QPTD -Thứ Ba, 17/11/2020, 07:01 (GMT+7)
Tổ chức và hoạt động của “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/02/2007 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; đồng thời, đáp ứng nguyện vọng của quân và dân cả nước, với tinh thần “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc”, năm 2011, “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đã nhận được sự ủng hộ to lớn cả về vật chất, tinh thần của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với nhiều hình thức hoạt động phong phú, hiệu quả. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 29/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 354/QĐ-TTg về việc đổi tên “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” thành “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”, nhằm mở rộng phạm vi, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, trong đó ưu tiên tập trung cho các địa bàn trọng điểm, chiến lược, nhất là huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Tuổi trẻ Thủ đô tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020.
(Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Tiếp đó, ngày 17/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1365/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”. Mục tiêu của Quỹ nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân trong và ngoài nước hướng về biển, đảo Việt Nam; nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của cộng đồng xã hội tham gia nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện hỗ trợ vật chất, tài chính, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Về nguyên tắc hoạt động của “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”: hoạt động theo quy định của pháp luật và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý. Quỹ có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, thực hiện thu, chi công khai, minh bạch. Nguồn thu của Quỹ gồm toàn bộ số còn lại của “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” và thông qua việc huy động tự nguyện ủng hộ, đóng góp của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước. Nội dung chi của Quỹ nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân các vùng biển, đảo của Tổ quốc, do Ban Chỉ đạo Quỹ quyết định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Quốc phòng có một lãnh đạo phụ trách về biển, đảo làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quỹ, các thành viên gồm đại diện của các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan. Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ quản lý, điều hành Quỹ và chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ; chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng Quỹ đúng mục đích và hiệu quả. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đoàn thể các cấp, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, vận động và tổ chức cho các đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ.

Đến nay, sau 02 năm hoạt động, Ban Chỉ đạo Quỹ đã triển khai các nội dung công việc, vận hành Quỹ hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích đề ra, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Phạm Bình thực hiện

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:45 - 22/10/2021

EUR25,784.0027,205.31

GBP30,588.1431,866.14

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 22/10/2021

HCMSJC57.40058.100
Hà NộiSJC57.40058.120
Đà NẵngSJC57.40058.120