QPTD -Thứ Sáu, 27/01/2023, 14:41 (GMT+7)
Làm theo lời Bác Hồ dạy, Lữ đoàn Thông tin 26 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Khi đề cập đến vai trò của thông tin liên lạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi”1. Thấm nhuần lời dạy đó, những năm qua, Lữ đoàn Thông tin 26 luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, xây dựng ý chí quyết tâm cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; trong đó, nhiệm vụ chính trị trung tâm hoàn thành xuất sắc.

Trước đòi hỏi cấp thiết của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 20/7/1965, Trung đoàn 26 (đơn vị tiền thân của Lữ đoàn Thông tin 26) thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân được thành lập. Trong những năm tháng chống chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân của đế quốc Mỹ, nhất là trong Chiến dịch Phòng không (tháng 12/1972), cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã vượt qua mưa bom, bão đạn, gian khổ hy sinh, bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt, vững chắc cho Bộ Tư lệnh Quân chủng chỉ huy các đơn vị chiến đấu, góp phần quan trọng cùng với các lực lượng làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” có một không hai trong lịch sử dân tộc. Hiện nay, ngoài nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ Bộ Tư lệnh Quân chủng chỉ huy, quản lý vùng trời của Tổ quốc, Lữ đoàn được giao bảo đảm thông tin liên lạc cho các nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống bão lụt, cháy rừng,… và sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Do đó, nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc của Lữ đoàn luôn có sự phát triển mới với yêu cầu rất cao, nhằm đảm bảo trong mọi hoàn cảnh, ở bất cứ thời khắc nào, thông tin liên lạc cũng phải bảo đảm thông suốt để các lực lượng theo dõi, giám sát toàn bộ hoạt động trên không phận của quốc gia, bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến bay. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn bám sát sự chỉ đạo của trên, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, với nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó, đẩy mạnh làm theo lời Bác Hồ dạy là một trong những giải pháp quan trọng, mang lại hiệu quả cao, tạo chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động của mọi tổ chức, cá nhân, góp phần thiết thực vào nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững “mạch máu thông tin” thông suốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: phongkhongkhongquan.vn

Thực hiện chủ trương đó và trên cơ sở thấu triệt lời huấn thị của Bác về “bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”2, Đảng ủy Lữ đoàn quyết tâm đưa tinh thần lời dạy đó của Người vào Nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ 2021 - 2025, với nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt là: “Bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống, không có sai sót, lọt, chậm, lộ bí mật”. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt, cụ thể hóa vào thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm an toàn bay, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc. Do đặc thù hoạt động của lực lượng Phòng không - Không quân có yêu cầu rất cao về tính hiệp đồng tập thể, chớp thời cơ; trong đó, lực lượng thông tin là một thành phần quan trọng, “mắt xích” kết nối giữa các đơn vị với nhau trong toàn lực lượng. Vì thế, Lữ đoàn yêu cầu các đơn vị chú trọng thực hiện chặt chẽ công tác xây dựng, phê duyệt kế hoạch trực ban chiến đấu theo phân cấp; tổ chức duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ trực 24/24 giờ, từ kíp trực ban chiến đấu sở chỉ huy đến các đài, trạm bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt để Bộ Tư lệnh Quân chủng quản lý, chỉ huy điều hành mọi hoạt động của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Để không ngừng nâng cao trình độ hiệp đồng, khả năng xử lý tình huống về thông tin liên lạc của cán bộ, chiến sĩ, các kíp trực ban sát thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ, Lữ đoàn thường xuyên tổ chức tốt các đợt luyện tập kíp chiến đấu tại Sở Chỉ huy. Do tình huống luyện tập được xây dựng trên cơ sở hoạt động của các đơn vị phòng không và không quân ở các khu vực trên phạm vi cả nước theo thời gian thực, nên tín hiệu được truyền về Sở Chỉ huy phải đảm bảo độ chính xác tuyệt đối; điều đó, đòi hỏi Lữ đoàn phải huy động gần như toàn bộ lực lượng, phương tiện thông tin, cũng như sự phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp của từng bộ phận, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua đó, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác cao, sự chính xác tuyệt đối đến từng chi tiết, từng phần việc của mỗi người, mỗi bộ phận thường xuyên được rèn luyện, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng nâng lên, khả năng hiệp đồng xử trí tình huống ngày càng chặt chẽ. Các kíp trực ban chiến đấu từ Sở Chỉ huy Quân chủng đến các đài, trạm chấp hành nghiêm nguyên tắc, kỷ luật trực ban chiến đấu, trực ban thông tin, góp phần trực tiếp vào xử trí hiệu quả các tình huống thông tin, không để xảy ra sai sót, dù là nhỏ nhất. Kết quả, năm 2022, tỷ lệ thông tin liên lạc chung đạt 99,85% (tăng 0,03% so với năm 2021; tăng 0,05% so với chỉ tiêu kế hoạch năm); đã theo dõi, quản lý các hoạt động bay chuyên cơ, bay chuyển sân, bay nhiệm vụ bảo đảm an toàn; có 100% phiên ban chiến đấu đạt yêu cầu; trong đó, có 97,1% giỏi (tăng 27,1% so với chỉ tiêu kế hoạch). Tổ chức cơ động triển khai bảo đảm tốt thông tin liên lạc phục vụ Quân chủng tham gia và tổ chức diễn tập kíp chiến đấu Sở Chỉ huy Trung đoàn Tên lửa CR-22, MN-22, MT-22, MB-22 đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối, được Tư lệnh Quân chủng tặng Bằng khen.

Bảo đảm thông tin trong diễn tập. Ảnh: qdnd.vn

Khắc ghi lời Bác dạy: “Phải tăng cường công tác quân sự, trước hết là phải luôn luôn xem trọng việc huấn luyện bộ đội”3, Lữ đoàn tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, tạo cơ sở, tiền đề để Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm. Hằng năm, trên cơ sở quán triệt sâu sắc chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng, trực tiếp là mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân chủng, Đảng ủy Lữ đoàn và cấp ủy đảng các cấp ra Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề; đồng thời, tổ chức phát động trong toàn Lữ đoàn phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, biện pháp mà Nghị quyết đã đề ra. Trước yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Quân chủng tiến thẳng lên hiện đại, Lữ đoàn đã, đang và sẽ được trang bị nhiều khí tài thông tin công nghệ thế hệ mới, hiện đại, đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, khả năng khai thác, quản lý, sử dụng của con người. Để đáp ứng thực tiễn đó, Lữ đoàn đã tích cực đẩy mạnh đổi mới toàn diện công tác huấn luyện, theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, nắm chắc và sử dụng thành thạo các loại trang bị, khí tài thế hệ mới. Đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm công tác huấn luyện, như: nâng cấp giảng đường huấn luyện báo vụ, phòng huấn luyện tiêu đồ, phòng huấn luyện tự động hóa, hệ thống giảng đường huấn luyện kíp chiến đấu nhằm không ngừng nâng cao năng lực thực hành trong huấn luyện; đẩy mạnh hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, tổ chức tốt các lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ về phương pháp huấn luyện; kịp thời cập nhật các nội dung mới, yêu cầu kỹ thuật công nghệ cao các trang bị, khí tài hiện đại trước các giai đoạn huấn luyện. Chủ động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, thành lập các tổ giáo viên chuyên trách, làm nòng cốt để đảm nhiệm huấn luyện, bồi dưỡng đối với từng chuyên ngành.

Quá trình huấn luyện, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai chặt chẽ kế hoạch huấn luyện đã được phê duyệt, tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện, kết hợp huấn luyện với khai thác, sử dụng, vận hành các phương tiện, khí tài thông tin hiện có; tập trung huấn luyện cho bộ đội nắm chắc tính năng, kỹ chiến thuật, cấu tạo, tác dụng của khí tài thế hệ mới, hiện đại; khả năng cơ động, phòng chống tác chiến điện tử, huấn luyện đêm, bảo đảm cho bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Để không ngừng rèn luyện kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đối tượng nhân viên chuyên môn kỹ thuật, Lữ đoàn chỉ đạo quyết liệt việc cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có trình độ, tay nghề vững kèm cặp, bồi dưỡng trực tiếp đối với nhân viên mới và đội ngũ kỹ thuật viên kế cận, nhất là đội ngũ nhân viên thông tin bảo đảm bay, dẫn hướng và khả năng xử trí tình huống cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu. Ngoài ra, Lữ đoàn còn chú trọng động viên, khuyến khích và phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, nhất là về công nghệ thông tin, tạo nên phong trào tự học tập, tự nghiên cứu, vươn lên làm chủ phương tiện, trang bị kỹ thuật rộng khắp trong toàn Lữ đoàn. Kết quả huấn luyện năm 2022, 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó có 81,98% khá, giỏi, 51,48% giỏi. Tổ chức 05 lớp tập huấn cho 167 đối tượng là cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; tham gia 06 lớp tập huấn chuyên ngành do Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh chủng Thông tin liên lạc tổ chức. Tổ chức Hội thi cán bộ đại đội, trung đội thông tin Giỏi năm 2022 và Hội thi Thông tin năm 2022 đạt mục đích, yêu cầu đề ra; đăng cai và tham gia Hội thi Thông tin Quân chủng năm 2022 đạt giải Nhì toàn đoàn, được Quân chủng tặng Bằng khen; tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games 2022) đạt kết quả cao, 01 cá nhân được Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen.

Học tập và làm theo lời Bác dạy một cách thiết thực, hiệu quả đã, đang là giải pháp quan trọng hàng đầu, nhu cầu thiết yếu của từng cơ quan, đơn vị toàn quân nói chung, Lữ đoàn Thông tin 26 nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đây là vấn đề có tính xuyên suốt, có tính nền tảng để đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ của Lữ đoàn không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần thiết thực xây dựng Đơn vị, xây dựng Quân chủng tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đại tá HOÀNG VĂN CÔNG, Chính ủy Lữ đoàn
_____________

1 - Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những chặng đường lịch sử, Nxb CTQGST, H. 2018, tr.91

2 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 544.

3 – Sđd, Tập 8, tr. 29.

Ý kiến bạn đọc (0)

Xây dựng người Phụ nữ Quân đội "trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái", xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới
Người phụ nữ Quân đội “trí tuệ” cần có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.