đấu của Quân đội ta. Chúng ta đã tiêu diệt hơn một vạn 6 nghìn quân chủ lực tinh nhuệ của địch trong một tập đoàn cứ điểm kiên cố nhất của chúng. Chúng ta đã giải phóng toàn bộ căn cứ địa Tây Bắc, mở rộng và củng cố hậu phương rộng lớn của cuộc kháng chiến, góp phần bảo đảm cho cuộc cải cách ruộng đất thành công.

Cùng với các đơn vị Chủ lực, Bộ đội địa phương và Dân quân du kích khắp toàn quốc, cùng với Quân Giải phóng Pa-thét Lào…, chúng ta đã đánh bại kế hoạch Na-va, đã giáng một đòn rất nặng vào âm mưu mở rộng chiến tranh của bọn thực dân hiếu chiến Pháp và bọn can thiệp Mỹ.

Trải qua chiến dịch Điện Biên Phủ, Quân đội ta đã trưởng thành vượt bực, từ chỗ đánh công kiên quy mô nhỏ tiêu diệt từng tiểu đoàn của địch tiến đến chỗ đánh công kiên có tính chất trận địa quy mô tương đối lớn, tiêu diệt hơn 21 tiểu đoàn của địch. Sự trưởng thành đó là một cơ sở vững chắc để quân ta tiến tới tiêu diệt địch nhiều hơn, để đưa cuộc kháng chiến đến những thắng lợi to lớn hơn nữa.

Quân ta đã đại thắng ở Điện Biên Phủ, đó là nhờ ở sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch.

Quân ta đã đại thắng ở Điện Biên Phủ, đó là nhờ ở tinh thần chiến đấu dũng cảm gan dạ bền bỉ, ở tinh thần chịu đựng gian khổ khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ và chiến sĩ Điện Biên Phủ. Tinh thần đó cần được củng cố và phát huy hơn nữa.

Quân ta đã đại thắng ở Điện Biên Phủ, đó là nhờ ở tinh thần tích cực phục vụ tiền tuyến của anh chị em dân công, của đồng bào Tây Bắc và đồng bào hậu phương. Thay mặt bộ đội, tôi xin tỏ lòng biết ơn toàn thể anh chị em dân công, biết ơn toàn thể đồng bào.

Quân ta đã đại thắng ở Điện Biên Phủ, đó là nhờ ở sự phối hợp rất đắc lực của các đơn vị Bộ đội chủ lực, Bộ đội địa phương và Dân quân du kích trên các chiến trường toàn quốc. Ở đồng bằng Bắc Bộ, chiến tranh du kích đã phát triển mạnh hơn bao giờ hết, bộ đội ta đã nhiều lần cắt đứt đường số 5, đã từng tập kích thắng lợi vào các sân bay Gia Lâm và Cát Bi. Ở Bình - Trị - Thiên, quân ta đã hoạt động mạnh. Ở Liên khu 5, quân ta đã giải phóng Công Tum, đánh sâu vào sau lưng địch, làm cho chúng không thực hiện được âm mưu đánh chiếm các vùng tự do của ta. Ở Nam Bộ, chiến tranh du kích đã phát triển mạnh và thu được nhiều thắng lợi. Tôi nhiệt liệt khen ngợi toàn thể cán bộ và chiến sĩ trên khắp các chiến trường trong toàn quốc.

Quân ta đã đại thắng ở Điện Biên Phủ, đó là nhờ ở sự phối hợp chặt chẽ của Quân Giải phóng Pa-thét Lào,… Thay mặt Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần đoàn kết chiến đấu của Quân Giải phóng Pa-thét Lào, v.v.

*

*       *

Hôm nay, nhân ngày Lễ chiến thắng này, nhân danh Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi hạ lệnh cho toàn thể cán bộ và chiến sĩ trên mặt trận Điện Biên Phủ và trên khắp các chiến trường toàn quốc:

1 - Phải nhận rõ ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời phải nhận rõ âm mưu thâm độc của bọn hiếu chiến Pháp và bọn can thiệp Mỹ, tuyệt đối không chủ quan tự mãn, không chủ quan khinh địch, phải tỉnh táo đề phòng, kiên quyết chiến đấu chống mọi âm mưu mới của địch.

2 - Phải nỗ lực học tập kinh nghiệm quý báu của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, ra sức phát huy tinh thần chiến đấu tích cực dũng cảm gan dạ bền bỉ của người “chiến sĩ Điện Biên Phủ” để nâng cao sức chiến đấu của quân ta, làm cho quân ta trở nên một quân đội vô địch.

3 - Phải tích cực chiến đấu để củng cố và khuyếch trương thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, củng cố và khuyếch trương kết quả của chiến thắng Đông - Xuân, tiến tới những thắng lợi rực rỡ hơn nữa.

Tôi trân trọng trao cho toàn thể các đơn vị chiến thắng lá cờ Quyết chiến Quyết thắng của Hồ Chủ tịch tặng cán bộ và chiến sĩ mặt trận Điện Biên Phủ.

Vì độc lập của Tổ quốc,

Vì ruộng đất của dân cày,

Vì hòa bình của Á - Đông và thế giới,

Toàn thể cán bộ và chiến sĩ hãy dũng cảm tiến lên!

Chào thân ái và quyết thắng,

Mặt trận Điện Biên Phủ,

ngày 13 tháng 5 năm 1954

TỔNG TƯ LỆNH

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

* - ĐCSVN - Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2001, tr. 53.

** - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 8, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 433.

*** - Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nhật lệnh, diễn từ và thư động viên (1944 - 1962), Nxb Sự thật, H. 1963, tr. 226 - 229.

Ý kiến bạn đọc (0)