Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 14/11/2022, 10:08 (GMT+7)
Xây dựng Thư viện Quân đội - Cơ quan nghiệp vụ đầu ngành của hệ thống thư viện toàn quân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Thư viện Quân đội được thành lập ngày 15/11/1957, theo chỉ thị của Tổng Quân ủy và là thư viện chuyên ngành cấp nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đây là cơ quan nghiệp vụ đầu ngành của hệ thống thư viện toàn quân, có chức năng tham mưu giúp Thủ trưởng Tổng cục Chính trị về công tác thư viện và hoạt động sách báo trong Quân đội và thực hiện nhiệm vụ: thu thập, lưu trữ sách báo về quân sự, quốc phòng; nhận lưu chiểu các xuất bản phẩm trong Quân đội; cung cấp thông tin, tài liệu; tổ chức phục vụ công tác nghiên cứu khoa học; bổ sung sách tập trung, định hướng đọc và xây dựng phong trào đọc sách trong Quân đội, bảo đảm đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội; hướng dẫn nghiệp vụ, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên thư viện cho hệ thống thư viện toàn quân. Suốt 65 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Chính trị và với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng ủy, Ban Giám đốc và các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân viên Thư viên Quân đội luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, không chỉ tuyên truyền sâu rộng quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội, mà còn xây dựng phong trào đọc, học và làm theo sách báo, tạo ra các hoạt động văn hóa lành mạnh và bổ ích, góp phần giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong cán bộ, chiến sĩ Quân đội và nhân dân. Ghi nhận những thành tích đó, Thư viện Quân đội được Nhà nước tặng thưởng: 02 Huân chương Quân công: hạng Ba (năm 1982), hạng Nhì (năm 1984); 03 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc: hạng Ba (năm 2022), hạng Nhì (năm 2007), hạng Nhất (năm 2017); 01 Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1992); 01 Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 2002) và nhiều phần thưởng cao quý.

Thủ trưởng Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tham quan Triển lãm sách nhân Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Campuchia

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong thời kỳ phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, đòi hỏi Thư viện Quân đội phải được xây dựng ngày càng hiện đại, phát huy vai trò cơ quan nghiệp vụ đầu ngành của hệ thống thư viện toàn quân, thực sự là công cụ sắc bén trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy kết quả đạt được trong 65 năm xây dựng, trưởng thành, phát triển, Đảng ủy, Ban Giám đốc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai toàn diện các mặt công tác, với nhiều giải pháp đồng bộ, tạo sức mạnh tổng hợp, xây dựng Cơ quan vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước hết, tập trung xây dựng cơ quan vững mạnh về chính trị, là nội dung cốt lõi, xuyên suốt, mang tính quyết định. Căn cứ vào hướng dẫn của trên, Đảng ủy, Ban Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng, đủ kế hoạch, nội dung, chương trình giáo dục chính trị hằng năm cho các đối tượng. Tập trung quán triệt, giáo dục cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nắm chắc quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhiệm vụ của Quân đội, nhiệm vụ của Cơ quan; kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với thực hiện tốt việc định hướng, quản lý, đánh giá, phân loại tư tưởng. Cùng với đó, chú trọng đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội,… âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện sai trái của cá nhân, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ. Các cấp ủy, chi bộ tăng cường lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; các tổ chức quần chúng vững mạnh, Hội đồng quân nhân hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các phong trào thi đua, cuộc vận động của cấp, ngành, v.v. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Cơ quan có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thấy rõ những thuận lợi, khó khăn, xác định ý chí, quyết tâm, thường xuyên tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, phương pháp tác phong công tác; đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm, quyết liệt, thận trọng trong triển khai tổ chức thực hiện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc luôn coi trọng, quan tâm, ưu tiên đầu tư đào tạo, đào tạo lại, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, nghiệp vụ thư viện nhằm làm chủ các phương tiện, thiết bị công nghệ mới, hiện đại. Trong đó, đặc biệt ưu tiên đào tạo bổ sung nguồn nhân lực thư viện có khả năng xây dựng, quản trị thư viện số, tri thức số và lực lượng chuyên sâu về quản trị mạng, an ninh mạng,… theo tiêu chí tinh, gọn, mạnh; sẵn sàng bổ sung nguồn nhân lực cho Quân đội đáp ứng yêu cầu chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu trong chiến tranh thông tin, tác chiến trên không gian mạng. Trong thực hiện, cùng với tiến hành chặt chẽ các khâu, các bước của công tác cán bộ, Ban Giám đốc còn coi trọng việc bố trí, cải thiện môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ, khen thưởng để thu hút, động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, nhân viên thư viện làm việc và cống hiến lâu dài trong Quân đội; qua đó, góp phần bảo đảm cho mọi công tác của Thư viện hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, Đảng ủy, Ban Giám đốc tập trung nâng cao công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động tại Thư viện Quân đội và đối với toàn quân. Đây là giải pháp trọng tâm quan trọng hàng đầu, thực hiện tốt sẽ khẳng định vị thế thư viện đầu ngành của hệ thống thư viện trong Quân đội; tạo tiền đề vững chắc để từng bước xây dựng Thư viện Quân đội trở thành thư viện số hiện đại, trung tâm quản trị dữ liệu số tập trung của mạng lưới thư viện Quân đội. Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ bám sát yêu cầu của Quân đội, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống thư viện toàn quân nói chung và của Thư viện Quân đội nói riêng, tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch bổ sung tài nguyên thông tin phù hợp với thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng Việt Nam. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng nội dung tài liệu, đa dạng về loại hình, đặc biệt chú trọng các nguồn tài liệu sách, báo điện tử; chủ động khai thác, trao đổi, chia sẻ tài nguyên thông tin với các cơ quan thông tin, thư viện trong và ngoài Quân đội. Đồng thời, hướng tới sự chuẩn hóa trong quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật của quốc gia, quốc tế về công tác thư viện, bảo đảm tính thống nhất, khoa học trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trước những thông tin đa chiều hiện nay, Đảng ủy, Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, chủ động bám sát tình hình trong nước và quốc tế, thực hiện tốt công tác biên soạn các ấn phẩm thông tin, thư mục bảo đảm chất lượng, tính thời sự cao và giữ vững định hướng chính trị. Duy trì tốt nền nếp công tác phục vụ bạn đọc, kết hợp có hiệu quả các hoạt động phục vụ truyền thống, tại chỗ với các hình thức phục vụ hiện đại, từ xa. Đa dạng hóa tài nguyên thông tin cũng như các hình thức phục vụ, tuyên truyền giới thiệu sách báo, tài liệu. Mở rộng đối tượng phục vụ và tăng cường việc luân chuyển sách, báo tới các đơn vị cơ sở, đáp ứng nhu cầu của bộ đội. Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho Thư viện Quân đội và toàn hệ thống hướng tới liên thông, tích hợp dữ liệu, chia sẻ, khai thác, sử dụng chung tài nguyên thông tin trong toàn hệ thống; thực hiện nghiêm các quy trình, quy định về bảo đảm an toàn thông tin của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt công tác bổ sung sách tập trung theo quy định của Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội, giữ vững định hướng chính trị, có cơ cấu, tỷ lệ hợp lý, bảo đảm đủ về số lượng, nâng cao chất lượng. Trong thực hiện, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định chặt chẽ nội dung sách trước khi nhập; tiến hành cấp phát nhanh, kịp thời cho các đơn vị. Tăng cường phối hợp, hướng dẫn các đơn vị nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách, báo nhân Ngày sách Việt Nam hằng năm (21/4) và các ngày kỷ niệm của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Cùng với thực hiện tốt công tác chuyên môn, Đảng ủy, Ban Giám đốc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật. Bởi, chỉ có thực hiện tốt nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì thế, Đảng ủy, Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm điều lệnh, điều lệ của Quân đội, các chỉ thị, quy định về xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt, công tác, giao ban ngày, tuần, thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực chuyên môn, nghiệp vụ,… đảm bảo quân số và báo cáo đúng quy định. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị. Phấn đấu giữ vững kết quả nhiều năm liên tục Cơ quan không để xảy ra vi phạm kỷ luật và mất an toàn giao thông. Tích cực cải tạo, củng cố hệ thống pa nô, bảng, biển, khẩu hiệu, cây cảnh,... bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có môi trường, nếp sống văn hóa kiểu mẫu, góp phần xây dựng đơn vị “chính quy, xanh, sạch, đẹp”, tạo sức mạnh tổng hợp để Cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Những giải pháp cơ bản, đồng bộ trong xây dựng Cơ quan vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” sẽ tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổng hợp, bảo đảm cho Thư viện Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần định hướng tư tưởng, phát triển văn hóa đọc, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Thượng tá MẠC THÙY DƯƠNG, Giám đốc Thư viện Quân đội
________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5,  Nxb CTQG, H. 2011, tr. 309.

Ý kiến bạn đọc (0)