QPTD -Thứ Năm, 22/07/2021, 15:03 (GMT+7)
Làm theo lời Bác, ngành Hậu cần Cảnh sát biển nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển. Những năm gần đây, lực lượng Cảnh sát biển có bước phát triển, được mở rộng về tổ chức, biên chế, trang bị thêm nhiều tàu, xuồng, phương tiện hiện đại, đặt ra yêu cầu, đòi hỏi cao đối với công tác bảo đảm hậu cần. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần các cấp còn thiếu, trình độ chưa đồng đều; các đơn vị đóng quân phân tán, xa cơ quan Bộ Tư lệnh; nhiều đơn vị doanh trại chưa được đầu tư xây dựng cơ bản, nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội còn gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, ngành Hậu cần đã quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên; ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận. Cung cấp đủ súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng…”1 đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần.

Thấm nhuần lời huấn thị của Bác “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc...2, ngành Hậu cần Cảnh sát biển tập trung vào khâu đột phá về tổ chức, biên chế; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên đảm bảo đủ số lượng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Cục Hậu cần đã phối hợp với cơ quan chức năng rà soát thực tế số lượng cán bộ, nhân viên hậu cần, đề nghị điều chỉnh, bổ sung biên chế phù hợp, nhất là ở những đơn vị được nâng cấp, phát triển, tổ chức lại. Đồng thời, đánh giá thực trạng chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên hậu cần hiện có. Từ đó, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ và cử đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Tăng cường công tác giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, quán triệt nhiệm vụ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn gắn với tổ chức huấn luyện hậu cần tại đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục Hậu cần tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển đề nghị trên ưu tiên bổ sung chỉ tiêu học viên tốt nghiệp chuyên ngành hậu cần và điều động cán bộ hậu cần từ các đơn vị trong toàn quân về công tác tại Cảnh sát biển; đồng thời, thực hiện luân chuyển cán bộ, nhân viên hậu cần từ các đơn vị phía Bắc vào phía Nam, từ cơ quan xuống đơn vị để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Với cách làm đó, đến nay, tổ chức, biên chế ngành Hậu cần Cảnh sát biển đã cơ bản được kiện toàn, bảo đảm cân đối, sắp xếp bố trí hợp lý theo đúng chức danh, chuyên môn đào tạo; trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên được nâng lên, phát huy tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác hậu cần ở cơ quan, đơn vị.

Cắt băng khánh thành Nhà khách cơ quan Bộ Tư lệnh - Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển nhiệm kỳ 2020- 2025

Cùng với đó, toàn Ngành đẩy mạnh thực hiện “Một tập trung, Ba khâu đột phá” và “Năm tốt3; chú trọng bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của toàn lực lượng, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP, Nghị định số 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Tích cực đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với cơ chế quản lý tài chính mới trong Quân đội đúng quy định của pháp luật; thực hiện phân cấp bảo đảm hợp lý theo nguyên tắc cấp trên bảo đảm cho cấp dưới là chính; chủ động tạo nguồn kinh phí bảo đảm cho các cơ quan, đơn vị để nâng cao tính chủ động trong tạo nguồn vật chất hậu cần khi giá cả thị trường biến động. Tổ chức mua sắm, tạo nguồn vật chất hậu cần theo thiết kế mẫu, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức vật tư đã ban hành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm với quản lý, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực trong mọi hoạt động công tác hậu cần.

Ghi sâu lời Bác dạy: Bộ đội “… bụng có no, thân có ấm mới đánh được giặc4, toàn Ngành đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, bảo đảm ăn, mặc cho bộ đội đúng, đủ theo quy định. Với chủ trương đó, Cục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng thực đơn ăn hằng ngày khoa học, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tốt nhất sức khỏe bộ đội; nghiên cứu thay đổi màu sắc, lô gô quân phục thường xuyên, quân phục đại lễ và tiểu lễ Cảnh sát biển phù hợp đặc thù nhiệm vụ. Tích cực, chủ động triển khai lắp đặt hệ thống bếp điện, bếp từ thay thế bếp lò hơi cơ khí theo lộ trình của Cục Quân nhu và tham mưu, đề xuất với trên quan tâm đầu tư mua sắm trang bị, dụng cụ cấp dưỡng, ưu tiên cho cấp tàu trở lên. Để chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ, Cục Hậu cần chỉ đạo các đơn vị phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất phù hợp với điều kiện của từng đơn vị; khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng nguồn rau, củ, quả tươi, sạch đưa vào bữa ăn bộ đội và dự trữ, bảo đảm kịp thời cho các tàu thực hiện nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, dài ngày trên biển, tạo chuyển biến toàn diện, đồng bộ, vững chắc trong công tác bảo đảm đời sống, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao. Các đơn vị đã quy hoạch lại khu tăng gia, khu chế biến tập trung phù hợp với quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh trại. Lựa chọn các mô hình tăng gia, sản xuất phù hợp với thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng từng vùng, miền, khu vực đóng quân. Đến nay, toàn lực lượng đã xây dựng được 14 khu tăng gia, sản xuất tập trung, nhiều hệ thống chăn nuôi gia súc, gia cầm; trong đó có 09 vườn rau sạch bán công nghệ cao với diện tích hơn 6.100 m2 (năm 2021, đang triển khai 04 vườn rau sạch công nghệ cao, 04 hệ thống chăn nuôi gia súc, gia cầm), tự đảm bảo các loại giống và nguồn thịt phong phú; tận dụng cải tạo hệ thống ao, đầm sẵn có nuôi các loại thủy, hải sản phù hợp với vùng nước ngọt, nước lợ và nước mặn.

Với công tác quân y, Cục chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”, “Đơn vị quân y 5 tốt”; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nếp sống vệ sinh, khoa học và tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhất là ở cơ sở. Những năm qua, quân y các cấp được quan tâm củng cố, kiện toàn; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác, quản lý chặt chẽ sức khỏe bộ đội; phối hợp với y tế các địa phương giám sát, phát hiện sớm và tổ chức tốt công tác y tế dự phòng, khống chế dịch bệnh. Vì vậy, tỷ lệ quân số khỏe của toàn lực lượng luôn đảm bảo trên 98,8%. Bên cạnh đó, quân y các đơn vị tích cực tham gia các hoạt động công tác dân vận, nhất là Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho ngư dân, nhân dân các địa phương ven biển, đảo, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Khi dịch Covid-19 bùng phát, ngành Hậu cần đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch, không để lây lan vào đơn vị.

Làm theo lời Bác dạy, ngành Hậu cần Cảnh sát biển tập trung khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác doanh trại, bảo đảm điều kiện sinh hoạt thuận lợi cho bộ đội. Cục Hậu cần hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; phát huy nội lực, chủ động củng cố, tự khắc phục hư hỏng về doanh trại, trang thiết bị điện, nước, đáp ứng nhanh nhất nhu cầu thiết yếu của bộ đội và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đồng thời, tham mưu và tích cực phối hợp với các cơ quan, địa phương tiến hành xin đất, bàn giao đất sạch xây dựng doanh trại, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đấu thầu đúng pháp luật đối với các dự án; chỉ đạo, tổ chức thi công, giám sát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, tiến độ, thẩm mỹ làm cơ sở để nghiệm thu công trình. Từ năm 2015 - 2020, Cục Hậu cần đã lập, trình duyệt, xin chủ trương đầu tư, triển khai thực hiện 25 dự án xây dựng cơ bản; làm tốt công tác thẩm định, chống thất thoát, lãng phí, tiết kiệm kinh phí đầu tư.

Thực hiện phong trào “Quản lý sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, Cục Hậu cần chủ động phối hợp với Cục Xăng dầu và Tổng Công ty xăng dầu Quân đội khai thác tạo nguồn mua, phân cấp theo đúng hướng dẫn, bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, chủng loại xăng dầu cho các nhiệm vụ. Chấp hành nghiêm điều lệ, quy định, quản lý chặt chẽ hạn mức; duy trì nền nếp hoạt động của hội đồng phân bổ hạn mức, hội đồng thanh, quyết toán xăng dầu, không để thất thoát, lãng phí. Mặt khác, Cục Hậu cần chủ động bám, nắm cơ quan nghiệp vụ cấp trên đề xuất kinh phí đầu tư cải tạo, nâng cấp kho xăng dầu cho các cơ quan, đơn vị, vừa bảo đảm nguồn dự trữ sẵn sàng chiến đấu, vừa tăng trữ lượng cất chứa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Học tập và làm theo Bác đã trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Hậu cần Cảnh sát biển, thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần. Phát huy kết quả đó, Ngành tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trên, thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Đại tá LÊ ĐÔNG THÙY, Chủ nhiệm Hậu cần Cảnh sát biển
______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 179.

2 - Sđd, Tập 5, tr. 309.

3 - Năm tốt: Tinh thần, chất lượng phục vụ tốt; nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội và tăng gia sản xuất tốt; chống tham ô, tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm tốt; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng các mô hình hậu cần tốt; xây dựng chính quy, cải cách hành chính tốt.

4 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 540.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:36 - 22/09/2021

EUR26,007.0827,360.60

GBP30,295.3831,561.13

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:34 - 22/09/2021

HCMSJC56.50057.150
Hà NộiSJC56.50057.170
Đà NẵngSJC56.50057.170