QPTD -Thứ Sáu, 25/02/2022, 07:14 (GMT+7)
Sư đoàn Không quân 372 nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao

Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của công tác huấn luyện đối với việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn Không quân 372, Quân chủng Phòng không - Không quân luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác này; trong đó, nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao là một trọng tâm.

Trước sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, những năm gần đây, Sư đoàn Không quân 372 được bổ sung thêm nhiều loại vũ khí, khí tài mới, hiện đại. Đây là điều kiện rất thuận lợi để Sư đoàn không ngừng nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cũng chính vì thế, cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, trung tâm thường xuyên là huấn luyện bay - bảo đảm an toàn bay trong các môi trường, khí hậu, thời tiết phức tạp, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đất liền, biên giới, hải đảo, thềm lục địa khu vực miền Trung, Tây Nguyên của Tổ quốc, Sư đoàn còn có nhiệm vụ huấn luyện chuyển loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; bay tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt, bão và một số nhiệm vụ khác. Trong khi đó, đội ngũ phi công của Sư đoàn còn thiếu, đơn vị hoạt động phân tán; số vũ khí, trang bị khí tài cũ, qua nhiều năm sử dụng, xuống cấp, tính đồng bộ không cao, v.v. Nắm chắc nhiệm vụ và những thuận lợi, khó khăn, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, cùng với đẩy mạnh kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã, đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, bảo đảm an toàn bay; trong đó, nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao là khâu đột phá, nhằm tạo “cú hích” khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác diễn tập, hội thi, hội thao

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, trực tiếp là Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng; Mệnh lệnh công tác quân sự của Tư lệnh Quân chủng và hướng dẫn của cơ quan cấp trên, hằng năm, Đảng ủy Sư đoàn ra nghị quyết lãnh đạo, xác định huấn luyện chiến đấu là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên; trong đó, tổ chức và tham gia các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao là một trọng tâm cần tập trung lãnh đạo với những mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, biện pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của đơn vị. Đặc biệt, từ kết quả, kinh nghiệm rút ra qua các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao trước đây, nhất là kết quả thực hiện “Năm nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao - 2021”, Sư đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cũng như trong rà soát, điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, yêu cầu từng cuộc diễn tập, hội thi, hội thao. Trên cơ sở đó, tập trung đột phá vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, vấn đề mới, khâu yếu, mặt yếu; kiên quyết khắc phục biểu hiện ngại khó, ngại khổ, “bệnh thành tích” trong diễn tập, hội thi, hội thao. Cùng với đó, Sư đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, làm cơ sở tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập, hội thi, hội thao. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, quán triệt nhiệm vụ, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa của nhiệm vụ diễn tập, hội thi, hội thao, nắm vững nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu, khó khăn, thách thức; từ đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ ý chí quyết tâm cao, tự giác phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Diễn tập là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn

Diễn tập là hình thức huấn luyện chiến đấu cao nhất và sát thực tế. Đối với Bộ đội Không quân - binh chủng chiến đấu sử dụng vũ khí, khí tài hiện đại trong môi trường tác chiến đặc thù thì diễn tập lại càng có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở cho việc rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá tình hình, hạ quyết tâm chiến đấu của người chỉ huy, nâng cao trình độ sử dụng vũ khí, trang bị của bộ đội, phát huy cao nhất hiệu quả hỏa lực không quân trong tác chiến độc lập, cũng như tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng. Với nhận thức đó, công tác diễn tập luôn được Sư đoàn xác định là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, nhất là thực tiễn chiến đấu. Theo đó, hằng năm, cùng với tổ chức các cuộc diễn tập cấp mình theo kế hoạch, Sư đoàn còn tham gia các cuộc diễn tập do cấp trên tổ chức và tham gia diễn tập tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, diễn tập tác chiến phòng thủ, cứu hộ, cứu nạn với các lực lượng trên địa bàn1. Thông qua diễn tập, đã từng bước nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực quản lý, điều hành huấn luyện, diễn tập của cán bộ các cấp; chất lượng huấn luyện, diễn tập của Sư đoàn và các đơn vị ngày càng được nâng lên.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới,  Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho bộ đội hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ diễn tập, xây dựng động cơ, trách nhiệm, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nguyên tắc, lý luận gắn với vận dụng các phương án xử trí các tình huống trên không trong môi trường, khí hậu, thời tiết phức tạp, cả ban ngày và ban đêm. Kịp thời luyện tập bổ sung cho các thành phần tham gia, nhất là đối với các vấn đề khó, nội dung còn yếu, nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong diễn tập. Ngoài ra, Sư đoàn còn chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho các đối tượng; thực hành luyện tập thuần thục theo phân đoạn từ bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đến tổ chức chuẩn bị, cơ động, thực hành, khôi phục và kết thúc chiến đấu. Trong đó, chú trọng huấn luyện các bài bay công kích mục tiêu trên không, mặt đất, trên biển, bắn, ném bom, đạn thật, nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ và xử lý các tình huống cho chỉ huy, phi công (tổ bay) và các thành phần bảo đảm. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng trang bị, phương tiện mô phỏng, ngụy trang, nghi trang, nghi binh, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết đoán của người chỉ huy và phân đội trong xử trí các tình huống, bảo đảm vừa vận dụng lý luận, vừa có tính thực tiễn cao. Sau từng nội dung huấn luyện, các đơn vị tổ chức giảng bình, rút kinh nghiệm kịp thời, chặt chẽ, nghiêm túc.

Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng trời, biên giới, biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng làm tốt công tác xây dựng văn kiện, kế hoạch, hệ thống công trình chiến đấu, vật chất, phương tiện bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, thông tin liên lạc. Tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp diễn tập sát với đối tượng, phương án, địa bàn tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh, thời tiết phức tạp, thời gian chuẩn bị gấp. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng phương tiện tượng trưng, tạo giả, gửi lệnh được mã hóa qua phương tiện thông tin trong tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết đoán của người chỉ huy và phân đội trong xử trí các tình huống, bảo đảm vừa vận dụng lý luận, vừa có tính thực tiễn cao.

Tổ chức, tham gia hội thi, hội thao chất lượng, đánh giá đúng thực chất

Bên cạnh nhiệm vụ diễn tập, những năm qua, Sư đoàn luôn coi trọng tổ chức hội thi, hội thao với nhiều nội dung, hình thức khác nhau, lấy đó làm “thước đo” kết quả huấn luyện của đơn vị. Trước khi tổ chức hoặc tham gia hội thi, hội thao, Sư đoàn luôn quan tâm làm tốt công tác chuẩn bị từ xây dựng kế hoạch, quy chế hội thi, hội thao, thành lập ban tổ chức, ban giám khảo đến ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; tổ chức quán triệt mục đích, ý nghĩa của hội thi, hội thao đến từng cá nhân, đơn vị, tạo động lực thi đua, tham gia hội thi, hội thao với tinh thần, trách nhiệm, mục tiêu đạt kết quả cao nhất. Giai đoạn 2019 - 2021, Sư đoàn tham gia 12 cuộc hội thi, hội thao do Quân chủng tổ chức, đoạt 04 giải Nhất, 07 giải Nhì và 04 giải Ba2. Thông qua hội thi, hội thao, từng cá nhân, đơn vị có điều kiện trao đổi các biện pháp hay, kinh nghiệm tốt, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của mình; rèn luyện bản lĩnh, năng lực, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cũng như năng lực thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Từ kết quả, kinh nghệm đó, thời gian tới, Sư đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan cấp trên nghiên cứu làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện cụ thể, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện huấn luyện đến đâu, kiểm tra đến đó, phấn đấu đạt giải cao trong các lần tham gia hội thi, hội thao do trên tổ chức. Đồng thời, tổ chức tốt các Hội thi: Máy bay, xe máy tốt, nhân viên kỹ thuật giỏi; Kho, trạm, xưởng, đài kiểu mẫu; Điều lệnh giỏi; Doanh trại xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa tốt,… nhằm phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo của toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ khắc phục khó khăn về bảo đảm trang, thiết bị kỹ thuật, vật tư, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ.

Cùng với các nội dung giải pháp trên, Sư đoàn duy trì nền nếp công tác sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện, rút kinh nghiệm những hạn chế, bất cập về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao, tổ chức huấn luyện bay sát với đặc điểm, nhiệm vụ, biên chế tổ chức, các quy định và bảo đảm an toàn. Thường xuyên quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách cho đội ngũ phi công, nhân viên bay và các thành phần bảo đảm; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác huấn luyện bay, diễn tập, hội thi, hội thao, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá PHẠM TUẤN ANH, Sư đoàn trưởng
__________________ 

1 - Từ năm 2019 đến nay, Sư đoàn đã tham gia diễn tập khu vực phòng thủ “điểm” thành phố Đà Nẵng “ĐNg-19”; phối hợp với Bộ Công an diễn tập chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà chung cư cao cấp AZURA (Tp. Đà Nẵng); diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp Cụm lực lượng Phòng không - Không quân miền Trung “MT-20”, “MT-21”, v.v.

2 - Hội thao Dẫn đường đánh chặn bằng mắt cho chỉ huy bay và phi công năm 2019; Hội thao bay trên buồng tập Su-22M4; Hội thao bay trên buồng tập trực thăng năm 2020; Hội thao dẫn đường, bắn, ném bom đạn thật năm và ban bay mẫu năm 2021.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.