QPTD -Thứ Năm, 10/11/2011, 15:49 (GMT+7)
Làm theo lời Bác, Sư đoàn 316 đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng

Sinh thời, Bác Hồ rất coi trọng phong trào thi đua yêu nước. Người cho rằng: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”1. Thấm nhuần lời dạy của Bác, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 phát huy truyền thống “Trung thành, tự lực, đoàn kết, kiên cường, sáng tạo, chiến thắng”, nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện có hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT), hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

alt
Chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 đọc báo trong ngày nghỉ tại khuôn viên đơn vị.  (nguồn: qdnd.vn )

Sư đoàn 316 là đơn vị được Bộ và Quân khu 2 giao làm điểm về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD). Để bảo đảm cho Sư đoàn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn hết sức coi trọng việc tổ chức phong trào TĐQT.

 Hằng năm, bên cạnh việc thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi quân nhân về chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội về công tác thi đua - khen thưởng (TĐ-KT), phong trào thi đua yêu nước nói chung, phong trào TĐQT nói riêng, Đảng uỷ Sư đoàn chỉ đạo tổ chức đảng các cấp ra nghị quyết lãnh đạo phong trào TĐQT của đơn vị; chỉ đạo Hội đồng (ban, tổ) TĐ-KT xây dựng nội dung, kế hoạch, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác TĐ-KT phù hợp. Nhờ đó, nhận thức, động cơ, ý thức trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ được nâng cao; vai trò của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong tổ chức thực hiện phong trào TĐQT được phát huy đầy đủ, thiết thực hơn. Đến nay, mọi cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy viên các cấp đều nhận thức đúng và thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là đoàn kết… Thi đua để tăng cường đoàn kết, mà đoàn kết đẩy mạnh thi đua”2; luôn đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện phong trào TĐQT. Thi đua đã trở thành một nội dung công tác thường xuyên trong hoạt động của cấp ủy, người chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên các cấp; là việc làm hằng ngày của mọi quân nhân. Kết quả thi đua được cấp uỷ các cấp xác định là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mọi tổ chức và cá nhân.

Để công tác TĐ-KT thực sự đạt hiệu quả cao, Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu: trong quá trình tổ chức thực hiện, cấp uỷ, người chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên các cấp phải thực hiện nghiêm cơ chế “Cấp uỷ lãnh đạo, người chỉ huy điều hành tổ chức thực hiện, Hội đồng TĐ-KT làm tư vấn, cơ quan chính trị làm tham mưu”. Cùng với đó, phải phát huy tốt vai trò của các tổ chức, cá nhân, trước hết là của tổ chức đảng, Hội đồng (ban, tổ) TĐ-KT các cấp, Đoàn Thanh niên và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phải thực hiện có nền nếp các khâu, các bước của phong trào TĐQT, như: tổ chức phát động, triển khai thực hiện, sơ kết giai đoạn thi đua, thi đua cao điểm, đột kích...; duy trì nghiêm các chế độ kiểm tra, đánh giá, chấm điểm thi đua, xét đề nghị khen thưởng; khắc phục triệt để tư tưởng trung bình chủ nghĩa, “được chăng hay chớ”, chạy theo thành tích, ganh đua, cục bộ và những biểu hiện thiếu trung thực, che dấu khuyết điểm… Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn tập trung chỉ đạo việc đổi mới phương thức tổ chức TĐ-KT theo hướngkết hợp chặt chẽ giữa phong trào TĐQT với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị VMTD, với các cuộc vận động và phong trào thi đua của các ngành, các tổ chức, đoàn thể; nhất là với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, luôn xác định rõ khâu đột phá vào mặt còn có hạn chế, yếu kém, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của từng cơ quan, đơn vị.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn xác định phải luôn tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự chỉ đạo của người chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên đối với công tác TĐ-KT; hướng mọi phong trào thi đua vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Theo đó, các cấp triển khai thực hiện công tác TĐ-KT và phong trào TĐQT theo chủ đề “Dân chủ, Đoàn kết, Trí tuệ, Quyết thắng”; thực hiện tốt 5 nội dung thi đua3; trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng (như: Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 9, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ 7, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ 16), tạo sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng và sự chuyển biến vững chắc về phẩm chất đạo đức, ý thức, trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác của từng tập thể, cá nhân. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả ”Ba khâu đột phá”4, hướng tới xây dựng tổ chức đảng  trong sạch, vững mạnh (TS,VM), cơ quan, đơn vị VMTD, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của Sư đoàn. Để những nội dung thi đua có hiệu quả thiết thực, Sư đoàn chỉ đạo các cấp tổ chức phong trào thi đua đột kích vào từng nhiệm vụ với những nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, sát với chức năng của từng cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, các phong trào: “Đoàn kết, sáng tạo, lập công dâng Đảng”; “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, quản lý, sử dụng vũ khí trang bị tốt”; “60 ngày đêm thần tốc, quyết thắng”, thực hiện 4 tốt, 2 không5... đã được tổ chức chặt chẽ, đồng bộ trong từng khâu, từng bước và gắn chặt với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; khắc phục được tình trạng “chỉ có phát mà không động”, “đầu voi, đuôi chuột”, thực sự làm chuyển biến mạnh mẽ các mặt công tác của các cơ quan, đơn vị. Thông qua phong trào thi đua, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là ở các chi bộ đại đội chiến đấu được nâng lên; hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng ngày càng cao; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được tổ chức nền nếp, có hiệu quả thiết thực; chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ của các đơn vị cao hơn...

Đến nay, phong trào TĐQT của Sư đoàn đã thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Các mặt công tác của Sư đoàn đã đi vào nền nếp; chất lượng huấn luyện, SSCĐ ngày càng được nâng cao, quân số thường xuyên đảm bảo trên 98%. Kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm có 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó 80% - 85% khá, giỏi. Sư đoàn được Bộ và Quân khu đánh giá cao về khả năng cơ động, SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cũng như giải quyết các tình huống đột xuất xảy ra;… Năm 2010, toàn Sư đoàn có trên 200 tập thể và hơn 2 nghìn cá nhân được các cấp khen thưởng; Đảng bộ Sư đoàn đạt TS,VM, Sư đoàn đạt tiêu chuẩn VMTD, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào TĐQT 5 năm (2005 - 2010), Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen về công tác giáo dục chính trị - tư tưởng tại đơn vị cơ sở giai đoạn 2006 - 2010...

Những năm tới, nhiệm vụ của Sư đoàn có bước phát triển mới, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp phải chú ý nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào TĐQT. Theo đó, các cấp phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tạo sự thống nhất về nhận thức; xây dựng động cơ đúng, quyết tâm cao cho mọi cán bộ, chiến sĩ, nhất là của cấp uỷ, cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện công tác TĐ-KT. Đồng thời, tiếp tục đổi mới tổ chức phong trào TĐQT, bảo đảm hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò của Hội đồng (ban, tổ) TĐ-KT trong xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Hội đồng (ban, tổ) TĐ-KT cần bám sát phong trào, tham mưu đúng, trúng cho cấp ủy, cán bộ chủ trì đơn vị; chấm điểm thi đua đúng thực chất, đảm bảo chính xác, phát hiện và nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”,… tạo động lực thúc đẩy phong trào đi lên. Đặc biệt, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chú trọng đẩy mạnh và phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng; vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng, nhất là của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong thực hiện phong trào TĐQT với nội dung, mục tiêu, hình thức phù hợp. Đồng thời, luôn chú ý kết hợp có hiệu quả phong trào TĐQT của đơn vị với việc thực hiện các cuộc vận động của các cấp, các ngành; tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết hợp thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, tập trung đột phá vào nhiệm vụ khó khăn, đột xuất, quan trọng hoặc khâu yếu, mặt yếu kéo dài mà chưa giải quyết dứt điểm. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc; duy trì có nền nếp việc chấm điểm, đánh giá ngày, tuần, tháng, quý (cấp đại đội theo ngày, cấp tiểu đoàn theo tuần, cấp trung đoàn theo tháng, Sư đoàn theo quý). Đồng thời, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, thông báo rõ những hạn chế, khuyết điểm của từng tổ chức, cá nhân và đề ra những giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả…

Thực hiện có hiệu quả những chủ trương, biện pháp trên, nhất định phong trào TĐQT của Sư đoàn sẽ có sức lan tỏa rộng, làm cho “Người người thi đua. Ngành ngành thi đua...”, tiếp tục góp phần xây dựng Đảng bộ TS,VM, Sư đoàn VMTD, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên giao. Đó cũng là trách nhiệm chính trị của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Sư đoàn, nhất là của đội ngũ cấp ủy viên, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp.

Đại tá PHẠM ĐỨC DUYÊN

Chính uỷ Sư đoàn

_________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 1996, tr. 473.

2 - Sđd, tr. 473.

3 - 5 Nội dung thi đua: 1. Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị; 2. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 3. Làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật và thực hiện tốt nội dung Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; 4. Thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, tài chính và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; 5. Tích cực nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho bộ đội.

4 - Ba khâu đột phá: 1. Nâng cao chất lượng huấn luyện; 2. Chuyển biến vững chắc về kỷ luật; 3. Quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị.

5 - 4 tốt: 1. Chuẩn bị thực hành huấn luyện tốt; 2. Chấp hành kỷ luật, quản lý, sử dụng vũ khí trang bị tốt; 3. Tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Sư đoàn tốt; 4. Bảo đảm đời sống tốt. 2 không: 1. Không có quân nhân đào ngũ, thoái thác nhiệm vụ, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; 2. Không để mất an toàn trong huấn luyện, công tác và mất an toàn giao thông.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết