QPTD -Thứ Hai, 24/10/2016, 07:55 (GMT+7)
Những chuyển biến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Học viện Biên phòng

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Học viện Biên phòng được triển khai chặt chẽ, tạo sự chuyển biến rõ rệt cả về nhận thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng Nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; nhờ đó, đã phát huy được nhân tố tích cực, đẩy lùi tiêu cực, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác, nổi bật là:

Chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, từng bước khẳng định vị thế của mình. Trước yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Học viện được giao nhiệm vụ đào tạo với nhiều cấp học, bậc học khác nhau. Đối tượng và quy mô đào tạo, lưu lượng học viên tăng; nội dung, chương trình đào tạo ngày càng đa dạng theo hướng chuẩn hóa, nhưng cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác giáo dục - đào tạo còn hạn hẹp. Nhận thức rõ điều đó, thực hiện lời dạy của Bác: học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, Học viện đã “đưa biên giới” về nhà trường thông qua việc ký kết với Bộ Chỉ huy Biên phòng 11 tỉnh biên giới. Theo đó, hằng quý, Bộ Chỉ huy Biên phòng các tỉnh trên đều có cán bộ về Học viện báo cáo chuyên đề, nhằm trang bị thêm kiến thức thực tiễn cho cán bộ, giảng viên. Học viện còn cử giảng viên đi thực tế ở đơn vị, nhất là tham gia giải quyết các “điểm nóng” xảy ra trên địa bàn, phối hợp với các lực lượng trong phòng, chống ma túy, v.v. Nhờ đó, kiến thức thực tiễn của cán bộ, giảng viên không ngừng được nâng lên. Đồng thời, Học viện luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 86-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Nghị quyết 14 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới; Chỉ thị 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 60/CT-TM của Tổng Tham mưu trưởng về chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục - đào tạo. Học viện đã tích cực đổi mới nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, sát với từng đối tượng. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo theo hướng bám sát thực tiễn công tác, chiến đấu của Bộ đội Biên phòng trên các tuyến biên giới; tăng cường rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống, chú trọng nâng cao năng lực thực hành cho học viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị kỹ thuật hiện đại vào giảng dạy; đổi mới phương pháp dạy - học, phát huy tính tích cực, tự giác của người học, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng đào tạo theo tiêu chí chuẩn đầu ra. Nội dung giáo dục - đào tạo có sự điều chỉnh theo hướng giảm thời gian học lý thuyết, tăng thời gian thực hành, bổ sung những môn học, nội dung mới, như: quản lý biên giới, quản lý cửa khẩu, trinh sát biên phòng, bảo vệ mục tiêu, cơ động đặc nhiệm,… sát với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Vì vậy, công tác giáo dục - đào tạo của Học viện đã có sự tiến bộ: chất lượng giáo dục - đào tạo chuyển biến rõ nét hơn, bám sát thực tiễn hơn; thực hiện “2 không” tốt hơn, học và dạy thực chất hơn. Số học viên tốt nghiệp tỷ lệ giỏi có thấp hơn những năm trước không phải chất lượng đào tạo kém hơn, mà là sự đánh giá thực chất hơn.

Nhằm tạo sự chuyển biến trong xây dựng đội ngũ nhà giáo, Học viện đã đi tắt đón đầu, tích cực tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhất là chức danh giáo sư, phó giáo sư. Học viện còn ký kết với một số viện của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, như: Viện Tôn giáo, Viện Dân tộc, Viện Nghiên cứu Trung Quốc,… để cán bộ của các viện này thường xuyên đến báo cáo chuyên đề, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Vì vậy, đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện không ngừng tăng lên; thành lập được Hội đồng chức danh khoa học, thể hiện vị thế khoa học của Học viện tốt hơn. Công tác đào tạo sau đại học được Học viện coi trọng, đi vào nền nếp, chất lượng ngày càng nâng lên. Phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng thực tế của người dạy và người học, hạn chế những tiêu cực trong Nhà trường1. Với kết quả trên, 3 năm liên tục (2013, 2014, 2015) Học viện được nhận Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong giáo dục - đào tạo của Bộ Quốc phòng.

Thực hiện lời dạy của Bác: thực hành mà không có lý luận thì hay bị mù quáng, nghiên cứu mà không có thực tiễn là nghiên cứu suông, Học viện luôn gắn kết chặt chẽ công tác giáo dục - đào tạo với nghiên cứu khoa học. Hằng năm, Học viện đã động viên được nhiều cán bộ, giảng viên, học viên say mê nghiên cứu, sáng tạo, tập trung chủ yếu vào các đề tài định hướng phục vụ nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng; tăng cường nghiên cứu, thiết kế các trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đời sống bộ đội ở vùng biên giới, cửa khẩu, nơi còn nhiều khó khăn. Đồng thời, tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, nhà trường, đơn vị trong và ngoài Quân đội, đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng, hiện đại hóa các trang thiết bị chuyên ngành của Bộ đội Biên phòng trước yêu cầu mới. Đến nay, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện đã đạt được kết quả đáng khích lệ, nội dung đề tài đa dạng, gắn với thực tiễn hơn; nghiên cứu nhiều đề tài khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn đưa vào ứng dụng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng các đơn vị Biên phòng và giảng dạy tại Học viện. Biên soạn, đưa vào giảng dạy số lượng lớn giáo trình, tài liệu, bảo đảm mỗi môn học có ít nhất một giáo trình, tài liệu; chất lượng giáo trình, tài liệu được nâng lên, sát thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng đào tạo2. Học viện được Bộ Quốc phòng đánh giá là một trong số 15 đơn vị có công tác nghiên cứu khoa học tốt.

          Thiếu tướng Đinh Trọng Ngọc trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 10 đảng viên.     (Ảnh: hvbp.edu.vn)

Sự chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được thể hiện rõ trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; trước hết là vững mạnh về chính trị. Các khoa giáo viên, hệ, tiểu đoàn học viên tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị gắn với quản lý, định hướng tư tưởng cho bộ đội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin thời sự, chủ động đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, nhận thức lệch lạc xâm nhập vào đơn vị. Thực hiện tốt các cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” gắn với các phong trào thi đua của đơn vị. Các cấp luôn phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, vai trò xung kích của đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng môi trường văn hóa quân sự, cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp”. Sự chuyển biến trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội tốt hơn, không có trường hợp nào vi phạm phải xử lý. Thao trường, bãi tập, hệ thống giảng đường được xây dựng khang trang, hiện đại, các câu lạc bộ ngoại ngữ, võ thuật,… hoạt động sôi nổi hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của Học viện, v.v. Học viện luôn bảo đảm hậu cần, tài chính, đúng, đủ, kịp thời chế độ, tiêu chuẩn theo quy định. Quản lý các bếp ăn theo mô hình mới, chú trọng công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; quan tâm đầu tư trang, thiết bị phục vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội. Đến nay, Học viện đã xã hội hóa được 5/6 bếp ăn, quân số khỏe luôn đạt trên 99%; nghiệm thu đưa vào sử dụng 08 công trình xây dựng cơ bản, với tổng diện tích 25.400 m2, trị giá 114 tỷ đồng. Trong công tác kỹ thuật, thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa, sử dụng hiệu quả phương tiện, vũ khí, trang bị, phục vụ kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và duy trì nghiêm túc chế độ kiểm tra, quản lý sử dụng, bảo đảm an toàn, hiệu quả trang thiết bị, vật tư kỹ thuật, hệ số kỹ thuật luôn đạt từ 0,91 trở lên.

Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến rõ nét. Học viện tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, kiên quyết khắc phục những khuyết điểm đã chỉ ra. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy; đổi mới mạnh mẽ phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng dân chủ, sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ, đảng viên; coi trọng chất lượng phát triển Đảng trong học viên, đảm bảo đủ tiêu chuẩn thì mới kết nạp3.

Từ kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03, thời gian tới, để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Biên phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau: Một là, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua việc biên soạn chuyên đề về vấn đề này để cán bộ, giảng viên học tập. Hai là, cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp phải xây dựng chương trình hành động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch hằng năm, quý, tháng; gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua ở đơn vị; chú ý đăng ký thi đua đỉnh cao để theo dõi, phấn đấu. Ba là, thường xuyên làm tốt việc sơ kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo; đồng thời chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, tạo không khí thi đua sôi nổi trong học tập và làm theo Bác.

Thiếu tướng, PGS, TS. ĐINH TRỌNG NGỌC, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện

__________________

1 - Trong 5 năm (2011 - 2015), Học viện xây dựng mới được 08 chương trình đào tạo, điều chỉnh 31 lượt chương trình; xây dựng các tiêu chí chuẩn đầu ra, như: phương pháp huấn luyện, trình độ ngoại ngữ, tin học, bơi, thể dục, lái xe…; tổ chức đào tạo tiến sĩ được 05 khóa (hoàn thành 02 khóa).

2 - Từ năm 2011 - 2015, Học viện triển khai nghiên cứu 475 đề tài khoa học (cấp bộ, ngành: 26; cấp cơ sở: 96; đề tài của cán bộ, giảng viên: 122 và học viên: 231); có 30 công trình khoa học của học viên đạt giải thưởng của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; biên soạn được 67 giáo trình, tài liệu và bổ sung 30.473 cuốn tài liệu, 3.671 đầu sách, số hóa 176.000 trang tài liệu. Năm 2014, Học viện được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về nghiên cứu khoa học.

3 - Đã kiện toàn 29 cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; ban hành 06 quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu, 14 nghị quyết chuyên đề; kết nạp được gần 2.000 đảng viên, mở 47 lớp nhận thức về Đảng cho quần chúng và 33 lớp cho đảng viên mới với tổng số hàng nghìn đồng chí.

Ý kiến bạn đọc (0)

 Học tập và thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có bài viết quan trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản. Tạp chí điện tử Quốc phòng toàn dân xin được trích giới thiệu phần nội dung của bài viết nói về thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 22:40 - 20/05/2018

EUR26655.9726974.6

GBP30370.730857.53

USD2274522815

Giá vàng

Cập nhật : 09:16 - 19/05/2018

HCMSJC36.55036.750
Hà NộiSJC36.55036.770
Đà NẵngSJC36.55036.770

Thời tiết