QPTD -Thứ Hai, 09/11/2020, 10:00 (GMT+7)
Những việc làm thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn

Tinh thần học Bác bằng những việc làm cụ thể được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn coi đó là động lực quan trọng để thực hiện các mặt công tác biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Để nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo đồng bộ, thiết thực và cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo, chương trình hành động, kế hoạch hằng năm, từng giai đoạn, nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng bằng những việc làm thiết thực. Nổi bật là:

Xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tập trung lãnh đạo đột phá vào “Hai mẫu mực, một điểm sáng”1. Với đột phá về quản lý, bảo vệ biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, thường xuyên tổ chức tuần tra, quan sát bảo vệ biên giới, kiểm tra khu vực trọng điểm; phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới đúng hiệp định, không để bị động, bất ngờ. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”2. Đồng thời, hoàn chỉnh hệ thống biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới, vùng cấm (là một trong những đơn vị đầu tiên của cả nước hoàn thành hệ thống biển báo khu vực biên giới). Đột phá về công tác cửa khẩu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tích cực, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh tiếp tục quy hoạch, xây dựng và mở rộng một số cửa khẩu; rà soát, đề nghị và ban hành quy định về quản lý các lối mở; tổ chức phân luồng xuất, nhập cảnh; xuất, nhập khẩu đi vào trật tự, nền nếp, tạo thuận lợi cho các hoạt động lưu thông biên giới. Triển khai kịp thời, hiệu quả việc cấp Thị thực điện tử tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, báo cáo, đề xuất áp dụng thí điểm phần mềm do sáng kiến của nhóm tác giả Đơn vị3, được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban nhân dân Tỉnh nghiệm thu công nhận, chỉ đạo triển khai tại các cửa khẩu: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh và Cốc Nam phục vụ cho công tác quản lý xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu nhanh chóng, chính xác, tạo thuận lợi cho hoạt động lưu thông biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu hợp tác quốc tế. Để xây dựng điểm sáng về công tác đối ngoại Biên phòng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động đối ngoại có ý nghĩa thiết thực. Điển hình là: phối hợp thực hiện tốt Chương trình kết nghĩa “Xây dựng Đồn - Trạm hữu nghị, biên giới bình yên”; Chương trình thí điểm giao lưu công tác chính trị; tham mưu cho địa phương triển khai có hiệu quả chủ trương kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới (kết nghĩa Bản - Bản), góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ, đoàn kết hai bên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển4.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Biên phòng Tỉnh lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đề ra, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm và triển khai các mô hình: “Ngày Hội Biên phòng toàn dân”, “Hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”, “Công trình dân sinh thắm tình đồn xã”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Cơ quan, đơn vị 5 an toàn” và Mẫu hình quân nhân “5 nhanh, 5 chắc”, v.v. Nhờ đó, tinh thần học tậplàm theo Bác đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của mọi cán bộ, chiến sĩ, tạo được niềm tin, tinh thần, khí thế mới trong đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến rõ nét về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Với phương châm “Lấy dân làm gốc”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vạch trần âm mưu, luận điệu và hoạt động của kẻ xấu phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Biên phòng Tỉnh xây dựng cho mình phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, thực hiện tốt các chính sách dân tộc theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Với việc đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và các chương trình “Áo ấm mùa đông biên giới”, “Nâng bước em đến trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”,... đã góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách, đáp ứng cơ bản tâm tư, nguyện vọng và giảm bớt khó khăn về đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc, tạo động lực để thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh còn phối hợp với 05 huyện ủy biên giới, chỉ đạo các đồn Biên phòng thực hiện tốt việc phân công 97 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 81 chi bộ thôn, bản biên giới, thôn phức tạp về an ninh trật tự theo chủ trương của Tỉnh ủy Lạng Sơn và 206 đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn  phối hợp với dân quân địa phương đấu tranh, ngăn chặn xuất, nhập khẩu trái phép qua biên giới

Không sợ hiểm nguy, kiên cường vượt khó, tạo “lá chắn sống” trên tuyến đầu phòng, chống đại dịch Covid-19.

Quản lý trên 231,7 km biên giới với 474 cột mốc, có 02 cửa khẩu quốc tế, 01 cửa khẩu chính và 09 cửa khẩu phụ cùng nhiều đường mòn, lối mở, đường tắt qua lại hai bên biên giới là nhiệm vụ nặng nề đối với Bộ đội Biên phòng Tỉnh. Trong điều kiện đó, để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, ngay từ những ngày đầu dịch bùng phát tại Trung Quốc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm văn bản, điện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban nhân dân Tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng lập 156 lán, tổ chốt chặn dã chiến trên biên giới (125 chốt, lán cố định trên biên giới, 31 tổ cơ động) và 12 lán, nhà bạt để cách ly tạm thời, 17 chốt kiểm soát người ra, vào khu vực biên giới; trong đó: 48 lán, chốt không có điện, 93 lán, chốt không có nước. Xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách hàng đầu, mặc dù các lán, chốt bố trí phân tán trên tuyến biên giới, địa hình phức tạp, hiểm trở, đi lại khó khăn và tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, song các lán, tổ chốt chặn nơi tuyến đầu chống dịch vẫn duy trì quân số thường trực 24/24 giờ để tuần tra bảo vệ biên giới, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, các loại tội phạm5; phòng ngừa, ngăn chặn không để dịch Covid-19 lây lan qua biên giới vào địa bàn Tỉnh. Thực thi nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa trong điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt, thông tin liên lạc khó khăn; công tác bảo đảm về nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ tạm bợ “ăn lán, ngủ rừng, không có điện, thiếu nước sinh hoạt”,… nhưng nhiều đồng chí đã gác lại công việc riêng (hoãn tổ chức xây dựng gia đình; bố, mẹ, vợ con đau ốm, bệnh tật, vợ sinh con không về thăm nom, chăm sóc,...), ở lại cùng đồng đội, khắc phục khó khăn, vất vả bám trụ nơi biên giới, tạo thành những “lá chắn sống” để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, ngăn chặn không cho dịch lây lan qua biên giới, đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn. Những hành động, việc làm cụ thể đó của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, cùng với việc duy trì thường trực chốt chặn trên biên giới 24/24 giờ, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn tiếp tục tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trong phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh cho nhân dân trong khu vực biên giới, không hoang mang, dao động, yên tâm lao động sản xuất, tích cực phối hợp, tham gia cùng Bộ đội Biên phòng để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Những việc làm thiết thực, cụ thể trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và hiệu quả, góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hơn, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Người chiến sĩ Biên phòng - Bộ đội Cụ Hồ” nơi biên cương, “phên dậu” phía Bắc Tổ quốc.

Đại tá TRỊNH HỮU TĂNG, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh
_______________     

1 - Hai mẫu mực: xây dựng Bộ đội Biên phòng Tỉnh trở thành đơn vị mẫu mực về quản lý, bảo vệ biên giới; mẫu mực về công tác Cửa khẩu. Một điểm sáng: về công tác đối ngoại Biên phòng.

2 - Phối hợp với địa phương vận động 50 tập thể, 946 hộ gia đình có ruộng, nương, đồi rừng sát biên giới, ký nhận tham gia phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ khép kín tuyến biên giới của Tỉnh với 231,7 km.

3 - Sáng kiến phần mềm quản lý phương tiện xuất, nhập cảnh, hàng hóa nhập khẩu do Nhóm tác giả Đồn Biên phòng của khẩu Chi Ma nghiên cứu, ứng dụng.

4 - 100% đồn Biên phòng đã ký kết, kết nghĩa với các Trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Trung Quốc đối diện; Chương trình giao lưu công tác Chính trị giữa đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Việt Nam với Trạm kiểm tra Biên phòng Hữu Nghị Quan, Trung quốc; tham mưu cho địa phương kết nghĩa được 11 cụm dân cư hai bên biên giới thôn - bản và xã - trấn.

5 - Từ ngày 02/02/2020 đến ngày 30/9/2020, các đồn Biên phòng đã phát hiện, thu dung 599 vụ/2.690 công dân Việt Nam và 05 công dân Campuchia bị các lực lượng chức năng phía Trung Quốc đẩy về và tự về qua các đường mòn trên biên giới; bắt, xử lý 22 vụ/36 đối tượng về ma túy, thu giữ 06 bánh Hê rô in, 4.119,76 gam hê rô in và 273 kg ma túy tổng hợp; bắt xử lý 36 vụ xuất lậu 528.700 chiếc khẩu trang y tế, 14.250 đôi găng tay và 20 lọ nước sát khuẩn; trao trả người: 81 vụ/321 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép và có lệnh truy nã của Công an Trung Quốc; bắt, khởi tố 26 vụ/51 đối tượng đưa, dẫn 113 người xuất, nhập cảnh trái phép, v.v.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470