QPTD -Thứ Hai, 20/02/2017, 08:52 (GMT+7)
Tổng cục Kỹ thuật làm theo lời dạy của Bác Hồ trong quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Các chú cần giữ gìn tốt vũ khí, trang bị, xe cộ; cần tiết kiệm đạn dược, xăng dầu; cần quý trọng sức của, sức người của nhân dân”1, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong toàn Tổng cục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cao Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) với bốn mục tiêu cơ bản: Quản lý tốt; khai thác tốt, bền; thực hành tiết kiệm; an toàn tuyệt đối về vũ khí, trang bị kỹ thuật và an toàn giao thông.

Là cơ quan trực tiếp tham mưu, đề xuất để Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát động Cuộc vận động 50 trong toàn quân từ năm 1995 và là cơ quan thường trực của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật xác định rõ trách nhiệm phải luôn gương mẫu, đi đầu trong toàn quân về thực hiện Cuộc vận động. Thực tế trong hơn 20 năm qua, Tổng cục Kỹ thuật luôn thực hiện tốt, thực hiện xuất sắc 4 mục tiêu của Cuộc vận động trong điều kiện vũ khí, trang bị kỹ thuật đã qua nhiều năm sử dụng, thiếu đồng bộ và ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Kết quả nổi bật là: Quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật; khai thác hiệu quả cơ sở kỹ thuật, trang thiết bị kỹ thuật, từng bước làm chủ các dây chuyền công nghệ mới; bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng, cơ sở kỹ thuật, an toàn giao thông có chuyển biến rõ nét; thực hành tiết kiệm kinh phí, vật tư, xăng dầu trong từng khâu, từng bước bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị trong toàn quân làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và các nhiệm vụ quan trọng khác. Một biện pháp quan trọng để đạt được thành tích đó chính là việc Tổng cục Kỹ thuật đã tích cực học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ trong quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam: Người trước, súng sau, con người và vũ khí, trang bị là hai nhân tố chính tạo nên sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta; trong đó, con người là quyết định, vũ khí, trang bị là rất quan trọng. Theo đó, Tổng cục xác định, trong công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhân tố con người mà trực tiếp là cán bộ, nhân viên kỹ thuật có ý nghĩa quyết định, còn cơ sở hạ tầng (kho tàng, máy móc, vật tư, trang thiết bị kỹ thuật) là rất quan trọng. Chính vì vậy, các cấp trong Tổng cục luôn coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật “vừa hồng”, “vừa chuyên”. Hằng năm, cán bộ, nhân viên kỹ thuật đăng ký phấn đấu thực hiện 5 tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Tổng cục xác định. Trong đó, phẩm chất hàng đầu là “Kiên định lý tưởng, tuyệt đối trung thành, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và phẩm chất quan trọng, đặc trưng của Ngành là “Chủ động, sáng tạo, tận tụy với công việc, yêu quý, giữ gìn vũ khí, trang bị kỹ thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Hằng tháng, trong sinh hoạt chi bộ đều có nội dung đọc, kể câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoặc kể về tấm gương tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động 50 để mọi người học tập, noi theo. Bên cạnh đó, Tổng cục còn quan tâm đào tạo, mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức hội thi, hội thao cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật nâng cao trình độ nghiệp vụ. Do có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn sâu, nên dẫu còn nhiều khó khăn, chủ yếu công tác ở vùng sâu, vùng xa, nhưng tuyệt đại đa số cán bộ, nhân viên kỹ thuật đều yên tâm gắn bó với đơn vị, coi kho, xưởng là nhà, đồng đội là anh em, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Ban chỉ đạo 50, Tổng cục Kỹ thuật. (Ảnh: qdnd.vn)

Học tập và làm theo lời dạy của Bác: “Phải giáo dục bộ đội giữ gìn tốt vũ khí trang bị, tiết kiệm từng viên đạn, từng hạt gạo, không được để lãng phí”2, năm 2016, Đảng ủy Tổng cục đã ra Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác an toàn trong Tổng cục Kỹ thuật đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và thi đua, khen thưởng, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên về tầm quan trọng của Cuộc vận động 50 và cổ vũ, động viên kịp thời cá nhân, tập thể thực hiện tốt Cuộc vận động này. Các cấp đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục; sử dụng hình thức sân khấu hóa, thi hiểu biết, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh nội bộ, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung tuyên truyền, giáo dục của các cấp, các ngành tập trung vào nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, nội dung, mục tiêu Cuộc vận động 50 giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng về ý nghĩa, tầm quan trọng và ý thức trách nhiệm đối với công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật đang quản lý. Tập trung tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 96/CT-BQP, ngày 15-7-2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược; chấp hành tốt các chế độ, quy định bảo quản, bảo dưỡng và phân cấp chất lượng vũ khí - đạn; chủ động đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị, dụng cụ phòng, chống cháy cho hệ thống kho tàng, nhà xe, v.v. Chủ động rà soát lại hệ thống mẫu biểu, sổ sách nhằm thống nhất công tác quản lý kỹ thuật, đăng ký thống kê theo quy định của Ngành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật, quản lý cán bộ, nhân viên kỹ thuật, quản lý kế hoạch, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học; duy trì nghiêm chế độ kiểm kê, báo cáo, chế độ kiểm tra theo phân cấp.

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất3, Tổng cục Kỹ thuật đã coi trọng công tác thi đua trong thực hiện Cuộc vận động và xác định rõ kết quả thực hiện Cuộc vận động 50 là một chỉ tiêu trong phong trào Thi đua Quyết thắng chung của đơn vị. Trong nội dung phát động thi đua hằng năm và từng đợt thi đua cao điểm, Tổng cục và các cơ quan, đơn vị đều xác định các chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành tốt 4 mục tiêu của Cuộc vận động để động viên cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ đạo các ngành và các tổ chức quần chúng có nội dung hoạt động cụ thể, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động sát với đặc thù của từng ngành, từng tổ chức quần chúng. Để Cuộc vận động đi vào chiều sâu, từ năm 2015, Tổng cục đã lựa chọn, đầu tư cho 6 đơn vị: Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô, Nhà máy Z153, Kho KV3 và Trung tâm Kiểm định đạn dược T263 thuộc Cục Quân khí, Kho J250 thuộc Cục Xe - Máy và Kho KT887 thuộc Cục Kỹ thuật Binh chủng để xây dựng đơn vị điểm và nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động 50. Các đơn vị được chọn làm điểm đã xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2015 - 2020 và từng năm. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh phong trào học tập gương người tốt, việc tốt và các tập thể có cách làm hay, có nhiều biện pháp sáng tạo trong công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật ở đơn vị, trong Tổng cục và các đơn vị trong toàn quân.

Cùng với các hoạt động chung, Tổng cục còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là các cục chuyên ngành làm theo lời Bác Hồ dạy bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Cục Quân khí làm theo lời Bác: “Súng đạn, thuốc men, dụng cụ, lương thực là máu mủ của đồng bào... Phải biết thương tiếc, giữ gìn, bảo vệ. Không được phung phí, hoặc chiếm làm của riêng cá nhân, khi canh gác phải biết thu dọn cho ngăn nắp, và che mưa nắng cho chu đáo”4, trong từng kho, trạm, xưởng của Cục đều có cách bố trí, sắp xếp hợp lý, khoa học, phù hợp với từng vùng miền, từng loại vũ khí, trang bị. Hầu hết các kho đã phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ tham gia công tác quản lý bằng cách tổ chức các “Nhà kho Thanh niên”, “Nhà kho 20-10” để phát huy phong trào tự giác, tự quản của đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ trong công tác, sắp xếp vũ khí gọn gàng, ngăn nắp, tiết kiệm thời gian, công sức và bảo đảm an toàn. Cục Xe - Máy thực hiện lời dạy của Bác: “Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu5. Từ năm 2013, Cục Xe - Máy đã tham mưu, đề xuất và trực tiếp tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình Diezel hóa gần một nghìn xe quân sự, được toàn quân đánh giá rất hiệu quả. Cục Kỹ thuật Binh chủng phát động phong trào “Mỗi người mỗi ngày làm một việc tốt”, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó đã tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt việc cải tiến xe tăng T54B mẫu và tích cực nghiên cứu, đề xuất cải tiến các thiết bị tăng thiết giáp, tên lửa - khí tài đặc chủng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy trong thực hiện Cuộc vận động 50 ở Tổng cục Kỹ thuật đã tạo được sự chuyển hóa vào từng lĩnh vực công tác thực tế với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng nâng cao hệ số kỹ thuật, hạn chế sự xuống cấp của vũ khí, trang bị kỹ thuật, cũng như bảo đảm đồng bộ, cải tiến, nâng cấp vũ khí, trang bị, vươn lên làm chủ công nghệ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và sản xuất phụ tùng, vật tư kỹ thuật; nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, nhất là vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới. Cùng với đó, Cuộc vận động đã thúc đẩy các đơn vị đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhằm giải quyết những yêu cầu cấp bách trong quản lý, khai thác, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới. Thông qua Cuộc vận động, còn tăng cường một bước công tác bảo đảm an toàn trong khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, an toàn lao động, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ. Cuộc vận động 50 cùng với phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động khác đã thực sự trở thành động lực để các đơn vị khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là công tác bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả tốt và tuyệt đối an toàn. Đó là cơ sở để Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thiếu tướng NGUYỄN HỮU CHÍNH, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục

______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 30.

2 - Sđd, tr. 577.

3 - Sđd, Tập 7, tr. 407.

4 - Sđd, Tập 6, tr. 458 - 459.

5 - Sđd, Tập 7, tr. 58.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.