QPTD -Thứ Năm, 24/05/2018, 08:02 (GMT+7)
Thấm nhuần lời dạy của Bác, Lữ đoàn Thông tin 26 bảo đảm tốt thông tin liên lạc

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Bộ đội Thông tin liên lạc: “Phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng; ra sức học tập thêm nghiệp vụ, kỹ thuật, bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, ngày càng tiến bộ1,…”. Lời dạy của Bác, được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 26 xác định là phương châm hành động để Lữ đoàn bảo đảm tốt thông tin liên lạc cho nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng trời của Tổ quốc.

Để Lời dạy của Người biến thành hành động trong thực tế, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 26 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác giáo dục để mọi cán bộ, chiến sĩ khắc ghi, làm chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong bảo đảm thông tin liên lạc cho các nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc. Đồng thời, là nội dung trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động. Quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, xác định rõ nội dung lãnh đạo trọng tâm, trọng điểm; tập trung giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến vững chắc trên các mặt công tác của các cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, đăng ký phấn đấu thực hiện bằng những việc làm cụ thể. Hằng tháng, cấp ủy, chi bộ đánh giá rõ việc học tập và làm theo Bác của từng tổ chức, cá nhân; chỉ huy các cấp nhận xét, kiểm điểm trong các hội nghị giao ban, hội họp, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo và nhắc nhở, phê bình những nơi làm chưa tốt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác của các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn gặp mặt Phụ nữ xuất sắc tiêu biểu của Lữ đoàn

Cùng với đó, Lữ đoàn luôn bảo đảm thông tin liên lạc “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” cho các nhiệm vụ, trọng tâm là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện lời dạy của Bác “Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng,…”2 trong nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, thực hiện nghiêm “4 biết”3 trong quản lý vùng trời. Kịp thời bổ sung lực lượng, phương tiện và tổ chức luyện tập thành thạo theo các phương án tác chiến; chú trọng nâng cao trình độ của kíp chiến đấu, tổ cơ động thông tin liên lạc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Hiện nay, Lữ đoàn tập trung củng cố hệ thống thông tin liên lạc của sở chỉ huy Quân chủng, tuyến dây; triển khai trạm phát vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại SCH/K12, cáp điều khiển xa dự phòng trạm phát A,… bảo đảm an toàn, chất lượng, thông tin liên lạc thông suốt. Lữ đoàn luôn theo dõi và quản lý được 100% các chuyến bay, nhất là bay chuyên cơ, bay nhiệm vụ. Đặc biệt, là các đợt cơ động bảo đảm thông tin liên lạc cho các nhiệm vụ diễn tập, bắn đạn thật của các đơn vị luôn thông suốt và an toàn tuyệt đối. Thông tin liên lạc đạt 99,7%, phiên ban chiến đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó có 99,98% khá, giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng trong mọi tình huống.

Trong huấn luyện, thực hiện lời dạy của Bác “Phải tăng cường công tác quân sự, trước hết là phải luôn luôn xem trọng việc huấn luyện bộ đội”4, Lữ đoàn luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết 227-NQ/ĐU, ngày 29-9-2016 của Đảng ủy Quân chủng về “Tăng cường lãnh đạo công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn bay và đấu tranh phòng ngừa tai nạn bay, uy hiếp an toàn bay”. Bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Lữ đoàn tích cực biên soạn tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, củng cố, làm mới giáo án, sơ đồ, mô hình, học cụ, tranh vẽ,… bảo đảm đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tiễn chiến đấu của Bộ đội Thông tin Phòng không - Không quân. Chú trọng đổi mới về tổ chức, phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, tập trung vào hai khâu đột phá: “Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu; huấn luyện bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên có năng lực, trình độ làm chủ vững chắc vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật mới”, bảo đảm trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào thông tin liên lạc cũng thông suốt. Bằng tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong “làm theo” Bác, đến nay, chất lượng huấn luyện, trình độ quản lý, khả năng khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật của Lữ đoàn đã được nâng lên. Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 86% khá, giỏi; tham gia hội thi, hội thao các cấp đều đạt giải; từ năm 2012 đến năm 2017, Lữ đoàn luôn đạt Đơn vị huấn luyện giỏi, 6 năm liền được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Trong xây dựng nền nếp chính quy, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã có nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội, chấn chỉnh việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ các cấp; tiến hành điều chỉnh biên chế tổ chức, ưu tiên quân số cho đơn vị làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu, v.v. Do đó, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ có chuyển biến tốt, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường giảm xuống còn 0,02%.

Trong công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, đẩy mạnh công tác tăng gia, chăn nuôi với nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2017, trị giá thu từ tăng gia sản xuất đạt 2.304.000 đồng/người/năm, đưa vào bữa ăn thêm cho bộ đội 1.789 đồng/người/ngày. Công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội được coi trọng theo tiêu chuẩn “Đơn vị Quân y 5 tốt”, bảo đảm 100% đơn vị có trạm tắm nước nóng vào mùa Đông cho bộ đội, quân số khỏe đạt 99%, không để dịch bệnh xảy ra và mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc thực hành tiết kiệm có nhiều chuyển biến tốt; ý thức tiết kiệm điện, nước, xăng dầu, cơ sở vật chất, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sĩ5. Với công tác bảo đảm kỹ thuật, Lữ đoàn thường xuyên bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là trang bị, khí tài mới, hiện đại. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật theo nền nếp hằng ngày, tuần, tháng, quý; làm tốt việc sửa chữa vừa và nhỏ cho 100% trang bị, khí tài, xe máy, bảo đảm hệ số kỹ thuật các phương tiện luôn đạt 0,98. Triển khai thực hiện tốt việc niêm cất, bảo quản trang bị, khí tài, phương tiện, không để hư hỏng, thất thoát, xuống cấp. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tiễn được đẩy mạnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là kỹ sư, thợ kỹ thuật trong việc quản lý, khai thác, sử dụng trang bị, khí tài kỹ thuật. Đồng thời, duy trì có nền nếp, chất lượng “Ngày Kỹ thuật” ở các cấp, gắn với Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” có hiệu quả6, góp phần đảm bảo tốt trang bị, khí tài kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Sự chuyển biến rõ nét nhất trong “làm theo” Bác của Lữ đoàn là, chất lượng công tác xây dựng Đảng không ngừng được nâng lên. Đảng ủy Lữ đoàn và các cấp ủy, chi bộ luôn coi trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên với nhiều biện pháp tích cực, cụ thể. Trước hết, tăng cường công tác quản lý, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác gắn với đề cao tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Với tinh thần: trên trước, dưới sau, lời nói đi đôi với việc làm, Lữ đoàn đã phát huy tốt vai trò “nêu gương” của cán bộ chủ trì các cấp; cán bộ giữ chức vụ càng cao thì luôn tự giác gương mẫu, đi đầu trong học tập, công tác, tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống; không có hiện tượng tham ô, lãng phí, tiêu cực. Nhiều cán bộ chủ trì ở các cơ quan, đơn vị đã trở thành tấm gương sáng để cấp dưới học tập, noi theo; biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến phê bình của cán bộ, đảng viên và quần chúng, với tinh thần nghiêm túc, cầu thị và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khuyết điểm để tiến bộ, trưởng thành. Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, đi đôi với phân công cá nhân phụ trách, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên, v.v. Qua đó, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực sự là hạt nhân lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 26 tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tập trung xây dựng con người, tổ chức vững mạnh, luôn giữ vững mạch máu thông tin liên lạc cho các nhiệm vụ, góp phần cùng các lực lượng trong Quân chủng Phòng không - Không quân bảo vệ vững chắc vùng trời thân yêu của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đại tá NGUYỄN THANH TUẤN, Chính ủy Lữ đoàn
_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 544.

2 - Sđd, Tập 5, tr. 483.

3 - 4 biết: 1. Biết kế hoạch dự báo bay; 2. Biết đã bay hay chưa; 3. Bay đến đâu biết đến đó; 4. Biết hành động bay trên không.

4 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 8, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 29..

5 - Trong 5 năm (2013 - 2017), Lữ đoàn đã tiết kiệm được 31.000 kw điện, hơn 30.000 m3 nước; huy động hơn 13.000 ngày công của bộ đội và trích hơn 330 triệu đồng quỹ vốn đơn vị đưa vào củng cố doanh trại, nhiều công trình từ công sức bộ đội có giá trị cả về vật chất và tinh thần.

6 - Lữ đoàn đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng có hiệu quả 01 đề tài khoa học cấp Bộ, 01 đề tài cấp Quân chủng, 03 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp Lữ đoàn; mở 17 lớp tập huấn nâng cao trình độ khai thác sử dụng trang bị, khí tài cho 182 lượt cán bộ, nhân viên kỹ thuật.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.