Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 11/11/2021, 14:18 (GMT+7)
Trung đoàn Tên lửa 250 tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu

Trung đoàn Tên lửa 250 (Sư đoàn Phòng không 361) có nhiệm vụ chính trị trung tâm là quản lý, bảo vệ vùng trời, các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, xã hội phía Tây Bắc. Những năm qua, thực hiện chủ trương xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân tiến thẳng lên hiện đại, Trung đoàn được đầu tư trang bị nhiều loại vũ khí, khí tài mới, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao một bước sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi cơ bản, Trung đoàn gặp không ít khó khăn, thách thức. Nổi lên là: trình độ đội ngũ cán bộ có mặt còn hạn chế; tài liệu khai thác, huấn luyện, sử dụng vũ khí, khí tài, tên lửa mới chưa đầy đủ; vật chất, trang thiết bị bảo đảm chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ, v.v. Trước thực tế đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trước hết, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Đây là giải pháp căn bản, nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Đơn vị. Đặc thù tác chiến đối không, tình huống diễn biến rất nhanh, tính thời cơ rất cao, đòi hỏi Đơn vị phải luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Trong khi đó, quân số của đơn vị phần lớn là quân nhân chuyên nghiệp, nhiều đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn; nhiệm vụ canh trực hết sức nghiêm ngặt, khắt khe, ảnh hưởng không nhỏ tới tư tưởng, tình cảm, sức khỏe của bộ đội. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tăng cường quán triệt, phổ biến cho bộ đội nắm vững các quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng; các chế độ, quy định về sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời của Quân chủng, Sư đoàn; đặc thù, tính chất nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh đổi mới hình thức, phương pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng ở các đơn vị; đi sâu thông tin, tuyên truyền để bộ đội nhận thức đúng tình hình, đối tượng tác chiến, âm mưu, thủ đoạn, tính chất, đặc điểm tác chiến đường không, nhất là khi địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Trước mỗi giai đoạn trực chiến đấu cao điểm, Trung đoàn tổ chức phát động thi đua đột kích, tập trung đột phá vào nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời và các mục tiêu được giao. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác, tin tưởng vào cách đánh và vũ khí, trang bị kỹ thuật được biên chế, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Trung đoàn tăng cường các biện pháp quản lý, nắm, giải quyết các vấn đề về tư tưởng, nhất là số cán bộ, chiến sĩ các đài, trạm lẻ, đóng quân trên các núi cao, kịp thời giải quyết dứt điểm những vướng mắc nảy sinh, không để bị động bất ngờ, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đơn vị.

Triển khai, thu hồi đạn tên lửa

Hai là, tập trung lãnh đạo thực hiện khâu đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Quán triệt, thực hiện Kết luận số 60-KL/QUTW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân chủng, hằng năm, Đảng ủy Trung đoàn xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Trong đó, đột phá vào “huấn luyện cơ bản, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí, trang bị thế hệ mới; coi trọng huấn luyện theo phương án, địa bàn, đối tượng tác chiến và các tình huống, trận đánh; lấy quản lý, bảo vệ vùng trời, xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện”. Thực hiện khâu đột phá, Trung đoàn đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành huấn luyện, xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện sát với nhiệm vụ, phương án, địa bàn, đối tượng tác chiến và tổ chức biên chế, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Các phân đội tập trung huấn luyện kíp chiến đấu theo hướng đồng bộ, chuyên sâu; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp, chiến tranh công nghệ cao. Theo đó, với kíp chiến đấu Sở Chỉ huy, tập trung huấn luyện cho cán bộ nắm chắc vùng trời quản lý, vùng hỏa lực của từng phân đội và của cả Trung đoàn; phương thức nhận, truyền lệnh từ Sở Chỉ huy Trung đoàn đến các đơn vị và phân đội hiệp đồng, v.v. Với kíp chiến đấu các phân đội hỏa lực, tập trung huấn luyện bắt, bám mục tiêu bay thấp, cực thấp; khẩu lệnh, động tác hiệp đồng; đánh các phương tiện bay trong các tình huống phức tạp, như: đột nhập, nhiễu nặng, cường độ lớn; chú trọng rèn luyện chỉ tiêu cá nhân; huấn luyện hiệp đồng kíp chiến đấu từ phân đội nhỏ, kíp gọn, đến toàn kíp chiến đấu, v.v. Đặc biệt, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, nhất là phương tiện, phương thức tác chiến đường không của địch, các thủ đoạn chế áp điện tử mạnh, bay thấp đột nhập, tàng hình,… nhằm vô hiệu hóa hệ thống ra đa của ta. Trong khi đó, địa bàn đảm nhiệm của Trung đoàn chủ yếu là rừng rậm, ảnh hưởng đến tầm quan sát của các lực lượng canh trực. Khắc phục vấn đề đó, Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị tăng cường huấn luyện nâng cao khả năng quan sát, phát hiện, nhận dạng mục tiêu của các vọng quan sát mắt, trạm quan sát phòng không; tập trung huấn luyện cho bộ đội phát huy tối đa tính năng, kỹ - chiến thuật của vũ khí, khí tài mới, cải tiến; vận dụng hiệu quả tính năng chống nhiễu, quang truyền hình; nâng cao khả năng cơ động, thu hồi, triển khai chiến đấu kết hợp với nghi binh, ngụy trang đối phó hiệu quả với các phương thức tác chiến đường không mới của địch.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Trung đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị; duy trì nền nếp, chế độ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhất là số cán bộ đại đội, trung đội, cán bộ mới ra trường. Tích cực nghiên cứu xây dựng hệ thống ngân hàng bài tập huấn luyện kíp chiến đấu sở chỉ huy, kíp dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa, đài ra đa, trạm quan sát phòng không, tiểu đoàn tên lửa đảm bảo đồng bộ ở các cấp. Đẩy mạnh đổi mới công tác hội thi, hội thao, kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện theo hướng thực chất, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp với kết quả huấn luyện của cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện của đơn vị không ngừng nâng lên. Đến nay, 100% kíp 1 Sở Chỉ huy Trung đoàn và các đơn vị đều đạt Giỏi, kíp 2 Khá. Tham gia hội thi cấp Sư đoàn và Quân chủng đều đạt giỏi. Năm 2019, tham gia hội thi cán bộ phân đội giỏi cấp Quân chủng, đồng chí Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 151 đạt giải Nhì; năm 2020, kíp chiến đấu Sở Chỉ huy Trung đoàn tham gia hội thao cấp Sư đoàn đạt Giỏi, đồng chí Trung đoàn trưởng đạt giải Nhất.

Cùng với đó, Trung đoàn tích cực nghiên cứu, nắm chắc đối tượng tác chiến phòng không, tình hình trên không, dự báo đường bay, thủ đoạn hoạt động của địch; xác định mục tiêu bảo vệ trọng điểm,… từ đó điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống kế hoạch, phương án chiến đấu, kế hoạch hiệp đồng bảo vệ vùng trời đồng bộ từ Trung đoàn đến các cơ quan, đơn vị. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, đảm bảo đúng, đủ quân số; tổ chức canh trực trên không, mặt đất đúng quy định; thực hiện nghiêm “4 biết”1 trong quản lý vùng trời, đảm bảo phát hiện, nhận dạng, thông báo mục tiêu kịp thời, chính xác và xử lý đúng các tình huống tác chiến phòng không theo Chỉ lệnh 27/CL-BTTM, ngày 03/12/2002 của Tổng Tham mưu trưởng. Tăng cường báo động sẵn sàng chiến đấu đối với các kíp trực và phân đội làm nhiệm vụ trực ban, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót. Mặt khác, Trung đoàn thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc đặc điểm địa hình, nhất là các điểm cao, đường cơ động,… từ đó tham mưu cho cấp trên các phương án bố trí các trạm, đài quan sát phòng không, đảm bảo tính liên tục, nhiều tầng, nhiều lớp, kịp thời phát hiện địch từ xa; tổ chức nhiều kênh thông tin, thông báo, báo động nhanh, chính xác. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân nắm chắc tình hình mọi mặt, xây dựng phương án hiệp đồng bảo vệ mục tiêu mặt đất. Nhờ đó, những năm qua, 100% lượt phân đội làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu chính thức và dự bị hoàn thành tốt nhiệm vụ; các lần chuyển cấp bảo vệ chuyên cơ, phục vụ huấn luyện bay quân sự đảm bảo an toàn tuyệt đối; chất lượng thu, phát tình báo các mạng của Trung đoàn đều vượt chỉ tiêu, không để sai, sót, lọt, chậm, hoang báo mục tiêu.

Ba là, thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần cho các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập. Với đặc thù là Đơn vị kỹ thuật chiến đấu, nên sức mạnh chiến đấu của Trung đoàn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng vũ khí, khí tài, trang bị. Do vậy, hằng năm, Đảng ủy Trung đoàn ra Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về công tác kỹ thuật; chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo Ban Kỹ thuật xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch, hướng dẫn công tác kỹ thuật năm, từng giai đoạn và triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn Đơn vị; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật gắn với thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50. Để đạt hiệu quả cao, Trung đoàn thành lập các kíp bảo đảm kỹ thuật đồng bộ từ Ban Kỹ thuật đến các tiểu đoàn và thực hiện bảo đảm kỹ thuật theo phân cấp. Riêng kíp bảo đảm của Ban Kỹ thuật vừa có khả năng sửa chữa cơ động, vừa sẵn sàng tăng cường cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quan trọng, trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, phân công cán bộ theo dõi, quản lý và chịu trách nhiệm bảo đảm khí tài trên từng hướng; trong đó, cán bộ, kỹ thuật viên giỏi chịu trách nhiệm đối với bộ khí tài có hệ số kỹ thuật không ổn định, đơn vị ở xa. Nhờ đó, vũ khí, trang bị kỹ thuật của Trung đoàn luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu; hệ số kỹ thuật của đài ra đa, đài điều khiển tên lửa, bệ phóng tên lửa luôn đạt và vượt chỉ tiêu; đạn tên lửa tuyến 1, 2 đạt 100%; trạm nguồn điện đạt 90%, xe tác chiến đạt 95%. Công tác bảo đảm hậu cần được Trung đoàn coi trọng và có nhiều đổi mới, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Phong trào tăng gia sản xuất được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực, cải thiện rõ nét đời sống bộ đội, thiết thực góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Đơn vị.

Cùng với các nội dung giải pháp trên, hiện nay, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn Tên lửa 250 đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Trung tá TRẦN NGỌC CHINH, Trung đoàn trưởng
__________________

1 - Gồm: biết kế hoạch bay; biết bay hay chưa bay; bay đến đâu biết đến đó; biết hành động bay trên không.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 18:25 - 28/01/2022

EUR24,449.3926,003.22

GBP29,369.5930,841.11

USD22,470.0022,780.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:34 - 28/01/2022

HCMSJC61.80062.500
Hà NộiSJC61.80062.520
Đà NẵngSJC61.80062.520