QPTD -Chủ Nhật, 02/02/2020, 11:26 (GMT+7)
Xây dựng Vùng 4 Hải quân vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Là lực lượng nòng cốt trong quản lý và bảo vệ vùng biển, đảo, thềm lục địa trọng yếu phía Nam của Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân luôn tập trung xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Vùng hoàn thành trọng trách nặng nề, nhưng rất vẻ vang đó.

Nhiệm vụ của Vùng là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn, an ninh Căn cứ liên hợp quân sự Cam Ranh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo (trong đó có quần đảo Trường Sa); hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ an toàn cho các hoạt động kinh tế trong phạm vi đảm nhiệm. Trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Vùng được đầu tư, xây dựng lên thẳng hiện đại. Để tạo bước đột phá nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng: “người trước, súng sau”, “lấy chính trị làm gốc”, tập trung xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, trung tâm.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng phát biểu tại Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019

Trước hết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đặc biệt coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì chủ quyền, an ninh biển, đảo. Các cơ quan, đơn vị tích cực giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, tầm quan trọng, tiềm năng của biển; đi sâu làm rõ các nội dung trong Chiến lược Biển và Luật Biển Việt Nam; đặc điểm, tình hình hoạt động và yêu cầu đặt ra đối với đơn vị. Trong tuyên truyền, giáo dục, Vùng coi trọng phổ biến tình hình, nhiệm vụ, kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề mới, phức tạp, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, giáo dục truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, xây dựng cho bộ đội lập trường, quan điểm vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, cảnh giác và đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là hành động xâm phạm chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa được phân công quản lý.

Đảng ủy Vùng chỉ đạo các đơn vị vận dụng linh hoạt, đa dạng các hình thức giáo dục, đẩy mạnh “một tập trung, ba đột phá về công tác đảng, công tác chính trị”, thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, sát với tâm lý, trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, theo phương châm “1 giảm, 1 tăng, 3 thực chất và 2 sát, 2 nâng”1. Vùng chỉ đạo các đơn vị chú trọng biên soạn bài giảng theo phương pháp hỏi - đáp; ứng dụng công nghệ thông tin; biên soạn đề cương rút gọn, sổ tay học tập chính trị cho các đơn vị khi cơ động làm nhiệm vụ trên biển; kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục truyền thống, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Trong đó, chú trọng các hình thức: học tập chuyên đề, thông báo thời sự, sinh hoạt chính trị - tư tưởng, đọc báo, nghe đài, diễn đàn, đối thoại trực tiếp; duy trì nghiêm Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật và nền nếp quản lý, nắm tình hình tư tưởng, tạo sự đồng bộ, tác động trực tiếp đến nhận thức của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, thuyết phục, động viên với biện pháp hành chính,... làm cho cán bộ, chiến sĩ chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và hành động, nâng cao nhận thức về mọi mặt, xây dựng bản lĩnh chính trị, xác định quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Về phương pháp, được tiến hành thường xuyên, liên tục trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và gia đình để giáo dục và nắm tình hình tư tưởng bộ đội. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ Vùng yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, xác định rõ đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không mơ hồ, mất cảnh giác, xử trí tốt các tình huống trên biển theo đúng quan điểm chỉ đạo, phương châm, đối sách của Đảng, Nhà nước ta.

Giao lưu văn nghệ giữa Đoàn thanh niên Lữ đoàn 101 với Huyện đoàn Cam Lâm, Khánh Hòa

Đảng ủy, chỉ huy Vùng thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 5863 của Đảng ủy Quân chủng Hải quân về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là ở cấp chi bộ; coi trọng năng lực xây dựng, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh; đề cao tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ thực hiện tốt các khâu đột phá: “2 chất lượng, 2 nêu cao”2, xây dựng chi bộ theo tiêu chí “4 tốt”3, chú trọng công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, đề cao tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách. Kiên quyết phê phán các quan điểm sai trái; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm: “Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; chủ động kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm kỷ luật; xem xét, giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo, xử lý nghiêm minh ngay từ cơ sở. Thực hiện Nghị quyết 1348 của Đảng ủy Quân chủng về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Hải quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng thường xuyên rà soát tổ chức, biên chế, đánh giá toàn diện chất lượng đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì từ các cơ quan đến các đơn vị, hải đội, tàu, đảo, làm cơ sở sắp xếp, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ gắn với kiện toàn cấp ủy các cấp, nhất là lực lượng, đơn vị mới thành lập. Tiếp tục chấn chỉnh biên chế tổ chức, kiện toàn các cấp ủy, chi bộ; chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị Vùng vững mạnh về chính trị, thông qua các hoạt động thực tiễn gắn với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị chủ yếu. Đây được coi là nội dung quan trọng nhằm tạo môi trường thuận lợi để bồi dưỡng phẩm chất nhân cách, ý chí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, các đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, trực chiến, trực ban, nền nếp báo cáo; các chế độ ngày, tuần, tháng,… qua đó, tạo ý thức tự giác cho bộ đội trong học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Trong sẵn sàng chiến đấu, Vùng tăng cường các biện pháp kiểm tra, duy trì thực chất, đồng bộ lực lượng, phương tiện trực, khả năng sẵn sàng chiến đấu trên thực địa theo các phương án. Thực hiện đột phá của Quân chủng “Nâng cao hiệu quả kiểm soát, quản lý vùng biển và chất lượng tham mưu, đề xuất”, Vùng đột phá vào “Duy trì thực chất lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu” trên thực địa; thực hiện tốt nhiệm vụ trực, tuần tiễu, trinh sát nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất, xử lý chính xác, kịp thời, hiệu quả, đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ. Giữa biển xa, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ trước tình huống nguy hiểm nhưng vẫn không lùi bước, kiên trì bám trụ, kiên quyết đấu tranh, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là những tấm gương sống, góp phần thiết thực để xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí, quyết tâm chiến đấu.

Quán triệt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; thực hiện tốt đột phá của Quân chủng “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”, Vùng đột phá vào “Nâng cao chất lượng huấn luyện cơ bản, huấn luyện cán bộ và huấn luyện ngoại ngữ”, lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện. Hoạt động thi đua của Vùng được duy trì có nền nếp, thực sự trở thành đòn bẩy để các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, như: “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”,... tạo động lực khích lệ cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, không quản ngày đêm miệt mài nghiên cứu học tập, chạy đua với thời gian, nhanh chóng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện mới, hiện đại. Với động cơ đúng đắn, cán bộ, chiến sĩ trong Vùng dù công tác ở đâu, trên cương vị nào cũng luôn nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, vượt qua khó khăn, gian khổ, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước thực tế một số gia đình quân nhân còn nhiều khó khăn trong cuộc sống do đặc thù hoạt động của bộ đội Hải quân thường xa gia đình, công tác trong môi trường khó khăn, nguy hiểm,… Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng quan tâm kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với thực hiện chính sách, không ngừng chăm lo đời sống hậu phương Quân đội. Việc xét, đề bạt quân hàm, nâng lương, bổ nhiệm chức vụ, khen thưởng, kỷ luật được Đảng ủy Vùng và cấp ủy các cấp tiến hành đúng quy chế, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai. Công tác bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, vào các dịp lễ, Tết luôn được đơn vị quan tâm. Các chế độ, chính sách đối với quân nhân và gia đình quân nhân, nhất là đối với những trường hợp khó khăn, được thực hiện theo đúng chế độ hiện hành và điều kiện thực tế của đơn vị. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, kịp thời động viên, thăm hỏi, giúp đỡ những gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, như: xây Nhà đồng đội; hỗ trợ quân nhân và thân nhân mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình hiếm muộn; động viên, thăm hỏi gia đình chính sách; quyên góp ủng hộ gia đình quân nhân vùng thiên tai. Những việc làm thiết thực và tình cảm đó đã góp phần chia sẻ khó khăn, tạo động lực tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ để họ gắn bó với Đơn vị, an tâm công tác, vững vàng nơi “đầu sóng”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chuẩn Đô đốc NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG, Chính ủy Vùng
_______________

1 - 1 giảm: giảm lý thuyết; 1 tăng: tăng hoạt động bổ trợ; 3 thực chất: dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất; 2 sát: sát đối tượng, sát thực tiễn; 2 nâng: nâng cao nhận thức trách nhiệm và chất lượng giáo dục chính trị.

2 - 2 chất lượng: chất lượng ra nghị quyết, chất lượng tổ chức thực hiện nghị quyết; 2 nêu cao: nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

3 - Xây dựng chi bộ theo tiêu chí “4 tốt”: 1. Cán bộ, đảng viên có nhận thức, trách nhiệm tốt; 2. Nền nếp chế độ và chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt; 3. Dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt; 4. Tự phê bình và phê bình tốt.

Ý kiến bạn đọc (0)

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Sáng 03-2, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-2-1930 - 03-2-2020).
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 13:42 - 10/07/2020

HCMSJC50.20050.650
Hà NộiSJC50.20050.670
Đà NẵngSJC50.20050.670

Thời tiết