Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 14/03/2019, 08:27 (GMT+7)
Lữ đoàn Pháo binh 454 phát huy truyền thống, tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu

Trước yêu cầu cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc, ngày 14-3-1979, Lữ đoàn Pháo binh 454, Đặc khu Quảng Ninh (nay thuộc Quân khu 3) được thành lập trên cơ sở Trung đoàn Pháo binh 572 (Quân khu 5). Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết tốt - Cơ động nhanh - Luyện hay - Bắn giỏi”, góp phần vào thành tích vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu 3. Ghi nhận những thành tích đó, Lữ đoàn vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cùng nhiều bằng khen, cờ thưởng của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

Trong giai đoạn hiện nay, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, góp phần bảo đảm cho Lữ đoàn nhiều năm liền là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân khu, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, được Quân khu và Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt, năm 2018, Lữ đoàn vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Thực hành huấn luyện pháo BM21

Để có được kết quả đó, trước hết, Lữ đoàn tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, coi đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Để làm được điều đó, Lữ đoàn thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh kiện toàn, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, đảm bảo giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, tập trung, thống nhất của cấp ủy đối với mọi hoạt động của Đơn vị. Bằng nhiều biện pháp phù hợp, Đảng ủy Lữ đoàn đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tạo chuyển biến rõ nét về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là đơn vị cơ sở; nhiều hạn chế, khuyết điểm được thẳng thắn chỉ ra và “tự soi, tự sửa” quyết liệt, khắc phục kịp thời. Cùng với đó, Lữ đoàn tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý, định hướng tư tưởng, xây dựng cho bộ đội bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất cao về ý chí, hành động, không mơ hồ, mất cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những năm gần đây, để giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng trước tác động của mặt trái kinh tế thị trường và các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các lĩnh vực hoạt động. Đồng thời, chủ động làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý, định hướng tư tưởng bộ đội; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với quản lý rèn luyện kỷ luật; đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, duy trì nền nếp, chất lượng Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, v.v. Qua đó, nắm chắc các mối quan hệ xã hội, tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vướng mắc nảy sinh. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, bằng những mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực, như: phong trào “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất”1; mô hình "Hai tiết kiệm, hai tận dụng"2, v.v. 05 năm qua, 100% tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, 86,5% trở lên đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ Lữ đoàn được công nhận là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Cùng với xây dựng vững mạnh về chính trị, Lữ đoàn đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xác định đây là biện pháp trực tiếp nâng cao trình độ, khả năng chiến đấu, đảm bảo cho Lữ đoàn xứng đáng là đơn vị hỏa lực mặt đất chủ yếu của Quân khu. Bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, hướng dẫn của Binh chủng Pháo binh, Lữ đoàn đã chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và triển khai nhiều biện pháp đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 280-NQ/ĐU, ngày 10-4-2013 của Đảng ủy Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Lữ đoàn đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện sát với nhiệm vụ, phương án, đối tượng tác chiến và tổ chức biên chế, vũ khí trang bị. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chương trình, quy trình huấn luyện cho chỉ huy, cơ quan và phân đội. Với chỉ huy và cơ quan, Lữ đoàn tập trung huấn luyện nghệ thuật tác chiến pháo binh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; tổ chức phương pháp huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành, bắn pháo sa bàn, diễn tập chỉ huy - cơ quan trên bản đồ, ngoài thực địa, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, phương pháp soạn thảo giáo án, v.v. Đối với phân đội, do có nhiều bộ phận (pháo thủ, trinh sát, kế toán, đo đạc,…) với những yêu cầu, nhiệm vụ khác nhau, nên Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị bám sát tiêu chuẩn “Đơn vị huấn luyện giỏi”, cụ thể hóa cho từng lực lượng làm căn cứ thực hành huấn luyện và theo dõi đánh giá kết quả. Theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Lữ đoàn tổ chức huấn luyện có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường huấn luyện các phương án tác chiến, huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, phối hợp, hiệp đồng trong đơn vị và tác chiến khu vực phòng thủ, tác chiến phòng thủ biển đảo; huấn luyện ở điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp, thời gian chuẩn bị gấp, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, v.v. Để đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, duy trì nghiêm kế hoạch huấn luyện đã được phê duyệt, tổ chức học bù, học vét theo quy định; kết hợp huấn luyện, diễn tập với luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo các phương án, trên nhiều loại hình tác chiến và nhiều cấp khác nhau, như: phối hợp với trung đoàn bộ binh diễn tập tác chiến phòng thủ bờ biển; phối hợp diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ với các tỉnh trên địa bàn đảm nhiệm, v.v. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, điều hành, rút kinh nghiệm; duy trì nền nếp hội thi, hội thao, tạo động lực nâng cao chất lượng huấn luyện. Do đó, kết quả huấn luyện của Lữ đoàn được nâng cao; trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, tác chiến của bộ đội, khả năng cơ động, hiệp đồng chiến đấu của các đơn vị tiến bộ rõ rệt, nhiều năm liền Lữ đoàn đạt tiêu chí về huấn luyện giỏi. Từ năm 2009 đến nay, Lữ đoàn 08 lần được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Diễn tập bắn đạn thật năm 2018

Để đáp ứng yêu cầu là đơn vị hỏa lực cơ động chiến dịch của Quân khu, Lữ đoàn tích cực kiện toàn tổ chức biên chế, ưu tiên quân số cho đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ và hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; đồng bộ về con người, vũ khí, trang bị, phương tiện cơ động, các mặt bảo đảm. Thường xuyên bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện chiến đấu; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị chiến trường, như: khu vực bố trí, triển khai pháo binh, đường cơ động, bến vượt sông,... theo các nhiệm vụ, phương án tác chiến, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao, cùng các đơn vị Quân khu bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là biện pháp quan trọng xây dựng Đơn vị vững mạnh. Trước hết, Lữ đoàn tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần, nâng cao ý thức tự giác của mọi cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện phong trào: “Toàn đơn vị hành động theo điều lệnh”, “Thực hiện nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật”,… mọi cán bộ, chiến sĩ thực hiện đúng chức trách, hành động đúng điều lệnh, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cơ quan làm gương cho đơn vị, cán bộ làm gương cho chiến sĩ. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng kết hợp với đoàn thanh niên địa phương tổ chức phong trào thể thao, văn hóa, văn nghệ,… nhất là các ngày nghỉ, dịp lễ, Tết, góp phần tăng cường quản lý bộ đội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đơn vị. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các vụ vi phạm kỷ luật, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, v.v. Nhờ đó, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Lữ đoàn có sự chuyển biến, tiến bộ vững chắc; nhiều năm liền không có trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm thông thường dưới 0,2%, Đơn vị thực sự trở thành một điểm sáng văn hóa.

Để vững mạnh về hậu cần, kỹ thuật, Lữ đoàn đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; tích cực phát triển tăng gia sản xuất, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; chú trọng công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, Lữ đoàn thường xuyên tự túc 100% rau xanh, 80% định lượng thịt, cá; hiện có 6/6 bếp đạt tiêu chuẩn “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; bảo đảm tốt chế độ, định lượng, tăng cường sức khoẻ bộ đội. Cùng với đó, Lữ đoàn triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Các cơ quan, đơn vị duy trì và thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tăng hạn sử dụng và thường xuyên nắm chắc số lượng, chất lượng, sự đồng bộ của vũ khí, khí tài, trang bị. Trước huấn luyện, Lữ đoàn thực hiện tốt công tác kiểm tra các phương tiện, bảo đảm tình trạng kỹ thuật khí tài, xe máy ở mức cao nhất. Nhờ đó, vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn đạt quy định hệ số kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện một số nhiệm vụ khác, nhất là những nhiệm vụ đột xuất, như: phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, v.v.

Tự hào với truyền thống 40 năm và những kết quả đã đạt được, Lữ đoàn Pháo binh 454 tiếp tục nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác; trong đó, đa dạng hóa và đồng bộ các nội dung, biện pháp, phát huy tối đa vai trò, khả năng của các tổ chức, lực lượng, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá TRẦN QUỐC PHÁN, Lữ đoàn trưởng
____
__________

1 - “3 nhất”: nhận thức, tư tưởng tốt, đơn vị chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất.

2 - “Hai tiết kiệm”: tiết kiệm chi tiêu cá nhân, tiết kiệm tài sản công. “Hai tận dụng”: tận dụng thời gian và tận dụng vật tư, vật liệu cũ.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 19:13 - 20/08/2019

EUR25487.9526332.42

GBP27739.6528183.86

USD2314523265

Giá vàng

Thời tiết