Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Ba, 24/05/2022, 07:51 (GMT+7)
Lữ đoàn Công binh 575 nâng cao chất lượng xây dựng công trình quốc phòng

Lữ đoàn Công binh 575 (Quân khu 1) có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thi công xây dựng các công trình quốc phòng; rà phá bom, mìn, vật nổ, khắc phục hậu quả chiến tranh; tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ khác. Trước sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, những năm gần đây, nhu cầu xây dựng công trình quốc phòng trên địa bàn Quân khu rất lớn, yêu cầu, đòi hỏi cao, nên nhiệm vụ của Lữ đoàn ngày càng nặng nề. Trong khi đó, tổ chức, biên chế của Lữ đoàn đang thực hiện theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; các đơn vị hoạt động phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn nhiều tỉnh, phạm vi rộng, chủ yếu ở biên giới, vùng sâu, vùng xa, kinh tế - xã hội, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn; tính chất nhiệm vụ phức tạp, nguy hiểm; quá trình thi công xây dựng công trình, bộ đội ăn, ở trong điều kiện dã ngoại vất vả, thiếu thốn, v.v. Để khắc phục những khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng xây dựng các công trình quốc phòng, Lữ đoàn đã, đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Huấn luyện thực tế trên công trường

Trước hết, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng công trình quốc phòng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thi công xây dựng các công trình quốc phòng, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ quan trọng này; xây dựng kế hoạch, ban hành chỉ thị, giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan, đơn vị thi công; thành lập ban chỉ huy công trường, tổ giám sát, tổ an toàn. Lữ đoàn tiến hành sắp xếp, điều chỉnh, bảo đảm đủ quân số, trang bị, phương tiện; lựa chọn những cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có phẩm chất, năng lực, trình độ, tay nghề cao và thẩm định kỹ chất lượng chính trị, sức khỏe của hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia thi công xây dựng công trình. Để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thông suốt, kịp thời, Lữ đoàn duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, giao ban tại công trường; yêu cầu cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm nội quy, quy định của đơn vị, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra đơn vị thi công, kịp thời chấn chỉnh, bổ sung các biện pháp nâng cao chất lượng thi công xây dựng công trình. Để việc thi công diễn ra liên tục, bảo đảm chất lượng, tiến độ thời gian, Lữ đoàn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Quân khu, đơn vị, địa phương chủ đầu tư công trình giải ngân kịp thời nguồn kinh phí, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và lựa chọn các loại vật liệu tốt, sạch nên các công trình đảm nhiệm được thi công đúng kế hoạch, yêu cầu, thiết kế.

Cùng với đó, Lữ đoàn làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nhiệm vụ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng các công trình chiến đấu, làm đường, rà phá bom, mìn, vật nổ,… cho cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, nguy hiểm; tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, bàn biện pháp tổ chức thi công xây dựng công trình khoa học, hợp lý. Để đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của trên, nhất là Chỉ thị số 2237-CT/ĐU, ngày 10/5/2019 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 “Về việc tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện “3 đề cao, 5 chống”1. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, nhất là cán bộ tiểu đoàn, lữ đoàn và đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có kinh nghiệm, nhiều năm công tác, thực hiện “nói đi đôi với làm”, sẵn sàng kiêm nhiệm các công việc, không nề hà, thực sự làm tấm gương cho cấp dưới, chiến sĩ noi theo. Bên cạnh đó, Lữ đoàn duy trì tốt phong trào thi đua Quyết thắng, tổ chức phát động thi đua đột kích khi thi công các công trình quan trọng, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên và phát huy vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn luôn quan tâm bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ, kiên quyết không để bộ đội thiếu, đói, rét; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên, giải quyết kịp thời, chu đáo chính sách hậu phương Quân đội. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn yên tâm công tác, yêu mến gắn bó với đơn vị, luôn đoàn kết, thống nhất, tin tưởng vào lãnh đạo, chỉ huy, chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thực tiễn cho thấy, năng lực, trình độ, tay nghề của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan, chiến sĩ tác động trực tiếp đến chất lượng, tiến độ thi công xây dựng công trình. Vì thế, Lữ đoàn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỹ năng tay nghề cho các đối tượng. Hằng năm, Lữ đoàn đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện, thi công xây dựng công trình với phương châm “yếu kém, hạn chế khâu nào bồi dưỡng khâu đó, đối tượng nào hạn chế thì tập trung vào đối tượng đó”. Nội dung tập trung vào những vấn đề mới, khó, chưa thống nhất; kỹ năng khai thác, sử dụng các loại phương tiện, trang bị kỹ thuật chuyên ngành kết hợp với phân công cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng, kèm cặp cán bộ trẻ, mới ra trường; khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ. Trong quá trình huấn luyện, Lữ đoàn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; đẩy mạnh huấn luyện theo phân cấp, phân nhóm đối tượng, đi sâu huấn luyện chuyên ngành binh chủng để bộ đội nắm chắc tính năng kỹ thuật, chiến thuật; khai thác, sử dụng thành thạo các loại phương tiện, trang bị kỹ thuật hiện có và phương tiện, trang bị mới. Đối với các đơn vị, bộ phận làm nhiệm vụ thi công xây dựng công trình, Lữ đoàn chỉ đạo gắn huấn luyện với quá trình thi công công trình, lấy “công trường làm thao trường”; tổ chức huấn luyện theo ca kíp, bố trí xoay vòng, đổi tập phù hợp. Do nhận thức của chiến sĩ không đồng đều, thời gian huấn luyện ngắn, vừa huấn luyện vừa thi công, nên Lữ đoàn tổ chức huấn luyện phân đoạn, trực tiếp “cầm tay, chỉ việc” và thông qua quan sát động tác mẫu của cán bộ, lấy huấn luyện thực hành là chính. Các nội dung lý thuyết, đơn vị tranh thủ huấn luyện vào buổi tối, thời gian chờ thi công. Nhờ đó, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan, chiến sĩ của Lữ đoàn được nâng lên rõ rệt, nhất là kỹ thuật xây dựng công trình quân sự, quốc phòng; rà phá bom, mìn, khắc phục hậu quả sập đổ công trình; có khả năng khai thác, sử dụng thành thạo, phát huy tốt tính năng của các loại phương tiện, trang bị kỹ thuật chuyên dụng có trong biên chế, các trang bị mới. Năm 2021, Lữ đoàn tham gia Hội thao Công binh toàn quân đạt giải Nhì toàn đoàn.

Bên cạnh đó, Lữ đoàn quan tâm đầu tư, trang bị máy móc, phương tiện mới, hiện đại và áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào thi công xây dựng công trình. Những năm qua, Lữ đoàn đã tham mưu, đề xuất với trên quan tâm đầu tư kinh phí mua sắm, trang bị các loại máy móc, phương tiện mới và chủ động tiến hành các biện pháp bảo đảm kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng, đúng chủng loại, đồng bộ trang bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ thi công xây dựng các công trình quốc phòng. Đồng thời, sử dụng, phát huy tối đa vai trò của máy móc, phương tiện cơ giới hóa vào quá trình thi công để hỗ trợ, thay thế sức người, nhất là các công việc nặng nhọc, nguy hiểm, giảm bớt nhân công, tăng năng suất lao động, bảo đảm an toàn, rút ngắn thời gian thi công. Lữ đoàn thường xuyên quan tâm, động viên khuyến khích đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện, áp dụng vào quá trình thi công giúp đẩy nhanh tiến độ, tăng năng suất, chất lượng xây dựng công trình. Từ năm 2015 đến nay, Lữ đoàn đã áp dụng hơn 20 sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong thi công xây dựng các công trình mang lại hiệu quả thiết thực, tiết kiệm nhiên liệu, cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm sức khỏe, làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng. Tiêu biểu là các sáng kiến: “Vam tháo ly hợp”, “Giá ép các loại hệ lắp chặt 30 tấn và ép lò xo tăng giảm xích cho các loại máy xúc”, “Bơm nhớt, dầu cho xe máy công trình”, “Giá khoan và thiết bị chống bụi trong thi công đường hầm”, v.v. Qua đó, góp phần quan trọng tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an toàn.

Do tính chất phức tạp, đặc thù công trình quân sự, đặc điểm địa hình thi công xây dựng các công trình phần lớn ở rừng núi, địa chất không ổn định, dễ xảy ra sụt lún, sạt lở,… nguy cơ mất an toàn cao, Lữ đoàn duy trì, thực hiện nghiêm quy trình công tác bảo đảm an toàn. Theo đó, công tác quán triệt, giáo dục quy chế xây dựng công trình chiến đấu, các quy tắc, quy định bảo đảm an toàn trong thi công, được Lữ đoàn thường xuyên chú trọng, thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thi công, các ca kíp làm việc đều có cán bộ, chỉ huy túc trực liên tục tại công trình, theo sát bộ đội để hướng dẫn, giám sát, quan sát tình hình địa chất, địa hình, đất đá trong hầm và xung quanh để thông báo kịp thời và có biện pháp xử lý hiệu quả. Các tổ giám sát, tổ an toàn tăng cường kiểm tra các vị trí thi công, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm, bổ sung các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn khi thực hiện công việc tiếp theo và nâng cao chất lượng thi công. Lữ đoàn duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, lễ tiết tác phong quân nhân ở mọi lúc, mọi nơi, nhất là trên công trường. Ngoài ra, Lữ đoàn còn thực hiện đầy đủ quy định bảo mật, ngụy trang công trình, tổ chức trồng cây kết hợp với lưới ngụy trang ngay sau khi mở mới công trình nhằm giữ bí mật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trên, từ năm 2019 đến nay, Lữ đoàn Công binh 575 đã thi công xây dựng, bàn giao được hơn 10 công trình quốc phòng cho các đơn vị, địa phương theo đúng kế hoạch, có nhiều công trình hoàn thành vượt tiến độ, đạt chất lượng tốt, bảo đảm an toàn, tô thắm thêm truyền thống Đơn vị anh hùng, được thủ trưởng Quân khu và cấp ủy, chính quyền địa phương khen tặng “những con người bình thường nhưng làm được những việc phi thường”. Nhiều năm qua, Lữ đoàn luôn là một trong những đơn vị lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân khu, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 khen thưởng, đánh giá cao. Đây là cơ sở, động lực để Lữ đoàn tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá PHẠM TIẾN TÚ, Lữ đoàn trưởng
______________  

1 - Đề cao trách nhiệm nêu gương; đề cao tính kỷ luật, kỷ cương; đề cao tình thương yêu đồng chí, đồng đội. Chống dân chủ hình thức; chống chủ quan, phiến diện; chống bệnh thành tích giấu giếm khuyết điểm; chống quan liêu, mệnh lệnh hành chính hóa; chống nói không đi đôi với làm.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.