Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 09/09/2021, 08:49 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang huyện Cần Giờ thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”

Là huyện ven biển, huyện Cần Giờ chiếm hơn 1/3 diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh, có diện tích tự nhiên 71.361 ha, trong đó trên 70% rừng ngập mặn đặc thù, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với bờ biển dài trên 20 km và hệ thống sông Lòng Tàu, Soài Rạp là tuyến đường thủy, cảng biển quan trọng, đây chính là lợi thế, tiềm năng lớn để huyện Cần Giờ và Thành phố Hồ Chí Minh phát triển kinh tế biển bền vững. Trong tương lai gần, huyện Cần Giờ sẽ trở thành một cực kinh tế quan trọng trong chuỗi đô thị biển: Vũng Tàu - Cần Giờ - Gò Công. Huyện có vị trí hết sức đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh không những đối với Thành phố Hồ Chí Minh mà còn đối với cả khu vực Đông và Tây Nam Bộ. Nhận thức rõ điều đó, lực lượng vũ trang huyện Cần Giờ đã phát huy vai trò nòng cốt cùng chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đồng thời, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Trước hết, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chủ động tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự và phòng, chống dịch Covid-19. Trên cơ sở quán triệt các văn bản, chỉ thị của trên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” phù hợp với thực tiễn; tạo hành lang pháp lý để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động, khai thác tốt mọi nguồn lực thực hiện đồng bộ, toàn diện, đạt hiệu quả cao. Đồng thời, giúp Ủy ban nhân dân Huyện kiện toàn Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh, tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19,… góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự của cấp ủy, chính quyền các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện của địa phương.

Phối hợp tổ chức “Phiện chợ 0 đồng”

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc là vấn đề chiến lược, cơ bản, điều đó càng quan trọng khi huyện Cần Giờ là khu vực phòng thủ hướng biển của Thành phố. Nắm chắc điều đó, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã phát huy vai trò nòng cốt làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Đề án xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Tập trung vào thực hiện những nội dung cơ bản, như: Đề án “xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã, thị trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn 2020 - 2025”; Quyết tâm tác chiến phòng thủ; Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; động viên quốc phòng, v.v. Để kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ngay từ trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giúp Ủy ban nhân dân Huyện thẩm định về mặt quốc phòng - an ninh. Nổi bật là các dự án: Dự án phát triển kinh tế - xã hội xã đảo Thạnh An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho xã đảo, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Dự án khai thác, phát triển du lịch Cần Giờ giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển đa dạng các loại hình du lịch sinh thái rừng và biển, gắn liền với giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; từng bước xây dựng huyện Cần Giờ thành đô thị biển, du lịch nghỉ dưỡng, giải trí hàng đầu Việt Nam và khu vực. Qua đó, gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và trực tiếp thực hiện tốt việc xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ theo quy hoạch, kế hoạch đã xác định, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phù hợp với thực tiễn. Ưu tiên các công trình quân sự quan trọng, phục vụ trực tiếp và thường xuyên cho hoạt động của khu vực phòng thủ, như: hệ thống cụm điểm tựa ven biển, trận địa pháo binh, thao trường huấn luyện, trụ sở ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn, v.v. Đồng thời, tận dụng hệ thống cơ sở hạ tầng, địa hình tự nhiên để giảm bớt chi phí và bảo vệ môi trường. Xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ có trọng điểm, chiều sâu, liên hoàn, vững chắc và linh hoạt, vừa có thế phòng thủ giữ vững địa bàn, vừa có thế tấn công tiêu diệt địch. Lực lượng vũ trang Huyện phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quân,… thực hiện nghiêm Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 và Nghị định số 130/2015/NĐ-CP, ngày 18/12/2015 của Chính phủ về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển, đảo. Nhờ đó, tiềm lực, chất lượng tổng hợp, sức mạnh của khu vực phòng thủ Huyện không ngừng được nâng cao, làm cơ sở, nền tảng hoàn thành thắng lợi “nhiệm vụ kép”.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy quân sự Huyện làm nòng cốt trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, đẩy mạnh thực hiện Đề án “Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ”. Hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương rà soát các đối tượng được cử đi học tập, bồi dưỡng; thông báo sớm và tạo điều kiện thuận lợi để đối tượng nhập học đúng kế hoạch. Năm 2020, Huyện cử 06 cán bộ thuộc đối tượng 2, 3 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do trên tổ chức. Đồng thời, mở các lớp bồi dưỡng theo phân cấp cho 440 cán bộ thuộc đối tượng 4, mở rộng bồi dưỡng cho gần 200 người là chủ tàu, thuyền, người dân ven biển, thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; tham gia giáo dục quốc phòng và an ninh cho gần 2.500 học sinh trung học phổ thông đạt kết quả tốt. Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh kết hợp với tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho toàn dân được thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo thông qua hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng, sinh hoạt cộng đồng khu dân cư, hoạt động văn hóa, thể thao. Đối với đồng bào ven biển, nhất là ngư dân, lực lượng dân quân, tự vệ biển phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, phổ biến trực tiếp tới từng tàu, thuyền, bãi nuôi trồng hải sản đạt hiệu quả cao. Phát huy chức năng “đội quân công tác”, lực lượng vũ trang Huyện làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tích cực thực hiện Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, mặn xâm nhập, dịch bệnh, v.v. Qua đó, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, địa bàn vững mạnh, phát huy sức mạnh của toàn dân trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh là một nội dung quan trọng trong công tác quốc phòng, quân sự. Lực lượng vũ trang Huyện tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng thường trực, trực tiếp là cơ quan quân sự các cấp theo hướng: “đủ, gọn, mạnh”; lực lượng dự bị động viên “gần, gọn địa bàn”, “quân đâu, cán đó”; lực lượng dân quân tự vệ “tinh gọn, chất lượng, hiệu quả” và “xây dựng đến đâu, chắc đến đó”. Cơ quan chuyên môn  tiếp tục rà soát, phân loại, đăng ký, quản lý chặt chẽ các loại tàu thuyền làm căn cứ để tổ chức lực lượng, xây dựng mô hình dân quân biển phù hợp. Hiện nay, lực lượng dân quân tự vệ đạt 2,18% so với dân số; trong đó, đảng viên đạt 29,9%; 100% xã, thị trấn có chi bộ quân sự. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Huyện chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch huấn luyện phù hợp; tập trung huấn luyện đội ngũ cán bộ cơ sở, lực lượng dân quân cơ động, dân quân biển và các phân đội binh chủng. Công tác huấn luyện được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu, tổ chức biên chế, trang bị, nhiệm vụ của từng lực lượng gắn với thực tế địa bàn. Thực hiện đúng phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng, nhiệm vụ và phương án tác chiến, trên địa hình sông nước, ven biển. Ngoài ra, còn huấn luyện bổ sung các kỹ thuật, kỹ năng trong phòng thủ dân sự, ứng phó bão mạnh, kết hợp triều cường, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Mỗi năm Huyện chỉ đạo từ 02 đến 03 xã, cụm xã, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Qua đó, nâng cao nhận thức, năng lực vận hành cơ chế cho cấp ủy, chính quyền các cấp; chất lượng tổng hợp và trình độ chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, lực lượng vũ trang Huyện luôn quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, coi chống dịch là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”. Cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, với phương châm: “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Với vai trò nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch, lực lượng vũ trang Huyện không quản ngại khó khăn, gian khổ, tham gia phục vụ tại các bệnh viện, khu cách ly, phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội1. Với tình cảm và tinh thần trách nhiệm cao, cơ quan quân sự các cấp đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp hàng trăm triệu đồng, tổ chức “Phiên chợ 0 đồng”, tặng nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn,… góp phần động viên, chia sẻ khó khăn với nhân dân đang căng mình chống dịch. Những việc làm đó tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, khẳng định là đội quân công tác trong thời kỳ mới được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đánh giá cao.

Những kết quả và kinh nghiệm đạt được là cơ sở vững chắc để lực lượng vũ trang huyện Cần Giờ tiếp tục nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”, vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển toàn diện, bền vững.

Trung tá VÕ CHÍ TÂM, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện
________________

1 - Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các bệnh viện và khu cách ly là 88 đồng chí; tham gia trực tại các điểm chốt là 245 đồng chí.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:33 - 18/10/2021

EUR25,696.4927,112.98

GBP30,486.1631,759.89

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 09:25 - 18/10/2021

HCMSJC57.10057.800
Hà NộiSJC57.10057.820
Đà NẵngSJC57.10057.820