QPTD -Thứ Tư, 29/04/2020, 08:06 (GMT+7)
Phát huy tinh thần ngày 30 tháng Tư, lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững  mạnh

Cách đây 45 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của cả dân tộc, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta kết thúc thắng lợi bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thắng lợi vẻ vang này, là kết quả tất yếu của cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện. Những đòn đánh hiểm của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn “xuất quỷ nhập thần” vào những mục tiêu đầu não của kẻ địch, khiến cho chúng khiếp vía, kinh hoàng. Các phong trào đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, phong trào xuống đường của học sinh, sinh viên,… đã làm lung lay tận gốc mưu đồ xâm lược của đế quốc Mỹ và kỳ vọng duy trì sự tồn tại của chính quyền Sài Gòn. Kết thúc bằng cuộc tiến công như vũ bão của các binh đoàn chủ lực kết hợp với lực lượng vũ trang địa phương và lực lượng quần chúng nổi dậy. Để đi đến ngày chiến thắng, biết bao người con ưu tú của cả nước và Thành phố đã ngã xuống.

Từ ngày giải phóng đến nay, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, xây dựng và phát triển, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả lĩnh vực; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch đề ra; đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Đặc biệt, trong sự nghiệp đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh luôn năng động, sáng tạo, đi đầu trên nhiều lĩnh vực, nhất là tăng trưởng kinh tế bền vững trên nền tảng đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ và năng suất cao, xứng đáng là đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Nhiều năm qua, Thành phố luôn đóng góp khoảng 24% GDP, 28% tổng thu ngân sách, 18% sản xuất công nghiệp, 16% tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tham quan khí tài chiến đấu tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019

Lực lượng vũ trang Thành phố luôn hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự với nhiều thành tích đáng tự hào về xây dựng lực lượng, thế trận, khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Từ những kết quả đã đạt được trong 45 năm qua, phát huy tinh thần ngày 30 tháng Tư, để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, lực lượng vũ trang Thành Phố tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất cả nước, là đầu mối giao lưu quốc tế, vì vậy các thế lực phản động, thù địch đang ra sức chống phá, tập trung vào lĩnh vực chính trị, tư tưởng, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Mặt khác, tốc độ đô thị hoá nhanh, bên cạnh mặt tích cực, cũng đang nảy sinh những phức tạp mới; các loại tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự diễn biến phức tạp, v.v. Do đó, tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Thành phố là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vừa mang tính thường xuyên, vừa cơ bản lâu dài. Để thực hiện tốt công tác này, lãnh đạo, chỉ huy cơ quan quân sự các cấp luôn đề cao trách nhiệm, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Trong đó, chú trọng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, vì đây vừa là đối tượng, vừa là chủ thể thực hiện công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nội dung tập trung quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến lược Quân sự, Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia,… và các quy định của Thành phố trong lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, quản lý, điều hành hoạt động quốc phòng, quân sự của cơ quan, ngành mình bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Quá trình thực hiện, hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng kế hoạch toàn diện, khả thi, mở rộng đối tượng bồi dưỡng, đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục truyền thống để thế hệ trẻ thấu hiểu lịch sử dân tộc, thấm thía hơn với những mất mát, hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước; tin tưởng, tự hào về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân và dân tộc Việt Nam anh hùng. Từ đó, tạo động lực để thanh niên - thế hệ tương lai của Thành phố phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh bằng các phương tiện đại chúng, các thiết chế văn hóa cho nhân dân, lực lượng vũ trang Thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền các quận, huyện làm tốt công tác dân vận, giúp nhân dân giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn. Qua đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với Quân đội, với Đảng và Nhà nước, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Đồng thời, chủ động đấu tranh, vạch trần những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc một số sự kiện lịch sử, trong đó có chiến thắng 30 tháng Tư, hòng làm sai lệch bản chất, tính chất, ý nghĩa, tầm vóc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Hai là, tập trung tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố tích cực tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ, theo Nghị quyết 28-NQ/TW (khóa X) của Bộ Chính trị, Nghị định 21/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của Chính phủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Khi thực hiện, cần quán triệt quan điểm sức mạnh quốc phòng toàn dân không chỉ là sức mạnh quân sự, mà là sức mạnh tổng hợp về quân sự, chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, đối ngoại, khoa học và công nghệ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, v.v. Đó là nền quốc phòng thực sự mang tính toàn dân, toàn diện, do nhân dân tiến hành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung thống nhất của Nhà nước. Các kế hoạch, dự án, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố về quy hoạch hạ tầng cơ sở, như: các khu công nghiệp, khu dân cư, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, bệnh viện.… đều được cơ quan chức năng thẩm định, không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự mà còn có tính lưỡng dụng để dễ dàng, thuận tiện khi chuyển sang thế trận quân sự và phục vụ nhu cầu thời chiến. Cơ quan quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng bảo vệ an toàn các đợt cao điểm, đặc biệt trong thời gian Thành phố tổ chức hội nghị quốc tế, các sự kiện chính trị quan trọng, dịp lễ, Tết; tổ chức tuần tra, canh gác, phòng, chống tội phạm, điều tiết giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn. Đồng thời, chủ động đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa từ an ninh phi truyền thống, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Trung đoàn Gia Định luyên tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Ba là, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Thành phố. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn đảm bảo đủ sức lãnh đạo, chiến đấu; đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở đơn vị cơ sở; đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng; phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị thường trực được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, cân đối giữa các thành phần, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Với lực lượng dự bị động viên xây dựng thực sự “hùng hậu”; lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”. Lực lượng thường trực, tổ chức, biên chế theo yêu cầu thời bình, sẵn sàng mở rộng khi có tình huống chiến tranh, đảm bảo đạt 95% so với quy định của Bộ; trong đó, các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đạt 98% trở lên; lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,41% so với dân số. Các đơn vị đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, kết hợp chặt chẽ với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Huấn luyện, diễn tập phải gắn với các phương án tác chiến trên địa bàn, nhất là các phương án phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng thủ dân sự. Bên cạnh đó, cơ quan quân sự các cấp tập trung nâng cao trình độ, năng lực, hiệu quả làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quốc phòng, quân sự và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng.

Tự hào với những đóng góp vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng” của đơn vị hai lần Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, lực lượng vũ trang Thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, làm cơ sở, nền tảng để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững.

Đại tá PHAN VĂN XỰNG, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết