Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 07/11/2022, 08:06 (GMT+7)
Lữ đoàn 604 sẵn sàng bảo đảm thông tin cơ động trong mọi tình huống

Bảo đảm thông tin cơ động là một trong những nhiệm vụ chính trị trung tâm của Lữ đoàn Thông tin 604 (Quân khu 2), nhằm phục vụ Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, ứng phó thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn, v.v. Nhận thức rõ trọng trách được giao và trong điều kiện còn nhiều khó khăn do địa bàn bảo đảm rộng, địa hình hiểm trở, khí hậu thời tiết khắc nghiệt,…; song, với phương châm “sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống, đã cơ động là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng bảo đảm thông tin cơ động trong mọi tình huống.

Trước hết, Lữ đoàn thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho lực lượng thông tin cơ động. Xuất phát từ yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, đặc thù nhiệm vụ, phân đội thông tin cơ động thường xuyên phải hoạt động độc lập, xa sự lãnh đạo, chỉ huy; hành quân, di chuyển trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp, nguy cơ lũ ống, lũ quyét, sạt lở đất cao,... tác động không nhỏ tới tâm tư, tình cảm, sức khỏe của bộ đội, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Đơn vị. Vì vậy, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ là vấn đề quan trọng hàng đầu. Để làm được điều đó, Lữ đoàn tập trung thực hiện tốt việc quán triệt nhiệm vụ và các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, trực tiếp là của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu để bộ đội nắm vững vị trí, vai trò của lực lượng bảo đảm thông tin cơ động - thành phần quan trọng, “mắt xích” kết nối giữa hệ thống thông tin quân sự và dân sự, phục vụ lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu, các cơ quan Quân khu chỉ huy, chỉ đạo kịp thời các địa phương, đơn vị khi có các tình huống xảy ra. Đồng thời, chỉ rõ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cũng như yêu cầu xây dựng lực lượng thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại,… xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao. Bên cạnh đó, Lữ đoàn tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở và quan tâm, giải quyết kịp thời công tác chính sách, hậu phương, gia đình, tạo động lực để đội ngũ cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị. Hiện nay, Lữ đoàn tập trung quán triệt, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong từng cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Lữ đoàn chú trọng kiện toàn tổ chức, lực lượng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và luôn coi đó là nội dung cốt lõi, tạo cơ sở để Lữ đoàn nắm chắc tình hình mọi mặt từ sớm, từ xa, chủ động, kịp thời trước mọi tình huống. Quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác bảo đảm thông tin cho sẵn sàng chiến đấu, hằng tháng, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh, kiện toàn tổ chức biên chế theo đúng biểu quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu, ưu tiên bảo đảm đủ quân số cho đơn vị làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, thông tin cơ động, đài, trạm lẻ và các vị trí trọng yếu. Đáng chú ý, từ năm 2017, qua các đợt thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thông tin cơ động ứng phó thiên tai của Lữ đoàn cho thấy, để triển khai lực lượng trong điều kiện địa hình núi rừng hiểm trở, giao thông dễ bị chia cắt, mặt bằng triển khai hẹp,… thì việc tổ chức các tổ, đội thông tin cơ động gọn nhẹ là rất cần thiết và phù hợp. Vì vậy, để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Lữ đoàn chủ động đề xuất, kiện toàn một bước các phân đội thông tin cơ động theo hướng “tinh nhuệ, đa năng” để vừa thuận tiện trong tổ chức hệ thống thông tin liên lạc, vừa thuận lợi khi điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ, thích ứng linh hoạt với mọi tình huống. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực thông tin, tăng cường phiên ca ở các cấp, chú trọng các địa bàn trọng điểm (các tỉnh miền núi, các vùng dễ bị chia cắt) và những đợt trực sẵn sàng chiến đấu cao điểm (dịp lễ, Tết), các sự kiện trọng đại của đất nước, Quân đội.

Trên cơ sở thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn đảm nhiệm, nhất là các tuyến đường cơ động, mặt bằng triển khai lực lượng,... Lữ đoàn tập trung rà soát, điều chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch, bổ sung phương án sát với tình hình thực tế, nhất là các phương án phối hợp, hiệp đồng với lực lượng thông tin của Bộ, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn để kết nối, hòa mạng thông tin cơ động vào hệ thống thông tin Lữ đoàn; tổ chức luyện tập1 chặt chẽ, nghiêm túc ở các cấp theo phương án. Lữ đoàn chủ động nắm, dự báo sớm nhiệm vụ, nhất là bảo đảm thông tin cơ động phục vụ cấp trên chỉ huy, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; duy trì lực lượng thông tin cơ động canh trực bảo đảm tốt ở cả sở chỉ huy thường xuyên, sở chỉ huy bổ trợ, sở chỉ huy hiện trường và dự bị cùng các phương tiện dự phòng, với quân số, trang bị đúng quy định.

Thực hành triển khai, thu hồi Trạm thông tin cơ động tại thực địa

Hiện nay, để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, việc bảo đảm thông tin cơ động đòi hỏi tính chuyên môn hóa cao, nhất là khi có sử dụng truyền hình cơ động, cần sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các vị trí trong tổ đài, tiểu đội; hơn nữa, tình huống luôn diễn biến nhanh, phức tạp, bất ngờ, v.v. Từ thực tiễn đó, Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện bảo đảm thông tin, truyền hình cơ động theo hướng “tinh nhuệ, đa năng”. Quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, trọng tâm là Kết luận số 60-KL/TW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo, Lữ đoàn chủ động làm tốt công tác chuẩn bị từ khâu xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện, tập huấn cán bộ, soạn thảo giáo án, tổ chức thông qua giáo án và bồi dưỡng cán bộ đến chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, v.v. Trong đó, lấy huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ là then chốt, huấn luyện nhân viên kỹ thuật là trọng tâm. Theo đó, với đội ngũ cán bộ, Lữ đoàn tập trung huấn luyện nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành bảo đảm thông tin liên lạc và phối hợp hiệp đồng của các lực lượng, nắm chắc và xử trí thuần thục các tình huống, linh hoạt trong bố trí lực lượng, phương tiện theo từng tình huống. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật, chú trọng huấn luyện khai thác, sử dụng thành thạo phương tiện được giao với yêu cầu phát huy hết tính năng kỹ thuật, chiến thuật của trang bị, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc. Với phân đội thông tin cơ động, tăng cường huấn luyện thực hành kết nối các mạng thông tin, thu hồi, triển khai các đài, trạm, tổng trạm trong điều kiện ban đêm, địa hình, thời tiết phức tạp; tổ chức huấn luyện bổ sung các kíp xe, lực lượng lái xe về kinh nghiệm xử trí tình huống khi hành quân cự ly xa, địa hình nhiều đèo dốc, ánh sáng hạn chế, sử dụng đèn gầm; tổ trinh sát “thử sóng” xác định mặt bằng, phương án triển khai sở chỉ huy hiện trường, v.v.

Nhằm thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ, cũng như sự phát triển của khí tài, trang bị bảo đảm thông tin liên lạc, truyền hình cơ động, Lữ đoàn chủ động chuẩn bị tốt về con người, vật chất, tham gia hiệu quả các chương trình tập huấn, chuyển giao công nghệ theo kế hoạch của cấp trên. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên tham gia học tập tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, tiếp cận các công nghệ mới. Thành lập các tổ giáo viên chuyên trách, làm nòng cốt để đảm nhiệm huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên từng chuyên ngành.

Thực hiện phương châm “sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống”, Lữ đoàn chú trọng làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Theo đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng khí tài, trang bị phục vụ nhiệm vụ bảo đảm thông tin cơ động; đồng thời, có kế hoạch bảo đảm dự phòng trang bị, khí tài thông tin sẵn sàng thay thế, bổ sung khi có tình huống. Để nhanh chóng, kịp thời khắc phục sự cố, hỏng hóc, Lữ đoàn chú trọng tổ chức các tổ sửa chữa cơ động, với lượng vật tư dự phòng hợp lý, đảm bảo sẵn sàng cơ động sửa chữa trong mọi tình huống. Cùng với đó, Lữ đoàn có nhiều phương án bảo đảm tốt công tác hậu cần cho các phân đội thực hiện nhiệm vụ tại các vùng bị thiên tai, chia cắt; chú trọng các phương án tách bếp ăn, bảo đảm lương thực, thực phẩm khô, thực phẩm đóng hộp; thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị bạn, chính quyền địa phương, huy động tối đa nguồn lực, phương tiện, cơ sở vật chất, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng bị cô lập, vùng đặc biệt khó khăn, bảo đảm giữ vững thông tin liên lạc trong mọi tình huống.

Bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, nhiều năm qua, liên lạc trên các phương tiện thông tin của Lữ đoàn luôn thông suốt, tỷ lệ phiên tốt liên lạc vô tuyến điện chỉ huy luôn đạt từ 99,7% đến 100%, không để lọt canh, lọt tín hiệu, tồn đọng điện; việc bảo đảm thông tin cơ động luôn thông suốt, vững chắc2. Đặc biệt, năm 2018, Lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin cơ động cho Quân khu chỉ huy, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh Yên Bái, Lai Châu; năm 2021, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai, bảo đảm thông tin, truyền hình cơ động phục vụ diễn tập TB-21, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Phát huy kinh nghiệm, kết quả đạt được, thời gian tới, Lữ đoàn Thông tin 604 tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu “giỏi về thông tin truyền thống, làm chủ công nghệ mới, trang bị thông tin hiện đại, thuần thục kỹ - chiến thuật chuyên ngành, có sức khỏe dẻo dai”, từng bước đưa tiêu chí phân đội thông tin cơ động “tinh nhuệ” và huấn luyện tổng hợp đối với các xe, tổ đài thông tin cơ động vào thực hiện, góp phần nâng cao trình độ toàn diện cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, phấn đấu có khả năng triển khai bảo đảm thông tin cơ động của Lữ đoàn lên mức tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đại tá VŨ HẢI DƯƠNG, Lữ đoàn trưởng
_________________

1 - Cơ quan Lữ đoàn bộ và tiểu đoàn tổ chức luyện tập 02 lần/tháng; cấp đại đội tham gia và tổ chức luyện tập 04 lần/tháng.

2 - Từ năm 2019 đến nay, Lữ đoàn đã tổ chức 44 lần bảo đảm thông tin, truyền hình cơ động phục vụ Bộ Quốc phòng và Quân khu chỉ đạo các đơn vị diễn tập, tìm kiếm cứu nạn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

 

Ý kiến bạn đọc (0)