QPTD -Thứ Hai, 28/09/2020, 08:53 (GMT+7)
Lựa chọn khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Lữ đoàn Công binh 229

Trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 229 Binh chủng Công binh đã nghiên cứu, lựa chọn khâu đột phá vào những nhiệm vụ chủ yếu với nội dung cụ thể, thiết thực. Nhờ đó, khắc phục hiện tượng dàn trải, không có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả thấp trong thực hiện Chỉ thị quan trọng này.

Thủ trưởng Lữ đoàn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Bám sát kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy Binh chủng; hướng dẫn của trên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Lữ đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, triển khai đồng bộ đến các cấp ủy, chi bộ tổ chức thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả. Trong thực hiện, Lữ đoàn đã lựa chọn nội dung để đột phá vào từng nhiệm vụ cụ thể; với nhiệm vụ chính trị trung tâm lãnh đạo nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng, chất lượng huấn luyện và xây dựng công trình chiến đấu. Quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, chỉ thị sẵn sàng chiến đấu của trên, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Binh chủng, Đảng ủy Lữ đoàn xác định: tập trung lãnh đạo đột phá vào khả năng cơ động lực lượng, phương tiện và xử lý tình huống trong nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt quy định về sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đồng bộ hệ thống văn kiện; chủ động trinh sát, nắm chắc tình hình để xây dựng các phương án chiến đấu phù hợp. Trong đó, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ canh trực, thường xuyên điều chỉnh lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất hậu cần, bảo đảm tốt cho sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định, nhất là, thời điểm quân số biến động, dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đồng thời, tổ chức luyện tập, diễn tập các phương án sẵn sàng chiến đấu theo phân cấp và quản lý chặt chẽ vũ khí, đạn, vật liệu nổ đúng quy định bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nhờ đó, khả năng sẵn sàng chiến đấu, cơ động của Lữ đoàn không ngừng được nâng cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất, như: tham gia bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả sập đổ công trình, phòng, chống khủng bố, v.v.

Trong công tác huấn luyện, Lữ đoàn tập trung đột phá nâng cao chất lượng tổ chức, phương pháp huấn luyện của cán bộ, với tinh thần “luyện cán rồi mới luyện binh”. Quán triệt sâu sắc mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Binh chủng và hướng dẫn của cơ quan cấp trên, Lữ đoàn tổ chức huấn luyện đủ nội dung, chương trình cho các đối tượng; tăng cường huấn luyện kỹ, chiến thuật chuyên ngành công binh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, huấn luyện đêm, rèn luyện thể lực; huấn luyện chuyên sâu về nghiệp vụ cho các phân đội A2, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả sập đổ công trình và phòng chống khủng bố. Trong đó, coi trọng việc đổi mới và đột phá về tổ chức, phương pháp huấn luyện; lấy huấn luyện, rèn luyện cán bộ chỉ huy, cơ quan là trọng tâm, huấn luyện, rèn luyện cán bộ phân đội làm trọng điểm; huấn luyện sát thực tế chiến đấu và chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đối tượng, địa bàn tác chiến, điều kiện chiến tranh vũ khí công nghệ cao, bảo đảm phù hợp với tổ chức biên chế và trang bị của đơn vị; kiên quyết khắc phục biểu hiện buông lỏng, hình thức, xem nhẹ nhiệm vụ huấn luyện. Nhờ vậy, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện Đội Công binh tham gia Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Đội cứu sập ASEAN; Hội thao Quân sự quốc tế năm 2019 tại Liên bang Nga đạt Huy chương Đồng; Lữ đoàn đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Đối với nhiệm vụ xây dựng công trình chiến đấu và rà phá bom mìn, vật nổ, Lữ đoàn tập trung đột phá về bảo đảm an toàn. Đảng ủy Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác giáo dục, xây dựng ý thức, trách nhiệm, quyết tâm, tính tự giác, ý thức tự quản cao cho cán bộ, chiến sĩ; trong đó, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này. Coi trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ; xây dựng phong cách làm việc khoa học, trách nhiệm, cụ thể, dân chủ, đoàn kết, nói đi đôi với làm, sâu sát đơn vị và bộ đội, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chống tư tưởng cầm chừng, thiếu gương mẫu. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật tư, trang bị kỹ thuật; coi trọng cơ giới hóa trong thi công; ưu tiên, lựa chọn và luân chuyển cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có kiến thức, năng lực, kinh nghiệm cho đơn vị xây dựng công trình chiến đấu. Đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp thường xuyên kiểm tra, duy trì nghiêm công tác bảo đảm an toàn đúng theo quy định của ngành Công binh trong quá trình thi công, bảo mật công trình và rà phá bom mìn, vật nổ bảo đảm an toàn, hiệu quả. Kiên quyết không chủ quan, làm tắt, bỏ qua bất kỳ một khâu, một bước trong quy trình bảo đảm an toàn cho người, phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm này. Cùng với đó, Lữ đoàn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn. Trong từng giai đoạn, Lữ đoàn đều xác định các chỉ tiêu, biện pháp đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật đi vào chiều sâu, vững chắc. Coi trọng công tác quản lý và rèn luyện lễ tiết tác phong quân nhân, thực hiện chính quy, làm việc theo chức trách; chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia giao thông, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ phân tán, xa đơn vị. Thường xuyên tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn; duy trì chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị.

Xác định xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực toàn diện, sức chiến đấu cao là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ của Đơn vị, Đảng ủy Lữ đoàn chọn khâu đột phá “Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ”. Hằng năm, từ Đảng ủy Lữ đoàn đến các cấp ủy, chi bộ đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết; phân công rõ nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến căn bản về phương pháp, tác phong công tác, phong cách lãnh đạo. Phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong xây dựng nghị quyết lãnh đạo, nhất là đối với nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, đột xuất trên giao. Trong thực hiện, Đảng ủy Lữ đoàn chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng gắn kết chặt chẽ, có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị (khóa XII), tập trung xây dựng cấp ủy, chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng và những điều đảng viên không được làm; luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ chủ trì, cấp ủy viên các cấp. Kịp thời xây dựng, rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; đề cao tự phê bình và phê bình, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, dân chủ; chống biểu hiện dân chủ xuôi chiều, dân chủ hình thức. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục khâu yếu, mặt yếu; giải quyết tốt mối quan hệ trong lãnh đạo, chỉ huy và quần chúng, tạo sự đoàn kết, thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp trong thực hiện nghị quyết. Hằng năm tiến hành tốt việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc; đồng thời, coi trọng rà soát tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục, ngăn ngừa từ sớm, từ xa các hiện tượng vi phạm kỷ luật; kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Với phương pháp, cách làm trên, Lữ đoàn đã động viên, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các tổ chức, tinh thần tích cực, tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong học tậplàm theo Bác, góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Các cơ quan, đơn vị xuất hiện ngày càng nhiều, càng rõ hơn những tấm gương cán bộ, đảng viên, quần chúng gương mẫu, tận tụy, chủ động sáng tạo trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác. Đặc biệt, những thời điểm yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi cao, trong điều kiện khó khăn, vất vả, nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn đã tích cực, chủ động vượt khó khăn, đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, như: xây dựng công trình chiến đấu, rà phá bom mìn, vật nổ; thiết bị bãi vật cản nổ tại Trường bắn TB1 phục vụ thử nghiệm vũ khí phá vật cản FMV-B1; bảo đảm an toàn cho các hội nghị cấp cao của Đảng, Nhà nước (Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 6 và Hội nghị Cấp cao Hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10; bảo vệ Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018; bảo đảm an ninh, an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tổ chức tại Hà Nội, v.v.). Năm 2020, Đảng bộ Lữ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức đại hội trước do Đảng ủy Binh chủng giao.

Từ thực tiễn lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Lữ đoàn Công binh 229 rút ra một số kinh nghiệm để tiếp tục đẩy mạnh việc học tậplàm theo Bác trong thời gian tới. Một là, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị, lấy đội ngũ cán bộ chủ trì làm gương để mọi người học tập và noi theo và đội ngũ cán bộ, đảng viên làm nòng cốt trong việc triển khai thực hiện. Hai là, các cấp ủy, chi bộ phải có chủ trương, biện pháp lãnh đạo cụ thể sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; từng giai đoạn, hằng tháng đánh giá nghiêm túc, chặt chẽ kết quả thực hiện từng nội dung tiêu chí, nêu rõ ưu, khuyết điểm và xác định biện pháp khắc phục. Ba là, gắn chặt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tập trung hướng vào xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải luôn gắn nội dung, yêu cầu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc làm cụ thể hàng ngày, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Bốn là, từng cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Lữ đoàn.

Thượng tá TRẦN THANH KHÔI, Chính ủy Lữ đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470