Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 13/06/2022, 13:53 (GMT+7)
Phát huy truyền thống, Kho J250 nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ

Trước yêu cầu cấp thiết của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 16/6/1972, tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Kho J250 thuộc Cục Quản lý xe (nay là Cục Xe - Máy) được thành lập, với nhiệm vụ chủ yếu là tiếp nhận xe - máy, trang bị kỹ thuật do nước bạn viện trợ; cải biên, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa; cơ động xe - máy kết hợp vũ khí, đạn dược, vật chất để cung cấp cho các đơn vị trên khắp các chiến trường. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt khó, vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Kho đã tiếp nhận, gia cố, cải biên, cấp phát hàng chục nghìn xe ô tô, mô tô và xe tăng - thiết giáp, hàng trăm nghìn tấn vật tư, phụ tùng, thiết bị; sửa chữa hàng trăm xe trong cơ động bàn giao, tiếp nhận; vận chuyển hàng nghìn tấn vật tư, hàng triệu lít xăng dầu, hàng trăm tấn lương thực,… cung cấp cho chiến trường và bảo đảm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị trong toàn quân. Ghi nhận thành tích đó, Kho J250 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 02 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 01 Huân chương Chiến công hạng Ba, 01 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý.

Những năm gần đây, trước yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, nhu cầu bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, đồng bộ xe - máy tăng cao; trong khi đó, ngân sách hạn chế, cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ, năng lực không đồng đều, đời sống còn khó khăn; tình hình thiên tai, sự cố gia tăng,… đe dọa tới an ninh, an toàn của Kho, v.v. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Chỉ huy Kho tập trung nghiên cứu, dự báo tình hình, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật xe - máy, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Trước hết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức biên chế, nâng cao hiệu quả sử dụng lực lượng; đồng thời, tăng cường công tác giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, tạo cơ sở, nền tảng để Kho hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhận thức rõ điều đó và trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về tổ chức lực lượng, Kho chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật; đối chiếu với yêu cầu, nhiệm vụ của từng tiêu chuẩn chức danh, điều chuyển, bố trí theo hướng “việc tìm người”. Theo đó, một mặt Kho tiến hành luân chuyển cán bộ qua các vị trí công tác và thực hiện kiêm nhiệm nhiều chức trách; tăng cường lực lượng cho các bộ phận, cơ quan, đơn vị hoạt động cường độ cao, nhiều nhiệm vụ đột xuất. Mặt khác, coi trọng tính ổn định trong sử dụng cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề vững để nghiên cứu chuyên sâu, tích lũy kinh nghiệm; đồng thời, xây dựng các nhóm nhân viên, thợ kỹ thuật nhiều độ tuổi, trình độ bảo đảm tự bồi dưỡng, kế cận, đủ sức thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Quan tâm tuyển chọn, cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật đi đào tạo tại các học viện, nhà trường theo chỉ tiêu trên giao; tăng cường bồi dưỡng tại chỗ nâng cao trình độ về tổ chức chỉ huy, quản lý điều hành và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, 100% đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Kho được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, phẩm chất đạo đức tốt và được sắp xếp, bổ nhiệm, sử dụng đúng sở trường; tâm huyết với nghề, yên tâm gắn bó với đơn vị.

Xuất phát từ đặc điểm, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, cũng như yêu cầu quản lý, sử dụng vật tư, vũ khí, trang bị kỹ thuật, cùng những khó khăn, thách thức trong bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa,… Đảng ủy, chỉ huy Kho đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Để đạt hiệu quả cao, Kho chỉ đạo các đơn vị kết hợp giáo dục cơ bản với giáo dục chuyên đề, giáo dục truyền thống. Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” và phong trào Thi đua Quyết thắng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tính năng động, sáng tạo, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Sửa chữa, tăng hạn xe ô tô tại Xưởng T285

Cùng với kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Kho tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, xây dựng chính quy công tác kỹ thật. Quán triệt, thực hiện quy định của Tổng cục Kỹ thuật về nền nếp, chế độ công tác, Kho chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa, mô tả rõ công việc đến từng cương vị; tổ chức phân công nhiệm vụ, tập huấn, tọa đàm, thống nhất về quá trình phối hợp giữa các khâu quản lý, kiểm tra, giám sát, bảo đảm linh hoạt, liên hoàn, liên thông theo chuỗi công việc. Điều chỉnh hệ thống sổ sách, thống nhất mẫu biểu, hồ sơ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Duy trì nghiêm các chế độ xuất, nhập, đăng ký, thống kê, kiểm kê,… bảo đảm nắm chắc tình trạng kỹ thuật, đồng bộ, bao gói, hòm, hộp của trang bị và vật tư. Tổ chức sắp xếp trang bị xe máy, vật tư, phụ tùng đúng quy định, bảo đảm dễ kiểm tra, thuận lợi trong cấp phát, dễ dàng di chuyển khi có tình huống. Nghiên cứu triển khai xây dựng kế hoạch tiếp nhận, cấp phát, bảo đảm kỹ thuật xe – máy theo đúng mệnh lệnh, chu kỳ bảo dưỡng và tổ chức sử dụng lực lượng thực hiện hiệu quả, không chồng chéo; chấp hành nghiêm quy trình, quá trình công nghệ trong bảo quản, bảo dưỡng; giám sát chặt chẽ chất lượng ở từng khâu, nguyên công, nhất là trong lắp ráp, hiệu chỉnh. Song song với đó, Kho đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50; phát huy các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”,  “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”,... tạo ý thức, trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, với mô hình: “Tổ khoa học kỹ thuật trẻ” để nghiên cứu, áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, bảo đảm kỹ thuật, cải tiến dây truyền công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng, bổ sung tiêu chuẩn ngành, v.v. Cùng với đó, Kho đẩy mạnh việc quy hoạch, nâng cấp, đồng bộ trang, thiết bị cho các hệ thống phân kho, xưởng, nhà che, đường nội bộ, vừa nâng cao hiệu quả phòng chống cháy nổ, phương án sắp xếp, cấp phát trang bị,… và khả năng cơ động nhanh trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, vừa bảo đảm tăng tuổi thọ trang bị, vật tư.

Đáng chú ý, thời gian qua, trước sự phát triển của yêu cầu nhiệm vụ, Kho tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo dưỡng, khai thác trang bị xe máy mới; nghiên cứu, xử lý hư hỏng thường gặp; phương án bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ; vệ sinh, an toàn lao động; huấn luyện thi nâng bậc thợ, chuyển loại thợ, v.v. Để đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, Kho chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên là cán bộ, nhân viên kỹ thuật có kinh nghiệm, thợ tay nghề cao. Quá trình bồi dưỡng, huấn luyện, coi trọng gắn truyền thụ lý thuyết với thực hành trực tiếp trong bảo dưỡng, sửa chữa; thường xuyên thảo luận cải tiến cách làm theo hướng chất lượng và tiết kiệm, v.v. Nhờ đó, 05 năm qua, kết quả bảo đảm kỹ thuật của Kho luôn vượt chỉ tiêu từ 105% - 120%/ năm; bảo quản, niêm cất cho dự trữ quốc phòng, quốc gia hàng trăm xe ô tô, cụm chi tiết cơ bản,… cùng 532 tấn vật tư thiết yếu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Để nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng cơ động, bảo đảm khi có tình huống, Kho duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực an toàn; thường xuyên rà soát, bổ sung hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, di chuyển kho và luyện tập các phương án: sẵn sàng chiến đấu tại chỗ, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, tổ chức luyện tập, diễn tập chặt chẽ, khoa học, sát thực tế. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh rèn luyện thể lực, tăng cường quản lý kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy, v.v. Năm 2018, Kho tổ chức diễn tập chỉ huy – tham mưu một bên 02 cấp trên bản đồ có phần thực binh và đã hoàn thành tốt yêu cầu đề ra. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật nắm chắc biện pháp chỉ huy, điều hành trong mở niêm, sơ tán trang bị kỹ thuật, cơ động lực lượng, cũng như tổ chức các hoạt động kỹ thuật tại khu sơ tán; sự phối hợp và xử lý tình huống trong chuẩn bị chiến đấu; nhất là phương pháp phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đóng quân hỗ trợ đơn vị cơ động và xây dựng các công trình đóng quân sơ tán.

Với tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, Kho luôn chủ động bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và luôn xem đó là nhân tố quan trọng để động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao. Thời gian qua, cùng với đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách, nhất là bồi dưỡng độc hại, vệ sinh, bảo hộ, an toàn lao động, tổ chức khám sức khỏe, sớm phát hiện và điều trị bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên, Kho tích cực huy động các nguồn lực xây dựng, cải tạo 02 khu tăng gia tập trung và chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt công tác tăng gia, chăn nuôi, tạo nguồn hậu cần tại chỗ, cải thiện bữa ăn. Quan tâm xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp gắn với đầu tư các công trình bảo đảm kỹ thuật, thể thao, văn hóa, an toàn, như: nhà huấn luyện, chỉ huy; trạm nạp bình điện, kho, xưởng; tường rào bảo vệ, đường tuần tra, sân thể lực, nhà xe; hệ thống chống sét, phòng chống cháy nổ,… với diện tích hàng nghìn mét vuông, tổng kinh phí trên 40 tỉ đồng. Thường xuyên vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; giải đáp pháp luật, tư vấn đời sống,… tạo điều kiện cho bộ đội vừa rèn luyện, vừa vui chơi. Nhiều năm qua, Kho luôn đạt chuẩn “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt’’, quân số khỏe trên 99%; bộ đội phấn khởi, yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Bằng các giải pháp tích cực, đồng bộ và sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, 05 năm qua (2016 - 2021), Kho J250 liên tục đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng; trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Cục Xe - Máy. Năm 2022, Kho vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đó là phần thưởng cao quý chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống; là nguồn động viên mạnh mẽ để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho J250 hoàn thành mọi nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Đại tá NGUYỄN TOÀN THẮNG, Chủ nhiệm Kho

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.