QPTD -Chủ Nhật, 01/09/2019, 11:49 (GMT+7)
Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân trước yêu cầu xây dựng Quân chủng hiện đại

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục phát huy truyền thống và kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, tập trung nâng cao năng lực toàn diện, xứng đáng là cơ quan tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác kỹ thuật của Quân chủng đang trong quá trình tiến thẳng lên hiện đại.

Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân được thành lập ngày 04-9-1969, theo Quyết định 90/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng. Trong suốt chặng đường 50 năm xây dựng, phục vụ chiến đấu và chiến đấu, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Kỹ thuật Quân chủng luôn bám sát đơn vị, thực tiễn chiến đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, nêu cao bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống “Trung thành vô hạn; đoàn kết, kiên cường; chủ động, sáng tạo”, góp phần quan trọng vào những thành tích vẻ vang và sự lớn mạnh của Bộ đội Phòng không - Không quân anh hùng. Đặc biệt, những năm gần đây, Cục đã chủ động tham mưu, đề xuất với Quân chủng và cấp trên nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật; trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác kỹ thuật, tạo chuyển biến toàn diện trong hoạt động của ngành Kỹ thuật Quân chủng, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng Quân chủng tiến thẳng lên hiện đại. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, Cục Kỹ thuật Quân chủng đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại tá Lê Ngọc Bảo kiểm tra công tác nghiệm thu khí tài tên lửa 

Trong những năm tới, nhiệm vụ xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân hiện đại, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc đặt ra cho công tác kỹ thuật của Quân chủng mục tiêu, yêu cầu rất cao và không ít khó khăn, thách thức do cùng lúc phải bảo đảm kỹ thuật cho nhiều chủng loại vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật, nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp, đồng bộ lớn; tổ chức biên chế, trang bị, phương tiện, năng lực của Ngành có mặt chưa theo kịp sự phát triển, nhất là sự phát triển, đổi mới nhanh về kỹ thuật, công nghệ, v.v. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục Kỹ thuật Quân chủng đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân chủng và Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật chuyên ngành. Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và bám sát nhiệm vụ của Quân chủng, Cục tập trung nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu, nhất là ở tầm chiến lược về công tác kỹ thuật phòng không - không quân; hướng trọng tâm vào nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng, kiện toàn điều chỉnh tổ chức, biên chế cơ quan cấp chiến dịch và các nhà máy theo hướng tinh, gọn, hiệu quả, xây dựng chính quy cơ quan kỹ thuật các cấp. Đồng thời, đầu tư nâng cao năng lực các cơ sở bảo đảm kỹ thuật; đề xuất biện pháp đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Quân chủng đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quy hoạch sử dụng, đầu tư mua sắm, cải tiến, nâng cấp vũ khí, trang bị kỹ thuật, phù hợp với khả năng ngân sách và quy hoạch tổ chức lực lượng, lộ trình hiện đại hóa Quân chủng. Thời gian qua, Cục đã rà soát, tham mưu cho Quân chủng quy hoạch, khai thác, sử dụng hiệu quả khí tài, trang bị hiện có; đề xuất, thẩm định nhiều dự án mua sắm, trang bị, khí tài mới, hiện đại, trực tiếp triển khai các dự án cải tiến, nâng cấp, khí tài, trang bị. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc tiếp nhận khí tài mới, cải tiến, tổ chức huấn luyện chuyển loại, chuyển giao công nghệ và đưa vào khai thác, sử dụng phục vụ huấn luyện, nâng cao một bước khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, tạo sức mạnh chiến đấu mới cho Quân chủng.

Thi tìm kiếm năng khiếu, tài năng do Cục tổ chức năm 2019

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác kỹ thuật. Từ kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật, Cục phối hợp với các ngành, đơn vị, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác kỹ thuật; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cán bộ, nhân viên kỹ thuật nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng và nhiệm vụ của công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp trong toàn Quân chủng quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên về công tác kỹ thuật, trọng tâm là Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); Kết luận 763-KL/QUTW của Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo công tác kỹ thuật trong thời gian tới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân chủng, v.v. Trước khó khăn do kinh phí đảm bảo kỹ thuật hạn hẹp, vật tư, linh kiện thay thế khan hiếm, Cục chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và phong trào Thi đua Quyết thắng; duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo phân cấp, xây dựng cho bộ đội ý thức giữ tốt, dùng bền, chấp hành nghiêm các quy tắc, quy định trong khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Ba là, đẩy mạnh kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp vững mạnh toàn diện. Thời gian tới, Cục Kỹ thuật tiếp tục chấn chỉnh tổ chức, biên chế các đơn vị trực thuộc; tham mưu cho Quân chủng chỉ đạo kiện toàn lực lượng kỹ thuật ở các cấp theo hướng tinh, gọn, hiệu quả; đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị kỹ thuật vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, có số lượng, cơ cấu hợp lý, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, tay nghề theo từng vị trí công tác. Hiện tại, đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của Quân chủng còn thiếu, chưa cân đối về ngành nghề, trình độ chuyên môn có mặt còn hạn chế; số cán bộ, chuyên gia đầu ngành, cán bộ kỹ thuật giỏi ngày càng giảm. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Cục tiếp tục chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, chuẩn bị nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác kỹ thuật. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành ở các lĩnh vực kỹ thuật hàng không, tên lửa, ra-đa và xây dựng lực lượng cán bộ, nhân viên kỹ thuật giỏi, tay nghề cao, đủ khả năng làm chủ công nghệ trong khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa khí tài, trang bị mới. Trước mắt, Cục chỉ đạo rà soát, điều chỉnh cán bộ kỹ thuật ở các đơn vị trực tiếp khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao theo hướng tăng tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học, có tính chuyên môn hóa cao. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ đầu ngành ở cơ quan chiến dịch thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, tham mưu đề xuất các giải pháp liên quan đến công tác khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị công nghệ cao. Tăng cường công tác huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo lại, bảo đảm đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ nắm chắc tính năng kỹ thuật, quy trình công nghệ, làm chủ bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị thế hệ mới; tham mưu, đề xuất với trên đổi mới phương thức đào tạo tại các học viện, nhà trường trong nước và nước ngoài, nhanh chóng bắt kịp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật công nghệ.

Bốn là, tập trung nâng cao năng lực của các cơ sở bảo đảm kỹ thuật. Mặc dù đã được quan tâm đầu tư, nhưng hiện nay, trang bị, phương tiện, công nghệ bảo đảm kỹ thuật của ngành Kỹ thuật Quân chủng vẫn còn hạn chế. Công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa các loại vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, hiện đại rất phức tạp, đòi hỏi khắt khe. Từ thực tế đó, Cục tiếp tục tham mưu với Quân chủng và cấp trên huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa trang bị, phương tiện, công nghệ cho các cơ sở bảo đảm kỹ thuật, nhất là đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao năng lực, chất lượng sửa chữa của các nhà máy, xí nghiệp, trạm, xưởng, phù hợp với lộ trình mua sắm, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị; trọng tâm là xây dựng các nhà máy trở thành các trung tâm kỹ thuật. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy năng lực các dự án đã được đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng sửa chữa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, ưu tiên cho sửa chữa lớn, sửa chữa tăng hạn các loại động cơ, máy bay, sửa chữa tên lửa, pháo; tiếp tục triển khai các dự án cải tiến nâng cấp, hiện đại hóa tên lửa phòng không, pháo phòng không, ra-đa. Đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại cho các nhà máy sửa chữa các loại khí tài trang bị mới và sản xuất, khôi phục vật tư thay thế; đẩy mạnh triển khai các dự án chuyển tiếp và đề nghị mở mới các dự án đầu tư dây chuyền, công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa lớn các loại máy bay thế hệ mới, v.v.

Cùng với đó, Cục tập trung quy hoạch, đầu tư nâng cao năng lực bảo đảm, cải thiện điều kiện, môi trường cất giữ hệ thống kho kỹ thuật, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và duy trì, kéo dài tuổi thọ kỹ thuật cho trang bị, nhất là các loại vũ khí, trang bị thế hệ mới và quý hiếm. Đồng thời, chỉ đạo các chuyên ngành kỹ thuật, các nhà máy tăng cường phối hợp, liên kết với các viện, trung tâm khoa học - công nghệ trong và ngoài Quân đội, nhằm đào tạo, chuyển giao công nghệ và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thiết kế, chế thử,... để nâng cao năng lực bảo đảm, nhất là làm chủ kỹ thuật, công nghệ bảo quản, sữa chữa vũ khí, trang bị thế hệ mới.

Với truyền thống và những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được trong 50 năm qua, Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân và lực lượng kỹ thuật toàn Quân chủng quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân chủng tiến lên hiện đại, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đại tá LÊ NGỌC BẢO, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng

Ý kiến bạn đọc (0)