Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 21/04/2022, 08:15 (GMT+7)
Đoàn Kinh tế - quốc phòng Lâm Đồng thực hiện tốt công tác dân vận

Đoàn Kinh tế - quốc phòng Lâm Đồng (thuộc Quân khu 7) có nhiệm vụ phát triển Dự án Khu kinh tế - quốc phòng; tham gia phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp cùng đảng bộ, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị, xây dựng các điểm dân cư, cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn 11 xã thuộc 3 huyện: Đam Rông, Lâm Hà và Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Trước khi dự án được triển khai, địa bàn nơi đây còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội chậm phát triển, tỷ lệ hộ đói nghèo chiếm hơn 73%; trình độ dân trí không đồng đều, nhiều tập quán lạc hậu còn tồn tại. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Nắm vững đặc điểm, tình hình địa bàn và chức năng, nhiệm vụ được giao, ngay từ những ngày đầu thành lập, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - quốc phòng Lâm Đồng đã đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm chính trị, ý chí quyết tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trải qua gần 20 năm gắn bó, đồng cam cộng khổ, sát cánh cùng đồng bào các dân tộc, bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, Đoàn luôn vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt chức năng sẵn sàng chiến đấu và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, làm tốt công tác dân vận, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng thế trận và tiềm lực khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Để đạt hiệu quả cao, trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đồng bào các dân tộc về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng. Đoàn xác định, đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và là tình cảm, trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn nói riêng. Hằng năm, cùng với ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy Đoàn ra nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận. Căn cứ vào nghị quyết, chỉ huy Đoàn cụ thể hóa thành kế hoạch chi tiết, thống nhất biện pháp tổ chức thực hiện; coi trọng đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Đơn vị dân vận khéo”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Nội dung, phương pháp tuyên truyền được lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp với trình độ nhận thức và mặt bằng dân trí để nhân dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Bởi vậy, đại đa số nhân dân, đồng bào các dân tộc trên địa bàn đã nhận thức đúng về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; từng bước nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, phần tử xấu, cơ hội. Từ đó, nâng cao cảnh giác, tăng cường tình đoàn kết, tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh.

Với đặc điểm địa bàn đơn vị đóng quân là các huyện vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn; kinh tế - xã hội chậm phát triển trong vùng dự án, đa số là đồng bào dân tộc, dân cư không tập trung, tỷ lệ hộ nghèo cao, trong đó có huyện Đam Rông là một trong 62 huyện nghèo của cả Nước. Trước thực tế trên, Đoàn chủ động phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân trong vùng dự án. Bám sát quy hoạch tổng thể Khu kinh tế - quốc phòng Bắc Lâm Đồng đã được Chính phủ phê duyệt, Đoàn chủ động phối hợp với cơ quan chức năng của Quân khu 7, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, xây dựng quy hoạch chi tiết phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh trong vùng dự án bảo đảm chặt chẽ, khoa học. Trên cơ sở đó, Đoàn tập trung đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, như: giao thông, thủy lợi, hệ thống lưới điện, trường học, trạm y tế và các công trình thiết yếu khác phục vụ cho di dân, giãn dân, phát triển sản xuất. Do nguồn kinh phí trên cấp còn hạn hẹp, Đoàn chủ trương thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên địa bàn xung yếu và công trình quan trọng, cấp thiết. Trong quá trình triển khai, Đoàn chú trọng lồng ghép các chương trình, dự án của Đơn vị với các dự án phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và địa phương, tạo sự phối hợp, liên kết chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả thực hiện. Đến nay, Đoàn đã hoàn thành hàng trăm công trình trong các dự án; trong đó có gần 30 km đường giao thông; bê tông hóa hơn 2 nghìn mét kênh mương, xây dựng 01 công trình cấp nước sinh hoạt cho 01 nghìn hộ dân. Đồng thời, đầu tư xây dựng 05 công trình điện, gồm hơn 50 nghìn mét đường dây trung và hạ thế, 14 trạm biến áp phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho trên 02 nghìn hộ dân. Các công trình hạ tầng sau khi xây dựng xong, Đoàn đã bàn giao cho địa phương quản lý, khai thác. Tại nhiều nơi trong vùng dự án, người dân đã được sử dụng điện, nước sinh hoạt, được tiếp xúc, kết nối và nâng cao khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tạo chuyển biến rõ nét trong cải thiện đời sống nhân dân.

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng và huyện Đam Rông trao tặng nhà “Nghĩa tình quân – dân” cho hộ ông Nguyễn Quang Nhất. (Ảnh: baolamdong.vn)

Cùng với đó, Đoàn đẩy mạnh triển khai các dự án xóa đói, giảm nghèo, trọng tâm là tổ chức khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Với phương châm “Nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, hướng dẫn để nhân dân làm theo”, Đoàn đã chỉ đạo các tổ, đội sản xuất, đội viên trí thức trẻ tình nguyện thực hiện tốt “4 cùng”1 để hỗ trợ các hộ gia đình chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo bằng nguồn ngân sách của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, Đoàn còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở lựa chọn những hộ gia đình thực sự khó khăn về giống, vốn và kỹ thuật để kịp thời hỗ trợ. Những năm qua, bằng nguồn quỹ vốn của đơn vị cùng với công sức của bộ đội, Đoàn đã xây dựng thành công và nhân rộng nhiều dự án, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả kinh tế cao, được ứng dụng rộng rãi, tiêu biểu như: Ủ phân vi sinh từ rơm, rạ, vỏ cà phê; ươm, ghép chồi thành công cây cà phê, cây cà ri, cây keo giống mới cao sản; mô hình VAC; mô hình trồng nghệ, nuôi gà thả vườn kết hợp với nuôi trùn quế, v.v. Cán bộ, chiến sĩ của Đoàn thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng, chống các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Từ nguồn kinh phí, ngân sách Nhà nước đầu tư cho Khu kinh tế - quốc phòng và sự chung tay của các tổ chức và các mạnh thường quân, Đoàn đã hỗ trợ cho nhân dân 11 xã trong vùng dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, gồm: 65 con bò Laisin sinh sản, 100 con bò giống Red Angus, 4.000 con gà giống Lương Phượng, 1.600 con gà giống H’Mông, hơn 50 tấn phân bón NPK và hàng trăm tấn hạt giống lúa, ngô, rau, quả, tổng trị giá hơn 05 tỉ đồng. Từ những hoạt động trên, đã có hơn 2.000 lượt hộ nghèo được thụ hưởng từ dự án, góp phần giải quyết được những vấn đề khó khăn cấp bách của chính quyền và nhân dân địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể sau khi đầu tư xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng.

Đi đôi với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo xây dựng, củng cố cơ sở chính trị trên địa bàn vững mạnh. Đoàn cùng với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương ký kết quy chế phối hợp công tác, gắn thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng với xây dựng địa bàn. Chủ động tham mưu, giúp địa phương xây dựng, kiện toàn cấp ủy, chính quyền các cấp; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng; tổ chức tập huấn kiến thức nghiệp vụ quản lý địa bàn, quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ các xã, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường thế trận quốc phòng, an ninh ở địa phương. Đoàn đã tổ chức phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của địa phương xây dựng 85 nhà “Tình nghĩa Quân - Dân”; mở 12 lớp học xóa mù chữ cho đồng bào các huyện Đam Rông, Di Linh, Lâm Hà; chỉ đạo quân y khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; ủng hộ các quỹ: chất độc màu da cam, đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo; hỗ trợ kinh phí và cùng nhân dân tổ chức Tết Trung thu, tặng quà cho học sinh các trường học nhân dịp khai giảng năm học mới, ngày Quốc tế thiếu nhi; thăm hỏi, tặng quà các thương binh, gia đình liệt sĩ, đối tượng chính sách,... với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, trưởng thôn, già làng, gia đình neo đơn, khó khăn, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,... trong dịp Tết đã để lại tình cảm và ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, đồng bào các dân tộc trên địa bàn đối với cán bộ, chiến sĩ của Đoàn. Những thời điểm xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, Đoàn đều có mặt kịp thời tham gia cứu hộ, cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản, nhanh chóng ổn định cuộc sống của nhân dân. Đặc biệt, trong 02 năm qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đoàn đã chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó với các cấp độ dịch; tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về dịch Covid-19 cho nhân dân. Chủ động tổ chức tiêm đủ 03 mũi vaccine cho 100% cán bộ, chiến sĩ; thành lập đội Phản ứng nhanh, cử cán bộ y, bác sĩ tham gia phòng, chống dịch. Đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để tổ chức “Chuyến xe yêu thương” hỗ trợ kịp thời nhân dân trên 05 địa bàn và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh hơn 70 tấn rau, củ, quả và nhu yếu phẩm trị giá hàng tỉ đồng, góp phần đẩy lùi đại dịch, đưa hoạt động của địa phương về trạng thái bình thường mới.

Phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - quốc phòng Lâm Đồng tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác dân vận; phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn thực hiện có hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”,... tạo chuyển biến đồng bộ, vững chắc cả về kinh tế, chính trị, xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược của Tổ quốc.

Thượng tá HOÀNG VĂN ĐÌNH, Chính trị viên Đoàn
________________

1 - Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.