Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Ba, 19/04/2022, 07:35 (GMT+7)
Phát huy truyền thống, lực lượng vũ trang Nam Định đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Trong suốt chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành1, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, trực tiếp là của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh; sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương và sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang Nam Định đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu, công tác, lập được nhiều thành tích vẻ vang, viết nên truyền thống “đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng vũ trang Tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực đánh hơn 16.000 trận, tiêu diệt, bắt sống 29.872 tên địch; phá hủy 284 xe quân sự; bắn rơi 02 máy bay; bắn chìm, bắn cháy 05 tàu, xuồng, ca nô; thu giữ hàng trăm tấn quân trang, quân dụng của địch, góp phần vào thắng lợi chung của toàn dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, khi kẻ thù mở rộng chiến tranh đánh phá ra miền Bắc, quân và dân Nam Định vừa sản xuất, vừa chiến đấu; đồng thời, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Riêng lực lượng vũ trang Tỉnh đã phối hợp chiến đấu hơn 2.000 trận, bắn rơi 110 máy bay, bắn cháy 03 tàu chiến của địch. Thực hiện phong trào: “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, tỉnh Nam Định đã tiễn hơn 164.400 lượt người con ưu tú lên đường nhập ngũ; huy động hơn 01 triệu tấn lương thực, hàng hóa, vũ khí, trang bị chi viện cho tiền tuyến và có 23.482 người con của quê hương Nam Định anh dũng hy sinh, 10.460 thương binh để lại một phần cơ thể trên các chiến trường, góp phần cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang Tỉnh tiếp tục lập được nhiều thành tích xuất sắc trên các mặt công tác, làm nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi để Tỉnh phát triển về mọi mặt.

Những năm gần đây, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo và kế hoạch, đề án về công tác quốc phòng, quân sự trong từng giai đoạn2. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ban chỉ đạo, hội đồng quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng thời, tổ chức quán triệt, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự sát đặc điểm, điều kiện của địa phương; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hiệu lực quản lý nhà nước cho cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ quan, sở, ban, ngành của địa phương đối với công tác quan trọng này. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh đã tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, ngành, chức sắc, chức việc tôn giáo, chủ doanh nghiệp, chủ tàu thuyền, v.v. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, nhất là các văn bản pháp luật về quốc phòng, an ninh; cung cấp thông tin, định hướng nhận thức, tư tưởng; tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn thông tin xấu độc, xuyên tạc, vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Vì vậy, nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ và toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng cao.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các quy hoạch, đề án, kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Lực lượng vũ trang Tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương thẩm định chặt chẽ, đúng quy trình các dự án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo phù hợp với yêu cầu củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn trong giai đoạn mới. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố; diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ các sở, ngành; diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó siêu bão và tìm kiếm, cứu nạn; diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh cho cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành và lực lượng vũ trang Tỉnh. Triển khai thực hiện đồng bộ, dân chủ, công khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự, hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn,… được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng, đánh giá cao. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác dân vận, công tác chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách hậu phương Quân đội, tạo đồng thuận của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Tỉnh luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào lực lượng vũ trang Tỉnh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận thành tích đó, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ”; tặng thưởng 02 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc (năm 2020 và 2021) cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Hiện nay, trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với nhiều thành tựu vượt bậc, nhất là các hoạt động trên không gian mạng đặt ra thách thức, yêu cầu, đòi hỏi cao đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc; tình trạng biến đổi khí hậu, dịch bệnh, các vấn đề an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp,... ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh xác định: tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tạo thuận lợi để Tỉnh phát triển nhanh, bền vững; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI,… trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch; tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Hai là, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới sát với đặc điểm, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Tỉnh. Thông qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh về chính trị; xây dựng Đảng bộ Quân sự Tỉnh trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; cấp ủy, chỉ huy các cấp thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Ba là, chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới (giai đoạn 2021 - 2030); tập trung xây dựng lực lượng thường trực “tinh, gọn, mạnh”; lực lượng dự bị động viên hùng hậu; lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao, khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập sát với yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện của địa phương, gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp, chính quy, cơ quan, đơn vị, địa bàn an toàn.

Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ các cấp, nhất là các thành phần của thế trận quân sự, các công trình phòng thủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Thường xuyên phối hợp rà soát, thẩm định, bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh trên từng địa bàn, nhất là đối với các dự án lớn, trên địa bàn trọng điểm.

Năm là, chủ động phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tham gia tìm kiếm, cứu nạn, hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Phát huy truyền thống vẻ vang, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua, không ngừng sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, lập nhiều chiến công mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá LƯƠNG VĂN KIỂM, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng
Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

_______________

1 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định (tiền thân là Ban Chỉ huy Tỉnh đội Dân quân Nam Định) được thành lập ngày 20/4/1947.

2 - Các đề án về diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh; quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ Tỉnh; xây dựng và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.