QPTD -Thứ Sáu, 10/07/2020, 10:01 (GMT+7)
Làm theo lời Bác, Tổng cục Hậu cần nêu cao trách nhiệm hoàn thành tốt công tác bảo đảm hậu cần

 “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận: Cung cấp đủ súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận”1, lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh được các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tổng cục Hậu cần luôn khắc ghi; xác định đó là tư tưởng chỉ đạo, phương châm hành động để phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thấm nhuần lời căn dặn của Bác, suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành2, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Hậu cần Quân đội bằng sức lực, trí tuệ, mồ hôi, xương máu ra sức phấn đấu, cống hiến, luôn bảo đảm tốt hậu cần cho Quân đội chiến đấu và chiến thắng trong đấu tranh giải phóng đất nước trước đây, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Qua đó, xây dựng nên truyền thống vẻ vang: “Tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, hết lòng phục vụ bội đội; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, sống trong sáng, lành mạnh; không ngừng đẩy mạnh thi đua, rèn luyện, học tập, nắm vững nghiệp vụ, làm chủ khoa học, kỹ thuật; gắn bó với nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong công tác hậu cần”. Ghi nhận sự cống hiến đó, ngành Hậu cần Quân đội vinh dự được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Sao Vàng (năm 2004); Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1979, 1985); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (năm 2019); Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2000) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần kiểm tra vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 5. Ảnh qdnd.vn

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó, xây dựng một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu cao, trách nhiệm hết sức nặng nề đối với công tác bảo đảm Hậu cần Quân đội. Để hoàn thành trọng trách được giao, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần xác định phải triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó, đẩy mạnh việc làm theo lời Bác, đề cao tinh thần tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo trong công tác được coi là giải pháp quan trọng hàng đầu. Nhất quán tinh thần đó, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Hậu cần Quân đội đã thực hiện lời dạy của Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày, với ý chí, nghị lực, quyết tâm cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho toàn quân.

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hậu cần. Nội dung là toàn diện, song tập trung làm rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác hậu cần đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của toàn quân; mục tiêu, yêu cầu của công tác Hậu cần Quân đội trong tình hình mới; đặc biệt là sự “cần, kiệm, liêm, chính” đối với cán bộ, chiến sĩ ngành Hậu cần Quân đội. Để đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giữa quán triệt nhiệm vụ với giáo dục truyền thống của ngành Hậu cần Quân đội. Tăng cường các biện pháp quản lý, duy trì kỷ luật và phát huy vai trò tiền phong, đề cao tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” bằng những hành động, việc làm cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, coi trọng việc tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm hay, điển hình tiên tiến trong công tác hậu cần ở các loại hình cơ quan, đơn vị toàn quân. Qua đó, tạo sự lan tỏa, chuyển biến toàn diện, vững chắc về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Hậu cần Quân đội; có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ, thái độ phục vụ đúng đắn, chuẩn mực và ý chí quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điểm sáng của việc làm theo lời Bác ở Tổng cục Hậu cần là phát huy cao nhất trách nhiệm, nội lực của đơn vị, bảo đảm tốt hậu cần thường xuyên, giữ ổn định và cải thiện đời sống bộ đội. Các đơn vị đã chủ động tạo nguồn lương thực, thực phẩm; duy trì hiệu quả công tác tăng gia sản xuất, chế biến để cung cấp nguồn thực phẩm tại chỗ và cân đối, điều hòa cho các bếp ăn; tăng cường cải tiến, chế biến nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm đủ dinh dưỡng theo quy định. Công tác quân y được quan tâm đúng mức, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhất là tỷ lệ quân số khỏe toàn quân. Tăng cường tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, chủ động phòng, chống không để xảy ra dịch bệnh; bảo đảm tốt vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu ngành Doanh trại; tạo nguồn, bảo đảm xăng dầu đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ trong mọi tình huống, điều chỉnh thế bố trí để tạo bước đột phá về bảo đảm sức chứa nhiên liệu. Vận tải các cấp khai thác hiệu quả phương tiện hiện có, hoàn thành tốt các kế hoạch vận chuyển, nhất là vận chuyển chiến sĩ mới, xăng dầu, đạn dược, binh khí kỹ thuật.

Công tác đối ngoại quốc phòng về hậu cần được tổ chức chặt chẽ, đúng đường lối của Đảng và nhà nước, nhất là lực lượng quân y tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ Liên hợp quốc Nam Xu Đăng được quốc tế đánh giá cao. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành Hậu cần Quân đội đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, triển khai nhiều biện pháp hiệu quả, không để dịch bệnh lây nhiễm trong Quân đội. Tích cực đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tham mưu cho Chính phủ triển khai những giải pháp quyết liệt, phối hợp với hệ thống y tế dự phòng quốc gia làm nòng cốt trên mặt trận chống dịch, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, không để bùng phát trên cả nước, được Đảng, Chính phủ và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong điều kiện đất nước thực hiện kinh tế thị trường, hàng loạt câu hỏi đặt ra đối với ngành Hậu cần Quân đội, như: làm thế nào để vật tư, tài chính của tập thể phục vụ đúng mục đích, mà không bị thất thoát? Làm thế nào để tiêu chuẩn, chế độ đến đủ với người chiến sĩ? Trong khi Quân đội còn khó khăn thì cán bộ, chiến sĩ hậu cần phải làm gì? v.v. Những câu hỏi đó, tựu trung lại, chỉ có một lời giải đáp, đó là phải quán triệt và thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; chống mọi biểu hiện tham ô, lãng phí; xây dựng quan điểm phục vụ đúng đắn. Cán bộ làm công tác hậu cần phải thực sự thương yêu, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần, coi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị như anh em ruột thịt của mình, như lời dạy của Bác “Cán bộ cung cấp như là người mẹ, người chị của người binh nhì”3. Để thực hiện được thì phải xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên vừa “hồng” vừa “chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm trong, đức sáng, đủ năng lực nhận thức thực tiễn, quán triệt nhiệm vụ, hoàn thành tốt chức trách được giao. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục đã tập trung lãnh đạo công tác rèn luyện đạo đức, phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” đối với đội ngũ làm công tác Hậu cần Quân đội. Cán bộ, chiến sĩ luôn thấm nhuần, thi đua làm theo lời căn dặn của Bác: “Mỗi người cán bộ cung cấp nói riêng và Tổng cục Cung cấp nói chung, phải phụ trách trước bộ đội, trước nhân dân, trước Đảng, trước Chính phủ. Nhân dân thi đua đóng góp cho Chính phủ, Chính phủ lo ngày lo đêm giao cho các chú cung cấp cho bộ đội… Muốn làm tròn nhiệm vụ, cán bộ cung cấp trước hết phải có tinh thần trách nhiệm, cố gắng vượt mọi khó khăn làm cho bộ đội no ấm, đủ súng đạn, đủ sức khỏe để đánh giặc”4; “Chớ tham ô, chớ lãng phí một đồng tiền, một bát gạo, một ngày công của nhân dân đóng góp cho bộ đội”5. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ ngành Hậu cần toàn quân đã xây dựng được ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tâm, tận lực phục vụ bộ đội; coi đó, vừa là trách nhiệm, đạo đức, tình cảm trong học tập và làm theo lời dạy của Bác, vừa góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp của ngành Hậu cần Quân đội.

Tập trung xây dựng ngành Hậu cần Quân đội vững mạnh toàn diện, đáp ứng nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Thực hiện việc điều chỉnh tổ chức, biên chế trong tiến trình hiện đại hóa Quân đội, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp đẩy mạnh kiện toàn tổ chức biên chế, trang bị, phương tiện đúng chỉ thị của Quân ủy Trung ương và quy định của Bộ Quốc phòng theo hướng tinh, gọn, mạnh. Trong đó, coi trọng lãnh đạo tốt công tác tư tưởng bộ đội khi tiến hành kiện toàn tổ chức, biên chế theo đúng quy định của trên. Tiếp tục phối hợp, chỉ đạo khắc phục kịp thời những bất cập về chỉ huy, quản lý và sự mất cân đối về biên chế, thiếu hụt nguồn nhân lực; thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo cán bộ hậu cần, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở một số chuyên ngành và đơn vị cơ sở. Tổng cục tiếp tục tham mưu cho Bộ Quốc phòng từng bước đổi mới trang bị, phương tiện hậu cần, nhất là phương tiện kỹ thuật xăng dầu, vận tải, theo hướng hiện đại, nhằm nâng cao năng lực bảo đảm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, tích cực đẩy mạnh đổi mới chương trình, nội dung huấn luyện chuyên ngành, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; trong đó, chú trọng nâng cao năng lực, trình độ tham mưu, tổ chức chỉ huy, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ; khả năng cơ động, bảo đảm hậu cần theo các phương án, tình huống tác chiến trong điều kiện chiến tranh đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao. Các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu và cơ quan chức năng của Tổng cục Hậu cần tích cực nghiên cứu bổ sung, phát triển lý luận hậu cần; tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào triển khai các đề án, giải pháp ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu trong hoạt động công tác hậu cần, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, góp phần hoàn thành tốt công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Thiếu tướng ĐỖ VĂN THIỆN, Chính ủy Tổng cục Hậu cần
___________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 179.

2 - Ngày 11/7/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 121/SL thành lập Tổng cục Cung cấp (nay là Tổng cục Hậu cần); ngày 11/7 hằng năm là Ngày truyền thống của ngành Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam.

3 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 180.

4 - Sđd, Tập 7, tr. 431.

5 - Sđd, Tập 8, tr. 131.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470