Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 17/07/2014, 18:08 (GMT+7)
Kho K850 với Cuộc vận động 50 ⃰

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Kho K850 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức bảo quản, cất giữ một khối lượng lớn súng pháo, khí tài cung cấp cho các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Để có được kết quả đó, Kho đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với từng giai đoạn; trong đó, thực hiện tốt Cuộc vận động 50 là giải pháp có ý nghĩa quan trọng, thiết thực.

Bảo dưỡng khí tài

Kho K850 được thành lập ngày 20-7-1974, có nhiệm vụ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa cấp phát, tiếp nhận vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) của Quân đội. VKTBKT mà Kho đang quản lý đa dạng về chủng loại, nhãn, mác; thời gian cất giữ lâu năm, trong điều kiện nhà kho, nhà xưởng không đồng bộ, hoặc xuống cấp,... Mặt khác, các trang, thiết bị phục vụ cho bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, kinh phí vật tư cũng chưa đáp ứng nhu cầu.  

Trước thực trạng đó, Đảng ủy, chỉ huy Kho xác định: đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua, đặc biệt là CVĐ 50 được coi là giải pháp quan trọng, có ý nghĩa thiết thực để giải quyết những vấn đề khó khăn trước mắt cũng như lâu dài, bảo đảm cho VKTBKT cất giữ trong kho duy trì được chất lượng tốt, đúng với quy định của ngành Quân khí. Hằng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Kho luôn chú trọng rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo 50 đủ về số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp; đồng thời, xây dựng quy chế và tổ chức hoạt động có nền nếp, đạt hiệu quả cao. Ban Chỉ đạo thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện CVĐ. Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai dưới nhiều hình thức, như: sử dụng pa-nô, áp-phích, phương tiện thông tin nội bộ, thông báo hằng tuần, hằng tháng,… Nội dung tuyên truyền, giáo dục tập trung nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, mục tiêu của CVĐ 50 cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; nhất là đối với thợ sửa chữa, thủ kho, thống kê và cán bộ, nhân viên trực tiếp quản lý, khai thác VKTBKT. Qua đó, làm cho mọi cán bộ, nhân viên có ý thức trách nhiệm cao, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các mục tiêu của CVĐ; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

CVĐ 50 đã góp phần quan trọng tạo chuyển biến trong đơn vị. Kết quả nổi bật là: công tác quản lý VKTBKT ngày càng đi vào nền nếp. Các bộ phận (ban, đội, xưởng) duy trì nghiêm túc chế độ đăng ký thống kê theo quy định của ngành Quân khí: quản lý tốt về số lượng, chất lượng và đồng bộ súng pháo, khí tài. Trong quá trình tiếp nhận, cấp phát hàng hóa, Kho luôn tuân thủ đúng quy trình, nguyên tắc; thường xuyên kiểm tra đối chiếu số liệu xuất kho, nhập kho để nắm chắc số lượng, chất lượng và đồng bộ của các chủng loại VKTBKT, bảo đảm thống nhất giữa sổ sách và thực tế. Hàng hóa trong nhà kho được bố trí, sắp xếp theo đúng quy định, bảo đảm dễ thấy, dễ tìm, dễ kiểm tra. Cán bộ, nhân viên của đơn vị tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, nhất là các phần mềm quản lý vũ khí, khí tài, vật tư kỹ thuật và quản lý cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Hiện nay, súng bộ binh được quản lý trên máy vi tính, chính xác từ số súng đến vị trí cất giữ... Cùng với quản lý tốt, Kho chú trọng thực hiện công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng của VKTBKT. Hằng năm, căn cứ vào tình trạng kỹ thuật và niên hạn bảo quản, niêm cất của VKTBKT, Kho đã chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đội, xưởng thực hiện nghiêm các quy tắc, quy trình công nghệ trong bảo dưỡng, sửa chữa. Do vậy, công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất hằng năm đều đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. VKTBKT luôn bảo đảm tốt về kỹ thuật, đẹp về hình thức, duy trì được tính năng kỹ thuật, chiến thuật,... Đặc biệt, phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Kho đã góp phần quan trọng làm tăng năng suất, tiết kiệm vật tư, công sức và hạn chế độc hại cho người lao động. Trong đó, sáng kiến “Thiết bị vận hành hệ thống nhúng tẩy vũ khí khi mất điện” đã khắc phục khó khăn về điện năng, bảo đảm chất lượng công tác bảo quản súng, pháo. Các sáng kiến: “Thiết bị hỗ trợ kích nâng hạ pháo”, “Dụng cụ tháo ốp che tay dưới súng tiểu liên AK”, “Đồ gá định tâm lăng kính hình thang kính ngắm PG”, “Xe vận chuyển trụ kê”,... giúp kỹ thuật viên, nhân viên chuyên môn nâng cao năng suất lao động, chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT, bảo đảm an toàn. Thời gian qua, Kho có 3 sáng kiến đạt giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo”, 23 sáng kiến đạt giải cấp Tổng cục Kỹ thuật và Cục Quân khí.

Kiểm tra vũ khí trước lúc cấp phát

Đối với kho của ngành Quân khí, bảo đảm an toàn luôn là yêu cầu quan trọng hàng đầu. Công tác này được thực hiện bằng mọi biện pháp: giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn,... để loại trừ triệt để những yếu tố gây nguy hiểm, mất an toàn. Đó cũng là một trong 4 mục tiêu mà CVĐ 50 đã đề ra. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Kho đã xây dựng đầy đủ và luyện tập thuần thục các phương án phòng thủ bảo vệ đơn vị, kho tàng; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện các phương án phòng chống gây rối, bạo loạn; đánh địch tập kích bảo vệ kho; sơ tán, di chuyển kho; phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai,... phù hợp với đặc điểm địa bàn. Kho còn chủ động quan hệ chặt chẽ với địa phương, các đơn vị bạn trên địa bàn để xây dựng "vành đai chính trị an toàn", lập ra "Ban An ninh khu vực", “Cụm An ninh quốc phòng” có quy chế, chương trình hoạt động, kế hoạch hiệp đồng thực hiện các phương án bảo đảm an toàn nhà kho, đơn vị. Đồng thời, tích cực bảo vệ môi trường, phát quang, chống cháy, chống dột, chống sập; thường xuyên kiểm tra, kịp thời sửa chữa các cột thu lôi chống sét, xây mới và bổ sung đầy đủ bể cát, bể nước cứu hoả, xây tường rào, sửa chữa hàng rào thép gai, xây dựng, củng cố chốt gác, chòi canh... Lực lượng cán bộ, công nhân viên làm nhiệm vụ quản lý, tiếp xúc với súng pháo, khí tài đều được đào tạo qua trường và thường xuyên được huấn luyện, học tập quy trình công nghệ, quy định an toàn và làm thử thuần thục trước khi đứng vào dây chuyền chính thức. Trong quá trình làm nhiệm vụ, các bộ phận đều nghiêm chỉnh chấp hành quy trình, quy định trong bảo dưỡng, sửa chữa; các quy tắc trong xuất, nhập, điều chuyển, bắn kiểm tra sau sửa chữa,...; thực hiện nghiêm chế độ đăng ký, kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hoá ra vào đơn vị, khu kỹ thuật; duy trì chặt chẽ chế độ tuần tra canh gác bảo đảm 24/24 giờ khép kín cung tuần tra.

Đối với mục tiêu an toàn giao thông, Đảng ủy, chỉ huy Kho đã chủ động chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Trong đó, tập trung quán triệt các nghị định của Chính phủ, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật và của Cục Quân khí về tăng cường biện pháp cấp bách bảo đảm an toàn giao thông phù hợp với chủ đề từng năm của Ban An toàn giao thông Quốc gia. Hằng năm, 100% cán bộ, chiến sĩ tự nguyện viết bản cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và các quy định về an toàn khi tham gia giao thông. Cùng với thường xuyên kiểm định xe, máy đúng chu kỳ, Kho còn tích cực phối hợp với các đơn vị và cơ quan chức năng trên địa bàn đóng quân thực hiện tốt việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Trong điều kiện vật tư, kinh phí, xăng dầu còn hạn hẹp, để hoàn thành nhiệm vụ trên giao, Kho đã thường xuyên giáo dục cho các đối tượng ý thức tiết kiệm trong quá trình bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa VKTBKT; đồng thời, quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, đúng nhiệm vụ, tránh lãng phí.

Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ trên, quá trình thực hiện CVĐ 50 trong thời gian qua của Kho K850 cũng còn có hạn chế. Đó là, phong trào hoạt động khoa học công nghệ chưa vững chắc, chưa sâu; trong bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT có nội dung còn chưa thực hiện đúng quy tắc, quy trình. Từ kết quả trên, Kho K850 rút ra mấy kinh nghiệm sau:

1- Lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung của CVĐ 50. Từ đó, phát huy được sức mạnh của các tổ chức quần chúng trong thực hiện CVĐ; gắn nội dung của CVĐ với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu, biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

2- Ban Chỉ đạo phải làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy, nhất là khâu lập kế hoạch phải cụ thể, kịp thời, phù hợp thực tế, sát với yêu cầu của từng nhiệm vụ; quá trình triển khai phải chú trọng duy trì, quản lý, thực hiện nghiêm túc các quy trình công nghệ trong bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT, các quy định về công tác bảo đảm an toàn.

3- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo của cán bộ các cấp, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tích cực, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định, quy tắc trong bảo quản, bảo dưỡng.

Phát huy truyền thống “Tận tụy, dũng cảm, giữ gìn súng đạn, phục vụ đánh thắng”, cùng với kết quả đã đạt được và kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện CVĐ 50, Kho K850 tiếp tục phấn đấu với tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, không ngừng nâng cao chất lượng bảo quản, giữ gìn VKTBKT, kho tàng an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá PHẠM CÔNG TUÂN, Chủ nhiệm Kho
_________________

* - Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 23:23 - 22/04/2019

EUR25890.9426617.52

GBP29814.8530292.28

USD2316523265

Giá vàng

Thời tiết