Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 23/06/2014, 10:08 (GMT+7)
Lữ đoàn Thông tin 604 thực hiện “một trọng tâm, ba đột phá”
Thủ trưởng Lữ đoàn kiểm tra mô hình học cụ huấn luyện năm 2014

Lữ đoàn Thông tin 604 thuộc Quân khu 2, có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) cho Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị bộ đội chủ lực của quân khu và lực lượng vũ trang địa phương 09 tỉnh trên địa bàn. Mặc dù có nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình núi rừng hiểm trở, giao thông dễ bị chia cắt, nhiều đài, trạm lẻ, hoạt động phân tán, xa sự quản lý, chỉ huy trực tiếp của cán bộ các cấp, nhưng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ (CB,NV,CS) Lữ đoàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, nỗ lực vươn lên làm chủ trang bị, khí tài (TBKT), giữ vững “mạch máu” TTLL thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong 05 năm qua, liên lạc trên các phương tiện thông tin của Lữ đoàn luôn được thông suốt, tỷ lệ đạt giỏi từ 99,7% đến 100%, không để lọt canh, lọt tín hiệu, tồn đọng điện. Đặc biệt, Lữ đoàn đã phối hợp với Binh chủng TTLL bảo đảm tốt TTLL cho chỉ huy, chỉ đạo xử lý các tình huống phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn; phục vụ Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được Bộ Quốc phòng và Quân khu đánh giá cao.

Để đáp ứng yêu cầu bảo đảm TTLL thông suốt, vững chắc cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, chú trọng thực hiện “Một trọng tâm, ba đột phá”1. Trước hết, Lữ đoàn tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt cho CB,NV,CS nhận thức rõ đặc điểm, nhiệm vụ của Lữ đoàn, nhiệm vụ của từng lực lượng: thông tin tổng trạm, thông tin cơ động, thông tin đường trục,… Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, xây dựng ý chí, quyết tâm, tinh thần đoàn kết, hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ, làm cơ sở xây dựng đội ngũ CB,NV,CS có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực tốt, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Là đơn vị chuyên môn kỹ thuật (CMKT) nên phần lớn quân số của Lữ đoàn là quân nhân chuyên nghiệp, trong số này, nhân viên nữ chiếm tỷ lệ không nhỏ, trong khi yêu cầu đặt ra đối với thực hiện nhiệm vụ ngày càng cao, phải canh trực theo ca, kíp nghiêm ngặt. Vì thế, Lữ đoàn đã kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách và chuyên môn nghiệp vụ để động viên CB,NV,CS hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Lữ đoàn coi trọng kiện toàn tổ chức biên chế cơ quan, đơn vị, ưu tiên đơn vị tổng trạm sở chỉ huy, các đài, trạm lẻ; phân công, giao nhiệm vụ đến từng bộ phận, từng người. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ canh, trực, bám phiên, bám máy từ sở chỉ huy đến các đài, trạm; tổ chức thành phần các ca, trạm, nhất là các ca, trạm lẻ. Mặt khác, Lữ đoàn quan tâm thích đáng đến bảo đảm chế độ, đời sống cho bộ đội. Hằng năm, Lữ đoàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ, nhân viên; tạo điều kiện cho cán bộ nghỉ phép thành nhiều đợt trong năm để luôn đảm bảo quân số canh trực. Đối với các đài, trạm lẻ, Lữ đoàn phối hợp với địa phương, ưu tiên đầu tư nguồn vốn để CB,NV,CS tranh thủ tăng gia sản xuất, ổn định đời sống. Nhờ đó, 100% CB,NV,CS yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao chất lượng bảo đảm TTLL, đòi hỏi CB,NV,CS thông tin phải quản lý, khai thác, làm chủ TBKT thông tin. Ý thức rõ điều đó, Lữ đoàn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện và xác định đây là khâu đột phá trung tâm, xuyên suốt. Thực hiện khâu đột phá này, Lữ đoàn làm tốt ngay từ khâu huấn luyện chiến sĩ mới; chú trọng bồi dưỡng, huấn luyện cho bộ đội khai thác, sử dụng thành thạo TBKT thông tin có trong biên chế, nhất là các trang bị thông tin thế hệ mới, hiện đại, như: Trunking, VSAT,… Xác định huấn luyện cán bộ là then chốt, huấn luyện nhân viên CMKT là trọng tâm, Lữ đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ phải thành thạo về công nghệ thông tin, nắm chắc kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành, làm cơ sở để huấn luyện, bồi dưỡng cho cán bộ cấp dưới và phân đội. Đối với đội ngũ CMKT, chú trọng huấn luyện khai thác, sử dụng thành thạo phương tiện được giao, phát huy hết tính năng kỹ thuật, chiến thuật của trang bị, đảm bảo TTLL thông suốt, vững chắc. Những năm qua, Lữ đoàn duy trì nền nếp, chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trước mỗi giai đoạn huấn luyện; tập trung vào các nội dung mới, trang bị mới, các khâu yếu, mặt yếu của năm trước; đi sâu huấn luyện nâng cao trình độ công tác tham mưu thông tin, khả năng cơ động lực lượng, kết nối, bảo đảm TTLL trong tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, tác chiến khu vực phòng thủ và phòng, chống tác chiến điện tử. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực chỉ huy, quản lý, điều hành, khai thác hệ thống thông tin cho đội ngũ sĩ quan trẻ, nhất là với khí tài thế hệ mới, ưu tiên sắp xếp những đồng chí có trình độ chuyên môn giỏi về tổng trạm thông tin Sở chỉ huy thường xuyên.

Lữ đoàn chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, tài liệu bảo đảm cho huấn luyện, xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Trong quá trình huấn luyện, Lữ đoàn thực hiện nghiêm nội dung, chương trình, thời gian cho các đối tượng; trong đó, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, kỹ thuật cá nhân và hiệp đồng phân đội, huấn luyện làm chủ công nghệ mới; huấn luyện lực lượng thông tin cơ động, đảm bảo sát yêu cầu, nhiệm vụ. Cùng với bảo đảm nội dung, các đơn vị đẩy mạnh đổi mới phương pháp huấn luyện, kết hợp huấn luyện với khai thác sử dụng, vận hành TBKT thông tin hiện có, lấy chất lượng bảo đảm TTLL từng ca trực làm tiêu chí đánh giá kết quả huấn luyện. Do có nhiều đối tượng, ca, trạm lẻ, nên Lữ đoàn chỉ đạo vận dụng linh hoạt các hình thức huấn luyện. Đối với chiến sĩ mới, trước khi biên chế về các ca, trạm lẻ, Lữ đoàn tổ chức huấn luyện chuyên ngành tập trung (sau thời gian huấn luyện chuyển binh chủng); nhờ đó, họ tiếp cận nhanh với TBKT, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức trách. Bên cạnh đó, hằng tuần, Lữ đoàn chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức luyện tập các phương án theo kế hoạch đã được phê duyệt, nhằm nâng cao trình độ hiệp đồng, khả năng xử lý các tình huống về TTLL của CB,NV,CS các ca, kíp trực. Các tình huống được xây dựng trên cơ sở hoạt động thực tế của đơn vị và trong điều kiện chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh. Qua đó, rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác cao của mỗi người, mỗi bộ phận, tạo sự chính xác tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Với các biện pháp thiết thực trên, trình độ tổ chức, năng lực thực hành của đội ngũ CB,NV,CS được nâng lên rõ rệt. Kết quả huấn luyện năm 2013, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 83,33% khá, giỏi; kiểm tra huấn luyện chuyên ngành 100% khá, giỏi; có 02 đồng chí đạt danh hiệu Kiện tướng Báo vụ trong Hội thi Báo vụ toàn quân. Đặc biệt, 05 năm liền (2008 - 2012), Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Đơn vị Huấn luyện giỏi.

Để giữ vững “mạch máu” TTLL, cùng với huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu,  Lữ đoàn xác định nâng cao chất lượng quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy là một trong ba khâu đột phá. Mục tiêu của khâu đột phá này nhằm duy trì và thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp chính quy; quản lý chặt chẽ con người, vũ khí, TBKT thông tin; không có quân nhân vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và không có tai nạn giao thông, tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật. Theo đó, Lữ đoàn thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, như: tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề sâu, rộng tới toàn thể CB,NV,CS trước mỗi giai đoạn, nhiệm vụ quan trọng; tăng cường quản lý theo phân cấp, nhất là với các ca, trạm lẻ; kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị với gia đình và chính quyền địa phương để tăng cường quản lý, giáo dục quân nhân,... Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy tắc trong công tác chuyên môn và quy định của đơn vị cho mọi CB,NV,CS. Mặt khác, Lữ đoàn kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục với quản lý con người, vũ khí, TBKT theo phân cấp; duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, hành vi vi phạm kỷ luật. Vì vậy, đã phát huy tốt hiệu quả giáo dục, phòng ngừa quân nhân vi phạm kỷ luật. Việc rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy của Đơn vị có chuyển biến rõ nét, vi phạm kỷ luật thông thường giảm còn dưới 0,2%, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong công tác chuyên môn và khi tham gia giao thông.

Hiện nay, Lữ đoàn đang khai thác, sử dụng đồng thời cả TBKT thông tin thế hệ cũ và mới. TBKT thông tin thế hệ cũ tính đồng bộ không cao, một số xuống cấp, dễ phát sinh hư hỏng. TBKT thông tin thế hệ mới yêu cầu công tác bảo đảm kỹ thuật rất phức tạp, khắt khe,… Trong khi đó, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên CMKT có mặt chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ,... Do đó, Lữ đoàn coi trọng công tác quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị, nâng cao chất lượng, độ ổn định và tính vững chắc của hệ thống thông tin. Thời gian qua, Lữ đoàn đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên CMKT có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi làm nòng cốt bảo đảm kỹ thuật thông tin. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa việc cử người tham gia tập huấn, huấn luyện chuyển giao lắp ráp, khai thác và sử dụng TBKT mới với chỉ đạo việc “đồng hóa chuyên môn”, thực hiện nghiêm công tác bồi dưỡng cán bộ, nhân viên; tăng cường kỹ sư trẻ mới ra trường xuống đơn vị, vừa giúp họ trải nghiệm thực tiễn công tác, vừa làm nòng cốt về kỹ thuật, bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên CMKT tại đơn vị.

Để tăng tính vững chắc cho hệ thống thông tin hiện hành, Lữ đoàn thường xuyên củng cố, tu sửa hệ thống chống sét cho các đài, trạm; nâng cấp các trạm sửa chữa, duy trì có hiệu quả các tổ sửa chữa cơ động. Các đơn vị thực hiện nền nếp các chế độ công tác kỹ thuật ngày, tuần, tháng; chế độ đăng ký thống kê, quản lý vũ khí, trang bị; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng bảo đảm TTLL. Từ năm 2008 đến nay, Lữ đoàn đã bồi dưỡng chuyển từ khai thác kỹ thuật tương tự sang khai thác kỹ thuật số cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kỹ thuật; làm mới, sửa chữa hơn 400 m2 kho vật tư thông tin, vật tư ô tô, nhà xe sẵn sàng chiến đấu, trạm sửa chữa thông tin và trạm nguồn điện. Nhiều sáng kiến của Lữ đoàn được ứng dụng vào thực tiễn; trong đó, sáng kiến “Cắt áp cao trạm thông tin” và “Tủ bảo vệ nguồn xoay chiều” được đánh giá xuất sắc tại Hội thi Tuổi trẻ sáng tạo kỹ thuật toàn quân và toàn quốc.

Những kết quả của Lữ đoàn Thông tin 604 đạt được là cơ sở, kinh nghiệm để Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả của “Một trọng tâm, ba đột phá”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá NGUYỄN VĂN DŨNG, Lữ đoàn trưởng
__________________

1 - Một trọng tâm: Bảo đảm TTLL thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống; Ba đột phá: 1. Nâng cao chất lượng huấn luyện; 2. Tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật; 3. Quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:36 - 8/03/2021

EUR26,555.8527,943.19

GBP31,036.5432,332.91

USD22,930.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:24 - 08/03/2021

HCMSJC55.10055.500
Hà NộiSJC55.10055.520
Đà NẵngSJC55.10055.520