Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 28/07/2014, 15:22 (GMT+7)
Lữ đoàn Công binh 299 coi trọng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là yêu cầu khách quan, nội dung quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhận rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Công binh 299, Quân đoàn 1 đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác này và đạt kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Giờ luyện tập Điều lệnh đội ngũ ở Lữ đoàn 299. (Nguồn: qdnd.vn)

Là đơn vị công binh hỗn hợp nằm trong đội hình binh đoàn chủ lực cơ động chiến lược, Lữ đoàn có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình chiến đấu, làm đường tuần tra biên giới, sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai,… Bởi vậy, phần lớn lực lượng thường xuyên phải hoạt động dã ngoại, xa sự quản lý trực tiếp của Lữ đoàn; thực hiện nhiệm vụ nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; môi trường làm việc độc hại, nguy hiểm, dễ mất an toàn,… Đây là những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ tới xây dựng chính quy (XDCQ), rèn luyện kỷ luật (RLKL) của Đơn vị.

Ý thức sâu sắc vai trò của XDCQ, RLKL đối với việc hoàn thành nhiệm vụ và nắm vững đặc điểm trên, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác XDCQ, RLKL, xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của Đơn vị.

XDCQ, RLKL được thực hiện trong mọi nhiệm vụ của đơn vị, liên quan trực tiếp đến hoạt động hằng ngày của mỗi quân nhân; chất lượng, hiệu quả của công tác này chỉ đạt được khi mọi quân nhân có nhận thức thống nhất, hành động tự giác. Theo đó, Lữ đoàn tập trung trước hết làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của bộ đội về XDCQ, RLKL. Các đơn vị đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; trong đó, tập trung làm rõ vị trí, vai trò của XDCQ, RLKL, quán triệt để cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) nắm vững các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về vấn đề này, như: Chỉ thị số 37-CT/ĐUQSTW của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); Chỉ thị 04/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chỉ thị 85/CT-TM của Tổng Tham mưu trưởng “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện XDCQ Quân đội nhân dân Việt Nam trong những năm tới”; Chỉ thị 606/CT-BTL của Tư lệnh Quân đoàn và những chỉ tiêu, yêu cầu của Lữ đoàn trong thực hiện XDCQ, RLKL. Lữ đoàn còn biên soạn và đưa vào chương trình giáo dục các chuyên đề về văn hóa tham gia giao thông; một số nội dung của Bộ luật Hình sự; những quy định về chấp hành pháp luật, kỷ luật,... Qua đó, trang bị cho CB,CS những kiến thức pháp luật cần thiết, góp phần ngăn ngừa, phòng tránh những hành vi vi phạm, mất an toàn có thể xảy ra. Để đạt hiệu quả, Lữ đoàn thực hiện đa dạng các hình thức, biện pháp giáo dục; trong đó, chú trọng các lực lượng làm nhiệm vụ phân tán, độc lập và chiến sĩ mới. Đối với bộ phận lẻ, trước khi đi làm nhiệm vụ, 100% CB,CS đều được Lữ đoàn quán triệt, phổ biến về phong tục, tập quán của địa phương nơi công tác, kỷ luật công tác dân vận, quy định công tác bảo vệ an ninh, v.v.

Mặt khác, Lữ đoàn quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thực hiện công khai, dân chủ trong giải quyết phép, tranh thủ, khám sức khỏe định kỳ, giám định sức khỏe cho CB,CS theo quy định. Đồng thời, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân, gia đình CB,CS để nắm chắc tình hình tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ của từng bộ phận, đơn vị, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để tệ nạn xã hội tiêm nhiễm vào trong đơn vị. Nhờ đó, CB,CS của Lữ đoàn đều nhận thức đầy đủ về XDCQ, RLKL, thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân, tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện.

Do đặc thù về nhiệm vụ, CB,CS của Lữ đoàn thường xuyên hoạt động phân tán, tính độc lập trong thực hiện nhiệm vụ cao. Vì vậy, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, đề cao vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ được Lữ đoàn xác định là khâu then chốt, nhằm thực hiện tốt các nội dung XDCQ, RLKL. Bám sát nhiệm vụ của đơn vị, tình hình XDCQ, chấp hành kỷ luật, pháp luật của CB,CS, nghị quyết lãnh đạo hằng năm của Đảng ủy Lữ đoàn luôn coi trọng nội dung XDCQ, RLKL; gắn công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với công tác XDCQ, RLKL. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Quân đoàn tổ chức cuộc thi cơ quan, đơn vị “Kỷ luật, chính quy, điều lệnh”, Lữ đoàn coi đó là cơ sở để nâng cao chất lượng XDCQ, RLKL, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Theo đó, 100% cấp ủy, chi bộ đều xây dựng nghị quyết chuyên đề, cơ quan chức năng ban hành quy chế, hướng dẫn và chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện với các chủ trương, biện pháp, chỉ tiêu cụ thể. Để đạt hiệu quả, Đảng ủy Lữ đoàn đã phân công, giao trách nhiệm cho từng đảng ủy viên, chỉ huy Lữ đoàn trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của đơn vị, tập trung vào những bộ phận trọng yếu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến vi phạm kỷ luật, mất an toàn. Lữ đoàn ban hành Quy định thực hiện thống nhất nền nếp, chế độ công tác chính quy khối cơ quan, xây dựng các cơ quan Lữ đoàn thực sự chính quy, mẫu mực, làm cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị, cũng như nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đôn đốc của chỉ huy, cơ quan đối với đơn vị. Lữ đoàn còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức cho từng tập thể, cá nhân đăng ký nội dung thực hiện; định kỳ các cấp ủy, chi bộ tổ chức đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm, để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa những tồn tại, khuyết điểm.

Cùng với đó, Lữ đoàn thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và chú trọng nâng cao tính chính quy trên các mặt công tác: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm. Lữ đoàn thường xuyên kiện toàn, điều chỉnh quân số các phân đội đúng theo biên chế, ưu tiên cho các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng công trình. Do các phân đội vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa huấn luyện theo ca, kíp; liên quan trực tiếp đến xe, máy, khí tài, thuốc nổ,… nên Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án khoa học, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan, đội ngũ cán bộ trong chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện, diễn tập; duy trì các chế độ, thời gian, kỷ luật thao trường, các quy định về lễ tiết, tác phong quân nhân trong huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ; gắn huấn luyện với chấp hành Điều lệnh và RLKL. Lữ đoàn đã ban hành các nội quy, quy định, quy tắc đảm bảo an toàn trong từng khu vực, nhiệm vụ; yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, huấn luyện cho bộ đội nắm chắc quy tắc bảo đảm an toàn, xử trí tình huống và duy trì nghiêm chế độ bảo đảm an toàn, như: trực ban an toàn công trường, mang mặc thiết bị an toàn, v.v.

Đánh giá đúng vai trò đội ngũ cán bộ, Lữ đoàn yêu cầu cán bộ phải gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định của Đơn vị. Đồng thời, thực hiện nghiêm ba cùng với bộ đội (cùng ăn, cùng ở, cùng làm), nhất là các bộ phận lẻ, trọng điểm khó khăn. Qua đó, các cấp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ, chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, tạo sự đồng thuận cao trong Đơn vị. Những năm qua, Lữ đoàn quan tâm bồi dưỡng  kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp quản lý, rèn luyện bộ đội và xử trí tình huống khi có vụ việc cho đội ngũ cán bộ, nhất là cấp phân đội. Các đơn vị cụ thể hóa chủ đề “Nêu gương, tình thương, trách nhiệm” vào tiêu chí phấn đấu, sát với chức trách, nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện, có chiều sâu về phẩm chất đạo đức, lối sống và chất lượng công tác XDCQ, RLKL. Nhờ đó, năm 2012, 2013, Lữ đoàn đạt Giải Nhất cuộc thi “Cơ quan, đơn vị chính quy, kỷ luật, điều lệnh” cấp Quân đoàn. Kết quả huấn luyện hằng năm, 100% đạt yêu cầu, có từ 80% đến 85% khá, giỏi. Các năm 2008, 2011, 2012, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Đơn vị Huấn luyện giỏi. Công trình Lữ đoàn xây dựng luôn đảm bảo đúng tiến độ, mỹ thuật, kỹ thuật, bí mật, an toàn.

Cùng với đẩy mạnh giáo dục, động viên bộ đội tự giác RLKL, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm các quy định XDCQ, RLKL, xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp vi phạm. Theo đó, các chế độ trong ngày, trong tuần, chế độ trực SSCĐ, tuần tra canh gác, lễ tiết, tác phong quân nhân, giờ giấc làm việc được các đơn vị chấp hành nghiêm. Để đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn đã tăng cường các biện pháp quản lý bộ đội, quản lý vũ khí, phương tiện kỹ thuật, quản lý phư­ơng tiện khi tham gia giao thông. Đồng thời, thực hiện nền nếp công tác kiểm tra, kiểm soát, tuần tra bảo vệ, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ nhằm chủ động phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, để bảo đảm tính nghiêm minh, Lữ đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp đề cao “tự phê bình và phê bình”, kiên quyết xử lý các vụ việc, hành vi vi phạm, đảm bảo kịp thời, chính xác, nghiêm minh, nâng cao tính giáo dục và phòng ngừa.

XDCQ, RLKL không phải là việc chỉ cần làm tốt trong một, hai ngày, hay một, hai tháng, mà là việc làm thường xuyên của mỗi cá nhân, đơn vị. Vì thế, Lữ đoàn chú trọng phát huy dân chủ, quan tâm chăm lo và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, tạo môi trường thuận lợi cho nhiệm vụ XDCQ, RLKL. Đây là điều kiện cơ bản bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị, là cơ sở khơi dậy ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ trong XDCQ, RLKL. Lữ đoàn thực hiện nền nếp Quy chế Dân chủ ở cơ sở, duy trì có hiệu quả Hòm thư góp ý, hoạt động của “Tổ tư vấn trợ giúp tâm lý, sức khỏe và pháp luật” trong đơn vị; nâng cao chất lượng “Ngày Chính trị và văn hoá tinh thần”, thực hiện nền nếp đối thoại dân chủ giữa chỉ huy Lữ đoàn với bộ đội vào thứ 5 tuần cuối hằng tháng,... Qua đó, các cấp nắm bắt, giải đáp kịp thời những vướng mắc, xây dựng bầu không khí dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Lữ đoàn tập trung lãnh đạo nâng cao chất l­ượng hoạt động của các tổ chức: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn, Hội đồng quân nhân, hướng hoạt động của các tổ chức này vào thực hiện các chỉ tiêu của năm “Kỷ luật, chính quy, điều lệnh”.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Lữ đoàn đã sáng tạo lồng ghép nội dung XDCQ, RLKL với việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào Thi đua Quyết thắng, nhất là thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo được sức lan toả sâu rộng trong toàn Đơn vị, đem lại hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, Lữ đoàn tích cực phát huy nội lực, củng cố cảnh quan, xây dựng môi trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Hằng năm, Lữ đoàn trích từ nguồn tăng gia sản xuất hàng trăm triệu đồng để tu sửa doanh trại, hệ thống dây giá, tem nhãn, biển bảng chính quy; thay thế và làm mới hệ thống chiếu sáng; mua và làm mới hơn 1.000 chậu cảnh, cây cảnh, con vật cảnh, cải tạo, xây dựng hàng nghìn mét vuông sân, đường nội bộ, thảm cỏ, vườn hoa,… tạo cảnh quan thực sự khang trang, sạch đẹp để CB,CS yên tâm gắn bó với đơn vị.

Với các biện pháp thiết thực, hiệu quả trên, từ năm 1996 đến nay, Lữ đoàn không có vụ việc vi phạm nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%, Đảng bộ Lữ đoàn luôn đạt trong sạch, vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện và là lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân đoàn. Đây là cơ sở quan trọng để Lữ đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đại tá TRẦN ĐỨC DU, Lữ đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:08 - 7/12/2021

EUR25,394.0426,816.71

GBP29,839.0731,112.28

USD22,950.0023,220.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:34 - 07/12/2021

HCMSJC60.75061.450
Hà NộiSJC60.75061.470
Đà NẵngSJC60.75061.470