QPTD -Thứ Sáu, 31/01/2020, 07:53 (GMT+7)
Thư của đồng chí Lê Khả Phiêu gửi Ban Tổ chức tọa đàm “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Các đng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 – 03-02-2020), tôi rất vui khi được biết, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Báo Quân đội nhân dân và Tạp chí Quốc phòng toàn dân phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, là dịp để chúng ta bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta; đồng thời, ôn lại những chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tự hào về Đảng quang vinh, chúng ta càng thêm vững tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; tự hào về những thắng lợi và thành tựu to lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới; ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Cách đây tròn 90 năm, ngày 03-02-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là mốc son chói lọi, là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm 20 của thế kỷ XX. Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã vượt qua bao chông gai, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đã xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp của một đảng cách mạng chân chính; luôn kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn.

Những năm qua, công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử; cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Toàn dân, toàn quân luôn một lòng đi theo Đảng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng. Đảng ta cũng từng bước đổi mới tư duy chính trị, tư duy kinh tế; xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; tăng cường công tác xây dựng Đảng, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Trong bản Di chúc bất hủ, Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Tôi mong rằng, các đại biểu dự Tọa đàm sẽ tập trung phân tích, khẳng định vị trí, vai trò, trọng trách và những thành tựu to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình lãnh đạo cách mạng; đề xuất những nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng, để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua tọa đàm cũng góp phần đẩy mạnh tuyên truyền và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh kiên quyết với các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhân dịp này, tôi gửi tới các đồng chí trong Ban Tổ chức và các đại biểu tham dự cuộc Tọa đàm lời chúc mừng năm mới và lời chào trân trọng!

Chúc cuộc Tọa đàm thành công tốt đẹp!

Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Sáng 03-2, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-2-1930 - 03-2-2020).
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:36 - 8/03/2021

EUR26,555.8527,943.19

GBP31,036.5432,332.91

USD22,930.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:24 - 08/03/2021

HCMSJC55.10055.500
Hà NộiSJC55.10055.520
Đà NẵngSJC55.10055.520