QPTD -Thứ Năm, 18/06/2020, 10:18 (GMT+7)
Trường Sĩ quan Pháo binh nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo theo lời dạy của Bác Hồ

“Chúng ta phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà. Nhân dân, Đảng, Chính phủ giao các nhiệm vụ đào tạo thế hệ tương lai cho các cô, các chú. Đó là một trách nhiệm nặng nề, nhưng rất vẻ vang”1. Thực hiện lời dạy của Bác, Trường Sĩ quan Pháo binh luôn nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Sĩ quan Pháo binh luôn thấu suốt lời Bác dạy, từ đó xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp; đồng thời, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Nhà trường luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, thi đua “dạy tốt, học tốt, công tác tốt”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đào tạo đội ngũ Sĩ quan Pháo binh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phổ biến truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu trong buổi thực hành ngoài thao trường

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên và lời khen tặng của Bác Hồ với Bộ đội Pháo binh “chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”2, Đảng ủy Nhà trường luôn tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tổ chức, lực lượng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhận thức rõ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, nên Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường hết sức coi trọng xây dựng lực lượng này có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt; luôn say mê, sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học; có phương pháp truyền thụ kiến thức phù hợp với các đối tượng; đồng thời, là tấm gương trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu, v.v. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng Nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của một số giáo viên có mặt còn hạn chế, chưa tương xứng với đòi hỏi thực tiễn. Thông qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho thấy, mặc dù không có cán bộ, giáo viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhưng một số đồng chí có biểu hiện chưa yên tâm gắn bó với nghề, thiếu ý chí vươn lên, chưa thực sự gương mẫu về đạo đức, lối sống. Đối với học viên, một số đồng chí chưa thực sự nỗ lực trong học tập và rèn luyện; chưa tận dụng hết thời gian cho học tập dẫn đến kết quả chưa cao. Trong đội ngũ công nhân viên chức quốc phòng và bộ phận phục vụ, còn một số người nhận thức và trách nhiệm đối với nhiệm vụ còn hạn chế, làm việc cầm chừng, v.v. Đây chính là những trăn trở của Nhà trường và tình hình đó phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả giáo dục và đào tạo, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện.

Vì vậy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ tăng cường tuyên truyền học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trong thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với đặc thù của Nhà trường, tính chất, đặc điểm nhiệm vụ và tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, tạo động lực thúc đẩy khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Đặc biệt, Nhà trường tập trung giải quyết tốt mối quan hệ giữa người dạy với người học; yêu cầu mỗi giáo viên phải gương mẫu trước học viên, tạo môi trường sư phạm lành mạnh, thúc đẩy phong trào “dạy tốt, học tốt”. Nhờ đó, đội ngũ giáo viên của Nhà trường có sự chuyển biến rõ rệt về lập trường, tư tưởng, luôn xác định rõ nhiệm vụ; có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo; mẫu mực về đạo đức, lối sống; tâm huyết, gắn bó với Nhà trường, thực sự là tấm gương để học viên noi theo. Đội ngũ học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ học tập đúng đắn, tự giác học tập, rèn luyện và tích cực tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương của Bác trong mọi công việc; có ý thức tiếp thu, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện, việc làm sai trái, như: ngại học, ngại rèn, vi phạm quy chế giáo dục, đào tạo của Nhà trường.

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo là mục tiêu xuyên suốt và cũng là nội dung trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05 của Nhà trường. Trước yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội, xây dựng Binh chủng trong tình hình mới, Nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo nhiều đối tượng, có cả học viên quốc tế, yêu cầu giáo dục, đào tạo đặt ra ngày càng cao, trong khi đó, công tác bảo đảm còn nhiều khó khăn. Nhận rõ điều đó, Nhà trường luôn quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 86-NQ/ĐUQSTW, ngày 29/3/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới; Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 60/CT-TM, ngày 25/12/2006 của Tổng Tham mưu trưởng về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục và đào tạo, nhất là Nghị quyết số 395-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng Pháo binh về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Thực hiện lời Bác dạy “Học phải đi đôi với hành”, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các phòng, ban, khoa giáo viên tập trung vào các khâu đột phá trong giáo dục, đào tạo, tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, sát yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng đào tạo, trọng tâm là: đào tạo Sĩ quan Pháo binh cấp phân đội cho Binh chủng và toàn quân. Với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo trong làm theo Bác, công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường đã có sự chuyển biến tiến bộ; việc thực hiện quy chế, quy trình đào tạo bảo đảm khoa học, nghiêm túc, đúng Điều lệ Công tác nhà trường, sát thực tiễn. Nội dung giáo dục, đào tạo được điều chỉnh theo hướng tăng thời gian thực hành, giảm thời gian học lý thuyết, cắt giảm những nội dung, môn học không còn phù hợp và bổ sung những môn học, nội dung mới; gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, Nhà trường với đơn vị. Đối với đội ngũ giáo viên, Nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, nhà giáo giỏi3; đổi mới trong tổ chức và đánh giá thực chất Hội thi “Giảng viên giỏi, cán bộ quản lý tốt”; tạo mọi điều kiện và khuyến khích họ tích cực nghiên cứu các đề tài khoa học, chuyên đề, sáng kiến,… để áp dụng vào biên soạn tài liệu, giáo trình giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đối với học viên, Nhà trường mạnh dạn đổi mới nội dung, chương trình, giảm lý thuyết, tăng thời gian thực hành (bắt đầu từ Khóa 60, 61/Chỉ huy phân đội) bằng cách gộp bài lý thuyết, học lý thuyết ngoại khóa. Trong đó, chú trọng việc truyền thụ kinh nghiệm huấn luyện, chiến đấu cho học viên, cập nhật các trang thiết bị mới (Thông tin, Trinh sát) và ứng dụng các phương tiện hiện đại vào giảng dạy. Tăng thời gian học thực hành trên sa bàn, trên pháo, thời gian trên cương vị chỉ huy (Trung đội trưởng Hỏa lực, Trung đội trưởng Chỉ huy); tăng thời gian thực tập tại đơn vị của các khóa đào tạo sĩ quan chỉ huy phân đội bậc đại học từ 06 tuần lên 08 tuần. Đổi mới diễn tập tổng hợp: bắn nhiều loại pháo (Lựu pháo 105, Pháo chiến dịch 152Đ20, BM21 và 130M46); phát huy phong trào học tiếng Anh trong đoàn viên, thanh niên, vai trò của các Câu lạc bộ tiếng Anh, Câu lạc bộ học viên giỏi, v.v. Qua đó, chất lượng học tập của các đối tượng học viên được nâng cao; vai trò của các tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy và tổ chức quần chúng được phát huy. Phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt, công tác tốt”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng dạy - học, không có tiêu cực xảy ra trong giáo dục - đào tạo. Học viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều vận dụng tốt kiến thức được học tập, bồi dưỡng tại Trường vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao.

Cùng với đó, Nhà trường đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học. Hằng năm, Nhà trường chú trọng kiện toàn và nâng cao chất lượng Hội đồng khoa học cấp Trường; bổ sung Quy chế nghiên cứu khoa học; thực hiện đúng quy trình từ khâu thẩm định, xét duyệt đề cương, đi thực tế đến tổ chức nghiên cứu, nghiệm thu và ứng dụng vào thực tiễn. Các khoa giáo viên, tiểu đoàn học viên đã động viên được đội ngũ cán bộ, giáo viên say mê nghiên cứu, sáng tạo, tập trung chủ yếu vào các đề tài định hướng phục vụ nhiệm vụ giáo dục, đào tạo cho các đối tượng; tăng cường nâng cấp hệ thống thao trường, giảng đường, phòng học và trang thiết bị dạy học hiện đại phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong môi trường khắc nghiệt, mang tính độc lập cao, v.v. Hằng năm, có từ 05 đến 08 sáng kiến, công trình, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng hiệu quả trong giảng dạy và xây dựng Nhà trường.

Bằng những chủ trương, giải pháp tích cực, nên sau hơn 05 năm thực hiện Chỉ thị 05, Trường Sĩ quan Pháo binh đã có bước chuyển biến tiến bộ toàn diện, vững chắc trên các mặt công tác. Chất lượng đào tạo được nâng lên, hằng năm học viên tốt nghiệp 100% đạt yêu cầu, có trên 85% khá, giỏi. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm: Đảng bộ có 100% đảng viên đủ tư cách, trong đó trên 87% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; bốn năm liền Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện và đạt tiêu chuẩn chính quy, tiên tiến, mẫu mực. Các chế độ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đi vào nền nếp, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường giảm, nhiều năm liền Nhà trường đạt “Đơn vị an toàn tuyệt đối”. Cảnh quan môi trường của Nhà trường đạt tiêu chuẩn “xanh - sạch - đẹp” có môi trường văn hóa sư phạm quân sự lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội Pháo binh” luôn được tỏa sáng.

Thời gian tới, Nhà trường tiếp tục đổi mới toàn diện về nội dung, chương trình, quy trình đào tạo, phương pháp dạy - học, cũng như công tác quản lý theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng Trường Sĩ quan Pháo binh chính quy, mẫu mực; thực sự là “cái nôi” đào tạo cán bộ Pháo binh “vừa hồng, vừa chuyên” cho Binh chủng và Quân đội như lời dạy của Bác Hồ.

Đại tá, TS. TRẦN THU TRUYỀN, Chính ủy Nhà trường
_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 11, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 528.

2 - Sđd, Tập 15, tr. 332.

3 - 5 năm qua, giáo viên giỏi của Nhà trường có: 27 đồng chí cấp Bộ, 210 đồng chí cấp Trường, 281 đồng chí cấp khoa, 34 cán bộ quản lý giỏi các cấp.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:02 - 23/07/2021

EUR26,425.4727,800.49

GBP30,906.3832,197.34

USD22,890.0023,120.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:36 - 23/07/2021

HCMSJC56.85057.500
Hà NộiSJC56.85057.520
Đà NẵngSJC56.85057.520