QPTD -Thứ Hai, 20/07/2020, 08:11 (GMT+7)
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, đi vào chiều sâu, trở thành nhu cầu thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc trăng đã cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) bằng những nội dung, việc làm thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng cá nhân, tổ chức.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi hơn là một trăm chương trình to tát mà không làm được”1. Thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 với các nội dung, tiêu chí gắn với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác phù hợp với từng đối tượng, theo hướng: thiết thực, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá.

Trước hết, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh hướng trọng tâm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào công tác xây dựng Đảng. Theo đó, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 đồng bộ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đảng ủy Quân sự Tỉnh yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nhất là cấp chi bộ. Nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức đảng bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, có chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp, khắc phục khâu yếu, mặt yếu; tập trung vào những nội dung thiết thực, cụ thể. Với tổ chức đảng ở cơ quan: tập trung nâng cao năng lực quán triệt nghị quyết, chỉ thị của trên; bám sát cơ sở, năng lực tham mưu, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đơn vị, bảo đảm chuyên môn, đề cao ý thức tiết kiệm, sáng tạo. Các tổ chức đảng ở đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu: tập trung nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Các tổ chức cơ sở đảng ở ban chỉ huy quân sự thành phố, các huyện, thị xã: chú trọng thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, làm tốt công tác dân vận, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, các chi bộ lồng ghép một, hai câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên tự nhận thức và rút ra bài học để vận dụng. Hằng tháng, trên cơ sở tự đăng ký phấn đấu, tu dưỡng của từng cán bộ, đảng viên tiến hành kiểm điểm trước chi bộ về những chuyển biến, tiến bộ và những vấn đề cần khắc phục, bổ sung hoàn thiện. Hằng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; gắn việc đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đơn vị và làm theo tấm gương của Bác trong từng công việc cụ thể.

Hội nghị sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Học và làm theo gương Bác, không phải cái gì to lớn, mà bắt đầu từ những lời nói, việc làm cụ thể, bằng thái độ, cách ứng xử trong xử lý và giải quyết công việc hằng ngày. Thực hiện “Mỗi ngày học một lời Bác dạy”, trên cơ sở tài liệu do Cục Tuyên huấn biên soạn, Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng biên tập, hướng dẫn, định hướng các đơn vị quán triệt, học tập thống nhất về nội dung và thời gian, hình thức, phương pháp, cách làm phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Trước giờ làm việc, hoặc đọc báo, giao ban triển khai nhiệm vụ, đọc chậm “một lời Bác dạy” để cán bộ, chiến sĩ toàn cơ quan, đơn vị học thuộc, ghi nhớ và làm theo. Những nơi có điều kiện, lời Bác dạy được chạy trên màn hình led với những hình ảnh chân thực, sinh động hằng ngày. Đối với những cơ quan, đơn vị có hệ thống truyền thanh nội bộ, hằng ngày, lời dạy của Bác được phát trên loa để mọi người tiện theo dõi. Một số đơn vị kết hợp lồng ghép trong các chương trình giao lưu, văn hóa, văn nghệ, diễn đàn thanh niên, sinh hoạt ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. Hằng quý, thông qua các tài liệu hỏi - đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông tin công tác tuyên huấn, báo Sóc Trăng, Quân khu 9, Tạp chí xây dựng Đảng,... các chi bộ, đảng bộ lựa chọn những chủ đề, nội dung cụ thể sát với thực tế của từng cơ quan, đơn vị để tuyên truyền, trao đổi, học tập và làm theo Bác. Bằng những cách làm trên, từng cán bộ, chiến sĩ thường xuyên nhìn thấy, đọc, nghe, cảm nhận, hiểu sâu, nhớ kỹ những lời Bác dạy, trở thành ý thức, hành động tự giác; qua đó, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện lời dạy: “Phải tăng cường công tác quân sự, trước hết là phải luôn luôn xem trọng việc huấn luyện bộ đội”2, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn chú trọng công tác tham mưu, tổ chức xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện. Cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy và chính quyền cùng cấp đề ra nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Trọng tâm là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, vận hành có hiệu quả cơ chế lãnh đạo của Đảng trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời, tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan quân sự các cấp, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên theo hướng ổn định, tinh, gọn, mạnh, bảo đảm cân đối, đồng bộ, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Trong huấn luyện, bám sát, thực hiện đúng phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng, nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ tác chiến ở vùng ven biển. Trong đó, đột phá nhiều nội dung, như: huấn luyện tập trung lực lượng dân quân binh chủng do các cơ quan chuyên môn trực tiếp đảm nhiệm. Lực lượng dân quân tự vệ biển chú trọng huấn luyện nội dung “Trung đội dân quân chiến đấu phòng ngự bảo vệ bờ biển”, “Từ bờ bắn mục tiêu trên mặt nước”, v.v. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu phòng thủ, tổ chức các cuộc hội thao, hội thi; gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, góp phần bảo đảm tốt hậu cần, tài chính phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thường xuyên. Các đơn vị đầu tư xây dựng doanh trại khang trang, sạch đẹp, chính quy, thống nhất; tích cực xây dựng khu tăng gia, chăn nuôi tập trung, thực hiện mô hình trồng rau sạch; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đưa vào ăn thêm bình quân hơn 4.000 đồng/người/ngày, đảm bảo đời sống cho bộ đội được nâng cao, quân số khỏe đạt trên 99%. Chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động: “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Việc bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật được thực hiện theo phân cấp; duy trì hệ số kỹ thuật cho các nhiệm vụ đạt từ 0,98 đến 1,0; quản lý chặt chẽ kho, trạm, không để xảy ra cháy, nổ, mất vũ khí, trang bị.

Thực hiện lời dạy của Bác: “Có dân là có tất cả”, “Quân dân một lòng, thì kháng chiến ắt thắng lợi, kiến quốc ắt thành công”3, lực lượng vũ trang Tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đơn vị dân vận tốt”. Trong 5 năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức “Tết Quân - Dân” ở 10 xã vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, mang lại hiệu quả thiết thực; như: hỗ trợ xây tặng 267 căn nhà “Tình nghĩa”, “Tình đồng đội”, “Đại đoàn  kết”; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.000 gia đình chính sách và hộ nghèo; biểu diễn 30 đêm văn nghệ phục vụ nhân dân, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó tình quân - dân. Thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới - Chung tay vì người nghèo”, lực lượng vũ trang Tỉnh phối hợp với ban, ngành đoàn thể địa phương, giúp nhân dân sửa chữa một số công trình phúc lợi xã hội; tham mưu, giúp đỡ 19 xã, thực hiện các tiêu chí về quốc phòng, an ninh trong “xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, thực hiện mô hình điểm “Xây dựng xã vững mạnh về quốc phòng, kết hợp chung sức xây dựng nông thôn mới” ở xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên. Qua đó, rút kinh nghiệm, bổ sung, nhân rộng mô hình, đến nay, 7/19 xã đạt chuẩn “nông thôn mới”, các xã còn lại đạt từ 10 đến 18 tiêu chí. Phong trào thi đua đã tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Từ phong trào xuất hiện nhiều đơn vị tiêu biểu, như: Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ngã Năm vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị “Đóng góp hỗ trợ con giống, cây trồng cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ có hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo”; Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Vĩnh Châu và huyện Kế Sách “Kết hợp huấn luyện với làm công tác vận động quần chúng”, v.v. Bằng những nỗ lực đó, đã làm chuyển biến rõ nét tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; nhân dân phấn khởi, an tâm lao động sản xuất, thắt chặt thêm tình cảm quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã góp phần quyết định giúp lực lượng vũ trang Sóc Trăng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Năm 2015, lực lượng vũ trang Tỉnh được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới, Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì; năm 2018 được tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba và được Bộ Quốc phòng, Quân khu và địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây là cơ sở, động lực để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05, bảo đảm cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Đại tá ĐỖ TIẾN SỸ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
________________

1 - Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 217.

2 - Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 8, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 29.

3 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 11, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 350.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:06 - 16/04/2021

EUR26,818.2928,219.32

GBP31,009.5232,304.73

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:07 - 15/04/2021

HCMSJC54.93055.300
Hà NộiSJC54.93055.320
Đà NẵngSJC54.93055.320