QPTD -Thứ Năm, 27/05/2021, 08:04 (GMT+7)
Làm theo lời Bác, Kho K822 tập trung nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật

Kho K822 thuộc Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, cất chứa, bảo đảm kỹ thuật, cấp phát đạn dược phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị trong toàn quân. Là kho cấp 1 của Bộ Quốc phòng nên số lượng đạn dược quản lý, bảo đảm lớn, đa dạng về chủng loại, lô, liều; cất chứa lâu năm, phải sửa chữa nhiều lần. Trong khi đó, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật không đồng đều; kinh phí, vật tư, xăng dầu hạn hẹp; môi trường, điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; yêu cầu an toàn, bí mật cao, v.v. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Chỉ huy Kho luôn quan tâm, sâu sát trong mọi nhiệm vụ, triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Đơn vị; coi đó là nội dung quan trọng trong thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mà Đảng bộ Tổng cục đang triển khai tiến hành.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Các cô, các chú cần giữ gìn tốt vũ khí, trang bị, xe cộ; cần tiết kiệm đạn dược, xăng dầu; cần quý trọng sức của, sức người của nhân dân”1. Để học tập và làm theo lời Bác dạy một cách tự giác, hiệu quả, Đảng ủy, chỉ huy Kho tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để nếp nghĩ, cách làm kiểu “làm cho xong việc”. Theo đó, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị của cấp trên về quản lý, khai thác vũ khí, trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm; công tác an toàn kho vũ khí, đạn dược, vệ sinh lao động; các quy chế bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ bí mật, bảo đảm an toàn,… hằng năm, Đảng ủy Kho xây dựng Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác kỹ thuật, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động 50. Trong đó, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý kho tàng, số lượng, chất lượng, đồng bộ, lô, loại đạn dược; khai thác vũ khí, trang bị phải đúng mục đích, tính năng, kế hoạch và tính chất nhiệm vụ; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động,… nhất là bảo đảm an toàn cho người, vũ khí, trang bị và an toàn giao thông. Quá trình triển khai, Kho chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tham mưu và tổ chức thực hiện. Đồng thời, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là cán bộ chủ trì và những đồng chí là con, em cán bộ trong Đơn vị, v.v. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 gắn với Cuộc vận động Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; giải quyết tốt chính sách đối với người lao động; dự báo, định hướng, xử lý triệt để những bất ổn phát sinh về tư tưởng bộ đội. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật tinh thần “còn kho, còn mình”, “công việc là cuộc sống”, “làm việc theo danh dự”; đồng thuận, đoàn kết, trách nhiệm cao, gắn bó suốt đời với Đơn vị.

Thấu triệt lời Bác dạy: “tiết kiệm là tiết kiệm sức người, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của Nhà nước...”2, thời gian qua, Kho đặc biệt coi trọng và nâng cao tính khoa học trong công tác quản lý; gắn chất lượng với tiết kiệm trong bảo đảm kỹ thuật. Tất cả hoạt động công tác kỹ thuật đều có kế hoạch liên thông giữa các cơ quan, đơn vị, đề ra chỉ tiêu cụ thể, chính xác cho từng bộ phận, bảo đảm thực hiện không chậm, không ép tiến độ, làm gọn trong ngày, nhất là các hoạt động trong khu kỹ thuật hoặc có liên quan đến công tác cấp phát, tiếp nhận, xử lý đạn dược. Hằng năm, thực hiện kế hoạch công tác kỹ thuật, Kho tiến hành kiểm kê vũ khí, trang bị kỹ thuật đúng thời điểm 0h ngày 01/01 và 01/7 chặt chẽ; tổ chức liên thẩm, đối chiếu sổ sách giữa các cơ quan, đơn vị bảo đảm khớp số liệu, chính xác từ trên xuống dưới. Thường xuyên rà soát hệ thống sổ sách, mẫu biểu quản lý, như: thống kê đạn dược; kiểm tra nhà kho; theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, thông gió; sơ đồ sắp xếp; thẻ lô, thẻ đống,… để sử dụng, cập nhật đúng chế độ quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý số lượng, chất lượng, lịch sử bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, chuyển nhóm,… bảo đảm chính xác tới từng lô, loại và đồng bộ đạn dược, liên thông với cơ sở dữ liệu quản lý đạn dược toàn quân. Nhờ đó, từ năm 2015 đến năm 2020, Kho cấp phát, tiếp nhận gần 2.700 tấn đạn dược; xử lý, tiêu hủy hơn 1.000 tấn đạn đúng quy định; duy trì tỷ lệ đạn dược sẵn sàng cấp phát đạt trên 06%; 100% nhà kho đạt tiêu chuẩn quản lý theo 05 nội dung; Đơn vị an toàn tuyệt đối.

Kiểm tra chất lượng bảo dưỡng đạn

Các cơ quan, đơn vị chủ động xác định nhu cầu đảo đạn kiểm tra, sửa chữa hòm, hộp, dự báo kỳ hạn bảo đảm kỹ thuật từ tháng trước để công tác bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất đạn dược được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy trình, gồm: lập kế hoạch, huấn luyện bổ sung, cam kết an toàn, kiểm tra sức khỏe trước giờ làm việc, thực hiện nhiệm vụ và thu hồi, sắp xếp. Quá trình thực hiện, cán bộ phụ trách giám sát toàn bộ thời gian trên dây chuyền làm việc, bảo đảm không sai thao tác, không làm ẩu, làm tắt, bỏ sót. Đồng thời, tích cực xây dựng và kiện toàn quy trình công nghệ, định mức vật tư trong bảo đảm kỹ thuật để nâng cao chất lượng, tiết kiệm ngày công lao động; quản lý, cấp phát vật tư, xăng dầu đúng định mức; khai thác các nguồn vật chất tại chỗ nhất là tre, luồng,… để sản xuất một số vật tư phụ, như: nẹp phụ, dăm kê, dây câu,… tiết kiệm kinh phí. Khuyến khích cán bộ, nhân viên kỹ thuật nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất, tiết kiệm sức người; xây dựng “tổ sáng tạo trẻ” làm nhân cốt, mũi nhọn trong thực hiện. Qua đó, tiết kiệm nhiều công sức, giảm đáng kể sự nguy hiểm, độc hại cho người lao động. Bên cạnh đó, Kho còn tích cực huy động các nguồn lực, nhất là phát huy nội lực, đẩy mạnh cải tạo, nâng cấp kho, cơ sở vật chất, kỹ thuật tạo thuận lợi cho công tác bảo quản, giữ gìn đạn dược. Để tạo bước đột phá về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, Kho phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát tình hình, xây dựng quy hoạch hệ thống kho giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và tích cực triển khai thực hiện các dự án KA-10 của trên. Giai đoạn 2015 - 2020, Kho luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác kỹ thuật; bảo quản thường xuyên trên 47.000 tấn, bảo dưỡng gần 6.400 tấn, sửa chữa nhỏ gần 950 tấn, điều chuyển, đảo xếp, dồn dịch gần 13.000 tấn, kiểm tra kỹ thuật gần 400 tấn đạn dược, hóa nghiệm trên 2.600 mẫu thuốc phóng,… bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn. Tu sửa củng cố 60 lượt nhà kho, xây dựng, lắp đặt hơn 6.000 m tường rào các loại, đóng mới 5.500 trụ kê; áp dụng 20 sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại lợi ích lớn cho Đơn vị, người lao động. Đặc biệt, trong phối hợp triển khai dự án KA-10, Kho đã điều chuyển hàng nghìn tấn đạn (riêng quý I năm 2021 là 4.000 tấn), quản lý chặt chẽ các lực lượng xây dựng trong khu kỹ thuật, giúp ban quản lý dự án, nhà thầu hoàn thành hàng chục hạng mục công trình xây dựng nhà kho mới, bảo đảm an toàn và tiến độ.

Do đặc thù nhiệm vụ, nếu để mất an toàn đạn dược sẽ không có cơ hội rút kinh nghiệm, Kho coi công tác an toàn là vấn đề thường trực trong mọi hoạt động. Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua làm nhiều, nhanh, tốt, rẻ, phải đi đôi với đảm bảo an toàn lao động, phải biết quý trọng con người. Đồng thời lại phải chú ý bảo vệ máy móc...”3, trong lao động, mọi cán bộ, nhân viên kỹ thuật được trang bị và thực hiện nghiêm việc mang, mặc đồ bảo hộ lao động đúng quy định; được huấn luyện về công tác an toàn, bảo hộ lao động, nhất là trước những nhiệm vụ mới. Các nhà kho, trạm sửa chữa, phòng thí nghiệm được trang bị đủ phương tiện chữa cháy với chất lượng tốt nhất theo quy định kết hợp với hệ thống cứu hỏa áp lực cao của khu kỹ thuật. Thường xuyên phát quang đường tuần tra, khu kỹ thuật tạo hành lang chống cháy và vùng quan sát rộng; kiểm tra, sửa chữa hệ thống chống sét; phun nước mái nhà kho trong những ngày nắng nóng; theo dõi diễn biến chất lượng của 100% lô thuốc phóng, kịp thời cách ly đạn dược cấp 5 và hóa nghiệm đối chứng lô thuốc phóng chất lượng xấu theo thông báo của Cục Quân khí,… sẵn sàng phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ cháy nổ. Kho duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; kiểm soát chặt chẽ người ra, vào khu kỹ thuật; tăng cường tuần tra, canh gác; tích cực luyện tập các phương án phòng, chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn; giữ vững thông tin liên lạc thông suốt đến mọi cấp, bảo đảm sẵn sàng xử lý tình huống, mất an toàn cháy, nổ, kiên quyết không để bị động, bất ngờ.

Bao quanh khu kỹ thuật là núi cao, tạo nên ụ chắn thiên nhiên bảo đảm an toàn cho dân cư trong vùng, nhưng nếu có cháy trên núi, thảm thực vật dày bắt lửa rơi xuống các nhà kho rất nguy hiểm, nên Kho chủ động liên hệ với địa phương xây dựng phương án phòng, chống cháy trên núi gần Đơn vị. Để triển khai phương án, Kho đã huy động hàng trăm ngày công bộ đội làm đường mòn lên núi, các vị trí đỗ xe cứu hỏa, hệ thống bơm truyền nước lên cao,… sẵn sàng dập tắt hỏa hoạn xảy ra. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy chế khai thác, bảo đảm an toàn vành đai kho, không để xảy ra hỏa hoạn và sẵn sàng tham gia dập cháy cùng bộ đội khi có tình huống.

Cùng với các nội dung trên, Kho chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đủ năng lực, trình độ, tinh thần, trách nhiệm trong công tác. Đảng ủy, Chỉ huy Kho coi trọng việc kiện toàn, sắp xếp các vị trí đúng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh, gắn với phẩm chất đạo đức, tác phong và tính cách. Hằng năm, Kho đều tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, thi nâng bậc thợ, hội thi kỹ thuật. Nội dung tập trung vào nghiệp vụ quản lý; công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ đạn dược; an toàn, bảo hộ lao động. Với phương pháp sử dụng cán bộ, nhân viên kỹ thuật tay nghề cao vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa hướng dẫn, truyền đạt kỹ năng, kinh nghiệm. Kho thực hiện bồi dưỡng bắt buộc cho đội công tác trước khi thực hiện các nhiệm vụ sửa chữa, thanh xử lý đạn dược để khẳng định kỹ năng thao tác trong công việc, bảo đảm không xảy ra sai sót. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhiều đối tượng tham gia hội thi các cấp đạt giải cao.

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, là cơ sở, nền tảng để Kho K822 nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, bảo đảm tiếp nhận, quản lý, cất chứa, cấp phát đạn dược phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu an toàn tuyệt đối cả về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Đại tá TRẦN TRỌNG PHAN, Chủ nhiệm Kho
_________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 30.

2 - Sđd, tr. 74.

3 - Sđd, Tập 12, tr. 516.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:34 - 27/09/2021

EUR25,993.7727,346.60

GBP30,324.2231,591.18

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:32 - 27/09/2021

HCMSJC56.35057.000
Hà NộiSJC56.35057.020
Đà NẵngSJC56.35057.020