QPTD -Thứ Sáu, 02/02/2024, 16:13 (GMT+7)
Khắc ghi lời Bác, xây dựng Lữ đoàn Đặc công bộ 429 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Thấm nhuần lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt”1, Lữ đoàn Đặc công bộ 429 phát huy truyền thống, xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Ra đời, đứng chân và chiến đấu trên địa bàn miền Đông Nam Bộ vào giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Lữ đoàn Đặc công bộ 4292 đã vượt qua muôn vàn gian khó, hiểm nguy, khẩn trương xây dựng, củng cố lực lượng, huấn luyện bộ đội tinh nhuệ, vận dụng hiệu quả cách đánh độc đáo, sáng tạo, thực hiện hàng trăm trận đánh, giành thắng lợi vang dội, khiến kẻ thù phải bàng hoàng, khiếp sợ; tiêu biểu là các trận: Đồng Dù, Téc Ních, Núi Bà Đen, Chơn Thành, Trảng Lớn, Lai Khê, Bù Bông, Kiến Đức (1969 - 1975). Đặc biệt, trong các cuộc tiến công Xuân Kỷ Dậu (năm 1969), tiến công chiến lược năm 1972, Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, Lữ đoàn tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường: Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Campuchia, đánh nhiều trận đạt hiệu suất cao, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (1975 - 1989), Đơn vị luôn xung kích nhận nhiệm vụ khó khăn, tổ chức đánh nhiều trận quan trọng, lập nhiều chiến công, tô thắm truyền thống: “Tự lực, tự cường, độc đảm kiên cường, luồn sâu đánh hiểm, đoàn kết chiến thắng”. Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt chặng đường 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn và 02 tập thể, 08 cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý.

Lữ đoàn đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống (04/02/1969 - 04/02/2024)

Những năm gần đây, cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc các mục tiêu trọng yếu được giao của Lữ đoàn đặt ra yêu cầu mới, đòi hỏi cao. Vì vậy, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp. Trong đó, đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy là giải pháp quan trọng, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống, thi đua khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, nhất là trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” theo Chỉ thị số 79/CT-BQP, ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với nhiều cách làm phong phú, hiệu quả cao.

Khắc ghi lời Bác: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”3, Lữ đoàn tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Trước hết, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 2423-CT/QUTW, ngày 09/11/2023 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới”, thông qua kết hợp đa dạng hình thức, phương pháp, Lữ đoàn tập trung giáo dục cho bộ đội những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; truyền thống Quân đội, Binh chủng, Lữ đoàn; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, v.v. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tư tưởng theo phương châm: “gần bộ đội, hiểu bộ đội, tin bộ đội”; tích cực tuyên truyền lan tỏa gương người tốt, việc tốt, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc, không để tư tưởng tiêu cực nảy sinh.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Lữ đoàn thực hiện đột phá xây dựng chi bộ theo tiêu chí “4 tốt”4. Chú trọng giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách. Tăng cường kiểm tra, giám sát theo phương châm: “Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, ý thức trách nhiệm của đảng viên được nâng cao. Giai đoạn 2020 - 2023, 100% đảng bộ bộ phận hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trên 88% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, đạt trên 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Luyện tập ngăn chặn, giải tán đám đông tụ tập, gây rối

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về công tác huấn luyện “Cốt thiết thực chu đáo hơn tham nhiều”5, Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp thiết thực, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Để đạt hiệu quả, trước khi huấn luyện, Lữ đoàn chỉ đạo kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là đối với các khung huấn luyện về kỹ thuật chuyên sâu; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện (tháng, giai đoạn) sát với chỉ lệnh huấn luyện của Binh chủng, phù hợp đối tượng, bảo đảm chính quy, thống nhất, khoa học. Các chế độ thông qua giáo án, bài giảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Trong huấn luyện, thực hiện đúng phương châm “cơ bản - thiết thực - vững chắc”, coi trọng huấn luyện “đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu”. Tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp, giúp bộ đội nâng cao sức bền, khả năng cơ động, sinh tồn, thích nghi với mọi điều kiện trong tác chiến đặc công. Các khoa mục, như: võ thuật, chiến thuật, nhảy dù, bắn súng và sử dụng các loại vũ khí mới được tăng cường về thời gian. Cùng với đó, Lữ đoàn nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ; huấn luyện phân đội; huấn luyện các chuyên ngành: đặc công bộ, chống khủng bố, thông tin, trinh sát, hỏa lực; huấn luyện hậu cần, rèn luyện thể lực, v.v. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ làm chủ các loại trang bị kỹ thuật; thuần thục kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu đặc công bộ, A2, chống khủng bố, đổ bộ đường không,… đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

“Phải luôn luôn nâng cao cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu”6 là huấn thị và lòng mong muốn của Bác Hồ đối với lực lượng vũ trang nói chung, bộ đội Đặc công nói riêng. Quán triệt tinh thần đó, Lữ đoàn tập trung thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kịp thời phương án tác chiến theo các nhiệm vụ và tổ chức luyện tập thuần thục. Chủ động hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn mục tiêu, khu vực đảm nhiệm. Các cơ quan, đơn vị, nhất là đội chống khủng bố, phân đội trực chiến duy trì nghiêm túc, chặt chẽ chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chuyên môn, sẵn sàng xử lý thắng lợi các tình huống.

Thực hiện lời căn dặn của Bác: “Bộ đội không có kỷ luật, đánh giặc nhất định thua”7, Lữ đoàn tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và luôn xem đó là khâu đột phá quan trọng. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cơ quan làm gương cho đơn vị, cán bộ làm gương cho chiến sĩ. Cán bộ, chỉ huy các cấp tích cực quán triệt, giáo dục xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, chế độ, quy định của đơn vị cho mọi quân nhân. Đồng thời, bám, nắm bộ đội, duy trì nghiêm chế độ nền nếp sinh hoạt, học tập, công tác, quản lý chặt chẽ quân số, trang bị kỹ thuật; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để giáo dục, răn đe. Gắn xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng, củng cố doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp” để bộ đội yên tâm, gắn bó với đơn vị. Nhờ đó, những năm qua, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Lữ đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, ổn định vững chắc, Đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đặc điểm tác chiến của Bộ đội Đặc công không chỉ diễn ra trong điều kiện khó khăn, gian khổ, khốc liệt,... mà còn phải hiệp đồng chặt chẽ, chính xác với nhiều lực lượng, sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật tinh vi, hiện đại,... đòi hỏi công tác bảo đảm phải được tiến hành chu đáo, toàn diện. Làm theo lời Bác Hồ dạy: “Cung cấp đủ súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận”8, Lữ đoàn thường xuyên thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; chú trọng bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất, trang bị hậu cần đáp ứng tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, ưu tiên cho nhiệm vụ chống khủng bố; diễn tập; thực hành tổ chức tiếp nhận quân nhân dự bị và coi đây là khâu quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của Đơn vị. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; phát huy tính năng động, tích cực trong bảo đảm hậu cần cho mọi nhiệm vụ. Cùng với đó, thực hiện nghiêm chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh chủng về công tác kỹ thuật, đẩy mạnh Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, có chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, kiểm tra, kiểm định chất lượng vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí trang bị, kỹ thuật đặc chủng cho lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu A2, A3, chống khủng bố, sẵn sàng bảo đảm cho nhiệm vụ tác chiến.

Hiện nay, thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, động lực quan trọng để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 429 tiếp tục phát huy truyền thống, thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá ĐÀO XUÂN DŨNG, Lữ đoàn trưởng
___________________
         

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 319.

2 - Tiền thân là Trung đoàn Đặc công 429, thành lập ngày 04/02/1969 tại chiến khu Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh hiện nay).

3 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 217.

4 - (1). Cán bộ, đảng viên có nhận thức, trách nhiệm tốt; (2). Nền nếp chế độ và chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt; (3). Dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt; (4). Tự phê bình và phê bình tốt.

5 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 357.

6 - Sđd, Tập 14, tr. 179.

7 - Sđd, Tập 10, tr. 537.

8 - Sđd, Tập 7, tr. 179.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng tám và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là sự chứng thực vĩ đại của chân lý “Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, của sức mạnh dân tộc giải phóng, thực hiện giải phóng dân tộc vì độc lập tự do, làm tiền đề và điều kiện để phát triển dân tộc theo nguyên lý độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu đến cùng cho hệ giá trị mục tiêu: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.