QPTD -Thứ Sáu, 23/10/2020, 14:38 (GMT+7)
Quân khu 2 lãnh đạo đưa phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đi vào chiều sâu, hiệu quả

Phát huy kết quả đã đạt được, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” phát triển lên tầm cao mới, tạo động lực góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 98/CT-BQP, ngày 10/12/2016 của Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nội dung thi đua, đưa Phong trào phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả, bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác hậu cần, góp phần tích cực vào xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận… Nhưng để làm cho đúng thì phải có một chính sách rõ rệt, một tư tưởng thấu suốt”1 và từ kinh nghiệm thực tiễn rút ra, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung trước hết làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xác định đây là vấn đề mấu chốt, quan trọng hàng đầu, quyết định để Phong trào thi đua phát triển đúng hướng, đạt hiệu quả cao. Theo đó, Quân khu đã ban hành chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, cụ thể hóa Chỉ thị số 98/CT-BQP của Bộ Quốc phòng; yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đưa chỉ tiêu thi đua vào nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch công tác; thường xuyên kiện toàn, duy trì nền nếp, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua ở các cấp; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan Hậu cần trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Cùng với đó, Quân khu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về việc đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua bằng nhiều hình thức sinh động, hướng mạnh về cơ sở, tạo được sự chuyển biến sâu sắc, toàn diện về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, bền bỉ, tinh thần tự lực, tự cường, v.v. Để Phong trào đạt kết quả cao, Quân khu bám sát mục tiêu “Một tập trung - Ba khâu đột phá”, “Năm tốt” của toàn quân, cụ thể hóa thành nội dung, chỉ tiêu thi đua trong từng giai đoạn, phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn, tạo cơ sở để bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; quan tâm đầu tư xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, làm nòng cốt thúc đẩy Phong trào phát triển, v.v. Trước thực tế Phong trào thi đua đã triển khai trong thời gian dài, để phòng ngừa, khắc phục tâm lý nhàm chán, tư tưởng hình thức, Quân khu tích cực đổi mới chủ đề, hình thức tổ chức, đẩy mạnh hoạt động hội thao, hội thi và phong trào thi đua của các chuyên ngành hậu cần, như: xây dựng “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; “Đơn vị tăng gia sản xuất giỏi”; “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”; “Đơn vị quân y 5 tốt”; “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”; “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, v.v. Đồng thời, chỉ đạo triển khai toàn diện nội dung Phong trào thi đua, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đột phá giải quyết những vấn đề khó, khắc phục khâu yếu, mặt yếu ở đơn vị. Đặc biệt, Quân khu gắn kết Phong trào thi đua với thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW, ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương “Về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, nghị quyết đại hội đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động mọi lực lượng tham gia.

Với biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” của Quân khu có bước phát triển mới. Mặc dù nhu cầu bảo đảm hậu cần lớn, yêu cầu cao, tình hình thời tiết, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp, khả năng khai thác hậu cần tại chỗ hạn chế, nhưng Phong trào thi đua đã quy tụ sức mạnh, trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành tốt công tác hậu cần. Chế độ công tác hậu cần từ cơ quan đến đơn vị đi vào nền nếp, chính quy; hoạt động bảo đảm có nhiều đổi mới, sát thực tiễn địa phương, đơn vị, chất lượng được nâng cao. Hậu cần các cấp đã chủ động chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và các nhiệm vụ đột xuất. Tiềm lực, lực lượng, thế trận hậu cần khu vực phòng thủ, nhất là trên các hướng, địa bàn trọng điểm của Quân khu được củng cố, tăng cường, sẵn sàng huy động đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; 100% tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn hoàn thành quy hoạch căn cứ hậu cần; Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ các cấp được kiện toàn, hoạt động hiệu quả, v.v.

Thực hiện lời dạy của Bác “Bộ đội bụng có no, thân có ấm mới đánh được giặc”2, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội. Quân khu  triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phân cấp tạo nguồn, quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn tiền ăn; tích cực chế biến, cải tiến món ăn,… nên chất lượng bữa ăn của bộ đội được nâng lên. Công tác tăng gia sản xuất của Quân khu được đẩy mạnh theo hướng bền vững, đa dạng sản phẩm, bảo đảm vệ sinh môi trường. Mô hình tăng gia sản xuất ở 3 cấp (sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự tỉnh gắn với căn cứ hậu cần; trung, lữ đoàn gắn với trạm xay xát, chế biến; tiểu đoàn gắn với bếp ăn tập trung) ngày càng hoàn thiện, phát huy hiệu quả. Giai đoạn 2015 - 2020, Quân khu đã tăng gia sản xuất được: 15.188 tấn rau xanh; 4.406 tấn thịt gia súc; 1.284 tấn thịt gia cầm; 2.204 tấn cá tươi; tiền lãi đạt 137,5 tỷ đồng. Qua đó, tự túc 100% nhu cầu rau xanh, 78,65% nhu cầu thịt gia súc, 44,2% nhu cầu thịt gia cầm, 42,6% nhu cầu cá tươi, thiết thực cải thiện đời sống bộ đội. Công tác quân y có chuyển biến toàn diện; chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội ở tuyến cơ sở và chất lượng thu dung, khám, chẩn đoán, điều trị tiếp tục nâng lên. Tỷ lệ quân số khỏe duy trì đạt trên 99,09%. Chương trình kết hợp quân dân y phát huy tốt, hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc của công tác y tế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc3. Đặc biệt, trước sự bùng phát của đại dịch Covid-19, Quân khu đã phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, tổ chức 232 điểm cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch; đồng thời, hỗ trợ vật tư, trang bị y tế với tổng giá trị hơn 2,7 tỷ đồng và tài liệu chuyên môn về phòng, chống dịch giúp các tỉnh Bắc Lào, được chính quyền, nhân dân các địa phương và bạn Lào đánh giá cao.

Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hướng vào thực hiện tốt các mặt công tác doanh trại, cổ vũ và phát huy ý thức cần, kiệm, tự lực, tự cường của cán bộ, chiến sĩ trong củng cố doanh trại, xây dựng hệ thống sân, đường nội bộ, khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh, tạo môi trường ngày càng khang trang, sạch, đẹp, nâng cao một bước điều kiện sinh hoạt của bộ đội. Cùng với đó, Phong trào thi đua đã tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt công tác xăng dầu, vận tải, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ của Quân khu. Đặc biệt, Phong trào thi đua tiếp tục tạo chuyển biến quan trọng trong quản lý, sử dụng vật chất hậu cần, tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, nhất là trong đầu tư xây dựng cơ bản, tăng gia sản xuất, tạo nguồn, sử dụng xăng dầu, điện, nước, v.v. Qua đó, tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng, thiết thực góp phần xây dựng đơn vị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội4.

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” của Quân khu đạt được trong thời gian qua có ý nghĩa, giá trị to lớn. Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu đặt ra lực lượng vũ trang Quân khu xác định phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Sơ kết thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2020, Quân khu đã thẳng thắn chỉ ra những những hạn chế. Đó là: việc triển khai Phong trào ở một số đơn vị còn chung chung, chưa có sự đổi mới; kết quả thực hiện giữa đơn vị chủ lực và bộ đội địa phương chưa đồng đều; vai trò tham mưu, hướng dẫn của cơ quan hậu cần có nơi chưa được phát huy đầy đủ, v.v.

Thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục có sự phát triển, đặt ra cho công tác hậu cần yêu cầu mới rất cao, với không ít khó khăn, thách thức. Để tạo động lực hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 98/CT-BQP, ngày 10/12/2016 của Bộ Quốc phòng về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đưa Phong trào phát triển lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, hiệu quả. Thực hiện mục tiêu đó, Quân khu yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đề cao trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện của Ban Chỉ đạo và cơ quan hậu cần các cấp đối với Phong trào. Trên cơ sở sơ kết giai đoạn 2015 - 2020, các đơn vị rà soát, bổ sung kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua, tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện bằng các nội dung, biện pháp đồng bộ, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của Quân khu trong tình hình mới. Để nâng cao hiệu quả, sức lan tỏa của Phong trào thi đua, Quân khu chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; tích cực đổi mới, đa dạng hơn nữa nội dung, hình thức tổ chức, biện pháp tiến hành, khắc phục hiện tượng lối mòn, nhàm chán; tăng cường xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, cách làm hay, v.v. Tiếp tục gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai toàn diện các nội dung Phong trào thi đua, hướng vào thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu công tác hậu cần; tập trung đột phá tạo chuyển biến toàn diện, đồng bộ, vững chắc công tác bảo đảm đời sống, sức khoẻ bộ đội; nâng cao tiềm lực, thế trận hậu cần khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, xây dựng hậu phương, hậu cần khu vực phòng thủ trên địa bàn Tây Bắc ngày càng vững mạnh, v.v.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, quyết tâm cao, biện pháp tổ chức thực hiện đồng bộ, phù hợp và tiền đề vững chắc từ kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, lực lượng vũ trang Quân khu 2 tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn đưa phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” phát triển lên tầm cao mới, ngày càng vững chắc, hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác hậu cần, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện.

Trung tướng TRỊNH VĂN QUYẾT, Chính ủy Quân khu
____
________________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H.2011, tr. 179.

2 - Sđd, Tập 6, tr. 540.                                                                                                           

3 - Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 37.000 lượt người, với số tiền trên 5,1 tỷ đồng.

4 - Trong 5 năm qua, Quân khu đã tiết kiệm được trên 10 tỷ đồng tiền chất đốt; gần 30 tỷ đồng do chênh lệch giá thực phẩm đưa vào bữa ăn bộ đội so với thị trường; hơn 2.000m3 xăng, 414m3 diesel, 98,1 tấn dầu mỡ nhờn; 7,1 triệu KWh điện, trị giá 12,8 tỷ đồng, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:33 - 18/06/2021

EUR26,515.7827,901.12

GBP31,190.6632,493.57

USD22,835.0023,065.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 18/06/2021

HCMSJC56.15056.750
Hà NộiSJC56.15056.770
Đà NẵngSJC56.15056.770