QPTD -Thứ Ba, 30/05/2017, 15:34 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

 Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xác định: tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là một giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu. Đó cũng là cơ sở quan trọng đảm bảo cho Quân khu luôn chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

 Địa bàn Quân khu 5 gồm 11 tỉnh, thành phố thuộc Duyên hải Trung Trung Bộ và Tây Nguyên, có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực, nhiệm vụ của Quân khu 5 có sự phát triển, rất nặng nề, với yêu cầu cao và toàn diện. Để  Đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định phải triển khai đồng bộ các giải pháp; trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” Cuộc vận động là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu. Bởi lẽ, thực hiện tốt Cuộc vận động sẽ trực tiếp tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng, hành động của bộ đội, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.  Sau 03 năm thực hiện Cuộc vận động, toàn Quân khu đã có: 196 tập thể, 305 cá nhân điển hình tiên tiến được cấp ủy, chỉ huy các cấp tôn vinh, khen thưởng; đặc biệt là 62 tập thể, 39 cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc được về dự Hội nghị Điển hình tiên tiến Quân khu. Hằng năm, Đảng bộ Quân khu có trên 11% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; gần 55%, tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trong đó, có hơn 40% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kế thừa kết quả và bài học kinh nghiệm sau 03 năm thực hiện Cuộc vận động, hiện nay, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc thực hiện Cuộc vận động, đồng thời xác định đây là một trọng tâm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp và là hoạt động thường xuyên của bộ đội. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đưa nội dung Cuộc vận động vào chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị hằng năm; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề; giáo dục thông qua giao ban, hội ý, giao nhiệm vụ,… phù hợp với từng đối tượng. Nội dung tuyên truyền, giáo dục tập trung quán triệt nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên và cấp ủy cấp mình về thực hiện Cuộc vận động; kết quả, kinh nghiệm thực hiện Cuộc vận động thời gian qua; đi sâu làm rõ 04 nội dung thực hiện Cuộc vận động1 gắn với các chuyên đề học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, chú trọng giáo dục cho bộ đội về lịch sử, truyền thống, nhiệm vụ cách mạng, Quân đội, Quân khu và địa phương, đơn vị, nhất là tinh thần kiên cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết quân - dân, đoàn kết quốc tế, ý chí tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, gian khổ của quân - dân Trung Trung Bộ và Tây Nguyên trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc tổ chức thực hiện phải kết hợp chặt chẽ với các mặt công tác: tư tưởng, tổ chức, cán bộ và chính sách; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn thể, tổ chức quần chúng, hệ thống thiết chế văn hóa, cơ quan báo chí, truyền thông ở Trung ương, của Quân khu, đơn vị và địa phương. Đồng thời, coi trọng sử dụng thích hợp hình thức tuyên truyền qua các ấn phẩm văn hóa, tờ rơi, pa-nô, áp phích, khẩu hiệu, sân khấu hóa, tham quan truyền thống, tọa đàm, giao lưu với nhân chứng lịch sử, hành quân về nguồn, v.v. Tiếp tục phát huy các hình thức, như: Diễn đàn sĩ quan trẻ; Hội thi tuyên truyền viên trẻ; thi kể chuyện về Cuộc vận động; xây dựng các biểu tượng, đường truyền thống; mở chuyên trang, chuyên mục theo chủ đề Cuộc vận động trên Báo - Truyền hình Quân khu, v.v. Từ đó, làm cho bộ đội thấy rõ thực hiện Cuộc vận động là việc làm thường xuyên, quan trọng, nhằm tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, các đơn vị rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực, tiêu chí “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” theo hướng “ngắn gọn, thiết thực, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện”. Với phương châm bám sát tình hình thực tiễn, gắn nói với làm, nói ít làm nhiều, “Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả”, các cơ quan Quân khu hướng vào hoàn thiện các tiêu chí về nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện và kiểm tra, nhận xét, đánh giá toàn diện kết quả các mặt công tác một cách có hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị thực hiện có nền nếp việc “Định hướng nhận thức tư tưởng hằng tuần”, “Mỗi tuần học một điều luật”; phát huy hoạt động “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, “Hũ gạo vì người nghèo”; “Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, tài chính trong thực hiện các nhiệm vụ”; thực hiện “Chính quy - Mẫu mực ngành Kỹ thuật”, v.v. Với cơ quan quân sự các tỉnh, thành phố, phấn đấu tham mưu “đúng, trúng”, giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, trọng tâm là xây dựng các tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, nâng cao chất lượng tổng hợp lực lượng vũ trang địa phương. Đồng thời, phát huy hiệu quả mô hình “Thao trường 3 trong 1”, “Tuyển quân 3 trong 1”, “Xây dựng lực lượng dân quân thường trực, dân quân biển”. Với các sư đoàn bộ binh, trọng tâm là duy trì nghiêm chế độ, thời gian, quy trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; khắc phục khó khăn, đột phá vào những khâu khó, việc khó, việc mới, nâng cao chất lượng quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, v.v. Với các đơn vị kỹ thuật binh chủng, hướng vào đổi mới nội dung, phương pháp quản lý, sử dụng, làm chủ khí tài, trang bị kỹ thuật, nhất là những trang bị kỹ thuật, khí tài hiện đại, mới; sáng tạo trong xây dựng công trình phòng thủ và bảo đảm thông tin liên lạc. Với các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế quốc phòng, xây dựng tiêu chí về “Nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất, kinh doanh”; kết hợp sản xuất, kinh doanh với tăng cường quốc phòng, an ninh và làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng tuyến biên giới ổn định, phát triển. Với các nhà trường, bệnh viện, thực hiện tốt phong trào “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”, nâng cao hiệu quả việc đào tạo nghề cho thanh niên và bộ đội xuất ngũ, phong trào “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”, v.v.

Để Cuộc vận động có sức lan tỏa mạnh mẽ, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những mô hình hay, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm được thực hiện nghiêm túc, thực chất, chỉ rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục, đảm bảo Cuộc vận động liên tục phát triển và mang lại hiệu quả thiết thực. Việc phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động được Quân khu hết sức chú trọng. Nhiều mô hình đã được khẳng định trong thực tiễn cần tiếp tục phát huy hiệu quả, như: “Đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ”; “Tham mưu huy động ngân sách của các địa phương bảo đảm tốt nhất cho xây dựng khu vực phòng thủ”; “Giao, nhận quân theo phương pháp đơn vị nhận quân không thực hiện “3 gặp, 4 biết” mà giao cho địa phương làm tròn khâu”; “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “Hũ gạo vì người nghèo”, “Giao địa bàn làm công tác dân vận ở các xã đặc biệt khó khăn”, xây dựng “Nhà Đồng đội”, “Nhà Hữu nghị Quân đội Việt Nam - Lào”; “Xã hội hóa công tác chính sách trong lực lượng vũ trang Quân khu”; “Xây dựng bếp lò hơi cơ khí cho các tiểu đoàn đủ quân”; “Xã hội hóa bếp ăn”; “Mô hình vườn cây phát triển”, v.v. Ngoài ra, cấp ủy, chỉ huy các cấp lập kế hoạch xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến mới, trọng tâm là các tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động, sản xuất, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, làm nghĩa vụ quốc tế,... ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn, gian khổ. Những mô hình, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng, nhân rộng nhất thiết phải thực chất, được kiểm nghiệm trong thực tiễn, có sức lan tỏa, được cán bộ, đảng viên, quần chúng thừa nhận và noi theo.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng là điều kiện tiên quyết để Cuộc vận động phát triển vững chắc. Hằng tháng, quý, năm, cấp ủy các cấp đưa việc quán triệt, thực hiện Cuộc vận động vào nghị quyết lãnh đạo của cấp mình và kế hoạch công tác của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và nội dung sinh hoạt chính trị thường xuyên của bộ đội. Đồng thời, rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế, phân công trách nhiệm cán bộ theo dõi chỉ đạo và triển khai thực hiện Cuộc vận động một cách cụ thể. Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; coi trọng phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp. Đồng thời, chủ động làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, kiên quyết đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; chế độ sinh hoạt, học tập, tự phê bình, phê bình; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong nội bộ, trước hết là cấp ủy, chỉ huy. Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã xác định, gắn với kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động; kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân có biểu hiện thực hiện theo kiểu chống chế, “được chăng hay chớ”, vi phạm về tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống. Coi trọng công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật theo tinh thần Nghị quyết 133-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt “Năm mẫu mực về Điều lệnh - Chính quy”. Thực hiện có hiệu quả chủ trương: “một tập trung, hai khâu đột phá”, trước hết là đột phá về duy trì, quản lý chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và an toàn giao thông, v.v. Thông qua đó, tạo môi trường thuận lợi để Cuộc vận động tiếp tục phát huy trong thực tiễn, góp phần xây dựng tổ chức, con người vững mạnh, tạo nguồn lực tinh thần vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, Cuộc vận động của lực lượng vũ trang Quân khu đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển cả về diện rộng và chiều sâu, trực tiếp cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng vươn lên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, xứng danh “Bộ đội Quân khu 5 - Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp bước truyền thống: “Tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”2.

Thiếu tướng TRỊNH ĐÌNH THẠCH, Phó Chính ủy Quân khu
_________________________

1 - 04 nội dung của Cuộc vận động: 1. Xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, hạ sĩ quan-binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng; 2. Đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; 3. Phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí; 4. Khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng.

2 - Truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 5.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Xây dựng người Phụ nữ Quân đội "trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái", xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới
Người phụ nữ Quân đội “trí tuệ” cần có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.