QPTD -Thứ Năm, 19/07/2018, 10:37 (GMT+7)
Làm theo lời Bác Hồ dạy, Quân đoàn 2 đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm

“Các cơ quan trong Quân đội phải cố sức trồng trọt chăn nuôi để tự túc phần nào, để giảm bớt gánh nặng của nhân dân”1. Thực hiện lời dạy đó của Bác, Quân đoàn 2 thường xuyên đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, thiết thực nâng cao chất lượng công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Binh đoàn chủ lực.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác và nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa quan trọng của công tác hậu cần nói chung, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm nói riêng đối với việc cải thiện đời sống bộ đội, nâng cao sức mạnh chiến đấu của đơn vị, những năm qua, Quân đoàn đã đẩy mạnh thực hiện công tác này bằng những nội dung, biện pháp thiết thực, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của một binh đoàn chủ lực cơ động; coi đó là nội dung quan trọng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Với kinh nghiệm rút ra qua nhiều năm tổ chức tăng gia sản xuất, ngành Hậu cần Quân đoàn đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; huy động đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần các cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở tham mưu của cơ quan Hậu cần, Quân đoàn đã ban hành nhiều chỉ thị, quy chế, hướng dẫn về công tác tăng gia sản xuất; chỉ đạo các đơn vị đưa nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo; lấy kết quả tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội làm tiêu chí trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và trong đánh giá đơn vị vững mạnh toàn diện.

Chăm sóc vườn rau của Trung đoàn 18, Sư đoàn 325

Để đơn vị làm theo lời Bác một cách tự giác, hiệu quả, trước hết, Quân đoàn tập trung khắc phục nếp nghĩ, cách làm theo kiểu “nước sông công lính” trong thực hiện công tác tăng gia sản xuất của bộ đội. Theo đó, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ này, Hậu cần Quân đoàn tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tăng gia sản xuất từng năm và dài hạn. Đồng thời, tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị làm tốt việc quy hoạch tăng gia sản xuất gắn với quy hoạch tổng thể mặt bằng khu vực doanh trại; tổ chức tăng gia sản xuất đồng bộ ở các cấp, theo hướng tập trung, bền vững, khép kín, cơ bản, lâu dài, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, chuyển mạnh từ phát triển tăng gia sản xuất theo chiều rộng sang chiều sâu, coi trọng hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm, kiên quyết khắc phục tình trạng tăng gia sản xuất manh mún, làm theo phong trào, thiếu tính kế hoạch. Mặt khác, quy định thống nhất việc quản lý, sử dụng sản phẩm tăng gia sản xuất, đảm bảo thiết thực cải thiện đời sống bộ đội.

Làm theo lời Bác dạy và thực hiện định hướng của Quân đoàn, các đơn vị đã tích cực phát huy nội lực, triệt để tận dụng, cải tạo đất đai, ao hồ, đẩy mạnh phát triển mô hình “5 cơ bản” (vườn, ao, chuồng, giàn và trạm chế biến cơ bản) phù hợp với đặc điểm của đơn vị và địa bàn đóng quân. Trong đó, kết hợp chặt chẽ giữa trồng trọt, chăn nuôi với chế biến; chú trọng đẩy mạnh tăng gia sản xuất ở cấp tiểu đoàn gắn với bếp ăn tập trung, nhằm trực tiếp cải thiện bữa ăn của bộ đội. Để làm được điều đó, Quân đoàn đã coi trọng ưu tiên đầu tư xây dựng các khu tăng gia tập trung, các vườn chuyên canh trồng các loại rau cao cấp, các loại củ, quả để dự trữ dài ngày; tích cực huy động nguồn lực hỗ trợ đơn vị đầu tư phát triển tăng gia sản xuất theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên nòng cốt, chuyên trách về công tác tăng gia sản xuất, nhất là ở các khu tăng gia sản xuất tập trung. Mặt khác, phát huy vai trò của cơ quan quân nhu các cấp trong việc hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi, trồng, thâm canh,… cho bộ đội. Thời gian qua, cùng với việc cử cán bộ, nhân viên chuyên môn tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật của trên, Quân đoàn thường xuyên lựa chọn, tổ chức các đợt đi thực tế, học tập kinh nghiệm, kỹ thuật mới ở các cơ sở sản xuất có uy tín trên địa bàn, nhằm không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng cũng như chất lượng sản phẩm tăng gia sản xuất của từng đơn vị. Bằng nguồn đầu tư trên cấp, kết hợp với vốn tự có của đơn vị và công sức bộ đội, đến nay, Quân đoàn đã xây dựng được hệ thống vườn, ao, chuồng, giàn cơ bản, với 02 khu chăn nuôi tập trung cấp sư đoàn; 10 khu tăng gia sản xuất tập trung cấp trung (lữ) đoàn, với hơn 40 ha vườn, giàn; 15 ha trồng cây ăn quả; 65 ha hồ ao thả cá. Các khu vườn đều được cứng hóa hệ thống đường đi, máng tưới, rãnh thoát nước; trong đó, có 7.000 m2 trồng rau và 04 ha trồng cây ăn quả đựơc lắp đặt hệ thống tưới phun công nghiệp.

Cùng với làm tốt công tác quy hoạch, Hậu cần Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị thực hiện đa dạng vật nuôi, cây trồng; tích cực xen canh, gối vụ, tổ chức trồng trọt theo hướng chuyên canh, thâm canh; đẩy mạnh phát triển các điểm chăn nuôi tập trung, kết hợp chăn nuôi tập trung với phân tán theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp, nhằm tạo nguồn thực phẩm tại chỗ vững chắc, nhất là thời kỳ giáp vụ. Đặc biệt, để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế, Quân đoàn đẩy mạnh sản xuất cây, con giống để giảm chi phí và tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ cao vào tăng gia sản xuất, v.v. Điều đáng nói là, thời gian gần đây, Quân đoàn đã mạnh dạn đầu tư xây dựng thành công nhiều mô hình tăng gia sản xuất mới, có hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như: nuôi lợn khép kín, từ lợn nái, lợn giống, lợn thịt siêu nạc ở Sư đoàn 325; nuôi cá nước ngọt ở Lữ đoàn Phòng không 673; nuôi vịt trời, chim bồ câu Pháp ở Sư đoàn 325 và Trại chăn nuôi tập trung của Quân đoàn; trồng rau cao cấp, rau trái vụ trong nhà lưới theo tiêu chuẩn Viet-GAP và trồng rau bằng phân bón vi sinh cao cấp GO5 ở Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 và Cơ quan Quân đoàn bộ, v.v.

Đi liền với đẩy mạnh trồng trọt, chăn nuôi, Quân đoàn chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở sản xuất, trạm chế biến, giết mổ tập trung, nhằm thực hiện khép kín từ tăng gia sản xuất, chế biến, đến sử dụng sản phẩm. Đến nay, Quân đoàn có 05 trạm xay xát, 12 trạm chế biến, bảo đảm cung cấp đủ gạo, thịt, giò, chả, đậu phụ cho các cơ quan, đơn vị. Để khắc phục sự biến động của giá cả thị trường, bảo đảm định lượng ăn của bộ đội, Cục Hậu cần đã đề xuất xây dựng hệ thống kho để thu mua dự trữ thóc phục vụ các trạm xay xát và dự trữ củ, quả để điều tiết sản phẩm tăng gia sản xuất trong toàn Quân đoàn, đem lại hiệu quả thiết thực.

Khu chăn nuôi gia cầm của Cục Hậu cần

Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, từ năm 2015 đến nay, Quân đoàn đã tăng gia sản xuất được 5.710 tấn rau xanh; 3.187 tấn thịt xô lọc; 1.312 tấn cá tươi, cùng hơn chục triệu quả trứng gia cầm, v.v. Tổng giá trị thu từ tăng gia sản xuất và dịch vụ (đã trừ chi phí) đạt trên 48,5 tỉ đồng. Nhờ phát triển tăng gia sản xuất, Quân đoàn đã tự túc được 100% nhu cầu rau xanh, thịt lợn và trứng gia cầm; 80% nhu cầu cá tươi; 55% nhu cầu lợn giống; 100% nhu cầu đậu phụ, giò, chả, v.v. Các sản phẩm tăng gia sản xuất được đưa vào bữa ăn của bộ đội với giá rẻ hơn ngoài thị trường cùng thời điểm từ 05% đến 15% (tùy loại). Qua đó, thiết thực giữ ổn định và cải thiện rõ nét chất lượng bữa ăn của bộ đội, kể cả thời điểm lạm phát tăng cao, góp phần bình ổn giá cả thị trường, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đóng quân.

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “... tiết kiệm cốt để giúp vào tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản xuất là để dần dần nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ và nhân dân”2, những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho bộ đội, Quân đoàn tập trung đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí. Ngành Hậu cần đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, giữ tốt, dùng bền, chống lãng phí cho cán bộ, chiến sĩ và triển khai nhiều biện pháp để tiết kiệm ngân sách, vật tư, tài sản, thời gian, công sức bộ đội. Theo đó, Cục Hậu cần chỉ đạo cơ quan hậu cần các cấp kết hợp chặt chẽ bảo đảm với quản lý, duy trì nghiêm các nguyên tắc, chế độ công tác hậu cần, tài chính. Đồng thời, tham mưu cho Quân đoàn rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý, sử dụng ngân sách, xăng dầu, điện, nước, doanh cụ; đẩy mạnh dân chủ, công khai các tiêu chuẩn, chế độ, kết hợp giao chỉ tiêu, định mức sử dụng cho từng nhiệm vụ, từng đầu mối đơn vị. Quán triệt phương châm “Tiết kiệm phải đi liền với các giải pháp chống lãng phí, tham nhũng”, trong quá trình triển khai, Quân đoàn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong kiểm tra, giám sát các mặt công tác có liên quan trực tiếp đến sử dụng, quản lý nguồn lực về vật chất, nhất là kinh phí, đầu tư xây dựng cơ bản, v.v. Trong đó, tập trung vào việc chấp hành đúng các nguyên tắc, chế độ, quy định về quản lý, sử dụng; thực hiện nghiêm túc các khâu, các bước, từ lập dự toán đến chi tiêu, thanh quyết toán,… bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và công khai, minh bạch. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, Hậu cần Quân đoàn đã tiết kiệm từ các khoản được hơn 10 tỷ đồng. Kết quả thực hành tiết kiệm mà Hậu cần Quân đoàn đạt được không chỉ ở những con số, mà quan trọng hơn là tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tự giác, nếp sống thường trực của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Phát huy kết quả, kinh nghiệm đạt được để thực hiện hiệu quả lời Bác dạy và Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về Công tác Hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, thời gian tới, Hậu cần Quân đoàn tiếp tục tập trung làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn về công tác hậu cần nói chung, tăng gia sản xuất nói riêng; phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong đó, chú trọng duy trì, phát triển các mô hình tăng gia sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa; nâng cao hiệu quả các cơ sở tăng gia sản xuất, chế biến, giết mổ tập trung cấp trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn và tương đương. Tổ chức phát triển chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thịt siêu nạc, gia cầm, trâu bò tập trung, nuôi cá thâm canh và trồng rau, củ, quả cao cấp. Tiếp tục quy hoạch, phát triển vườn cây ăn quả để cải thiện và nâng cao chất lượng sinh hoạt của bộ đội. Thực hiện công tác quản lý chặt chẽ, hạch toán đầy đủ, rõ ràng, xác định đúng giá sản phẩm tăng gia sản xuất, chế biến,... quyết tâm giữ ổn định và không ngừng cải thiện đời sống bộ đội, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đoàn, đảm bảo cho Quân đoàn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đại tá BÙI QUANG KHẢI, Chủ nhiệm Hậu cần Quân đoàn

______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7 , Nxb CTQG, H. 2011, tr. 431.

2 - Sđd, tr. 352.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.