Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 04/10/2021, 13:20 (GMT+7)
Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202, Quân đoàn 1, được thành lập ngày 05/10/1959, có nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất trên giao. Những năm qua, quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của trên, Đảng ủy Lữ đoàn lãnh đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Nhờ đó, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, an toàn tuyệt đối, kết quả năm sau cao hơn năm trước (tỷ lệ khá, giỏi tăng 1,47% so với nhiệm kỳ trước; huấn luyện chuyên ngành hằng năm đều đạt giỏi). Các cuộc diễn tập hằng năm ở các cấp đều đạt kết quả cao hơn so với mục tiêu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu trong các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, Quân đội, đơn vị. Năm năm liền (2016 - 2020) Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Lữ đoàn nhận Cờ của Bộ Quốc phòng tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu 05 năm (2016-2020).

Hiện nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, trong khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác bảo đảm cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu còn nhiều hạn chế, đời sống của gia đình cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn,... tác động, chi phối đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đơn vị. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội “đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đoàn 1 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Lữ đoàn xác định lãnh đạo đột phá thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, với quan điểm: vừa tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa phòng chống dịch Covid-19; trong đó, tập trung tiến hành đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, thường xuyên quán triệt, giáo dục, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đây là tiền đề, có ý nghĩa quyết định tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Trước hết, lãnh đạo đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị sát đặc điểm đối tượng; tập trung quán triệt nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh của trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu1, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa của công tác huấn luyện đối với việc nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức cơ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Qua đó, để cán bộ, chiến sĩ nắm chắc quan điểm, mục tiêu, phương châm, nguyên tắc huấn luyện; định hướng đúng trong tiến hành công tác chuẩn bị về giáo án, cơ sở vật chất, mô hình học cụ bảo đảm yêu cầu về số lượng, chất lượng; đề cao trách nhiệm trong thục luyện giáo án, cũng như xây dựng ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu huấn luyện đạt chỉ tiêu huấn luyện mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định. Tăng cường giáo dục truyền thống Quân đoàn 1, Binh chủng Tăng thiết giáp nói chung, Lữ đoàn 202 nói riêng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhằm xây dựng, củng cố niềm tin vững chắc vào cách đánh, nghệ thuật tác chiến của lực lượng Tăng thiết giáp, v.v. Từ đó, xây dựng cho bộ đội động cơ quyết tâm cao trong huấn luyện, luyện tập nâng cao trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành huấn luyện và làm chủ phương tiện, trang bị kỹ thuật có trong biên chế, đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu huấn luyện đề ra. Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong huấn luyện gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, tạo động lực thúc đẩy ý chí tự học tập, rèn luyện theo tấm gương của Bác. Đồng thời, phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, bảo đảm cho công tác huấn luyện đạt kết quả vững chắc, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Hai là, lãnh đạo chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị huấn luyện là một trong những khâu quyết định đến kết quả cũng như bảo đảm an toàn tuyệt đối của quá trình huấn luyện, nên Đảng ủy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo bảo đảm tốt về mọi mặt trước khi bước vào huấn luyện. Trong đó, coi trọng chuẩn bị về nhân tố con người và hệ thống kế hoạch, giáo án, mô hình học cụ, vật chất, thao trường, bãi tập. Đội ngũ cán bộ là chủ thể của quá trình huấn luyện, nhân tố then chốt trong nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, nên cấp ủy các cấp lãnh đạo tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ này với phương châm: cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, yếu đâu bồi dưỡng đó, bảo đảm đồng bộ từ chỉ huy, cơ quan đến phân đội. Nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm trong huấn luyện các nội dung khoa mục theo kế hoạch, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thông qua giáo án ngoài thực địa để phát hiện hạn chế, kịp thời bổ sung kiến thức, phương pháp, kỹ năng huấn luyện, nhất là cán bộ trẻ mới ra trường. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề kết quả còn thấp, khó, phức tạp và mới đưa vào kế hoạch huấn luyện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch huấn luyện chặt chẽ, khoa học; kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, để vừa nâng cao chất lượng huấn luyện, vừa không để dịch lây lan vào đơn vị. Phát huy trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ trong nghiên cứu cải tiến, sáng kiến mô hình học cụ, vật chất huấn luyện, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”, nhằm không ngừng nâng cao tính hiệu quả, cũng như giảm chi phí, công sức của bộ đội, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện. Thường xuyên cải tạo, bảo đảm tốt hệ thống thao trường, bãi tập; tổ chức nghiêm việc luyện tập các khoa mục huấn luyện theo quy định của Điều lệ công tác kỹ thuật Tăng thiết giáp. Điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện phương án, hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu sát thực tế yêu cầu, nhiệm vụ; bảo đảm đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hành diễn tập vượt sông

Ba là, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” trong từng nội dung, khoa mục huấn luyện. Đây là sự đòi hỏi tất yếu, khách quan, nên Đảng ủy Lữ đoàn chỉ đạo cấp ủy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, bảo đảm huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; coi trọng huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ kỹ năng sử dụng thuần thục các loại vũ khí, trang bị hiện đại có trong biên chế; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến thuật với huấn luyện kỹ thuật, nhất là sử dụng các loại phương tiện thông tin, điện tử, thiết bị đặc chủng trên xe tăng, xe thiết giáp, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong môi trường chiến tranh công nghệ cao. Tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện theo tình huống, huấn luyện cơ động sát phương án tác chiến, nhằm rèn luyện khả năng thích ứng của bộ đội trong điều kiện thực tế. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập, góp phần nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ và khả năng hiệp đồng chiến đấu của các phân đội. Thông qua đó, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống kế hoạch, văn kiện sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, bảo đảm phù hợp với điều kiện, môi trường tác chiến mới, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và đặc điểm địa bàn. Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, coi trọng kiểm tra đột xuất, nhằm đánh giá trung thực, khách quan, khắc phục triệt để biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích,… kịp thời có biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Bốn làbảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đây là hai mặt công tác bảo đảm để Lữ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Vì vậy, cấp ủy các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án về công tác kỹ thuật của các cấp, các ngành, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”,… góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong xây dựng kế hoạch và thực hiện nền nếp bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, khôi phục vũ khí, trang bị theo đúng kế hoạch, đáp ứng kịp thời cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất. Coi trọng kiểm tra tình trạng kỹ thuật, nổ máy cơ động xe sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, đủ số lượng, chủng loại, chất lượng xe tăng, thiết giáp phục vụ cho các nhiệm vụ; trong đó, ưu tiên cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập hiệp đồng quân chủng, binh chủng, chống bạo loạn, v.v.

Đảng ủy Lữ đoàn coi trọng lãnh đạo đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần theo hướng phân cấp hợp lý cho đơn vị và cơ chế quản lý tài chính. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; chú trọng phát triển mô hình “tăng gia sản xuất tập trung theo hướng bền vững, gắn với vệ sinh môi trường, phòng dịch, an toàn thực phẩm”. Đồng thời, quan tâm bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống bộ đội, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả cao nhất.

Phát huy truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”, hai lần được tuyên dương Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202 đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp trên để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng Lữ đoàn “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá ĐÀO HOÀNG LONG, Chính ủy Lữ đoàn
__________________

1 - Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ lệnh số 273/CL-BTL, ngày 14/4/2017 của Tư lệnh Quân đoàn về sẵn sàng chiến đấu, Chỉ thị số 401/CT-TM, ngày 25/5/2017 của Tư lệnh Quân đoàn quy định thành phần kíp trực sở chỉ huy các cấp, trực chỉ huy, trực ban ở các cơ quan, đơn vị, v.v.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:28 - 17/11/2021

EUR24,982.7826,360.03

GBP29,632.2830,870.47

USD22,520.0022,750.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:27 - 17/11/2021

HCMSJC61.30062.100
Hà NộiSJC61.30062.120
Đà NẵngSJC61.30062.120