QPTD -Thứ Hai, 20/03/2017, 13:41 (GMT+7)
Sư đoàn 316 gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật

Để đơn vị có sức mạnh chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 316 xác định phải gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật.

Là đơn vị chủ lực, đủ quân trực thuộc Quân khu 2, Sư đoàn 316 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động thực hiện các nhiệm vụ trên giao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, một trong những yếu tố mà Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn hết sức quan tâm đó là gắn công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thuận lợi cơ bản đối với Sư đoàn là việc gắn kết hai mặt công tác này được triển khai từ những năm qua. Riêng Chỉ thị 05 tuy có những nội dung mới, nội hàm rộng và yêu cầu cao, nhưng việc thực hiện lại trên cơ sở kế thừa kết quả và kinh nghiệm có được từ Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Đối với công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy cũng vậy và nhờ kết quả đạt được toàn diện vững chắc đã trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc1.

Mặc dù vậy, hiện nay, công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật cho bộ đội ở Sư đoàn có mặt còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu đề ra. Nổi lên là, hiện tượng quân nhân ra ngoài doanh trại trong giờ nghỉ, ngày nghỉ không báo cáo, hoặc uống rượu, bia say,… vẫn còn; việc chấp hành kỷ luật dân vận và quy trình, quy định quản lý, bảo dưỡng, sử dụng vũ khí, trang bị có lúc chưa nghiêm; tình trạng bao che khuyết điểm, xử lý kỷ luật thiếu khách quan, nghiêm minh vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị, v.v. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xác định lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) phải gắn chặt với quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng phong cách người quân nhân cách mạng: “Trung thành, tự lực, đoàn kết, kiên cường, sáng tạo, chiến thắng”, xứng danh Bộ đội Sư đoàn 316 anh hùng.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”2, để tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện gắn kết giữa Chỉ thị 05-CT/TW với công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, Sư đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, những điểm mới của Chỉ thị 05-CT/TW; Điều lệnh Quân đội, các chế độ, nền nếp công tác ngày, tuần theo quy định,… cho bộ đội. Việc tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/TW được kết hợp chặt chẽ với nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị ở đơn vị”; gắn tuyên truyền, giáo dục trực quan với giáo dục thường xuyên, giáo dục theo chủ đề, chuyên đề; giáo dục tập trung với đột xuất theo đối tượng, nhiệm vụ. Đồng thời, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, … để tuyên truyền, giáo dục, động viên bộ đội. Qua đó, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, làm cho bộ đội nắm được những nội dung cơ bản 06 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo quy định của Quân khu; 04 tài liệu chuyên đề do Sư đoàn soạn thảo3; Điều lệnh Quân đội, 10 lời thề, 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân, các chế độ công tác ngày, tuần, quy định về xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, v.v. Đến nay, mỗi quân nhân trong Sư đoàn đều thấy rõ: kỷ luật là sức mạnh của Quân đội, từ đó thường xuyên nêu cao ý thức, trách nhiệm, phấn đấu chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, tự giác học tập, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, có lối sống trong sạch, lành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức trách.   

Nhằm gắn kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với quản lý, rèn luyện kỷ luật đạt hiệu quả thực chất, có sức lan tỏa sâu rộng, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu các đơn vị, trên cơ sở 05 nội dung, tiêu chí xây dựng phong cách người quân nhân của lực lượng vũ trang Quân khu4 cụ thể hóa thành tiêu chí, mô hình, cách làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; thực hiện tốt Hướng dẫn 1056/HD-PCT “Một số mô hình, cách làm triển khai thực hiện Chỉ thị 87-CT/QUTW, ngày 08-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Sư đoàn 316” của Phòng chính trị. Theo đó, đối với chiến sĩ, các đơn vị thực hiện: “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác Hồ” và mỗi quân nhân ghi nhớ “Mỗi tuần một lời dạy của Bác” (tổ chức ở cấp đại đội, tiểu đoàn và có thể vận dụng lồng ghép trong sinh hoạt chi đoàn, chi bộ, đảng ủy và học tập chính trị,… do chính trị viên, chính trị viên phó đảm nhiệm). Với tinh thần: “Mỗi ngày làm một việc tốt”, mỗi cá nhân trong đơn vị xác định, đăng ký, báo cáo trong sinh hoạt tổ, tiểu đội về công việc của mình trong ngày; sinh hoạt trung đội sẽ bình bầu mỗi tiểu đội 01 cá nhân tiêu biểu; cấp đại đội bình bầu mỗi trung đội 01 cá nhân để biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến. Thực hành tốt “Lối sống văn hóa trong đơn vị”, có 100% đầu mối từ trung đội trở lên đã đăng ký: ứng xử có văn hóa, lời nói có văn hóa, nếp sống có kỷ luật, văn hóa trong sử dụng điện thoại di động, xây dựng gia đình văn hóa, v.v.

Để phát huy khả năng tự quản lý, tự giáo dục, rèn luyện của bộ đội, Sư đoàn đẩy mạnh thực hiện Mô hình “3 đồng hành, 1 mục tiêu”5, lấy tiểu đội làm nòng cốt. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị lựa chọn những đồng chí chiến sĩ là hạt nhân theo 03 nhóm: nhóm có kinh nghiệm sống, hiểu biết xã hội, biết nắm bắt tâm lý, có khả năng vận động, thuyết phục; nhóm có trình độ văn hóa cao (cao đẳng, đại học,...), có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ; nhóm có năng khiếu hoạt động phong trào thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ. Các Tiểu đoàn (đại đội trực thuộc) thành lập tổ “Định hướng đồng hành” do chỉ huy tiểu đoàn (đại đội trực thuộc) phụ trách; mỗi đơn vị trực thuộc tiểu đoàn (đại đội) cử chỉ huy tham gia; các đồng chí hạt nhân nòng cốt theo tiêu chí đã lựa chọn. Tổ “Định hướng đồng hành” tiến hành sinh hoạt (02 lần/tháng) để bồi dưỡng kỹ năng hoạt động; kịp thời báo cáo, phản ánh kết quả, những thuận lợi, khó khăn và vấn đề mới nảy sinh để tìm biện pháp giải quyết. Hoạt động của Tổ gồm các nội dung: (1) Thường xuyên đồng hành quan tâm, chia sẻ tâm tư tình cảm, nắm bắt những diễn biến tâm lý của từng chiến sĩ để động viên, vận động kịp thời, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, tạo sự ổn định tư tưởng ngay từ cấp tiểu đội; (2) Trong huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ, những hạt nhân có nhận thức cao hơn hướng dẫn, kèm cặp, hỗ trợ các đồng chí còn lại để cùng nâng cao khả năng tiếp thu kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ; (3) Trong hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ các hạt nhân có năng khiếu vận động, hướng dẫn, lôi cuốn các đồng chí trong tiểu đội tham gia tạo phong trào sôi nổi nâng cao sức khỏe, thể chất và đời sống văn hóa tinh thần ngay trong tiểu đội, v.v. Mọi hoạt động đều hướng vào mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên theo dõi, đánh giá nhận xét sự tiến bộ của tổ “Định hướng đồng hành”, lấy đó làm tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các tiểu đội; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt Mô hình để nhân rộng trong toàn đơn vị.

 Thấm nhuần quan điểm của Bác Hồ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”6, trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu cán bộ phải thường xuyên thực hiện “Ba cùng, hai trước, hai sau”7, luôn sâu sát đơn vị, nắm chắc tư tưởng, chất lượng công tác, tâm tư, nguyện vọng, nền nếp chế độ ngủ, nghỉ, rèn luyện của từng quân nhân; “miệng nói, tay làm, tai lắng nghe”, gương mẫu đi đầu thực hiện các chế độ, nền nếp rèn luyện kỷ luật, thực sự là tấm gương để bộ đội noi theo. Đây là vấn đề “then chốt của then chốt” nhằm đảm bảo cho công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật của đơn vị đi vào thực chất. Để làm được điều đó, đội ngũ cán bộ, trước hết cán bộ chủ trì các cấp phải học tập, làm theo phong cách ứng xử với người, với việc và với mình theo phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt ba khâu đột phá: huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội, xây dựng nền nếp chính quy; tổ chức biên chế và cải cách hành chính. Cùng với đó, Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình, mô hình tiên tiến; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình, lấy kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quản lý, rèn luyện kỷ luật để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quản lý, rèn luyện kỷ luật là việc làm thường xuyên của mọi tổ chức, quân nhân, trước hết là của cấp ủy, cán bộ chủ trì, chủ chốt của Sư đoàn 316. Thực hiện tốt việc đó, sẽ góp phần làm chuyển biến mọi mặt của đơn vị, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng phong cách người quân nhân cách mạng, xứng danh Bộ đội 316 - Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.     

Đại tá NGUYỄN AN PHONG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn
_____________________________

1- Tiêu biểu như: Đĩa phim “Sáng mãi những tấm gương tuổi trẻ Sư đoàn 316 anh hùng”; Chiến lệ điện tử “Sư đoàn 316 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ”, “Đồi cây Tri ân”; “Sổ tay quân nhân”; “Hồ sơ thông tin chiến sĩ”; “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Tăng khá, xóa yếu”; “Ba tiếng nổ rền vang”; “3 có, 3 không”; “3 đồng hành 1 mục tiêu”, v.v. Năm 2016, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường ở Sư đoàn giảm xuống còn 0,09% (giảm 0,11 so với chỉ tiêu Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm của Đảng ủy Sư đoàn).

2 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 514.

3 - Đề cương Truyền thống Sư đoàn 316; Một số kinh nghiệm trong quản lý và xử lý vi phạm kỷ luật thường gặp ở cấp phân đội; Một số kinh nghiệm quản lý tư tưởng ở đơn vị cơ sở; Những điều cần biết về tội phạm và hành vi tội phạm.

4 - 1. Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo luôn gắn lý luận với thực tiễn; 2. Làm việc dân chủ, khoa học, cụ thể, tới nơi, tới chốn; nói đi đôi với làm; tự mình nêu gương; 3. Diễn đạt, nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; 4. Phong cách sinh hoạt quần chúng, ngăn nắp, yêu lao động, quý trọng thời gian, phong cách ứng xử vừa khiêm tốn, nhã nhặn, chân tình, vừa yêu dân, trọng dân, vì dân; 5. Sống cần kiệm, liêm chính.

5 - “03 đồng hành”: Đồng hành trong chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng cùng nhau khắc phục khó khăn; Đồng hành trong học tập nâng cao bản lĩnh, trình độ, kiến thức và khả năng thực hiện nhiệm vụ; Đồng hành trong nâng cao sức khỏe, thể chất và đời sống văn hóa tinh thần. “01 mục tiêu”: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

6 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 240.

7 - “Ba cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bộ đội; “Hai trước”: dậy trước, làm trước bộ đội; “Hai sau”: ngủ sau, về sau bộ đội.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.