QPTD -Thứ Sáu, 09/10/2020, 13:49 (GMT+7)
Huyện Trạm Tấu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh

Nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, huyện Trạm Tấu triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này.

Trạm Tấu là huyện vùng cao, vùng sâu phía Tây của tỉnh Yên Bái, có diện tích tự nhiên trên 74.300 ha, được chia thành 12 đơn vị hành chính xã và thị trấn; dân số tính đến thời điểm hiện tại trên 33 nghìn nhân khẩu, gồm 10 dân tộc, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 77%, dân tộc Thái trên 13,65%. Địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, đường đến trung tâm Huyện vẫn là đường độc đạo; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển chậm, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Địa bàn thường xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; tình hình an ninh chính trị tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Đáng chú ý là, thời gian qua, các thế lực phản động lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận đồng bào để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền đạo trái phép, gây phức tạp an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng về hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; và thực hiện 03 đột phá chiến lược1 trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, những năm qua, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã có nhiều chủ trương, giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh, phù hợp với đặc điểm của địa phương, đạt kết quả tích cực.

Đầu tư mở rộng tuyến đường Văn Chấn - Trạm Tấu

Trước hết, Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn, cơ cấu lại sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, hiệu quả và bền vững, nhằm bảo đảm vững chắc sinh kế cho người dân, thực hiện mục tiêu “an dân”. Đồng thời, tập trung nguồn lực, nhất là xã hội hóa đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa vùng thấp với vùng cao. Theo đó, các ngành, địa phương tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển trồng rừng, trồng cây lương thực, chăn nuôi theo hướng bán tập trung, chuyên canh,… chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Được sự quan tâm của Đảng, sự hỗ trợ của Nhà nước, cùng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân, trong 05 năm qua, Huyện đã trồng mới hơn 35.974 ha rừng; trong đó, có nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao, như: Sơn tra,  Pơ mu,... bước đầu hình thành và phát triển chuỗi kinh tế nông - lâm nghiệp. Cùng với đó, Huyện đã chuyển đổi hàng trăm héc ta đất nương kém hiệu quả sang trồng ngô đồi, nâng tổng diện tích cây lương thực toàn huyện lên 6.915 ha, tổng sản lượng lương thực năm 2019 đạt 23.365 tấn, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, tăng khả năng tích lũy hậu cần tại chỗ cho khu vực phòng thủ. Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, thời gian tới, Huyện chủ trương tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình khoa học công nghệ, gắn với phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2020 - 2025, trọng tâm vào đổi mới phương thức sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, trên cơ sở phát huy lợi thế các cây trồng, vật nuôi đặc sản. Duy trì, mở rộng vùng ngô hàng hóa, vùng chè Shan tuyết, vùng sản xuất lúa đặc sản,... gắn với du lịch sinh thái vùng cao; quy hoạch phát triển các sản phẩm nông sản đặc trưng, đặc sản của Huyện, như: măng sặt, khoai sọ, măng ớt, v.v. Đồng thời, thử nghiệm một số loại cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng. Phấn đấu đến năm 2025, tổng sản lượng lương thực đạt trên 27.500 tấn, có ít nhất 10 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, thiết thực giảm nghèo bền vững.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, Huyện đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư vào khai thác các tiềm năng, lợi thế, như: xây dựng các công trình thủy điện, khai thác khoáng sản, chế biến nông lâm sản. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp sản xuất hàng hóa; đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng, cơ sở lưu trú, tạo ra sản phẩm du lịch mới, như: sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng; khám phá và trải nghiệm; văn hóa cộng đồng các dân tộc thiểu số, v.v. Đến nay, một số sản phẩm du lịch của Huyện đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, như: Leo núi đỉnh Tà Xùa, đỉnh Tà Chì Nhù, thác Háng Đề Chơ, khu du lịch Khoáng nóng Trạm Tấu, đồi thông Eo Gió,... góp phần tăng thu ngân sách, tạo công ăn việc làm, ổn định dân cư, tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Nhằm tạo cú hích để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh trên địa bàn, Huyện tập trung thu hút và ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối vùng, liên vùng, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phá thế cô lập khi có tình huống. Với phương châm “trên dưới cùng làm”, những năm qua, Huyện đã kết hợp nhiều nguồn lực tập trung đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông huyết mạch, tuyến giao thông lên núi, nối thôn xa với bản gần, vùng thấp với vùng cao, xóa đi rào cản giao thông. Đặc biệt, từ nguồn vốn Chương trình 30a, Chương trình 135 của Trung ương và ngân sách địa phương, trong 05 năm qua, Huyện đã mở mới và nâng cấp trên 900 km đường các loại, trong đó có 190 km đường bê tông và đường nhựa; xây dựng mới 03 cầu bê tông, 02 công trình cầu treo, 09 công trình cầu dân sinh, v.v. Đến nay, 100% các xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã, trong đó hầu hết đã được bê tông hóa; 100% các thôn bản có đường xe máy đi lại được cả bốn mùa trong năm. Để phá thế cô lập, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trong các năm tiếp theo, Huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường nối Quốc lộ 32C với tỉnh lộ 174 và đường nối Trạm Tấu với Bắc Yên (Sơn La). Đồng thời, tích cực huy động, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hạ tầng xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là hệ thống đường giao thông liên xã, thôn, bản, các công trình có tính lưỡng dụng trong khu vực phòng thủ.

Các hoạt động về y tế, bưu chính viễn thông cũng được Huyện quan tâm đầu tư phát triển và tính đến nhu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đến tháng 6/2020, 100% các xã, thị trấn có trạm y tế kiên cố; có 06 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; đội ngũ y, bác sĩ đạt tỷ lệ 7,3 bác sĩ/10.000 dân, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân; đồng thời, sẵn sàng phục vụ khi có tình huống quốc phòng, an ninh. Mạng lưới viễn thông của Huyện được đầu tư phát triển hiện đại, hình thành mạng lưới rộng khắp, phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong mọi tình huống. Các chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách xã hội, nhất là đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra được thực hiện công khai, dân chủ, tạo sự phấn khởi, đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng cường “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Cùng với thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Huyện tích cực triển khai thực hiện Đề án tăng cường bảo đảm quốc phòng của Tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án tổ chức xây dựng lực lượng quân báo, trinh sát giai đoạn 2016 - 2020; Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn, v.v. Trong quá trình triển khai, Huyện luôn quan tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quốc phòng, an ninh của chính quyền các cấp; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an trong tham mưu, tổ chức thực hiện. Trọng tâm tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ Huyện vững chắc; nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, bổ sung, kiện toàn kế hoạch chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; các kế hoạch, phương án tác chiến và tổ chức luyện tập, diễn tập các phương án tác chiến phòng thủ, phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm - cứu nạn, phòng, chống cháy rừng, v.v.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh chưa thật đầy đủ, cá biệt có trường hợp còn tư tưởng chỉ coi trọng phát triển kinh tế bằng mọi giá, xem nhẹ yếu tố quốc phòng, an ninh; đầu tư xây dựng thế trận quân sự có nội dung còn chậm so với kế hoạch; trình độ, khả năng của lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ có mặt còn hạn chế, v.v.

Từ kết quả, kinh nghiệm đạt được, để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh, thời gian tới, huyện Trạm Tấu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Huyện đã xác định. Trong đó, tập trung quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là các cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đối với hai nhiệm vụ chiến lược, nhằm tạo sự thống nhất cả trong nhận thức và hành động. Tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc về chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ. Cùng với đó, Huyện tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở những khu vực trọng điểm; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, phù hợp với quy hoạch phát triển của Tỉnh; huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng công trình phòng thủ theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế. Tập trung lãnh đạo, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở. Tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, diễn tập phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy rừng,... nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò làm tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, ban, ngành và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

VŨ LÊ CHUNG ANH, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch y ban nhân dân Huyện
____________________

1 - (1). Thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách gắn với cải cách hành chính, tạo hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi cho phát triển. (2). Quan tâm đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. (3). Phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470