QPTD -Thứ Năm, 08/04/2021, 14:17 (GMT+7)
Lữ đoàn Xe tăng 215 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nội dung quan trọng hàng đầu, quyết định chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu - một trong hai khâu đột phá được Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định. Nội dung đó, đã và đang được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thỉ của trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trọng tâm là Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 438-NQ/ĐU, ngày 06/01/2013 của Đảng ủy Binh chủng Tăng Thiết giáp về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, những năm gần đây, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện cả nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các quan điểm, phương châm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Công tác chuẩn bị huấn luyện được Lữ đoàn đặc biệt quan tâm cả về tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập. Hằng năm, Lữ đoàn đều tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, chương trình cho các đối tượng theo kế hoạch; kết quả kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85% - 90% Khá, Giỏi; 100% đại đội chiến đấu đủ quân đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện Giỏi”, nhiều đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, an toàn. Đội tuyển xe tăng tham gia Hội thao quân sự quốc tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Binh chủng và cấp trên khen thưởng. Trong huấn luyện, Lữ đoàn coi trọng kết hợp huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức chuẩn bị đầy đủ, chu đáo và thực hành diễn tập bảo đảm chặt chẽ, an toàn, góp phần nâng cao bản lĩnh, trình độ chỉ huy chiến đấu cho đội ngũ cán bộ các cấp, khả năng hiệp đồng chiến đấu giữa xe tăng với bộ binh và các lực lượng liên quan, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn.

Phút giải lao trên thao trường

Thời gian tới, nhiệm vụ của Lữ đoàn tiếp tục có bước phát triển, tình hình thiên tai, bão lụt, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp; công tác bảo đảm huấn luyện, nhất là thao trường còn nhiều khó khăn; hệ thống cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật xuống cấp, v.v. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

1. Tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện. Đây là nội dung quan trọng được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định phải lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, hành động của bộ đội, góp phần trực tiếp nâng cao sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Các cơ quan, đơn vị đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp giáo dục; tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sự cần thiết phải đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, là đòi hỏi khách quan của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Tập trung giáo dục cho bộ đội nắm chắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trọng tâm là mục tiêu, yêu cầu cần đạt được, phương hướng, phương châm, nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập đã được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Binh chủng xác định năm 2021: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc diễn tập, hội thao, hội thi ở trong nước, khu vực và quốc tế”; từ đó, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm vượt khó, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, cụ thể hóa Nghị quyết lãnh đạo năm 2021 của Đảng ủy Lữ đoàn thành các kế hoạch, nội dung, chương trình huấn luyện, giáo dục chính trị - tư tưởng hằng tháng, bảo đảm phù hợp với đối tượng, nhiệm vụ và đặc điểm địa bàn, gắn với tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Kết hợp giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh, động cơ, trách nhiệm với quản lý, định hướng tư tưởng, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước cho bộ đội; tổ chức tốt các phong trào thi đua trong huấn luyện gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác dân vận, thường xuyên củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân trên địa bàn đóng quân và địa bàn dã ngoại, tạo môi trường thuận lợi hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

2. Tập trung chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, chất lượng mọi mặt phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ, chất lượng hệ thống giáo án, mô hình học cụ, vật chất, thao trường, bãi tập; coi trọng phát huy trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ trong nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, vật chất huấn luyện, nhằm không chỉ giảm chi phí, công sức bộ đội, mà còn nâng cao chất lượng huấn luyện. Chủ động phối hợp với địa phương thu hồi, hợp thức thủ tục pháp lý đất quốc phòng làm thao trường, bãi tập phục vụ huấn luyện, diễn tập. Đến nay, Lữ đoàn bảo đảm cơ bản đủ hệ thống thao trường, bãi tập huấn luyện, luyện tập cho các đối tượng trong biên chế theo quy định của Điều lệ công tác kỹ thuật Tăng thiết giáp.

Về chuẩn bị nhân lực, Lữ đoàn xác định đội ngũ cán bộ các cấp là yếu tố then chốt, quyết định chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Từ đó, triển khai phương châm “cấp trên dạy cấp dưới, chỉ huy dạy đơn vị, yếu đâu bồi dưỡng đó, bảo đảm đồng bộ từ chỉ huy, cơ quan đến phân đội”; phát huy vai trò nêu gương, tinh thần tự học tập, nghiên cứu, rèn luyện của đội ngũ cán bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo đợt huấn luyện trong năm với bồi dưỡng thông qua giao ban, hội ý, kiểm tra thực tế hằng ngày, hằng tuần bằng phương pháp “cầm tay, chỉ việc”, tập trung vào cán bộ trực tiếp huấn luyện, cán bộ trẻ mới ra trường. Chú trọng duy trì chế độ thông qua giáo án ngoài thực địa để phát hiện hạn chế, kịp thời bổ sung kiến thức và bồi dưỡng phương pháp huấn luyện. Nội dung bồi dưỡng toàn diện, trong đó tập trung vào những nội dung, khoa mục còn yếu năm 2020 và những nội dung mới năm 2021, phấn đấu 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp (trong đó cấp trung đội 80% trở lên đạt Khá, Giỏi, cấp đại đội, tiểu đoàn, lữ đoàn 100% Khá, Giỏi); bảo đảm yêu cầu: giỏi cấp mình, thành thạo cấp dưới và biết cấp trên.

3. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hội thao, kiểm tra, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung chỉ đạo cơ quan, đơn vị đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm: huấn luyện thực chất, học thực chất và kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất; tổ chức huấn luyện bộ đội thành thạo về kỹ thuật chuyên ngành Tăng thiết giáp, giỏi về chiến thuật hiệp đồng chiến đấu với bộ binh và các lực lượng liên quan. Tập trung đi sâu huấn luyện những nội dung còn yếu, còn thiếu, nội dung mới do thực tiễn đặt ra, như: ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh; chú trọng huấn luyện nâng cao khả năng tác chiến phòng ngự, cơ động lực lượng, phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao, chiến tranh không gian mạng kết hợp tác chiến chống bạo loạn lật đổ giai đoạn đầu chiến tranh và huấn luyện nâng cao trình độ sử dụng các loại phương tiện thông tin, điện tử, thiết bị đặc chủng trên xe tăng, xe thiết giáp. Tổ chức luyện tập các nội dung tham gia Hội thao “Kíp xe tăng giỏi” và Hội thao quân sự quốc tế Army Games. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ công tác hội thao, kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra thường xuyên với đột xuất, coi trọng kiểm tra đột xuất, kiểm tra cơ quan trước, phân đội sau; đánh giá kết quả trung thực, khách quan, minh bạch, kiên quyết nói không với bệnh thành tích, thông báo kết quả ngay sau hội thao, kiểm tra; rút kinh nghiệm nghiêm túc, kịp thời chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, trên cơ sở đó có biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu giai đoạn tiếp theo. Mục đích hội thao, kiểm tra không chỉ rèn luyện bản lĩnh, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành và cán bộ trực tiếp huấn luyện, mà còn nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của phân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến trong tình hình mới.

Cùng với công tác huấn luyện, các cơ quan, đơn vị duy trì chặt chẽ, nghiêm túc chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị; chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập các cấp bảo đảm chặt chẽ, an toàn, nâng cao trình độ chỉ huy của đội ngũ cán bộ và khả năng hiệp động chiến đấu của phân đội. Thông qua diễn tập, tổ chức điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống kế hoạch, phương án tác chiến, phòng, chống cháy nổ, thiên tai, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn,… ở các cấp, bảo đảm phù hợp với điều kiện, môi trường tác chiến mới, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và đặc điểm địa bàn.

4. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác kỹ thuật, hậu cần phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đây là hai mặt công tác thường xuyên, quan trọng bảo đảm cho Lữ đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Về bảo đảm kỹ thuật trong huấn luyện, các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch bảo đảm kỹ thuật với nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, khôi phục vũ khí, trang bị sau huấn luyện, duy trì hệ số kỹ thuật kt ≥ 0,85. Đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị bảo đảm kịp thời, đầy đủ số lượng, chủng loại, chất lượng xe tăng, thiết giáp, phấn đấu hệ số kỹ thuật của nhóm xe sẵn sàng chiến đấu kt = 1. Trong đó, ưu tiên cho nhiệm vụ diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng, chống bạo loạn lật đổ, khủng bố, tìm kiếm cứu nạn,… theo phương châm đồng bộ cả về chỉ huy, phân đội, kỹ thuật và công tác ngụy trang, nghi binh giữ bí mật.

Cùng với công tác kỹ thuật, các cơ quan, đơn vị bảo đảm tốt lượng dự trữ hậu cần phục vụ nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng kế hoạch và bảo đảm tốt xăng dầu, vận tải, v.v. Tăng cường chăm sóc, quản lý sức khỏe bộ đội, bảo đảm trên 98% quân số tham gia học tập, công tác. Đẩy mạnh hoạt động tăng gia, chăn nuôi, thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, góp phần nâng cao đời sống bộ đội, bảo đảm cho đơn vị luôn có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống đơn vị “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” trong thời kỳ đổi mới.

Đại tá NGUYỄN VĂN HƯỚNG, Lữ đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470