QPTD -Thứ Năm, 14/09/2017, 08:48 (GMT+7)
Quân khu 3 thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật

Quân khu 3 là địa bàn chiến lược, nằm trên hướng phòng thủ chủ yếu của đất nước. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cùng với các mặt công tác khác, Quân khu đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Những năm gần đây, với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao của ngành Kỹ thuật và các cơ quan, đơn vị, công tác kỹ thuật của Quân khu 3 đã đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là: bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác. Các chỉ tiêu công tác kỹ thuật luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra; hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật được duy trì vững chắc. Chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị theo phân cấp được nâng lên; đã sửa chữa hết số vũ khí, trang bị hư hỏng tồn đọng và mới phát sinh trong quá trình sử dụng; đồng thời, hoàn thành chương trình đồng bộ điezen hóa xe ô tô, thiết giáp giai đoạn 1 (2015 - 2017), được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Hệ thống kho tàng, cơ sở kỹ thuật các cấp được quy hoạch, xây dựng, nâng cấp, đáp ứng điều kiện cất giữ và bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật, phù hợp với thế bố trí lực lượng và phương án tác chiến phòng thủ Quân khu; trong đó, đã tập trung hoàn thành các chương trình, mục tiêu thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, v.v.

Để có được kết quả đó, ngành Kỹ thuật Quân khu, trước hết là Cục Kỹ thuật đã chủ động nắm chắc tình hình, tích cực nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật. Trong đó, Quân khu đã tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác kỹ thuật. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, là yêu cầu khách quan và là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật. Nhận thức rõ điều đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân khu đã đề cao trách nhiệm chính trị, lãnh đạo toàn diện các nội dung về công tác kỹ thuật. Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, các cấp ủy chú trọng xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá và những khâu yếu, mặt yếu trong từng giai đoạn để có biện pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch hệ thống kho tàng, cơ sở sửa chữa ở các cấp, đảm bảo phù hợp với thế trận quân sự khu vực phòng thủ của các tỉnh, thành phố trên địa bàn, nhất là trên các khu vực, hướng, địa bàn trọng điểm theo kế hoạch tác chiến phòng thủ của Quân khu.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy Quân khu đã chủ động gắn lãnh đạo thực hiện công tác kỹ thuật với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX, XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 29/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược trang bị Quân đội nhân dân Việt Nam”, Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Đồng thời, quán triệt sâu sắc quan điểm “tự lực tự cường”, thực hiện tốt việc kết hợp kinh tế với quốc phòng trong hoạt động kỹ thuật. Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn coi trọng giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về vai trò, vị trí, những thuận lợi, khó khăn của công tác kỹ thuật hiện nay; tích cực phát huy vai trò gương mẫu của cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, vai trò nòng cốt của ngành Kỹ thuật. Đồng thời, tích cực đấu tranh với biểu hiện nhận thức lệch lạc, buông lỏng sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác kỹ thuật, coi nhiệm vụ này là của ngành Kỹ thuật, v.v. Trên cơ sở đó, xây dựng cho bộ đội có động cơ, ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện công tác kỹ thuật.

Hai là, tập trung nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở bảo đảm kỹ thuật.

Lực lượng vũ trang Quân khu 3 đóng quân trên địa bàn rộng; quản lý, khai thác nhiều loại vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật; trong đó, phần lớn đã sử dụng qua nhiều năm; điều kiện môi trường hoạt động đa dạng (biển, đồng bằng, rừng núi), khí hậu nóng, ẩm, v.v. Vì thế, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chủ trương phát huy nguồn lực tổng hợp, chủ động khai thác nguồn ngân sách địa phương để đầu tư củng cố, nâng cấp toàn diện các cơ sở kỹ thuật. Thời gian qua, bằng nguồn ngân sách địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh: Thái Bình, Hà Nam, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng,… đã quy hoạch xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống kho tổng hợp cấp tỉnh, cấp huyện và căn cứ hậu cần - kỹ thuật với kinh phí huy động hàng chục tỷ đồng. Từ đó, Quân khu có điều kiện tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào những đơn vị và cơ sở bảo đảm kỹ thuật trên các địa bàn trọng yếu, các đơn vị chủ lực, đơn vị trên tuyến biên giới, biển đảo, những nơi địa hình bị chia cắt. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị và ngành Kỹ thuật tổ chức tốt việc sửa chữa, đồng bộ vũ khí, trang bị theo phân cấp; chú trọng nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa tại đơn vị kết hợp với sửa chữa tại trạm, xưởng. Những năm gần đây, Quân khu đã xây dựng mới, củng cố, nâng cấp hơn 8.000m2 nhà kho; gần 3.000m2 nhà kho xe - máy; hơn 15.000m3 ụ chống nổ lây và các công trình phụ trợ,… trị giá gần 300 tỷ đồng. Năm 2016, các đơn vị, cơ sở kỹ thuật của Quân khu đã bảo quản thường xuyên, bảo dưỡng, sửa chữa vừa và nhỏ cho gần 300.000 lượt súng pháo, gần 4.000 lượt xe máy; phân loại và đề nghị cấp trên loại khỏi biên chế hơn 20.000 khẩu súng và gần 500 tấn đạn cấp 5,… góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu.

Cùng với đó, Quân khu tập trung chỉ đạo các đơn vị chú trọng sử dụng công nghệ mới trong niêm cất, bảo quản, nhất là đối với các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật đặc chủng. Qua đó, hạn chế tác động của yếu tố khí hậu, môi trường và điều kiện sử dụng, chống xuống cấp, từng bước tăng hạn cho vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn phát biểu tại Hội nghị giao nhiệm vụ tham gia hội thi các chuyên ngành Kỹ thuật toàn quân năm 2017. (Ảnh: quankhu3.vn)

Ba là, xây dựng ngành Kỹ thuật vững mạnh, làm nòng cốt trong công tác kỹ thuật. Để xây dựng ngành Kỹ thuật vững mạnh, trước hết, Quân khu chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng, kiện toàn tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị kỹ thuật, bảo đảm có cơ cấu hợp lý, đủ số lượng và chất lượng cao. Đồng thời, thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên kỹ thuật theo đúng Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên. Trong công tác huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật, các đơn vị trong Quân khu đã thực hiện đa dạng hoá hình thức; kết hợp chặt chẽ giữa gửi đi đào tạo tại các nhà trường với tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn tại đơn vị; khuyến khích cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tự học tập để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo cương vị, chức trách được giao. Năm 2016, ngành Kỹ thuật Quân khu đã tổ chức tập huấn cho 158 đồng chí; các đơn vị tổ chức được 24 lớp cho trên 1.600 cán bộ chuyên môn kỹ thuật. Nội dung huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng bảo đảm sát với cương vị, chức trách từng đối tượng và nhiệm vụ của đơn vị; chú trọng khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị mới, hiện đại. Mặt khác, Quân khu luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, nhất là số nhân viên có tay nghề cao; thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa đãi ngộ về vật chất với động viên tinh thần, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để họ yên tâm, gắn bó với nghề nghiệp, phát huy tốt năng lực, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Năm 2016, Quân khu đã tổ chức thi nâng bậc cho 439 thợ sửa chữa và lái xe của các đơn vị; tập huấn lái xe tác chiến và xe đặc chủng cho 114 lái xe. Quân khu còn tổ chức Hội thi “Thợ sửa chữa vũ khí, đạn giỏi” từ cấp cơ sở đến cấp Quân khu. Tham gia Hội thi “Thợ sửa chữa vũ khí, đạn giỏi” và Hội thi “Kho vũ khí, trang bị kỹ thuật cấp chiến dịch” toàn quân, Quân khu đều đạt giải Nhì.

Bốn là, tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” (Cuộc vận động 50).

Ban Chỉ đạo 50 của Quân khu đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 692-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và kế hoạch xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong thi đua thực hiện Cuộc vận động 50. Đồng thời, gắn thực hiện Cuộc vận động 50 với thực hiện Chỉ thị 05-CTTW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vật tư kỹ thuật.

Theo đó, các đơn vị đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức cụ thể, thiết thực; nội dung các hoạt động thi đua hướng vào 04 mục tiêu của Cuộc vận động 50: giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm. Công tác tuyên truyền về Cuộc vận động luôn được các đơn vị quan tâm thực hiện tốt. Năm 2016, các đơn vị trong Quân khu đã làm mới 182 pa-nô, khẩu hiệu; các tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và lái xe mô tô an toàn”, v.v.

Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng thu được kết quả tích cực. Từ năm 2010 đến nay, Quân khu có gần 300 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng; trong đó, nhiều đề tài, sáng kiến đã giành giải cao trong các cuộc thi cấp toàn quân, toàn quốc, như: sáng kiến “Điều khiển mục tiêu ẩn hiện bằng nguồn điện DC 12v”; “Thiết bị tạo giả mục tiêu mặt nước” phục vụ cho huấn luyện dân quân biển; cải tiến hệ thống đánh lửa thường bằng hệ thống đánh lửa bán dẫn trên xe BTR 152; hệ thống tự động báo động bảo vệ kho; các loại vam tháo lò xo cân bằng của pháo cao xạ; thiết bị nâng, hạ rổ đựng chi tiết trong mở niêm cất và niêm cất lại vũ khí bộ binh, v.v. Năm 2016, có 95 sáng kiến dự Hội thi “Sáng kiến cải tiến mô hình, học cụ và trang, thiết bị huấn luyện” cấp Quân khu; trong đó, có 03 sáng kiến được lựa chọn tham gia hội thi ở cấp toàn quân. Các sáng kiến được ứng dụng đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác, tiết kiệm cho ngân sách hàng trăm triệu đồng.

Cùng với đó, Quân khu chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật; sử dụng phần mềm trong mô phỏng sơ đồ quy hoạch kho tàng, kế hoạch phòng chống cháy nổ, sẵn sàng chiến đấu tại chỗ. Cơ quan chức năng các cấp thường xuyên kiểm định chất lượng vũ khí, trang bị, thiết bị trước, trong và sau khi sử dụng; kiểm tra, làm mới hệ thống nhà kho, cột thu lôi chống sét, v.v. Các đơn vị thường xuyên quán triệt, thực hiện tốt các quy tắc bảo đảm an toàn trong quản lý, khai thác vũ khí, trang bị; an toàn trong lao động và khi tham gia giao thông.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, thời gian tới, Quân khu 3 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên, thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, góp phần bảo đảm cho lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Thiếu tướng ĐỖ PHƯƠNG THUẤN, Phó Tư lệnh Quân khu

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.