QPTD -Thứ Ba, 28/01/2020, 09:48 (GMT+7)
Quân khu 7 phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì ở đơn vị cơ sở

Đơn vị cơ sở là nơi tập trung mọi hoạt động của bộ đội. Ở đó, cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, gắn bó với nhau như anh em ruột thịt và đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì có vai trò cực kỳ quan trọng, thực sự là “cái gốc” của mọi công việc như lời dạy của Bác Hồ. Họ là người lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm xây dựng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị phản ánh đậm nét phẩm chất, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ chủ trì. Họ thực sự là hình mẫu, động lực để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo.

Thực tiễn đã khẳng định: khi nào các cán bộ chủ trì ở đơn vị cơ sở phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, gần gũi, thương yêu, giúp đỡ thân thiết với chiến sĩ và cấp dưới như người anh, người chị, người bạn thì chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên sẽ đi nhanh đến bộ đội, được chuyển hóa thành nhận thức và hành động tích cực của họ. Tấm gương cán bộ chủ trì ở cơ sở là mệnh lệnh không lời, thôi thúc bộ đội quyết tâm chiến đấu hy sinh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sự nêu gương của cán bộ chủ trì ở đơn vị cơ sở được thể hiện toàn diện nhưng tập trung ở: đối với Đảng, Nhà nước là tuyệt đối trung thành; đối với Nhân dân là kính trọng lễ phép; đối với nhiệm vụ là tận tụy hết lòng; đối với đồng chí, đồng đội là thương yêu giúp đỡ, nghĩa tình; đối với địch là khôn khéo, kiên quyết, không mơ hồ mất cảnh giác; đối với bản thân cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đối với gia đình là mẫu mực, thủy chung.

Thời gian qua, việc nêu gương của đội ngũ cán bộ ở đơn vị cơ sở của lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tạo thành phong trào sâu rộng. Quy định 963-QĐ/ĐUQK của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu” đã xác định 7 nội dung trọng tâm về: tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình, phê bình; quan hệ với cấp ủy chính quyền và nhân dân; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; ý thức tổ chức kỷ luật; đoàn kết nội bộ. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ và nghị quyết lãnh đạo hằng năm. Trong đó, đã nghiên cứu lựa chọn khâu đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém; đưa nội dung kiểm điểm trách nhiệm nêu gương vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, thành việc làm thường xuyên. Tất cả cán bộ chủ trì đăng ký, cam kết nêu gương, được cấp ủy xác nhận, công khai để tập thể và chi bộ giám sát. Nêu gương là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, bình xét thi đua trong lực lượng vũ trang Quân khu.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì ở đơn vị cơ sở, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu luôn quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để khơi dậy sức trẻ, sự chủ động, sáng tạo của họ trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thông qua việc tham mưu, đề xuất của các cấp, nhất là ở đơn vị cơ sở, nhiều chủ trương, đề án, mô hình mới, cách làm sáng tạo trong Quân khu được triển khai; được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương đồng thuận ủng hộ; được cán bộ, chiến sĩ tin tưởng, quyết tâm thực hiện, bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực như các đề án: “Xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền”; “Xây dựng khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới”; “Gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo”; “Địa phương, đơn vị tuyến sau hỗ trợ địa phương, đơn vị tuyến trước”; “Xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong khu dân cư và công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất”, v.v. Hằng năm, Quân khu có 70 đến 80 sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng hiệu quả vào hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị. Năm 2019, có 74 sáng kiến kỹ thuật được thẩm định, tham gia hội thi toàn quân đạt 02 giải Nhì, 02 giải Ba, 04 giải Khuyến khích; tham gia xét duyệt cấp Bộ Quốc phòng đạt 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 01 giải Ba. Chỉ tính riêng chủ trương “xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh ngay từ cơ sở”, sau một thời gian ngắn, 100% xã, phường, thị trấn đã có chi bộ quân sự, trong đó có 98,35% chi bộ có chi ủy; 99,8% ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn có trụ sở làm việc khang trang sạch đẹp, chính quy; tham mưu và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương như: tuyển quân, nắm chắc tình hình, tác chiến trị an, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh phức tạp ngay từ cơ sở, góp phần để lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhờ đó, các địa phương trên địa bàn luôn dẫn đầu cả nước về năng suất lao động, thu hút đầu tư, thu ngân sách và đóng góp tỷ trọng lớn trong nền kinh tế quốc dân.

Đặc biệt, bằng việc triển khai mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” đã gắn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với quần chúng. Cấp dưới và chiến sĩ chưa tiến bộ thì cán bộ chủ trì chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với mô hình thi đua “3 nhất” - hoàn thành nhiệm vụ chính trị xuất sắc nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; cơ quan đơn vị an toàn nhất, Quân khu đã cụ thể hóa và đưa các quy định nêu gương của đội ngũ cán bộ đi vào chiều sâu. Nêu gương của cán bộ không chỉ dừng lại ở làm mẫu cho quần chúng, cấp dưới học tập, làm theo mà đã phát triển thêm một bước mới cao hơn. Đội ngũ cán bộ chủ trì ở cơ sở trực tiếp dạy bộ đội; kèm bộ đội; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và cho cả gia đình của họ, nhất là các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn; kết hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương để giáo dục, quản lý bộ đội; quan tâm giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc, tháo gỡ những áp lực về công việc, tâm lý và thành tích để bộ đội yên tâm, phấn khởi, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì ở đơn vị cơ sở, Quân khu 7 luôn quan tâm thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở; tổ chức tốt đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ; tổ chức cho chiến sĩ đóng góp, phê bình cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực chất nêu gương của cán bộ, đảng viên. Từ đó, yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ trì ở cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phát huy cao độ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là khắc phục triệt để yếu kém, khuyết điểm của đơn vị; tích cực học tập, rèn luyện; gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là trung tâm đoàn kết, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thật sự là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ noi theo.

Kết quả phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì ở đơn vị cơ sở trong những năm qua nhất là năm 2019 đã có 04 đồng chí được Bộ Quốc phòng, 142 đồng chí được Quân khu, 704 đồng chí được cấp trực thuộc Quân khu tôn vinh, khen thưởng trong sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014 - 2019. Có 85,8% đơn vị cấp trung đoàn, lữ đoàn, ban chỉ huy quân sự quận, huyện và tương đương đạt đơn vị “3 nhất”; 97,36% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 16,75% hoàn thành xuất sắc. Riêng cán bộ chủ trì ở đơn vị cơ sở có 99% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ kết quả đó có thể nhận thấy: muốn phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì ở đơn vị cơ sở phải luôn quán triệt, giáo dục để đội ngũ này nhận rõ vị trí vai trò của mình đối với tổ chức đảng và đơn vị; đặc biệt, thấy rõ việc nêu gương của cán bộ chủ trì là giải pháp căn bản xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị cơ sở vững mạnh toàn diện.

Hoạt động nêu gương của cán bộ chủ trì phải luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có kế hoạch thực hiện, có kiểm tra báo cáo và rút kinh nghiệm nghiêm túc. Nêu gương phải trở thành việc làm thường xuyên, là tư cách của cán bộ chủ trì, được thực hiện đồng bộ trong phong trào Thi đua Quyết thắng, cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những điển hình tiêu biểu về nêu gương của cán bộ chủ trì ở cơ sở phải được biểu dương, tôn vinh, nhân rộng; những biểu hiện tiêu cực, hình thức, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, làm không hiệu quả, nói một đàng, làm một nẻo,... cần phải phê phán, khắc phục kịp thời.

Thời gian tới, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ nặng nề, các thế lực thù địch chống phá quyết liệt, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu đặt ra ngày càng cao và phải hoàn thành tốt. Để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì ở đơn vị cơ sở, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định:

Một là, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm cho các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì trong việc quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nêu gương như: Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và các quy định của Quân ủy Trung ương về nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội. Xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hai là, phát huy vai trò cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo, đưa quy định nêu gương là một nội dung quan trọng trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nêu gương của cán bộ chủ trì ở đơn vị cơ sở giữ vai trò chủ đạo trong mọi hoạt động của đơn vị và được chuyển hóa thành những yêu cầu, nội dung cụ thể. Trong đó, với vai trò lãnh đạo, chỉ huy, người chủ trì phải xây dựng đơn vị mình có nội bộ thực sự dân chủ, đoàn kết; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; giữ nghiêm kỷ luật; bảo đảm an toàn tuyệt đối; khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu, đặc biệt là trong năm 2020 phải tổ chức thành công đại hội đảng ở cấp cơ sở. Các đồng chí cán bộ chủ trì ở đơn vị cơ sở được bầu vào cấp ủy với số phiếu tín nhiệm cao; lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tốt hơn năm 2019. Đối với bản thân cán bộ chủ trì ở đơn vị cơ sở phải ra sức phấn đấu tu dưỡng, thực sự gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống; hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ; không sai phạm kỷ luật; thương yêu chiến sĩ và cấp dưới, kính trọng nhân dân, sống có nghĩa tình; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, làm sáng đẹp hình ảnh của người lãnh đạo, chỉ huy chủ trì ở đơn vị cơ sở. Củng cố vững chắc lòng tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vào đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, lòng tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 75 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Quân khu. Công tác tuyên truyền phải hướng về cơ sở, phản ánh đầy đủ, trung thực thành tích của đội ngũ cán bộ chủ trì ở cơ sở gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và sự tiến bộ, tin yêu của quần chúng. Đi sâu làm rõ những cách nghĩ, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Tích cực nhân rộng nhiều hơn nữa gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến, cán bộ chủ trì ở đơn vị cơ sở giỏi toàn năng và xuất sắc trên từng lĩnh vực công tác; gắn công tác thi đua khen thưởng với đề bạt bổ nhiệm cán bộ chủ trì.

Bốn là, đề cao sức mạnh tổng hợp trong phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì ở đơn vị cơ sở, tạo thành phong trào nêu gương sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, cán bộ chủ trì các cấp là điển hình tiêu biểu. Tiếp tục mở rộng dân chủ, tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và làm tốt công tác xây dựng Đảng; quyết liệt khắc phục triệt để các yếu kém, khuyết điểm. Gắn chặt việc nêu gương của cán bộ chủ trì với việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội; nói và làm có hiệu quả theo nghị quyết; đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; thực hiện tốt nguyên tắc, quy chế, quy trình lãnh đạo, tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân để cán bộ chủ trì thực hiện tốt vai trò nêu gương của mình.

Trung tướng TRẦN HOÀI TRUNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu

Ý kiến bạn đọc (0)

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Sáng 03-2, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-2-1930 - 03-2-2020).
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:51 - 01/04/2020

HCMSJC47.05048.050
Hà NộiSJC47.05048.070
Đà NẵngSJC47.05048.070

Thời tiết