QPTD -Thứ Hai, 13/05/2019, 09:52 (GMT+7)
Học tập và làm theo lời Bác, ngành Kỹ thuật Quân khu 1 tập trung nâng cao chất lượng công tác

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “…, vũ khí là mồ hôi, nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội. Vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”1. Học tập và làm theo lời Người, ngành Kỹ thuật Quân khu 1 đã triển khai tích cực, đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu kiểm tra hoạt động kiểm định của Trạm Đo lường - Chất lượng (Cục Kỹ thuật Quân khu)

Những năm gần đây, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu 1 có bước phát triển mới, đặt ra cho công tác kỹ thuật yêu cầu ngày càng cao, nhất là việc bảo đảm vũ khí, trang bị cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật của các lực lượng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi, Ngành còn gặp không ít khó khăn do vũ khí, trang bị kỹ thuật nhiều chủng loại, phân cấp quản lý thuộc nhiều địa phương, đơn vị, trong đó phần lớn đã qua sử dụng nhiều năm, tính đồng bộ không cao, hay hỏng hóc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; nhu cầu bảo dưỡng, sữa chữa, nâng cấp, đồng bộ lớn, đầu mối phải bảo đảm trên địa bàn rộng; khả năng bảo đảm kinh phí, vật tư, phụ tùng thay thế còn hạn hẹp; nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật có mặt chưa đáp ứng so với yêu cầu, v.v. Nhận rõ những thuận lợi, khó khăn và trọng trách được giao, ngành Kỹ thuật Quân khu đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác kỹ thuật; trong đó, học tập, làm theo lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Ngành đẩy mạnh, xác định là giải pháp quan trọng, thường xuyên và cơ bản lâu dài.

Tháng 5-1969, trong thư gửi Lớp chỉnh huấn cán bộ trung, cao cấp của Quân đội, Bác căn dặn: “Phải giáo dục bộ đội giữ gìn tốt vũ khí, trang bị, tiết kiệm từng viên đạn, từng hạt gạo, không được để lãng phí”2. Làm theo lời dạy của Bác, ngành Kỹ thuật Quân khu tăng cường giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các cấp động cơ, trách nhiệm đúng đắn trong quản lý, bảo quản, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật. Nội dung tập trung làm rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kỹ thuật đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; mục tiêu, yêu cầu công tác kỹ thuật của Quân khu trong tình hình mới; phổ biến những kinh nghiệm hay, điển hình tiên tiến trong công tác kỹ thuật ở các loại hình cơ quan, đơn vị, địa phương, v.v. Để đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giữa quán triệt nhiệm vụ với giáo dục truyền thống quê hương cách mạng của Quân khu, truyền thống ngành Kỹ thuật. Đi đôi với giáo dục, Cục chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý, duy trì kỷ luật, chú trọng phát huy vai trò tiền phong, đề cao tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và An toàn giao thông” (Cuộc vận động 50); chú trọng đẩy mạnh việc học tập đi đôi với làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo sự lan tỏa, chuyển biến toàn diện, vững chắc về động cơ, thái độ phục vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường trong thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Ngành.

Xuất phát từ tình hình thực tế và để bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, kéo dài tuổi thọ của vũ khí, trang bị kỹ thuật, Ngành đẩy mạnh thực hiện chương trình đồng bộ vũ khí, khí tài, phương tiện; đầu tư nâng cấp hệ thống kho, trạm, xưởng. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”; Cuộc vận động 50, Cục Kỹ thuật đã chủ động tham mưu, giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện và chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo đối với công tác kỹ thuật, nhất là việc thực hiện các đề án cải tiến, nâng cấp, đồng bộ vũ khí, khí tài nhằm duy trì, nâng cao hệ số kỹ thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Học tập Bác ở tinh thần tích cực, chủ động, tự lực, tự cường, Ngành phát huy nội lực, kết hợp nguồn kinh phí trên cấp và huy động ngân sách của địa phương, đơn vị đầu tư để quy hoạch, nâng cấp hệ thống cơ sở bảo đảm kỹ thuật các cấp. Thực hiện phương châm “trên dưới cùng lo, cùng làm”, Ngành đã từng bước củng cố, xây dựng, nâng cấp hệ thống nhà kho, nhà để xe pháo của Quân khu, các sư đoàn, cơ quan quân sự các tỉnh, các lữ đoàn, trung đoàn làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và ban chỉ huy quân sự cấp huyện. Bên cạnh đó, Ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống trạm, xưởng với các trang thiết bị, máy móc hiện đại, có đủ năng lực bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có. Đến nay, Quân khu đã tiến hành đồng bộ phần lớn vũ khí, khí tài; hoàn thành mục tiêu cải tiến và điezen hóa xe quân sự ở các đơn vị chiến đấu. Các cơ sở sửa chữa cấp chiến dịch, chiến thuật, kho kỹ thuật của Quân khu được đầu tư nâng cấp đảm bảo chính quy, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với quy hoạch tổ chức lực lượng, quy hoạch xây dựng khu vực phòng thủ trên từng địa bàn. Đặc biệt, Quân khu đã đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cấp Xưởng X79 đủ khả năng bảo đảm kỹ thuật tuyến cuối, sửa chữa xe ô tô thế hệ mới, phục vụ tốt các nhiệm vụ.

Trước thực trạng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Quân khu còn thiếu về số lượng, chưa cân đối giữa các chuyên ngành, nhất là ở các huyện biên giới, đơn vị ở vùng sâu, vùng xa; trình độ, tay nghề không đồng đều, thợ kỹ thuật có tay nghề cao còn ít,... Ngành chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức lực lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật theo hướng “Mỗi người giỏi một nghề, biết nhiều nghề”. Thực hiện chủ trương đó, Ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng Quân khu và địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các cấp, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, thợ trẻ, đầu ngành ở các cơ sở kỹ thuật cấp Quân khu, nhân viên, thợ kỹ thuật giỏi ở đơn vị cơ sở, địa phương vùng sâu, vùng xa. Thời gian qua, Ngành kết hợp đa dạng hình thức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; đẩy mạnh đổi mới nội dung công tác huấn luyện kỹ thuật; tăng cường tổ chức hội thao, hội thi ở các cấp. Với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát nhiệm vụ đơn vị”, “yếu đâu bồi dưỡng đó”, hằng năm, Ngành tiến hành rà soát, đánh giá đúng trình độ, điểm mạnh, yếu của từng người để có kế hoạch bồi dưỡng dứt điểm từng khâu yếu, mặt yếu, tránh dàn trải. Các địa phương, đơn vị đã duy trì nghiêm công tác huấn luyện kỹ thuật; tổ chức tốt việc bồi dưỡng, kèm cặp; tăng cường liên kết với các cơ sở kỹ thuật, trung tâm dạy nghề trên địa bàn để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Đồng thời, khích lệ, động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật noi theo tấm gương của Bác, đề cao tự học, tự bồi dưỡng, truyền nghề cho nhau thông qua thực tiễn công việc. Vì vậy, trình độ, tay nghề của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Quân khu đã được nâng lên một bước, nếu như trước đây chỉ sửa chữa các hỏng hóc nhỏ và vừa, thì hiện nay có thể sửa chữa lớn xe ô tô, sửa chữa vừa xe tăng, thiết giáp bằng phương pháp hiện đại và làm chủ bảo đảm kỹ thuật đối với các loại vũ khí, khí tài, dòng xe ô tô thế hệ mới.

Ngành duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Những năm qua, bên cạnh việc giáo dục ý thức giữ tốt, dùng bền, phân công, giao trách nhiệm trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật, Ngành duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác kỹ thuật, nhất là đẩy mạnh công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật theo phân cấp; chú trọng nâng cao chất lượng bảo quản, sửa chữa ở đơn vị, cơ sở; gắn công tác bảo đảm kỹ thuật với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Cuộc vận động 50, duy trì hệ số kỹ thuật của vũ khí, khí tài, phương tiện ở mức cao, sẵn sàng bảo đảm tốt trong mọi tình huống.

Nhằm kịp thời giải quyết khó khăn mà thực tiễn đang đặt ra cũng như ứng dụng nhanh tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, Ngành chú trọng đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn Quân khu. Để đạt hiệu quả cao, Ngành động viên, khuyến khích, có chính sách hỗ trợ kinh phí, phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật; lấy kết quả nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là tiêu chí để xét khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, tạo được phong trào thi đua sôi nổi, nhất là trong đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ. Từ năm 2013 - 2018, toàn Quân khu có 412 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ được nghiệm thu, áp dụng vào thực tế huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, có 13 sáng kiến được công nhận cấp Bộ, 26 sáng kiến được tặng Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp Bộ Quốc phòng; 56 sáng kiến được tặng Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp Quân khu3.

Việc học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy ở ngành Kỹ thuật Quân khu 1 đã trở thành động lực quan trọng, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, bảo đảm vũ khí, trang bị để lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ghi nhận thành tích đó, Cục Kỹ thuật Quân khu đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý; trong đó, năm 2019, Cục vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa nhất chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Cục Kỹ thuật Quân khu (15-5-1979 – 15-5-2019), tiền đề để ngành Kỹ thuật Quân khu tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đại tá NGUYỄN VĂN THÁI, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu

_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 482.

2 - Sđd, tr. 577.

3 - Tiêu biểu là các đề tài, sáng kiến: “Nghiên cứu giải pháp thay thế động lực, tăng độ bền hệ thống treo xe thiết giáp BTR-152 hoạt động ở điều kiện rừng núi”; “Nghiên cứu nâng cấp hệ thống lái cho xe thiết giáp BTR-152”; “Thiết kế, sản xuất hệ thống mô hình mô phỏng nhà kho, nhà pháo, hầm chứa vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ diễn tập, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu”; “Phần mềm quản lý số hiệu súng bộ binh”; “Bộ kính ngắm cối 60mm, 82mm và 100mm”, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:36 - 7/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620