QPTD -Thứ Năm, 28/01/2021, 06:56 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng Tây Ninh quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Bộ đội Biên phòng Tây Ninh quản lý, bảo vệ  240 km đường biên giới quốc gia tiếp giáp với 03 tỉnh: Svây Riêng, Prây Veng, T’bong Kh’mun thuộc Vương quốc Campuchia; trong đó, có 02 cửa khẩu quốc tế, 02 cửa khẩu chính và 12 cửa khẩu phụ. Địa hình khu vực biên giới của Tỉnh tương đối bằng phẳng, nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 22A và 22B xuyên Á, là cửa ngõ giao thông, giao thương, kết nối với các nước tiểu vùng sông Mê Công. Điều kiện địa lý tự nhiên đó, tạo thuận lợi cơ bản để Tỉnh hội nhập, phát triển toàn diện, nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề đối với công tác biên phòng, nhất là việc vi phạm Nghị định thư về phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế biên giới giữa Việt Nam và Campuchia; tiềm ẩn yếu tố gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới do hoạt động của các loại tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, v.v.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài kiểm soát phòng chống dịch Covid-19

Trước thực tế đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tuyến biên giới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng nắm, dự báo tình hình nội, ngoại biên, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng các chủ trương, biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thực hiện mục tiêu đó, trước hết, Bộ đội Biên phòng Tỉnh tập trung tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức quán triệt, xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về phát triển kinh tế, xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại”, Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, cùng các văn bản về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân phù hợp với tình hình mới, tạo cơ sở pháp lý nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là các huyện biên giới tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trọng tâm là Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, giai đoạn 2017 - 2021”, Luật Biên giới quốc gia, các Hiệp ước về phân định biên giới, Nghị định thư phân giới cắm mốc và Quy chế quản lý cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, v.v. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, nhất là ở khu vực biên giới về chủ quyền quốc gia, quốc giới.

Để tạo nền tảng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng Tỉnh chú trọng tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện công tác biên phòng. Thực hiện Quyết định số 1068-QĐ/TU, ngày 26/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy định tạm thời về trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp trực thuộc đảng ủy các xã biên giới và Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với Huyện ủy 05 huyện biên giới, Biên phòng Tỉnh đã lựa chọn, tham mưu cho địa phương cơ cấu 15 cán bộ đồn Biên phòng vào cấp ủy xã biên giới; cử 79 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ ấp biên giới và phân công 268 cán bộ, đảng viên phụ trách 1.282 hộ gia đình khu vực biên giới. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền địa phương biên giới.

Điểm đáng chú ý là, thực hiện Kế hoạch số 3961/KH-BTL, ngày 30/10/2015 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Kế hoạch số 361/KH-UBND, ngày 17/02/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai các dự án bố trí, sắp xếp ổn định khu dân cư biên giới; rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch các điểm dân cư gần các chốt dân quân, trạm, đồn Biên phòng. Đồng thời, tích cực tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo; xây dựng, thôn, ấp văn hóa,... thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Từ năm 2015 đến nay, Tỉnh đã xây dựng 06 khu dân cư biên giới: Chàng Riệc, huyện Tân Biên với quy mô 300 hộ gia đình (đang thực hiện giai đoạn II cho 200 hộ) và làng “thanh niên lập nghiệp” Ninh Điền, huyện Châu Thành với 100 hộ; phối hợp xây dựng các chốt dân quân biên giới và 06 cụm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới. Các cơ quan, đơn vị Biên phòng Tỉnh tích cực bám, nắm địa bàn, thường xuyên làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương đổi mới nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của “Ngày Biên phòng toàn dân”, phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, nhất là xây dựng và duy trì hoạt động của mô hình tổ, hộ gia đình tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc; tổ an ninh trật tự xóm, ấp và mô hình “Tiếng kẻng đường biên”, v.v. Đến nay, đã có 1.282 hộ gia đình, với 1.979 nhân khẩu đăng ký tham gia tự quản 170 km đường biên; 386 hộ với 886 nhân khẩu đăng ký trông coi bảo vệ 95 cột mốc; 928 tổ với trên 28.300 thành viên tham gia cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ an ninh, trật tự xóm, ấp. Song song với đó, Bộ đội Biên phòng Tỉnh thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, như: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Bộ đội Biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Nâng bước em tới trường”, “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, “Con nuôi đồn biên phòng”1,... góp phần tăng cường mối đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Bộ đội Biên phòng với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên khu vực biên giới.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chấp hành nghị quyết, chỉ lệnh, mệnh lệnh của cấp trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện phương án, kế hoạch bảo vệ biên giới, kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, đồn, trạm và các kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy rừng; tổ chức ký kết hiệp đồng với các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông bảo vệ biên giới nơi tiếp giáp. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; tăng cường luyện tập, diễn tập nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành, lực lượng thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại2, không để bị động, bất ngờ. Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, triển khai thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vừa phòng, chống dịch. Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã phối hợp với Sở Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Y tế, kiểm lâm,... triển khai 123 tổ chốt chặn cố định và 34 tổ kiểm soát cơ động, quản lý chặt chẽ biên giới, đường mòn, lối mở, siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Tiếp nhận, hướng dẫn kê khai y tế, kiểm tra thân nhiệt, thống kê, phân loại và bàn giao về các địa điểm cách ly gần 5.000 người, không để dịch bệnh lây lan, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng Tỉnh chú trọng triển khai thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, kết nghĩa hai bên biên giới, tạo thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa3.

Bằng các biện pháp tích cực, đồng bộ, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và phòng, chống dịch Covid-19, v.v.

Phát huy kết quả, kinh nghiệm đạt được, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp tục quán triệt, hiện thực hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, nhất là Luật Biên phòng, đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đồn, trạm biên phòng vững mạnh toàn diện, thường xuyên nêu cao cảnh giác, nắm chắc tình hình nội biên, ngoại biên, làm nòng cốt, chuyên trách phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Đại tá LÊ HỒNG VƯƠNG, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh
__________________

1 - Trong 05 năm qua, Bộ đội Biên phòng Tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các nguồn lực xây dựng, tặng 12 ngôi nhà cho hộ nghèo; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 950 triệu đồng; hỗ trợ 73 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cháu 6 triệu đồng/năm; tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 906 lượt người dân biên giới với số tiền là 512 triệu đồng.

2 - Năm 2020, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, bắt giữ 91 vụ/100 đối tượng, thu giữ 48 kg ma túy tổng hợp dạng đá; bắt giữ 09 vụ/13 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ và trấn cướp; bắt, xử lý 241 vụ buôn lậu, thu giữ 23,8 kg pháo nổ, 72.630 bao thuốc lá ngoại, 361.350 khẩu trang y tế, cùng nhiều tang vật khác, trị giá trên 04 tỷ đồng.

3 - Từ năm 2015 đến nay, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã tổ chức 242 lần hội đàm, gặp gỡ, giao ban định kỳ và đột xuất với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, trong đó có 46 lần cấp Tỉnh và 196 lần cấp đồn Biên phòng; phối hợp tuần tra song phương 197 lượt với 988 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp với ngành y tế và các đơn vị tài trợ tổ chức khám, cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho hơn 1.000 lượt người dân Campuchia với số tiền hơn 800 triệu đồng.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:45 - 22/10/2021

EUR25,784.0027,205.31

GBP30,588.1431,866.14

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 22/10/2021

HCMSJC57.40058.100
Hà NộiSJC57.40058.120
Đà NẵngSJC57.40058.120