QPTD -Thứ Năm, 07/04/2022, 10:14 (GMT+7)
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới

LTS - Ngày 28/12/2021, Quân ủy Trung ương ra Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết rất quan trọng, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, cùng sự nhạy bén, kịp thời của Quân ủy Trung ương, với các chủ trương, giải pháp cấp thiết, nhằm tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong toàn quân. Qua đó, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở, nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để góp phần làm rõ hơn nội dung này, Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu chùm bài viết của nhóm tác giả: Đình Phiếm - Phạm Tuấn - Đình Bằng - Minh Đức - Lê Phong, với chủ đề: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.

I. “Bộ đội Cụ Hồ - danh hiệu cao quý, giá trị cốt lõi của Quân đội nhân dân Việt Nam

II. Chủ nghĩa cá nhân làm tổn hại uy tín và xói mòn phẩm chất, đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ” 

“Bộ đội Cụ Hồ” - tên gọi bình dị nhưng vô cùng cao quý mà Nhân dân dành tặng, tôn vinh Quân đội ta. Đó là hình tượng cao đẹp, tập trung những phẩm chất ưu tú của người quân nhân cách mạng, một giá trị văn hóa - đạo đức của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” được xây đắp nên từ sự phấn đấu, hy sinh vô bờ của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ; được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công tổ chức, giáo dục, rèn luyện; được Nhân dân hết lòng thương yêu đùm bọc, giúp đỡ, nuôi dưỡng. Những phẩm chất quý giá đó càng được tô thắm thêm qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, thực tiễn xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành của Quân đội, được các thế hệ lưu truyền, kế tục và phát huy. Đó là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, là niềm vinh dự, tự hào và là động lực mạnh mẽ, thôi thúc cán bộ, chiến sĩ Quân đội không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu cao quý, với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”1.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4 giúp dân xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa di dời tài sản đến nơi an toàn

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được thể hiện ở các phương diện, trên mọi hoạt động của cán bộ, chiến sĩ, trước hết ở lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân. Được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện, Quân đội ta mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; luôn tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng; không quản hy sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các cuộc chiến tranh giải phóng trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Sự trung thành của “Bộ đội Cụ Hồ” đã và đang thể hiện sâu sắc ở tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, luôn xung kích đi đầu, đứng vững ở nơi “đầu sóng ngọn gió”: vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi khó khăn, gian khổ và chiến tranh ác liệt nhất; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh tuổi xuân và tính mạng của mình để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc còn được biểu hiện: Quân đội luôn là lực lượng đi đầu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, những luận điệu xuyên tạc, chống phá, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Luôn “sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” là giá trị cốt lõi, phản ánh chức năng, nhiệm vụ của quân đội cách mạng. Trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; nhất là những hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trong Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; trên những cung đường Trường Sơn huyền thoại, Ngã ba Đồng Lộc bất tử, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; “Vòng tròn bất tử” trên đảo Gạc Ma - Trường Sa xanh thẳm,… là minh chứng cho phẩm chất sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội của “Bộ đội Cụ Hồ”. Kế thừa truyền thống hào hùng đó, hiện nay, cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, làm chủ các loại vũ khí, trang bị mới, hiện đại; thường xuyên nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, công tác, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, v.v. Ở bất kỳ cương vị, công việc nào, mục đích trên hết, trước hết và tất cả đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội là vì nền độc lập, lợi ích quốc gia, dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; luôn thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong tình hình mới, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, “Bộ đội Cụ Hồ” luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân chở che, đùm bọc, kề vai, sát cánh cả trong đấu tranh cách mạng cũng như trong thời bình. Thể hiện cụ thể và sâu đậm ở tình cảm yêu mến, sự kính trọng, gắn bó với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Quân đội; tinh thần hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì tự do, hạnh phúc của nhân dân trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Ngày nay, phẩm chất, nhân cách đó càng được khẳng định trong thực tiễn thông qua công tác dân vận của Quân đội và được thể hiện rõ bằng những việc làm cụ thể của cán bộ, chiến sĩ trong giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc2.

“Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”3, càng trong khó khăn, gian khổ, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” càng tỏa sáng. Với tinh thần “cứu dân là mệnh lệnh trái tim”, trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa môi trường và dịch bệnh, cán bộ, chiến sĩ Quân đội không hề do dự, tính toán thiệt hơn, có lệnh là lên đường làm nhiệm vụ. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội lăn lộn trong gian khó, sáng tạo trong tổ chức giải cứu 12 công nhân bị sập hầm ở thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng); 11 cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã anh dũng hy sinh khi trên đường hành quân đi cứu hộ, cứu nạn các công nhân tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế), v.v. Đặc biệt, trong các đợt cao điểm phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã nêu cao tinh thần dấn thân, sẵn sàng hy sinh, chấp nhận gian khổ, khắc phục mọi khó khăn để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân với phương châm “tìm đến nhân dân để biết nhân dân cần gì, không để nhân dân phải tìm đến bộ đội”,“Không để ai bị bỏ lại phía sau”4, là minh chứng sống động cho tinh thần ấy; đã thể hiện “mối quan hệ máu thịt”, tình quân dân như “cá với nước” của cán bộ, chiến sĩ Quân đội với Nhân dân. Qua đó, viết tiếp thiên anh hùng ca bất hủ của Quân đội “bách chiến bách thắng”, “đi dân nhớ, ở dân thương” là “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, khẳng định: “Quân đội luôn là trụ cột quốc gia, nhất là khi đất nước lâm nguy, dịch dã, thiên tai”.

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” còn thể hiện ở tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung. Hàng vạn bộ đội tình nguyện Việt Nam đã hy sinh cả máu xương, tính mạng để cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng của Khơme đỏ để nhân dân Campuchia xúc động gọi Bộ đội Việt Nam - “Bộ đội Cụ Hồ” là “Bộ đội nhà Phật”. Hơn bảy năm qua, Việt Nam đã cử gần 250 lượt cán bộ, nhân viên Quân đội tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại các phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, v.v. Vượt lên những khó khăn, bất đồng ngôn ngữ, tình hình an ninh ở các phái bộ bất ổn, điều kiện sinh hoạt hạn chế, khí hậu khắc nghiệt,… những chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam cùng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” đã vượt khỏi những giới hạn về thời gian và không gian để lan tỏa, nhập sâu vào ánh mắt, trái tim bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Gần tám thập kỷ qua, dưới sự chăm lo, rèn luyện, lãnh đạo của Đảng ta, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, kể cả trong thời điểm khó khăn, phức tạp và cam go nhất, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn tỏa sáng, góp phần quan trọng để Quân đội nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đây là danh hiệu cao quý được nhân dân tôn vinh; là giá trị cốt lõi để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, luôn giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, giữ vững lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu, bản lĩnh chính trị, thực sự là công cụ sắc bén, lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Giá trị đó cần được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội hôm nay tiếp tục gìn giữ, bảo vệ, phát huy và phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

ĐÌNH PHIẾM – PHẠM TUẤN – ĐÌNH BẰNG – MINH ĐỨC – LÊ PHONG
____________________

1 - Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 435.

2 - Giai đoạn 2016 - 2020, Quân đội đã tham gia xây dựng nông thôn mới trên 4 triệu ngày công; hỗ trợ gần 500 tỉ đồng; tặng 24.676 con bò giống; làm mới, sửa chữa, nâng cấp 96.984 km đường nông thôn, 86.809 km kênh mương thủy lợi, 24.837 nhà, 1.626 cầu, 2.059 trường học và 1.692 phòng học. Toàn quân đã cử 62.480 lượt cán bộ tham gia củng cố hơn 12.500 chi bộ đảng và tổ chức chính trị - xã hội; xóa tình trạng “trắng” đảng viên ở 522 thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo, biên giới, địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh; phối hợp tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 21 triệu lượt người. Tích cực giúp nhân dân định canh, định cư, hỗ trợ giống vốn sản xuất, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, xây dựng các điểm sáng văn hóa vùng cao biên giới, hải đảo; đào tạo nghề cho 21.952 người, tạo việc làm 8.883 lao động; giúp 697 xã hoàn thành tiêu chí quốc phòng, an ninh; 867 xã, 126 huyện trên cả nước hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới; góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách về kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước, v.v.

3 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 11, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 612.

4 - Thời điểm cao nhất, gần 140.000 cán bộ, chiến sĩ Quân đội và dân quân tự vệ hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch; hỗ trợ nhân dân gần 1.000 tỉ đồng, gần 10 nghìn tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, v.v.

(Số sau: II. Chủ nghĩa cá nhân làm tổn hại uy tín và xói mòn phẩm chất, đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ” (Xem tiếp)

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.