Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 29/07/2021, 08:43 (GMT+7)
Đoàn 871 phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng quản lý học viên

Ngày 07/8/1971, Đảng ủy Bộ Tư lệnh 300 (trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu) họp phiên đầu tiên, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thành lập Đoàn 8711. Từ đó đến nay, Đoàn 871 - Bộ Quốc phòng (nay là Đoàn 871 - Tổng cục Chính trị2) lấy ngày 07/8 hằng năm là Ngày truyền thống của mình. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Đoàn không quản khó khăn, vất vả, đoàn kết một lòng, xây đắp lên truyền thống vẻ vang: “Khắc phục khó khăn, tận tình, chu đáo, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”. Với những thành tích đã đạt được, Đoàn 871 được Nhà nước tặng: 02 Huân chương Chiến công (hạng Nhì, hạng Ba); 02 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (hạng Nhì, hạng Ba); Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Hữu nghị và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ chính trị của Đoàn có sự phát triển: số học viên đi học ngoài nước, học viên ngoại ngữ và học viên nước ngoài đào tạo tiếng Việt ngày càng tăng, trong khi tổ chức biên chế của Đơn vị điều chỉnh theo hướng tinh, gọn nên cán bộ chỉ huy các cấp còn thiếu và có biến động, công tác bảo đảm về cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, v.v. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nội dung, giải pháp, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, tạo sức mạnh tổng hợp trong nâng cao chất lượng quản lý học viên.

Trước hết, phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì các cấp. Quán triệt, thực hiện nghiêm nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị theo Thông tư số 286/2017/TT-BQP, ngày 15/11/2017 Quy định về quản lý học viên đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, Đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan làm tốt công tác quản lý, bảo đảm cho các đối tượng học viên học tập tại các trường trong và ngoài nước. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, xác định giải pháp, khâu đột phá để nâng cao chất lượng quản lý học viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Coi trọng công tác nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên về nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ Quân đội, công tác đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới trước khi đi học tập, công tác ở nước ngoài và khi về nước nghỉ hè. Chủ động phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp nhận, giao nhiệm vụ cho các đoàn học viên đi học tập, công tác ở trong và ngoài nước, đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc, quy trình. Trong thực hiện, Đảng ủy Đoàn chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Qua đó, thống nhất về nhận thức, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên khắc phục khó khăn, đề cao trách nhiệm, tích cực, sáng tạo trong học tập, giảng dạy, xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện.

Thủ trưởng Đoàn trao quyết định thăng quân hàm và điều động học viên tốt nghiệp đào tạo ở nước ngoài năm 2020

Để đột phá vào nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm đội ngũ này có số lượng, cơ cấu hợp lý, phẩm chất tốt, trình độ, năng lực, chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Đảng ủy Đoàn ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, kết luận, quy định của trên về xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; có kiến thức, năng lực toàn diện, tín nhiệm; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chức trách và tổ chức biên chế mới, đủ tiêu chuẩn chức danh. Đồng thời, tiến hành tốt việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy các cấp theo quy định. Thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, quy định trong đánh giá, bố trí, sử dụng, điều động, bổ nhiệm và công tác chính sách đối với cán bộ. Hiện nay, 100% cán bộ quản lý của Đoàn có trình độ đại học trở lên, trong đó, hơn 30% có trình độ sau đại học.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật cho bộ đội. Tập trung trang bị cho học viên kiến thức về quan điểm, đường lối chiến lược quốc phòng của Đảng, Nhà nước, chiến lược hợp tác về quốc phòng của Quân đội ta với các nước trên thế giới. Qua đó, để mỗi học viên phải đặc biệt “sắc sảo về chính trị”, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không để bị động, bất ngờ, mất cảnh giác, sa ngã. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp, chế độ chính quy, rèn luyện kỷ luật trong đơn vị; quản lý chặt chẽ việc ra vào doanh trại, thực hiện nghiêm quy định về giữ gìn, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật và cơ sở vật chất của Đoàn. Đồng thời, đề cao tinh thần tự giác, nghiêm minh trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy của bộ đội; tăng cường các biện pháp quản lý, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính quân sự, duy trì chặt chẽ các quy định về giữ gìn bí mật quân sự, bí mật quốc gia, quy chế đối ngoại quân sự của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đối với học viên quốc tế, Đoàn lựa chọn cán bộ am hiểu về phong tục, tập quán của bạn để quản lý. Trong huấn luyện, ngoài nội dung, chương trình đào tạo theo quy định, Đoàn còn tập trung giới thiệu với bạn về văn hóa, truyền thống dân tộc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ đội Cụ Hồ, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp của nhân dân và quân đội hai nước, v.v. Đồng thời, quan tâm chăm lo bảo đảm cơ sở vật chất, đời sống, tạo điều kiện tốt nhất để học viên quốc tế yên tâm học tập, rèn luyện tại Đoàn.

Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện. Việc chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ luôn được coi là khâu then chốt. Nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” được quán triệt, thực hiện nghiêm bằng các quy chế, quy định cụ thể. Với đặc thù là quản lý số lượng học viên đông, phong phú về đối tượng, điều kiện học tập, rèn luyện ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, có nhiều việc đột xuất, nên dù là tập trung hay phân tán, cấp ủy các cấp luôn được kiện toàn về số lượng, bảo đảm chất lượng, phù hợp với sự phát triển của Đoàn ở từng thời kỳ. Lãnh đạo thực hiện tốt việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kịp thời đấu tranh khắc phục nhận thức, quan điểm lệch lạc ảnh hưởng xấu đến vai trò, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đối với đơn vị. Duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt Đảng; trong đó, coi trọng việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ trong xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết cả thường kỳ và chuyên đề. Nhờ đó, tình hình tư tưởng của cán bộ, học viên và nguyên tắc, chế độ sinh hoạt, lãnh đạo của Đảng được giữ vững; các cấp ủy, chi bộ, Đảng ủy Đoàn luôn là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là nòng cốt xây dựng đơn vị; đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội về yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới, phát huy truyền thống 50 năm xây dựng, trưởng thành, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn 871 tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị giao; nắm vững vị trí, chức năng, nhiệm vụ; chủ động, nhạy bén lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Hai là, lãnh đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu; chỉ đạo, điều hành công việc kiên trì, quyết liệt, linh hoạt, chủ động đổi mới với nhiều giải pháp đồng bộ, tính khả thi cao. Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của trên, bám sát thực tiễn, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Coi trọng công tác xây dựng kế hoạch, phối hợp hiệp đồng, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; đồng thời, chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Ba là, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; tăng cường đoàn kết, thống nhất, mở rộng dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đề cao tự phê bình và phê bình. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, chăm lo xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân và địa bàn đóng quân trong sạch, vững mạnh.

Đại tá NGUYỄN THẾ TRUNG, Đoàn trưởng
__________________

1 - Ngày 14/9/1971, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 143/QĐ-QP thành lập Đoàn 871 trực thuộc Bộ Quốc phòng.

2 - Ngày 19/7/2001, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 1586/2001/QĐ-BQP về việc thành lập Trung tâm Quản lý học viên và Bồi dưỡng cán bộ trực thuộc Tổng cục Chính trị, trên cơ sở sáp nhập Khung tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính trị thuộc Tổng cục Chính trị (Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ chính trị - Tổng cục Chính trị) với Đoàn 871 thuộc Bộ Quốc phòng. Ngày 09/01/2009, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 82/QĐ-QP đổi tên Trung tâm Quản lý học viên và Bồi dưỡng cán bộ thành Đoàn 871 - Tổng cục Chính trị, với chức năng, nhiệm vụ: “Quản lý và bảo đảm cho học viên thuộc quân số quản lý của Quân đội đi học ở nước ngoài và các trường ngoài Quân đội ở trong nước; số sinh viên sau năm thứ ba các trường ngoài Quân đội có đơn tình nguyện phục vụ Quân đội lâu dài và được cấp học bổng Bộ Quốc phòng. Quản lý, bảo đảm cho học viên quốc tế theo thỏa thuận của Bộ Quốc phòng Việt Nam với các nước trong thời gian nghiên cứu, học tập tại Việt Nam. Bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho cán bộ, học viên là nguồn Quân đội cử đi học ở trong nước và nước ngoài. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ khác do Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị giao”.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.