Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 24/02/2014, 17:12 (GMT+7)
Sư đoàn 355 nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng Quân đội nói chung, xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) nói riêng, những năm qua, Sư đoàn 355 luôn bám sát đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và nhiệm vụ được giao, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; trong đó, nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng DBĐV là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động của Sư đoàn.

Chỉ huy Sư đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện.

Nội dung quan trọng hàng đầu được Sư đoàn luôn coi trọng là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo điều hành của chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Hằng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác huấn luyện, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu và hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề; trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp công tác huấn luyện, SSCĐ bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của từng đơn vị. Nghị quyết chuyên đề nhấn mạnh trong quá trình triển khai thực hiện phải phát huy cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cán bộ chủ trì các cấp và cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện. Các cơ quan, đơn vị (CQ,ĐV) xây dựng quyết tâm, phát động thi đua hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu huấn luyện. Đặc thù công tác huấn luyện lực lượng DBĐV của Sư đoàn là: đối tượng huấn luyện đa dạng (từ nhiều nguồn khác nhau, tuổi đời, trình độ nhận thức của quân nhân dự bị (QNDB) không đồng đều); kinh phí hạn hẹp, quân số động viên tập trung huấn luyện trong một đợt ít, thời gian huấn luyện ngắn. Hơn thế, sự tác động, chi phối của mặt trái kinh tế thị trường đã và đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với công tác huấn luyện lực lượng DBĐV,… Những yếu tố đó ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và tư tưởng của bộ đội. Trong điều kiện như vậy, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã chỉ đạo các CQ,ĐV coi trọng công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng và quản lý chắc tư tưởng bộ đội, nhất là QNDB. Nội dung, phương pháp giáo dục chính trị tập trung vào giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, nhiệm vụ của Sư đoàn; đối tượng tác chiến, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và thông tin tình hình trong nước, địa bàn, khu vực,... Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ, QNDB của Sư đoàn nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác huấn luyện, hiểu rõ QNDB khi được động viên huấn luyện tại đơn vị là quân nhân thuộc biên chế của Sư đoàn, nên phải chịu sự quản lý về mọi mặt của đơn vị; chấp hành đúng điều lệnh, điều lệ của Quân đội, quy định của đơn vị. Cùng với đó, Sư đoàn chú trọng đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở các CQ,ĐV nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ cả trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, QNDB, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của Sư đoàn.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, Sư đoàn chú trọng chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện. Công tác này được chuẩn bị kỹ từ nhiều tháng trước khi động viên QNDB. Sư đoàn chỉ đạo các CQ,ĐV chủ động chuẩn bị về mọi mặt, từ con người đến cơ sở vật chất, chương trình, kế hoạch huấn luyện, sát với yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng huấn luyện và đúng quy định của Điều lệ công tác tham mưu, huấn luyện. Nội dung kế hoạch huấn luyện thể hiện rõ việc quán triệt và thực hiện Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, bảo đảm khoa học, sát thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng và yêu cầu nhiệm vụ của CQ,ĐV. Công tác xây dựng, phê duyệt kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện ở các đơn vị luôn được duy trì nghiêm túc, nền nếp như đối với đơn vị chủ lực. Hệ thống sổ sách, bảng biểu đăng ký, thống kê huấn luyện được thực hiện đầy đủ, thống nhất trong toàn Sư đoàn. Giáo án, bài giảng kỹ thuật, chiến thuật bộ binh, chuyên ngành binh chủng, giáo dục chính trị được các đơn vị chuẩn bị chu đáo. Các CQ,ĐV luôn coi trọng công tác quản lý, xây dựng, nâng cấp thao trường, bãi tập; phát động phong trào nghiên cứu, sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, chuẩn bị đầy đủ vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật trước khi động viên, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ theo kế hoạch đã xác định.

Cùng với đó, Sư đoàn thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ khung A và khung B các cấp, bảo đảm đủ năng lực quản lý, huấn luyện đơn vị theo phân cấp và xác định đây là yếu tố then chốt, quyết định đến chất lượng huấn luyện, SSCĐ của đơn vị. Hằng năm, Sư đoàn tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ các cấp cả về nội dung và phương pháp tổ chức huấn luyện; trong đó, chú trọng bồi dưỡng những nội dung mới, những nội dung còn yếu; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác huấn luyện của năm trước và xác định biện pháp khắc phục, nhất là đối với số sĩ quan trẻ, sĩ quan diện 801, còn ít kinh nghiệm. Cách làm này đã thiết thực nâng cao năng lực huấn luyện và trình độ sư phạm cho cán bộ các cấp. Trong quá trình huấn luyện cán bộ, Sư đoàn thực hiện theo phân cấp, kết hợp chặt chẽ giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cơ quan Sư đoàn với đơn vị. Với cán bộ khung A, hằng năm, Sư đoàn tổ chức hai đợt tập huấn cho cán bộ từ cấp đại đội trở lên và khối cơ quan Sư đoàn, thời gian từ 7 đến 10 ngày. Nội dung tập huấn tập trung vào bồi dưỡng kiến thức quân sự; thống nhất chương trình, nội dung, phương pháp tập huấn, huấn luyện cho khung B và huấn luyện QNDB; nội dung, phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện QNDB; tổ chức huấn luyện và diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 1 cấp và 1 bên 2 cấp (cấp trung đoàn, sư đoàn) có thực hành kiểm tra sẵn sàng động viên và tiếp nhận đơn vị DBĐV qua trạm tiếp nhận. Đối với cán bộ khung B, Sư đoàn tập trung bồi dưỡng về Điều lệnh đội ngũ, Điều lệnh quản lý bộ đội; thống nhất phương pháp huấn luyện, chuẩn bị giáo án và thực hành huấn luyện phân đội theo phân cấp; công tác tổ chức, chuẩn bị chiến đấu của các hình thức chiến thuật, làm cơ sở cho diễn tập cấp mình và cấp trên. Đến nay, 100% cán bộ khung A huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 70% huấn luyện giỏi. Cán bộ khung B, có hơn 70% huấn luyện được theo phân cấp, trong đó, có 60% cán bộ đại đội, tiểu đoàn huấn luyện khá; cán bộ trung đội, về cơ bản đã biết quản lý, duy trì huấn luyện đơn vị theo quy định.

Trong huấn luyện cho chiến sĩ và phân đội DBĐV, Sư đoàn chỉ đạo tập trung vào huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, binh chủng làm cơ sở cho huấn luyện chiến thuật cấp trung đội, đại đội và diễn tập các cấp. Trong quá trình huấn luyện, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị bám sát phương châm và đối tượng QNDB, tập trung huấn luyện theo nhiệm vụ, sát với đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động, bảo đảm chắc, gọn từng nội dung; thực hiện học mới, ôn cũ, tăng cường hội thao, hội thi các cấp. Khắc phục tình trạng thiếu cán bộ huấn luyện, nhất là cán bộ huấn luyện các nội dung chuyên ngành binh chủng, Sư đoàn tập trung đội ngũ này thành tổ giáo viên để huấn luyện cho từng đơn vị, theo cách luân phiên, cuốn chiếu. Trong huấn luyện dã ngoại, các đơn vị luôn làm tốt công tác dân vận, những ngày nghỉ, giờ nghỉ tập trung giúp nhân dân địa phương sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng. Sư đoàn luôn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật cho bộ đội và QNDB, trước hết là chính quy trong huấn luyện, SSCĐ. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện của Sư đoàn không ngừng được nâng cao; kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm có 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi; các cuộc diễn tập có thực hành động viên QNDB đều đạt giỏi, an toàn tuyệt đối.

Huấn luyện kỹ thuật bắn súng. 

Để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện và nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ SSCĐ của các đơn vị, những năm gần đây, Sư đoàn coi trọng tổ chức diễn tập các cấp, với nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt, năm 2013, thực hiện sự chỉ đạo của Quân khu, Sư đoàn tổ chức thành công Cuộc diễn tập chiến thuật chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp, với đề mục: “Sư đoàn Bộ binh Khung thường trực chuyển trạng thái SSCĐ, kiểm tra tiếp nhận quân dự bị, tổ chức tiến công địch lâm thời phòng ngự ở địa hình rừng núi”. Sư đoàn đã thực hành kiểm tra sẵn sàng động viên 01 tiểu đoàn bộ binh (Trung đoàn 118), tiếp nhận 01 đại đội bộ binh vào huấn luyện và thực hành bắn chiến đấu. Cuộc diễn tập do Quân khu trực tiếp chỉ đạo, kết quả đạt loại giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối, hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu đề ra. Qua diễn tập, đã rèn luyện bản lĩnh, trình độ tổ chức chỉ huy, tham mưu của cán bộ các cấp, nhất là cán bộ khung B trong thực hành chỉ huy chiến đấu; nâng cao khả năng sẵn sàng động viên, SSCĐ của quân dự bị, cơ động xử trí các tình huống chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn của lực lượng DBĐV. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn còn chỉ đạo các CQ,ĐV thực hiện tốt công tác kiểm tra, phúc tra kết quả huấn luyện (định kỳ và đột xuất), qua đó đánh giá thực chất công tác huấn luyện và khắc phục những hạn chế, tồn tại, nhất là “bệnh thành tích” trong huấn luyện.

Để nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ, Sư đoàn chỉ đạo các CQ,ĐV chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần tự lực tự cường kết hợp với khai thác các nguồn hậu cần tại chỗ. Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được các CQ,ĐV thực hiện tốt. Cùng với việc bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ chính sách theo quy định của trên, các CQ,ĐV còn tích cực, chủ động tăng gia sản xuất (trồng rau, chăn nuôi, chế biến thực phẩm tập trung), bảo đảm 100% lượng rau xanh và một phần thịt gia súc, gia cầm để đón QNDB vào huấn luyện, diễn tập. Nhờ đó, chất lượng bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ, QNDB luôn được cải thiện, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo sự yên tâm, phấn khởi trong QNDB. Nhiều năm gần đây, công tác bảo đảm nơi ăn, ở, sinh hoạt của Sư đoàn đã được Bộ Quốc phòng, Quân khu quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng doanh trại, từng bước xóa nhà cấp 4; bảo đảm nhu cầu tối thiểu về điện, nước sinh hoạt cho QNDB. Năm 2013, Quân khu đã đầu tư xây dựng đường điện trung thế 22 kw và nhà ăn Trung tâm huấn luyện của Sư đoàn, diện tích gần 600 m2, đáp ứng kịp thời nhu cầu sinh hoạt của đơn vị. Cùng với đó, Sư đoàn luôn bảo đảm đủ, kịp thời cả về số lượng, chất lượng, đồng bộ các loại vũ khí, trang bị (VKTB) kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Các CQ,ĐV duy trì chặt chẽ các chế độ bảo dưỡng, quản lý, khai thác, sử dụng và kiểm định chất lượng VKTB; kiên quyết loại ra khỏi biên chế các loại VKTB kỹ thuật kém chất lượng, không bảo đảm an toàn. Nhờ đó, nhiều năm gần đây, công tác huấn luyện, diễn tập của Sư đoàn luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối cả về người và VKTB kỹ thuật.

Với việc thực hiện các biện pháp đồng bộ, phù hợp nên chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ của Sư đoàn 355 những năm gần đây không ngừng được nâng cao, đảm bảo đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá NGUYỄN TRUNG THÁI

Sư đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (1)

HỎI THĂM
28/01/2016 21:07
Xin chào Tôi là quân nhân thuộc tiểu đoàn 1 trung đoàn 192 thời gian 1983-1987, đóng quân tại bát xát, sau nhiều năm không có thông tin, nay xin quí báo cho biết hiện tại trung đoàn đang đóng quân ở đâu xin chân trọng kính chào.
Lê Ngọc Đức Hạnh
Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:36 - 8/03/2021

EUR26,555.8527,943.19

GBP31,036.5432,332.91

USD22,930.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:24 - 08/03/2021

HCMSJC55.10055.500
Hà NộiSJC55.10055.520
Đà NẵngSJC55.10055.520