QPTD -Thứ Hai, 25/06/2018, 08:54 (GMT+7)
Thực hiện lời Bác, Bộ đội Hải quân đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng

Thấm nhuần tư tưởng Thi đua ái quốc của Bác Hồ, những năm qua, Quân chủng Hải quân luôn đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Là lực lượng nòng cốt trực tiếp chiến đấu, bảo vệ biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc, ngay từ khi thành lập, Quân chủng Hải quân đã thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ về Thi đua ái quốc. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của cơ quan chức năng về công tác thi đua - khen thưởng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác quan trọng này, theo quan điểm: ở đâu có bộ đội, ở đó có thi đua, đột phá vào nhiệm vụ trọng yếu, địa bàn khó khăn, phức tạp. Bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả, vận dụng sáng tạo, phù hợp với tính chất đặc thù từng cơ quan, đơn vị, nên phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ các mặt công tác, tạo sức mạnh tổng hợp để Quân chủng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa Tổ quốc, như lời Bác dạy: Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua hướng vào khắc phục khó khăn, xây dựng tinh thần quyết chiến, quyết thắng quân thù. Chính vì thế, chỉ với lực lượng nhỏ bé, vũ khí, trang bị hạn chế, thô sơ, song với tinh thần quả cảm, mưu trí, sáng tạo,... Hải quân ta đã đánh đuổi tàu khu trục Ma đốc, bắn rơi và bắn bị thương một số máy bay Mỹ, làm nên chiến thắng trận đầu xuất sắc (ngày 02 và 05-8-1964). Phát huy thắng lợi đó và trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phong trào: “Quyết tâm thi đua đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Hải quân nhân dân Việt Nam cùng với quân, dân miền Bắc đánh thắng 2 cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ. Đặc biệt, khi thực hiện phong trào “Tất cả vì miền Nam thân yêu”, Đoàn tàu Không số của Quân chủng đã sẵn sàng hy sinh, vượt muôn trùng khó khăn, hiểm nguy, vận chuyển kịp thời vũ khí, trang thiết bị, kỹ thuật,... cho chiến trường miền Nam, làm nên huyền thoại “Đường Hồ Chí Minh trên biển”, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phong trào Thi đua Quyết thắng thực sự là động lực to lớn, môi trường quan trọng thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Càng trong khó khăn, gian khổ, hy sinh, Bộ đội Hải quân, nhất là các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên biển xa, càng thể hiện sáng ngời phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới1. Phong trào Thi đua Quyết thắng đã trở thành hành động cách mạng tiêu biểu của Quân chủng. Ở đó, cán bộ, chiến sĩ đã và đang phấn đấu vươn lên, chiếm lĩnh những đỉnh cao mới, hoàn thiện phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng; mẫu mực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Đó thực sự là cơ sở, nền tảng để Hải quân nhân dân Việt Nam ra sức huấn luyện giỏi, giữ nghiêm kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ và kiên quyết, kiên trì, khôn khéo trong xử lý các tình huống trên biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung trao Cờ thưởng của Bộ Tư lệnh Hải quân cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2017. (Ảnh: baohaiquanvietnam.vn)

Để đạt được kết quả đó, những năm qua, Quân chủng Hải quân luôn triển khai tổ chức, thực hiện chặt chẽ nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào Thi đua Quyết thắng. Trong đó, thành công và có tác dụng lớn nhất là công tác giáo dục, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, củng cố quyết tâm, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Xuất phát từ đặc điểm của Quân chủng, có nhiều thành phần, lực lượng khác nhau, nhiều đơn vị hoạt động độc lập, phân tán trên các vùng biển, đảo, trong điều kiện khó khăn, khắc nghiệt, tính chất hoạt động phức tạp, đối mặt với hiểm nguy, thậm chí là hy sinh tính mạng, v.v. Vì vậy, trong công tác giáo dục, xây dựng động cơ thi đua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị bám sát đặc điểm, tình hình; thực hiện nhiều hình thức, phương pháp phong phú, phù hợp điều kiện cụ thể của mỗi đơn vị. Đồng thời, có kế hoạch, nội dung giáo dục, động viên phù hợp với từng đối tượng, chủ đề, đợt, giai đoạn thi đua; phát huy cao độ vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, hội đồng (tổ) thi đua - khen thưởng và các tổ chức quần chúng của đơn vị. Trong thực hiện, các cơ quan, đơn vị chú trọng giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn, thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu, diễn đàn, tọa đàm, kể chuyện, xem phim bổ trợ,... có tác dụng thiết thực, hiệu quả. Trên cơ sở chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, cuộc vận động,... của trên về công tác thi đua - khen thưởng, Quân chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt nhiệm vụ, kết hợp với giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc, Quân đội, Quân chủng gắn với thực hiện tốt chính sách cán bộ, hậu phương Quân đội, v.v. Qua đó, không chỉ khơi dậy niềm vinh dự, tự hào của “người lính biển”, mà còn xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân,... cho bộ đội. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn và đối mặt với hiểm nguy, nhưng Bộ đội Hải quân luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của quân và dân ta; nêu cao tinh thần: “còn người, còn tàu, còn đảo, còn người còn nhà giàn”, ngày đêm nâng cao cảnh giác, mài sắc ý chí, tinh thần chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, bảo vệ vững chắc biển, đảo Tổ quốc.

Phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân chủng tập trung bám sát, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Hằng năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị, kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”,... để xác định chủ đề, nội dung phong trào Thi đua Quyết thắng sát với nhiệm vụ chính trị. Nội dung thi đua hướng vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc và xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Gian khổ hôm nay, chiến thắng ngày mai”,... các phong trào thi đua đó đã đi vào lòng người, tạo khí thế thi đua sôi nổi khắp Quân chủng, góp phần quan trọng nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, tham mưu, hiệp đồng, làm chủ vũ khí, trang bị, kỹ thuật hiện đại của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ không chỉ xây dựng quyết tâm, niềm tin vào vũ khí, trang bị, phương tiện, nhất là vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, mà còn đạt được mục đích cao nhất là nâng cao khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng cũng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các tổ chức quần chúng đẩy mạnh hoạt động thi đua gắn với nhiệm vụ của ngành, tổ chức mình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Hậu cần Hải quân tích cực triển khai, bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt cho các hoạt động của Quân chủng, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; nghiên cứu bảo đảm khẩu phần ăn cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng tàu Ngầm, Đặc công Hải quân, v.v. Trong Quân chủng đã xuất hiện nhiều mô hình “Hậu cần Hải quân tiêu biểu”, góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện. Phong trào thi đua xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp được các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả; cảnh quan, môi trường khang trang, sạch, đẹp; bộ đội yêu quý, gắn bó với đơn vị, yên tâm công tác. Do địa bàn đóng quân của một số đơn vị xa đất liền, thiếu thốn mọi mặt, nên Quân chủng chỉ đạo đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, thực hiện không để đất trống, đất hoang, cải tạo sỏi đá, chắt chiu từng giọt nước ngọt để chăn nuôi, trồng trọt, góp phần cải thiện đời sống. Với các tổ chức quần chúng, Quân chủng phát động nhiều phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, như: “Thanh niên Hải quân xung kích sáng tạo, đoàn kết, lập công, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi tổ công đoàn một sáng kiến”, v.v. Qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ phẩm chất, đạo đức, lối sống, tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó, tận tụy với công việc của cán bộ, đoàn viên, hội viên, góp phần xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh.

Quá trình thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, Quân chủng luôn gắn kết chặt chẽ với thực hiện các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành và phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngày vì người nghèo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,... tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Thông qua phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã thực hiện tốt nhiệm vụ đội quân công tác, nhất là tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo ở các địa phương, chú trọng vùng sâu, vùng xa, địa phương ven biển. Trong 10 năm gần đây, Quân chủng đã phối hợp với các tỉnh, thành cả nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền biển, đảo với 53 tỉnh, thành và 15 cơ quan Trung ương, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, toàn dân và hệ thống chính trị đối với biển, đảo; huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Thời gian tới, tình hình biển Đông còn diễn biến phức tạp. Quán triệt lời Bác dạy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có chiều sâu phong trào Thi đua Quyết thắng. Hướng mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua vào xây dựng Quân chủng thực sự vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; chắc tay súng, vững tay lái, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, trực tiếp là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, điểm tựa vững chắc cho các hoạt động kinh tế biển, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Thiếu tướng TRẦN HOÀI TRUNG, Chính ủy Quân chủng
_____________

1 - Từ năm 2015 đến 2017, Quân chủng đã cứu chữa, cứu vớt gần 1.000 người bị bệnh, bị nạn trên biển; cứu kéo khắc phục, sửa chữa hàng trăm tàu cá; dập tắt hoàn toàn hàng nghìn ha rừng bị cháy, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.