Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 16/09/2019, 07:35 (GMT+7)
Lữ đoàn 242 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện tiêu biểu, mẫu mực

Lữ đoàn 2421(Quân khu 3) đóng quân, làm nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ tuyến biển, đảo vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đơn vị đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo, bắn rơi hàng chục máy bay; ngăn chặn, bắn chìm, bắn cháy và xua đuổi nhiều tàu chiến địch, góp phần quan trọng vào đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Lữ đoàn thường xuyên nêu cao cảnh giác, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cùng với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng tuyến đảo tiền tiêu ngày càng vững mạnh, viết nên truyền thống “Đoàn kết, bám trụ, kiên cường giữ đảo”. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, Lữ đoàn vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Bác Hồ tặng Cờ “Quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược”, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tuyên thệ chiến sĩ mới

Năm 2018, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng chọn xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện tiêu biểu, mẫu mực. Đây là cơ hội để Lữ đoàn tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng vững mạnh toàn diện, song cũng là thử thách trước nhiệm vụ nặng nề, mục tiêu, yêu cầu đặt ra rất cao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ “xây dựng điểm”, trước hết, Lữ đoàn tập trung xây dựng vững mạnh tiêu biểu, mẫu mực về chính trị. Do đặc điểm địa lý nên các đơn vị trực thuộc của Lữ đoàn đóng quân phân tán, xa đất liền, giao thông không thuận lợi, công tác kiểm tra, giám sát trực tiếp của chỉ huy không thường xuyên và bảo đảm cơ sở vật chất gặp nhiều trở ngại, chịu ảnh hưởng rất lớn của thời tiết; hậu phương, gia đình của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp khó khăn, v.v. Vì vậy, để định hướng tư tưởng, xây dựng động cơ, bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, Lữ đoàn đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Trong đó, tập trung đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với quán triệt nhiệm vụ, giáo dục truyền thống nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào khi là quân nhân của đơn vị đầu tiên, duy nhất vinh dự được dựng tượng đài Bác Hồ khi Người còn sống. Lữ đoàn thường xuyên tổ chức thông tin, thông báo tình hình thời sự, nhất là tình hình biển, đảo; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; về đối tác, đối tượng; từ đó, định hướng nhận thức, tư tưởng cho bộ đội. Với những đơn vị ở xa đất liền, chưa có điện lưới quốc gia, Lữ đoàn chỉ đạo đọc nội dung thông tin đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, nghe chương trình thời sự trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam để cập nhật tin tức cho bộ đội. Cùng với đó, Lữ đoàn thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, duy trì nền nếp Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, quan tâm bảo đảm các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, phối hợp với địa phương, gia đình để thông báo kết quả công tác, nắm chắc tâm tư, tình cảm và mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ để kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Lữ đoàn coi trọng xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với nhiều biện pháp đồng bộ, trọng tâm là thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, tập trung kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng gắn với củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Đến nay, 30/32 chi bộ trong Đảng bộ có chi ủy; kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm có 85% - 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 85% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở đơn vị cơ sở được nâng cao rõ rệt.

Để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, Lữ đoàn đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, Mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ huấn luyện, Lữ đoàn tập trung làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện; rà soát, điều chỉnh quân số phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị, ưu tiên bảo đảm đủ quân số cho các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ trên đảo; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ từ tiểu đội trưởng đến chỉ huy cơ quan. Đồng thời, tích cực củng cố, tu sửa hệ thống thao trường, bãi tập; làm mới hàng nghìn biển, bảng, bia, mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện.

Trong quá trình huấn luyện, Lữ đoàn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, vận dụng hiệu quả quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; lấy huấn luyện binh chủng hợp thành làm trung tâm, huấn luyện cán bộ là then chốt; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, giỏi tác chiến độc lập sát với đối tượng, địa bàn tác chiến biển, đảo trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Tăng cường huấn luyện thực hành, dã ngoại, huấn luyện đêm để nâng cao kỹ năng thực hành, kỹ thuật động tác cho bộ đội sát với thực tế chiến đấu. Đồng thời, tổ chức tốt diễn tập chiến thuật có bắn chiến đấu từ cấp tiểu đội đến đại đội; diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật; diễn tập chỉ huy - cơ quan một bên một cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh,... nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, trình độ, khả năng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Vì thế, chất lượng huấn luyện của Lữ đoàn được nâng cao; kiểm tra các nội dung có 100% đạt yêu cầu, 75% - 85% khá, giỏi; các cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Năm 2018, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện Giỏi”.

Cùng với đó, Lữ đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức các lực lượng, thành phần kíp trực ở các cấp theo đúng quy định, bảo đảm đủ quân số, vũ khí, trang bị, thông tin liên lạc thông suốt, bí mật. Chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh các kế hoạch, phương án chiến đấu phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ; thường xuyên tổ chức luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, trọng tâm là phương án A2, đánh địch đột nhập đường không, đường biển. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình trên không, trên biển, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống.

Bảo đảm hậu cần cho các đơn vị làm nhiệm vụ trên đảo

Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là khâu đột phá mà Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, quyết định, thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu về xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, Lữ đoàn triển khai mô hình “Mỗi tuần một điều luật”, “Đơn vị bốn tốt, cá nhân điển hình”, biên soạn “Sổ tay xây dựng đơn vị điểm về công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội” với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể và một số quy định gắn với đặc điểm, nhiệm vụ đơn vị, làm cơ sở quán triệt, phổ biến, tổ chức đăng ký phấn đấu thực hiện cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ ngày, tuần; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, thuyết phục với biện pháp xử lý hành chính. Để đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn tăng cường cán bộ xuống đơn vị để trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện “lời nói đi đôi với việc làm”, “ba cùng”2 với chiến sĩ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hằng tháng, Lữ đoàn gửi thư khen đến các cá nhân điển hình tiên tiến, thông báo kết quả về gia đình; qua đó, giữ mối liên hệ mật thiết với gia đình, địa phương, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện bộ đội. Với cách làm đó, công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật của Lữ đoàn đã có tiến bộ rõ rệt, không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đảo, bỏ ngũ; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm xuống dưới 0,12%.

Trước những khó khăn do điều kiện đóng quân, Lữ đoàn chú trọng phát huy công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần tại chỗ. Để làm được điều đó, Lữ đoàn tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức giữ tốt, dùng bền, nêu cao trách nhiệm trong bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa; chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Các đơn vị duy trì, thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng ngày, tuần, bảo đảm hệ số kỹ thuật, độ ổn định cho vũ khí, trang bị. Nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động, Lữ đoàn thực hiện tốt công tác kiểm tra, cấp đổi, thu hồi, điều chuyển vũ khí, đạn theo đúng nguyên tắc; thường xuyên kiểm tra kỹ thuật vũ khí, khí tài, thử tỷ lệ nổ các loại đạn phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đối với công tác bảo đảm hậu cần, Lữ đoàn đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, tích cực, chủ động tận dụng nguồn nước ngọt để tăng gia, chăn nuôi, tự túc rau xanh, thịt, bảo đảm chế độ tiêu chuẩn, nâng cao đời sống bộ đội; đồng thời, làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, chăm sóc tốt sức khỏe bộ đội, quân số khoẻ luôn đạt trên 99,5%.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác xây dựng điểm vững mạnh toàn diện tiêu biểu, mẫu mực của Lữ đoàn đã thu được những kết quả thiết thực. Năm 2018, Đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng. Đây là cơ sở, động lực để Lữ đoàn 242 tiếp tục phấn đấu, vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá TRỊNH HỒNG PHONG, Lữ đoàn trưởng
____
__________

1 - Lữ đoàn được thành lập ngày 18-9-1969, trên cơ sở sáp nhập một số đại đội thuộc Sư đoàn 330, Sư đoàn 304 và Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 248, Sư đoàn 312.

2 - Ba cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:57 - 25/10/2021

EUR25,834.0427,258.10

GBP30,546.0631,822.29

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:39 - 25/10/2021

HCMSJC57.55058.250
Hà NộiSJC57.55058.270
Đà NẵngSJC57.55058.270