Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 27/01/2023, 05:45 (GMT+7)
Lữ đoàn Công binh 239 nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ

Lữ đoàn Công binh 239 là đơn vị dự bị chiến lược, có nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng công trình; rà, phá bom mìn; cứu hộ, cứu nạn và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn, những năm qua, Lữ đoàn đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả; từng bước nâng cao năng lực toàn diện, sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được Bộ Quốc phòng, Binh chủng Công binh tặng nhiều phần thưởng cao quý1.

Từ kết quả đạt được, Lữ đoàn đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để tiếp tục vận dụng, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Trước hết, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ ý chí quyết tâm cao, tự giác phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ là bài học quan trọng hàng đầu. Bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên và kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị, hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt việc tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội của Đảng, nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Binh chủng, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên đến từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; thường xuyên cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, biện pháp sát với thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Lữ đoàn luôn coi trọng đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo; xây dựng, ban hành nghị quyết, kết luận của tổ chức đảng theo hướng ngắn, gọn, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, việc khó, việc mới, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện từng khâu đột phá và có kế hoạch thực hiện khoa học, sát thực; phân công, giao trách nhiệm cụ thể đến từng cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của chỉ huy, cơ quan trong quản lý, điều hành; tăng cường công tác kiểm tra và làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế.

Cùng với đó, Lữ đoàn thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; tích cực đổi mới, vận dụng nhiều biện pháp, mô hình hiệu quả, như: phát huy dân chủ quân sự, vai trò “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý”, “Tổ 3 người”, “Chiến sĩ bảo vệ”,… để nắm, giáo dục và chủ động giải quyết tư tưởng bộ đội ngay từ cơ sở. Đồng thời, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; trong đó, chú trọng công tác cán bộ, chính sách, đẩy mạnh thi đua, gắn chỉ tiêu phong trào Thi đua Quyết thắng với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, v.v. Nhờ đó, nhiều năm qua, 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ của Lữ đoàn luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, Đơn vị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, có ý chí quyết tâm cao, chủ động khắc phục khó khăn, tự giác phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Huấn luyện ghép phà tự hành

“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Với nhận thức đó, cùng với làm tốt công tác giáo dục, Lữ đoàn chú trọng việc đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho các lực lượng, nhất là đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, coi đây là yếu tố trực tiếp quyết định đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện kế hoạch, lộ trình điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh của Bộ Quốc phòng và Binh chủng, một mặt, Lữ đoàn chủ động rà soát, sắp xếp cán bộ phù hợp với chuyên ngành đào tạo; phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường cử cán bộ đi đào tạo ở các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội, trong nước và nước ngoài để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của thực tiễn. Mặt khác, Lữ đoàn duy trì chất lượng các hoạt động dân chủ quân sự để mọi quân nhân thống nhất những nội dung còn yếu, thiếu, mới, chưa đồng bộ cần tập huấn, bồi dưỡng tại chỗ. Từ đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng và đơn vị quyết liệt thực hiện, chú trọng những nội dung thực hành, đáp ứng đòi hỏi từ thực tế. Với các nội dung ở phạm vi Lữ đoàn, chỉ huy Lữ đoàn trực tiếp tổ chức bồi dưỡng. Với nội dung ở phạm vi từng đơn vị, Lữ đoàn giao cho chỉ huy đơn vị đó tự bồi dưỡng, cơ quan chức năng Lữ đoàn theo dõi, kiểm tra. Đặc biệt, sau khi Đội Công binh số 1 (do Lữ đoàn tổ chức, huấn luyện) tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và tiếp tục chuẩn bị các nội dung có liên quan phục vụ cho huấn luyện Đội Công binh số 2 khi có triển khai của trên, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực, nhất là đội ngũ lái xe, lái máy chuyên dụng. Trước tình hình đó, Lữ đoàn chủ động lựa chọn những đồng chí có văn bằng 2 lái xe quân sự để bổ túc, huấn luyện chuyển đổi sang nhiệm vụ mới, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 274-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; mệnh lệnh của Tư lệnh Binh chủng, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác huấn luyện, hằng năm, Lữ đoàn chỉ đạo xây dựng đồng bộ hệ thống kế hoạch, văn kiện huấn luyện ở các cấp; thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, giáo án được đầu tư, củng cố cơ bản, đồng bộ. Công tác quản lý, điều hành huấn luyện chặt chẽ; thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện cho các đối tượng. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật; huấn luyện chuyên môn với rèn luyện thể lực, kỷ luật thao trường. Tích cực tổ chức các đợt huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, hành quân cơ động xa trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thời gian chuẩn bị ngắn,…; trong đó, tập trung vào huấn luyện phân đội bảo đảm bến vượt cầu, bến vượt phà phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Hiện nay,100% cán bộ của Lữ đoàn đều đảm nhiệm tốt nhiệm vụ huấn luyện theo phân cấp; kết quả huấn luyện hằng năm có 100% nội dung đều đạt khá và giỏi, huấn luyện chuyên ngành đạt giỏi; tham gia hội thi, hội thao thường đạt kết quả cao; các phân đội luôn đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất2.

Để nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, Lữ đoàn luôn chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo sức mạnh tổng hợp chiến đấu cao. Trong đó, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành quy định về lễ tiết tác phong quân nhân; đổi mới phương pháp, tác phong công tác; rèn luyện, quản lý kỷ luật, tạo điều kiện vững chắc để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” là một trong các khâu đột phá. Trong quá trình đó, Lữ đoàn luôn quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định, hướng dẫn về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tế. Tích cực tuyên truyền, giáo dục gắn với tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, nâng cao nhận thức cho bộ đội trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Kịp thời đánh giá, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm một cách nghiêm túc, cầu thị. Chủ động quản lý các mối quan hệ của quân nhân; thường xuyên làm tốt công tác dân vận, thực hiện đoàn kết quân dân; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, địa bàn an toàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, v.v. Đồng thời, chú trọng công tác bảo mật; chấp hành nghiêm các chỉ thị, quy định về phòng gian, giữ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn trang thiết bị công nghệ thông tin; tuyển chọn lực lượng vào vị trí trọng yếu, cơ mật; nắm, quản lý tốt tình hình chính trị nội bộ.

Do trang bị, nhất là loại đặc chủng cơ bản đã qua sử dụng nhiều năm, xuống cấp, vật tư bảo đảm khai thác, thay thế khó khăn, Lữ đoàn tập trung làm tốt công tác kỹ thuật, giữ tốt, dùng bền; triển khai toàn diện, chất lượng, hiệu quả các mục tiêu của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; coi trọng công tác huấn luyện kỹ thuật; tổ chức hội thi kỹ thuật các ngành, thi cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật giỏi có nền nếp, cải tiến về nội dung và hình thức, chú trọng tính hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm kê vũ khí, trang bị kỹ thuật bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; thanh lý, xử lý, tiếp nhận và mua sắm trang bị theo đúng trình tự, thủ tục. Chính vì vậy, vũ khí, trang bị của đơn vị thường xuyên có hệ số kỹ thuật cao3. Hệ thống cơ sở bảo đảm kỹ thuật được đầu tư xây dựng, củng cố cơ bản, chính quy; tập trung nâng cấp nền nhà xe, kho kỹ thuật, phòng huấn luyện kỹ thuật, trạm xưởng,… đồng bộ, chính quy, duy trì tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Cùng với đó, Lữ đoàn triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần, bảo đảm đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ. Tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Chú trọng công tác tăng gia, chăn nuôi; quan tâm, chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, chiến sĩ. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu, vận tải cho các nhiệm vụ. Xây dựng, nâng cấp các công trình nhà ở, cơ sở hạ tầng thống nhất, xanh, sạch, đẹp. Có nhiều biện pháp tích cực trong quản lý tiết kiệm điện, nước, v.v. Nhờ đó, Lữ đoàn luôn giữ vững và ngày càng nâng cao đời sống bộ đội, duy trì quân số khỏe 98,7% trở lên, tạo sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, tích cực tham gia làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và tham gia bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và Quân đội, v.v.

Những nội dung, giải pháp trên là bài học kinh nghiệm thiết thực để Lữ đoàn Công binh 239 tiếp tục vận dụng, phát triển cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thời kỳ mới, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Binh chủng Công binh vững mạnh toàn diện, Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại.

Đại tá MAI XUÂN LƯỠNG, Lữ đoàn trưởng
________________

1 - Năm 2022, Lữ đoàn được Binh chủng đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”, Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; Binh chủng tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; Tổng cục Hậu cần tặng cờ thực tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; Đảng bộ Lữ đoàn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu, v.v.

2 - Lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng đường tuần tra biên giới tuyến Yên Khương, Thanh Hóa; xây dựng, nâng cấp đường cơ động bến Mễ Sở, đường cơ động bến vượt và thao trường huấn luyện Phù Đổng, cải tạo nâng cấp đường vào Trường bắn TB1; thi công hoàn thiện đường Đ1/K7, xây tường rào sân bay Miếu Môn, v.v.

3 - Hệ số kỹ thuật vũ khí, trang bị nhóm sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ A, phòng chống thiến tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn luôn = 1; nhóm huấn luyện = 0,9 - 0,95; nhóm công tác = 0,85 - 0,9.

 

Ý kiến bạn đọc (0)