Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 01/11/2021, 08:33 (GMT+7)
Kinh nghiệm công tác đảng, công tác chính trị trong phòng, chống dịch Covid-19 của Sư đoàn 309

Sư đoàn bộ binh 309, Quân đoàn 4, đóng quân trên địa bàn trọng điểm của phía Nam, trong khu tam giác kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trong thời gian qua. Trước tình hình đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các nội dung, biện pháp công tác đảng, công tác chính trị trong phòng, chống dịch Covid-19, nhằm thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”, vừa ứng phó hiệu quả với dịch bệnh nguy hiểm, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác được giao.

Trước hết, Đảng ủy Sư đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ phòng, chống dịch; trong đó, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, chỉ tiêu, biện pháp, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp trong phòng, chống dịch. Đồng thời, yêu cầu bí thư, cấp ủy và chỉ huy cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, quán triệt xây dựng động cơ, trách nhiệm cho các đối tượng; trực tiếp chủ trì và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch của đơn vị mình. Phòng Chính trị Sư đoàn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị và biên soạn đề cương giáo dục, quán triệt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; tập trung làm cho bộ đội có nhận thức sâu sắc về mức độ nguy hiểm, cơ chế lây nhiễm của dịch bệnh; nắm chắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 4 trong công tác phòng, chống dịch. Trên cơ sở đó, đề cao trách nhiệm, tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, như: quy định đo thân nhiệt hằng ngày, đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, giữ đúng khoảng cách khi học tập, công tác; thực hiện quy định cấm trại, không tiếp xúc với người ngoài đơn vị; duy trì bảo đảm vệ sinh trong học tập, công tác, sinh hoạt, v.v.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, động viên bộ đội khắc phục khó khăn, yên tâm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống dịch tại đơn vị; chủ động liên hệ với gia đình, người thân cán bộ, chiến sĩ và cấp ủy, chính quyền địa phương để thông báo quy định cấm trại, đề nghị thân nhân tạm thời không đến thăm đơn vị trong thời gian có dịch. Sư đoàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan y tế địa phương nắm tình hình dịch bệnh trên địa bàn hằng ngày, kịp thời thông báo cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh nội bộ, từ đầu mối cấp tiểu đoàn trở lên đều mở chuyên mục về phòng, chống dịch, kịp thời thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, góp phần giữ vững và tăng cường tính chủ động, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không được bi quan, dao động trước diễn biến phức tạp của dịch; chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ. Cùng với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại đơn vị, theo chỉ đạo của trên, Sư đoàn đã điều động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ cho tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch. Đây là nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm và tạo áp lực lớn cả về tâm lý, sức lực, thời gian. Song, với ý thức chính trị, quyết tâm cao, Sư đoàn nhanh chóng điều chỉnh, cân đối quân số phù hợp và huy động lực lượng tham gia trực tại các chốt cùng với lực lượng Công an, vận chuyển, cung cấp nhu yếu phẩm cho nhân dân, hỗ trợ tiêm chủng và xét nghiệm truy vết F0 trong cộng đồng. Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành tốt công tác chính trị, tư tưởng để mọi quân nhân xây dựng quyết tâm, trách nhiệm chính trị, tình nguyện, xung phong vào tâm dịch làm nhiệm vụ.

Thủ trưởng Sư đoàn động viên lực lượng lên đường hỗ trợ các địa phương tuyến đầu chống dịch

Với sự vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp; bằng cách làm năng động, sáng tạo, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong phòng, chống dịch Covid-19; bước đầu có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, kịp thời của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp. Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Chỉ đạo sát sao, quyết liệt, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào Đơn vị, theo đúng tinh thần “chống dịch như chống giặc” nhằm kiên quyết thực hiện mục tiêu kép, phòng, chống dịch hiệu quả, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và làm công tác dân vận. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, tiến hành đồng bộ nhiều nội dung, biện pháp nâng cao, chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Cán bộ chủ trì, trước hết là đội ngũ chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị tăng cường quản lý đơn vị, nhất là về tư tưởng, kỷ luật, tình hình chính trị nội bộ; bảo đảm an ninh, an toàn doanh trại, kho tàng đúng quy định. Phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, ban ngành của địa phương để triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch công tác dân vận, giúp đỡ chính quyền và nhân dân địa phương phòng, chống dịch.

Hai là, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nội dung, hình thức, biện pháp công tác đảng, công tác chính trị phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ phòng, chống dịch của từng đơn vị. Công tác phòng, chống dịch diễn ra trong điều kiện rất nguy hiểm, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tính tự giác và ý chí quyết tâm rất cao, dũng cảm, không quản khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp căn cứ vào nhiệm vụ được giao, khả năng thực tế của từng cơ quan, đơn vị, đặc điểm địa bàn để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng lực, phương pháp, tác phong và kỹ năng tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp. Lựa chọn những cán bộ chủ trì, lãnh đạo, chỉ huy, quản lý của các đơn vị có phẩm chất, năng lực tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, phương pháp, tác phong công tác khoa học làm nhiệm vụ giúp đỡ chính quyền và nhân dân phòng, chống dịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; tổ chức phát động phong trào thi đua đột kích; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân ở đơn vị cơ sở; động viên bộ đội chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, tổ chức đảng, mệnh lệnh của người chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ động phối hợp, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân và gia đình, người thân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chung sức cùng hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ba là, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng nâng cao hiệu quả tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong phòng chống dịch Covid-19. Cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp thường xuyên, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan, tạo sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống dịch, bảo đảm sức khỏe, sự bình an cho nhân dân trước diễn biến phức tạp của đại dịch; thực hiện nghiêm các quy định về công tác dân vận, phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục biểu hiện quan liêu, hách dịch, “tư tưởng làm phúc”, “ban ơn” cho nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá trung thực, khách quan kết quả đạt được, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong các giai đoạn thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các tình huống phức tạp. Đồng thời, làm rõ vấn đề nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng ý chí, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tìm ra những nội dung, hình thức, biện pháp công tác đảng, công tác chính trị phù hợp, hiệu quả và những kinh nghiệm hay để thống nhất thực hiện trong toàn đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc bình xét, khen thưởng, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, lập thành tích xuất sắc, đồng thời phê bình, xử lý kỷ luật nghiêm túc những cá nhân, tập thể có hành vi sai phạm; quan tâm bảo đảm an toàn về tính mạng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Các nội dung, hình thức, biện pháp công tác đảng, công tác chính trị trên được tiến hành trong mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Tuy nhiên, căn cứ vào đặc điểm tình hình cụ thể để vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp tiến hành bảo đảm phát huy tối đa sức mạnh chính trị - tinh thần, vai trò, chức năng của các tổ chức, lực lượng, thúc đẩy đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá, TS. LÊ KHẮC HUY, Chính ủy Sư đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 15:51 - 14/01/2022

EUR25,336.6626,756.91

GBP30,323.8931,618.74

USD22,540.0022,850.00

Giá vàng

Cập nhật : 14:17 - 14/01/2022

HCMSJC61.05061.700
Hà NộiSJC61.05061.720
Đà NẵngSJC61.05061.720